Historie podcastů

Původní obyvatelé New Jersey

Původní obyvatelé New Jersey

V době evropského příjezdu do New Jersey byla země obsazena 8 000 až 10 000 domorodými Američany známými jako Lenni Lenape (což znamená „původní lidé“). Tito obyvatelé, kteří patří do jazykové skupiny Algonkian, začali osadníci nazývat Delaware. Nativní ekonomika byla závislá na lovu a zemědělství (především squash, kukuřice a fazole). Lenni Lenape byli v podstatě mírumilovní lidé a jejich vztahy s osadníci nebyli tak násilní jako ve většině ostatních kolonií. Po příchodu Evropanů se však původní populace rychle zmenšovala, zejména kvůli zavádění nemocí.


Viz Indické války.
Viz také mapa indiánských kulturních oblastí.


Založení a historie kolonie New Jersey

John Cabot byl prvním evropským průzkumníkem, který přišel do kontaktu s pobřežím New Jersey. Henry Hudson také prozkoumal tuto oblast, když hledal severozápadní průchod. Oblast, která by později byla New Jersey, byla součástí New Netherland. Nizozemská západoindická společnost udělila Michaelovi Pauwovi patroonship v New Jersey. Svou zemi nazval Pavonia. V roce 1640 byla v dnešním New Jersey na řece Delaware vytvořena švédská komunita. První trvalé evropské osídlení Bergenu však bylo vytvořeno až v roce 1660.


Jonathan Dayton, New Jersey

Dayton se narodil v Elizabethtown (dnešní Elizabeth), New Jersey, v roce 1760. Jeho otec byl skladník, který byl také aktivní v místní a státní politice. Mládež získala dobré vzdělání, promovala na College of New Jersey (později Princeton) v roce 1776. Okamžitě vstoupil do kontinentální armády a viděl rozsáhlou akci. Dosáhl hodnosti kapitána ve věku 19 let a sloužil pod jeho otcem, generálem Eliasem Daytonem a markýzem de Lafayette, byl nějaký čas zajatcem Britů a účastnil se bitvy o Yorktown, VA.

Po válce se Dayton vrátil domů, studoval práva a zavedl praxi. V 80. letech 17. století rozdělil svůj čas mezi pozemkové spekulace, právní praxi a politiku. Seděl v sestavě v letech 1786-87. Ve druhém roce byl vybrán jako delegát ústavního shromáždění poté, co se vůdci jeho politické frakce, jeho otec a jeho patron, Abraham Clark, odmítli zúčastnit. Dayton dorazil do Philadelphie až 21. června, ale poté se věrně zúčastnil řízení. Během debat hovořil s mírnou frekvencí a přestože měl námitky proti některým ustanovením ústavy, podepsal je.

Poté, co seděl v kontinentálním kongresu v roce 1788, se Dayton stal předním federalistickým zákonodárcem v nové vládě. Ačkoli byl zvolen jako zástupce, nesloužil na prvním kongresu v roce 1789, raději se místo toho stal členem rady New Jersey a mluvčím státního shromáždění. V roce 1791 však vstoupil do Sněmovny reprezentantů USA (1791-99) a stal se mluvčím čtvrtého a pátého kongresu. Během tohoto období podpořil Hamiltonův fiskální program, potlačení povstání whisky, Jayovu smlouvu a řadu dalších federalistických opatření.

V osobních záležitostech Dayton koupil Boxwood Hall v roce 1795 jako svůj domov v Elizabethtown a pobýval tam až do své smrti. Byl povýšen do amerického Senátu (1799-1805). Podporoval nákup Louisiany (1803) a v souladu se svými federalistickými názory se postavil proti zrušení zákona o soudnictví z roku 1801.

V roce 1806 nemoc zabránila Daytonovi doprovázet neúspěšnou expedici Aarona Burra na jihozápad, kde tento zjevně zamýšlel dobýt španělské země a vytvořit impérium. Následně obžalován za velezradu, Dayton nebyl stíhán, ale nemohl zachránit svou národní politickou kariéru. Zůstal populární v New Jersey, ale nadále držel místní kanceláře a seděl ve shromáždění (1814-15).

V roce 1824 třiašedesátiletý Dayton hostil Lafayette během jeho triumfálního turné po Spojených státech a jeho smrt u Elizabeth později téhož roku mohla být urychlena námahou a vzrušením. Byl uložen k odpočinku v biskupském kostele sv. Jana v jeho rodném městě. Protože vlastnil 250 000 akrů půdy v Ohiu mezi Velkými a Malými Miami Rivers, bylo po něm pojmenováno město Dayton-jeho hlavní památník. Oženil se se Susan Williamsonovou, ale datum jejich svatby není známo. Měli dvě dcery.

Obrázek: S laskavým svolením Národního archivu, Záznamy o expozici, Výročí a Pamětní komise (148-CC-7-1)


New Jersey

Prvními známými obyvateli dnešního New Jersey byli Leni-Lenape (což znamená "Original People "), kteří dorazili do země mezi řekami Hudson a Delaware zhruba před 6000 lety. Členové jazykové skupiny Algonkian, Leni-Lenape, byli zemědělští lidé, kteří si doplňovali stravu sladkovodními rybami a měkkýši. Mírumilovná Leni-Lenape věřila v monogamii, vzdělávala své děti v jednoduchých dovednostech potřebných k přežití v divočině a pevně se držela tradice, že v ohni musí být vždy teplý hrnec jídla, aby přivítal všechny cizince.

Prvním evropským průzkumníkem, který dorazil do New Jersey, byl Giovanni da Verrazano, který vplul do dnešního Newark Bay v roce 1524. Henry Hudson, anglický kapitán plující pod holandskou vlajkou, pilotoval Half Moon podél pobřeží New Jersey a do zátoky Sandy Hook na konci léta 1609, plavba, která založila holandský nárok na Nový svět. Hollanders začali obchodovat na území dnešního Hudson County již v roce 1618 a v roce 1660 založili první město New Jersey 's, zvané Bergen (nyní součást Jersey City). Mezitím se po celém státě začali švédští osadníci pohybovat na východ od řeky Delaware v roce 1639. Jejich kolonie Nového Švédska měla za guvernéra Johana Printze jen jeden krátký výbuch slávy, v letech 1643 až 1653.

Leni-Lenape prohrála s nově příchozími, ať už holandskými, švédskými nebo anglickými, navzdory řadě smluv, které Evropané považovali za spravedlivé. Státní a místní záznamy popisují tyto dohody: obrovské pozemky vyměněné za cetky, zbraně a alkohol. Zbraně a alkohol v kombinaci s neštovicemi (další evropský import) odsoudily "Original People. " V roce 1758, kdy smlouva stanovila indiánskou rezervaci v Brothertonu (nyní město Indian Mills), jen několik stovek Indů zůstal.

Anglie převzala kontrolu v březnu 1664, kdy král Karel II. Udělil oblast od řeky Connecticut po řeku Delaware svému bratru Jamesovi, vévodovi z Yorku. Vévoda, podle pořadí, 23. června 1664 deedoval zemi mezi řekami Hudson a Delaware, kterou pojmenoval New Jersey, svým dvorním přátelům Johnu Berkeleyovi, 1. baronu Berkeleyovi ze Strattonu a Siru George Carteretovi. Lord Berkeley a Sir George se stali majiteli, vlastnili zemi a měli právo vládnout jejímu lidu. Následně půda přešla do rukou dvou správních rad ve dvou provinciích zvaných East Jersey a West Jersey s jejich hlavními městy v Perth Amboy a Burlington. East Jersey osídlili hlavně puritáni z Long Islandu a Nové Anglie, West Jersey Quakers z Anglie. Rozkol stál kolonii draze v roce 1702, kdy královna Anna sjednotila východní a západní Jersey, ale postavila je pod vládu New Yorku. Kolonie získala vlastní ȭomácí pravidlo " až do roku 1738, kdy byl Lewis Morris jmenován prvním královským guvernérem.

Do této doby již byl vytvořen rozdělený charakter New Jersey. Východní New Jersey se dívalo na New York, západní New Jersey na Philadelphii. Rovina spojující tyto dvě hlavní koloniální města zajistila, že New Jersey bude sloužit jako cesta. Po provizorních silnicích, které brzy prošly regionem, — více cest než v jakékoli jiné kolonii —travelers přinesly protichůdné novinky a nápady. Během americké revoluce byla kolonie přibližně stejně rozdělena mezi revolucionisty a loajalisty. William Franklin (nemanželský syn Benjamina Franklina), královský guvernér od roku 1763 do roku 1776, se statečně snažil udržet New Jersey sympatický k Anglii, ale neuspěl a byl zatčen. Po celé revoluční období zůstal po válce vedoucím Loyalistem, odešel do Anglie.

Franklinův vliv způsobil, že se New Jersey nejprve o nezávislost spojilo, ale v červnu 1776 poslala kolonie na kontinentální kongres pět nových delegátů Abrahama Clarka, Johna Harta, Frances Hopkinsona, Richarda Stocktona a reverenda Johna Witherspoona 𠅊ll of kteří hlasovali pro Deklaraci nezávislosti. Dva dny před vyhlášením Deklarace přijal New Jersey svou první státní ústavu. William Livingston, ohnivý anti-britský propagandista, byl prvním zvoleným guvernérem státu.

New Jersey hrálo v revoluční válce klíčovou roli, protože strana, která ovládala New York i Philadelphii, téměř jistě zvítězí. George Washington a jeho otlučená vojska udělali během prvních čtyř let války své zimní velitelství ve státě třikrát, dvakrát v Morristownu a jednou v Somerville. V New Jersey bylo svedeno pět hlavních bitev, z nichž nejdůležitější byla bitva u Trentonu 26. prosince 1776 a bitva u Monmouthu 28. června 1778. Na konci války se Princeton stal od 26. června 1783 dočasným hlavním městem USA. 4. listopadu 1783.

Stát strádal po revoluci, přičemž mnoho z jeho měst stezek zpustošených procházejících konkurenčních armád, jeho obchod závislý na New Yorku a jeho železárny (poprvé založené v roce 1676) se zavřely kvůli snížené poptávce. Vedoucí představitelé státu energicky podporovali federaci 13 států, ve které by všechny státy bez ohledu na velikost byly zastoupeny rovnoměrně v jednom národním zákonodárném orgánu. Tento takzvaný New Jerseyský plán vedl ke vzniku amerického Senátu.

Železnice a kanály přinesly státu život ve třicátých letech 19. století a nastavily jej na cestu urbanizace a industrializace. Morrisův kanál 90 mil (145 km) spojoval severní New Jersey s uhelnými poli Pensylvánie. Považován za jeden z technických zázraků 19. století, kanál se zvýšil na 279 metrů od hladiny moře v Newark Bay k jezeru Hopatcong, poté spadl 760 stop (232 metrů) do bodu na řece Delaware naproti Eastonu, Pa „Staré železné doly vedle kanálů nacházejících se na trzích, barvírny a tkalcovny v Patersonu prosperovaly a Newark, nejvíce postižený rozvíjejícími se průmyslovými odvětvími, se stal státem a prvním městem v roce 1836. Další kanál, Delaware a Raritan, překročil relativně plochá země z Bordentownu, Trentonu a New Brunswicku vzkvétala. Princeton, jehož vůdci bojovali, aby udrželi kanál mimo město, se usadil na dlouhou dobu jako vysokoškolská komunita postavená kolem College of New Jersey, založená v Elizabeth v roce 1746 a přenesená do Princetonu v roce 1756.

Kanály byly odsouzeny železniční soutěží téměř od začátku. Morrisův průplav byl insolventní dlouho před první světovou válkou a Delawareský průplav, ačkoli fungoval až do roku 1934, po občanské válce upadal do dlouhého pomalého úpadku. První železnice, z Bordentownu do South Amboy, těsně sousedila s Delaware a Raritanským kanálem a v roce 1871 se stala důležitou součástí Pennsylvánské železnice. Uhlí přivedené na železniční vozy osvobodilo průmysl z továren na vodní elektrárny, vznikalo všude tam, kde šly kolejnice. Nábřeží Hudson County, východní konec většiny národních železničních systémů, se stalo nejdůležitější železniční oblastí v USA. Železniční tratě také přepravovaly rekreanty na břeh Jersey a budovaly pro stát důležitý zdroj příjmů.

Občanská válka roztrpčila New Jersey hořce. Vedoucí představitelé Demokratické strany se postavili proti válce jako aféra " Černý republikán ". Prosperující průmyslníci v Newarku a Trentonu se obávali, že by byl narušen jejich dynamický obchod s Jihem, hostinští z Cape May se obávali ztráty turistů z Virginie a dokonce i studenti z Princetonu byli rozděleni. Ještě v létě 1863, po bitvě u Gettysburgu, mnoho státních demokratických demokratů naléhalo na sever, aby uzavřel mír s Konfederací. Návrhy hovorů byly rázně odmítnuty v roce 1863, přesto stát poslal celou kvótu vojáků do služby po celý konflikt. Nejdůležitější je, že továrny v New Jersey vylévaly proudy munice a dalšího vybavení pro armádu Unie. Na konci války političtí vůdci tvrdohlavě vystupovali proti 13., 14. a 15. dodatku americké ústavy a černoši nesměli ve státě hlasovat až do roku 1870.

Během posledních desetiletí 19. století si New Jersey vybudovalo pověst továren, které dokázaly vyrobit součásti nezbytné pro tisíce dalších výrobních podniků. Několik továren bylo velkých, přestože v roce 1873 Isaac M. Singer otevřel u Elizabeth velký závod šicích strojů, který zaměstnával 3 000 osob. Ropné rafinerie na nábřeží Hudson County měly stále se rozšiřující výplatní listiny, prosperovaly hrnčířské firmy v Trentonu a Newark získal sílu od mnoha diverzifikovaných výrobců a také viděl, jak se její pojišťovací společnosti staly národně silnými.

Války dvacátého století stimulovaly průmysl New Jersey a#x0027s. Během první světové války vytvořily obří loděnice v Newarku, Kearny a Camdenu z New Jersey přední stát v stavbě lodí. Oblast Middlesex County rafinovala 75% národa a#7500 mědi a ve státě bylo naloženo téměř 75% amerických granátů. Druhá světová válka oživila loďařský a muniční průmysl, zatímco chemická a farmaceutická výroba, zplozená omezením německých chemikálií z první světové války, během druhého světového konfliktu vykazovala další růst. Paterson, který se v 19. století proslavil především v budování lokomotiv, se stal národním centrem výroby letadlových motorů. Školící a mobilizační centra na Ft. Dix a Camp Kilmer přesunuli miliony vojáků do předních linií.

Americký úřad pro sčítání lidu nazval New Jersey oficiálně "urban " v roce 1880, kdy státní populace poprvé stoupla nad 1 milion. Urbanizace zesílila v průběhu 20. století a zejména po druhé světové válce, protože lidé opouštěli stará města v New Jersey a dalších severovýchodních státech, aby si koupili domy v zástavbě na bývalých zemědělských půdách. Místa jako Cherry Hill, Woodbridge, Clifton a Middletown Township zaznamenala po roce 1945 rozmach a v následujících desetiletích se jejich populace zvýšila až šestkrát. New Jersey také zažilo mnoho problémů urbanizace. Jeho města snížila dopravní zácpy jsou intenzivní ráno, když dojíždějící proudí do městských oblastí za prací, a znovu večer, když se vrací domů do toho, čemu se kdysi říkalo " země. " Tato země nyní zná problémy růstu měst: zvýšené potřeby škol, stok, policie a požární ochrany a údržby silnic spolu s rostoucími daněmi.

Stát se však svým problémům nevzdal. V roce 1947 voliči v drtivé většině schválili novou státní ústavu, strohý a komplexní dokument, který zefektivnil státní správu, reformoval státní chaotický soudní systém a nařídil rovná práva pro všechny. Guvernér Alfred E. Driscoll okamžitě integroval Národní gardu New Jersey, navzdory silným federálním cílům brzy následovala integrace všech amerických ozbrojených sil. Po roce 1950 prošli voliči širokou škálou emisí dluhopisů za několik milionů dolarů, aby založili nebo přestavěli státní vysoké školy. Prostředky byly přiděleny na nákup a rozvoj nových parkových a lesních pozemků. Velké emise dluhopisů financovaly výstavbu dálnic, nádrží a systémů rychlé přepravy. V polovině roku 2000 schválil zákonodárce státu největší stavební program v historii New Jersey. Zákonodárci, kteří urovnali dlouhotrvající bitvu o to, jak obnovit stav zhoršujících se a přeplněných škol, souhlasili s vynaložením 12 miliard dolarů v celém systému, přičemž výhody lze spatřit ve městech i na předměstích.

V sedmdesátých a na začátku osmdesátých let zažil New Jersey recesi. Míra nezaměstnanosti se vyšplhala téměř na 10%. Ze státu odešlo přes 270 000 lidí. Obzvláště tvrdě byly zasaženy státní města, která trpěla jak ztrátou pracovních míst ve výrobě, tak útěkem maloobchodu do příměstských nákupních center. Ekonomika New Jersey v těchto desetiletích také prošla dramatickou restrukturalizací. Zatímco stát přišel o více než 200 000 pracovních míst ve výrobě, získal 670 000 pracovních míst v odvětví služeb. Ekonomika se v 80. letech vzpamatovala, ale na konci tohoto desetiletí začala opět klesat a během recese na počátku 90. let dále klesala. V roce 1996 poprvé po šesti letech klesla míra nezaměstnanosti státu pod 6%. Do roku 1999 klesl na 4,6%. Pozorovatelé připsali obnovu 90. let částečně kvalifikované pracovní síle, která do státu přilákala farmaceutické, biotechnologické, elektronické a další high-tech firmy. Daňové a ekonomické pobídky také pomohly přivést podnikání ke státu. Stát se umístil na 2. místě v zemi jak v osobním příjmu na obyvatele (33 953 USD), tak v nízké míře chudoby (8,6%) v roce 1998. Stát však čelil rozpočtovému schodku blížícímu se 5 miliardám USD v roce 2003.

V září 1999 zažil New Jersey jednu z nejhorších přírodních katastrof ve své historii Hurikán Floyd poškodil více než 8 000 domů a zničil několik stovek dalších. Federální balíček pomoci schválený v roce 2000 sliboval obětem určitou úlevu.

Během druhé poloviny 20. století neměl New Jersey žádný předvídatelný politický vzor. Dalo to obrovskou prezidentskou většinu republikánu Dwightovi D. Eisenhowerovi a demokratovi Lyndonovi B. Johnsonovi, těsně podpořilo demokrata Johna F. Kennedyho, s malým náskokem upřednostnilo republikána Geralda Forda před demokratem Jimmym Carterem, dvě velké většiny dal republikánu Ronaldu Reaganovi, favorizoval demokrata Bill Clinton v 90. letech a v roce 2000 favorizoval demokrata Al Gorea před Georgem W. Bushem. Více než 20 let byli dva američtí senátoři, Clifford B. Case (R) a Harrison A. Williams (D), uznáváni jako stejně smýšlející liberálové. Demokrat Bill Bradley, bývalý Princeton University a basketbalová hvězda New York Knickerbockers, byl zvolen do křesla Case 's v roce 1978. (V roce 1999 Bradley kandidoval na prezidentský úřad. Ačkoli získal značnou podporu voličů, svou nabídku pro demokratické kandidáty upustil. nominace tváří v tvář konkurenci viceprezidenta Al Gora.)

Republikánský guvernér Thomas Kean, který sloužil od roku 1983 �, pomohl zlepšit veřejný obraz New Jersey, kterému dlouho dominovaly továrny na kouření a problémová města. Kean byl následován demokratem Jimem Floriem, který se snažil přerozdělit bohatství v celém státě zdvojnásobením daně z příjmu těch v horní hranici, zvýšením daně z prodeje, snížením daní z nemovitostí pro majitele a nájemce domů se středními a nízkými příjmy a přesunem státní podpory od veřejných škol v bohatých oblastech až po školy v chudých a středně příjmových komunitách. V roce 1992 Florio ztratil nabídku na znovuzvolení republikánce Christine Todd Whitmanové, která slíbila snížit daně z příjmu o 30%. Jakmile nastoupila do úřadu, Whitman provedla snížení o 5% a prosadila další snížení o 10% v rámci svého rozpočtového balíčku v roce 1993. Whitman vyhrál druhé funkční období ve volbách 1996. Whitmanová byla jmenována prezidentem Georgem W. Bushem a vedoucí Agentury pro ochranu životního prostředí, kterou převzala v lednu 2001 a v květnu 2003 rezignovala.


Výlet do nejstaršího města v New Jersey vás zaplaví neuvěřitelnou historií

Jedno z nejmodernějších měst v New Jersey je také jeho nejstarší. Dnes je Jersey City domovem tyčících se budov, nádherných muzeí, největšího planetária v Americe a mixu neuvěřitelných restaurací, ze kterých by se každý lahůdkář vytratil. Město má však také velmi bohatou historii. Leží na zemi, kterou jako první založili Holanďané v roce 1660.

V roce 1621 byla zorganizována holandská společnost Západní Indie, aby spravovala toto nové území, a v červnu 1623 se New Netherland stala holandskou provincií se sídlem v Novém Amsterdamu. Michael Reyniersz Pauw obdržel pozemkový grant jako patroon pod podmínkou, že do čtyř let založí osadu ne méně než padesáti osob. Vybral si západní břeh Severní řeky (Hudson River) a koupil pozemek od Lenape. Tento grant je datován 22. listopadu 1630 a je nejstarší známou dopravou pro dnešní Hoboken a Jersey City.

Pauw však byl nepřítomným pronajímatelem, který zanedbával osídlení této oblasti a byl povinen prodat své podíly zpět Společnosti v roce 1633. Ten rok byl v Communipaw postaven dům pro Jana Evertsena Bouta, dozorce kolonie, který byl jménem Pavonia (latinizovaná forma Pauwova jména. Krátce poté byl v Harsimově zátoce postaven další dům a stal se domovem Cornelia Van Vorsta, který vystřídal Bouta jako dozorce a jehož rodina se stala vlivnou ve vývoji města.

Vztahy s Lenape se zhoršily, částečně kvůli špatnému řízení a nepochopení kolonialistů domorodých obyvatel, a vedly k sérii nájezdů a represálií a virtuálnímu zničení osady na západním břehu. Během Kieftovy války bylo Nizozemci zabito přibližně osmdesát Lenapapů při masakru v Pavonii v noci 25. února 1643. Po masakru byla oblast dočasně evakuována. O deset let později byla druhá válka.

V srpnu 1655 s podporou asi 600 vojáků odešel z Nového Amsterdamu, aby zajistil Nizozemcům kolonii Nového Švédska podél řeky Delaware. Během jeho nepřítomnosti, 15. září 1655, vstoupila mladá indická dívka do sadu Henryho Van Dycka na ostrově Manhattan. Vylezla na strom, aby si vybrala broskev, kterou špehovala. Van Dyck se urazil na jejím odpustku a extrémně reagoval tím, že ji zabil puškou. Pět set Indiánů, kteří se domnívali, že je vhodný čas na odvetu, zaútočili na tři dny na Hoboken, Pavonia a Staten Island. Způsobilo to smrt 100 Holanďanů, zajetí 150, zranění Van Dycka a zpustošení mnoha domů.

Podrobnosti o pěší prohlídce města Jersey City získáte kliknutím sem. Chcete -li objevit další neuvěřitelné historické místo v Jersey City, klikněte sem. Je to hřbitov, ale je to také velmi fascinující místo pro shromažďování komunity. Chcete -li se dozvědět více o dalších nejstarších městech a obcích v New Jersey, klikněte sem.


Historie New Jersey

Tento ilustrovaný článek přináší zajímavá fakta, informace a historickou časovou osu indiánských indiánů z New Jersey.

Klima, půda, historie, životní prostředí a přírodní zdroje, které byly k dispozici domorodým indiánským kmenům v New Jersey, vyústily v přijetí kultury severovýchodních lesů.

Historie indiánů z New Jersey
Faktory, které přispěly k historii státu, jsou podrobně popsány v časové ose historie. Časová osa historie ukazuje dopad nových příchozích na stát.

Historie doby kamenné v New Jersey
Američtí domorodí indiáni, kteří žili na území dnešního státu New Jersey, vedli životní styl doby kamenné - měli pouze kamenné nástroje a zbraně, nikdy neviděli koně a nevěděli nic o kole. Historie indiánů z New Jersey je podrobně popsána v tomto článku.

Mapa státu New Jersey

Mapa státu ukazující umístění indiánů z New Jersey

Názvy indiánských kmenů New Jersey
New Jersey je stát na severovýchodě USA v Atlantském oceánu. Existuje mnoho slavných indiánských kmenů, které hrály roli v historii státu a jejichž kmenová území a domoviny se nacházejí v dnešním státě New Jersey. Názvy kmenů New Jersey zahrnovaly Abenaki, Malecite, Passamaquoddy a Pennacook.

Historie indiánů z New Jersey - Francouzské indiánské války
Francouzské a indické války (1688 - 1763) byly obecnými názvy pro sérii válek, bitev a konfliktů zahrnujících francouzské kolonie v Kanadě a Louisianě a 13 britských kolonií, jejichž součástí byl New Jersey, sestávající z Války krále Williama (1688- 1699), Válka královny Anny (1702-1713), Válka krále Jiřího (1744-1748) a Francouzská a Indická válka neboli Sedmiletá válka (1754-1763). Různé indiánské kmeny z New Jersey se spojily s francouzskými a britskými koloniemi během francouzských indiánských válek, které zuřily téměř 75 let.

  • Název státu: New Jersey
  • Význam názvu státu: Pojmenován podle britského ostrova Jersey, který se nachází v kanálu La Manche.
  • Geografie, životní prostředí a charakteristika státu New Jersey: Appalačské údolí, Apalačská vrchovina Piemontská plošina a dlouhá pobřežní nížina
  • Kultura přijatá New Jersey Indians: Northeast Woodlands Cultural Group
  • Jazyky: Iroquoian a Algonquian
  • Způsob života (životní styl): Lovci-sběrači, farmáři, rybáři, lovci
  • Typy bydlení, domů nebo přístřešků: Wigwams (aka Birchbark houses) a Longhouses

Historie Časová osa indiánů z New Jersey
Nováčci v této oblasti hluboce ovlivnili historii a způsob života indiánů z New Jersey. Domorodí obyvatelé obsadili zemi tisíce let před příchodem prvních evropských průzkumníků. Evropané s sebou přinesli nové myšlenky, zvyky, náboženství, zbraně, dopravu (koně a kola), hospodářská zvířata (dobytek a ovce) a nemoci, které hluboce ovlivnily historii původních indiánů. Úplnou časovou osu Historie týkající se prvních osadníků a kolonistů najdete v časovém období Colonial America. Historie státu a jeho indiánských indiánů je podrobně popsána na jednoduché časové ose historie. Tato časová osa indické historie v New Jersey poskytuje seznam s podrobnými daty konfliktů, válek a bitev zahrnujících indiánské New Jersey a jejich historii. Také jsme podrobně popsali hlavní události v historii USA, které ovlivnily historii indiánů z New Jersey.

Časová osa historie New Jersey

Historie Časová osa domorodých indiánů z New Jersey

10 000 př. N. L.: Paleo-indická éra (kultura doby kamenné) nejstarší lidští obyvatelé Ameriky, kteří žili v jeskyních a byli nomádskými lovci velké zvěře včetně velkého mamuta a bizona.

7 000 př.nl: Archaické období, ve kterém si lidé stavěli základní úkryty a vyráběli kamenné zbraně a kamenné nástroje

1 000 n. L.: Období lesa - byly založeny domovy podél řek a byly založeny systémy obchodní výměny a pohřební systémy

1500 - 1600: New Jersey prozkoumali Evropané z Velké Británie, Švédska, Holandska a Francie

168 8 : 1688 - 1763 Francouzské a indické války mezi Francií a Velkou Británií o země v Severní Americe sestávající z války krále Viléma (1688-1699), války královny Anny (1702-1713), války krále Jiřího (1744 - 1748) a Francouzů a Indická válka neboli Sedmiletá válka (1754-1763)

1754: 1754 - 1763: Francouzskou indiánskou válku vyhrála Velká Británie proti Francouzům, takže skončila řada konfliktů známých jako francouzské a indické války

1763: Pařížská smlouva

1775: 1775 - 1783 - Americká revoluce.

1776: 4. července 1776 - Deklarace nezávislosti USA

1803: Spojené státy koupily od Francie území Louisiany za 15 milionů dolarů za pozemky

1812: 1812 - 1815: Válka v roce 1812 mezi USA a Velkou Británií skončila patem, ale potvrdila americkou nezávislost

18 30 : Indický zákon o odstranění

18 32 : Zřízeno ministerstvo pro indiánské záležitosti

1861: 1861 - 1865: Americká občanská válka.

18 62 : Americký kongres schválil zákon o usedlosti, který osadníkům otevírá Great Plains

1865: Kapitulace Roberta E. Leeho 9. dubna 1865 znamenala konec Konfederace

1887 : Zákon Dawes General Allotment Act schválený Kongresem vede k rozpadu velkých indiánských rezervací a prodeji indických pozemků bílým osadníkům

1969: Všichni Indiáni prohlásili občany USA

1979: Byl přijat zákon o indiánské náboženské svobodě

Historie Časová osa domorodých indiánů z New Jersey

Časová osa historie státu New Jersey

Historie indiánů z New Jersey - Zničení a úpadek
Historie evropské invaze přinesla epidemická onemocnění, jako je tuberkulóza, cholera, chřipka, spalničky a neštovice. Domorodí indiáni z New Jersey si nevyvinuli imunitu proti těmto chorobám, což mělo za následek obrovské ztráty populace. Vykořisťování včetně pákového efektu daní, vynucené práce a zotročování bylo součástí jejich historie a vybíralo si svou daň na indiánech z New Jersey.


První historie Bayonne, New Jersey

S velkým potěšením splňuji požadavek autora, abych napsal několik slov úvodu do jeho historie Bayonne. Pokud jsem informován, je to vůbec první pokus každého z nich shromáždit a trvale zaznamenat záležitosti historického zájmu týkající se této lokality. Je pravda, že byla napsána jedna nebo více historií tohoto kraje, ale žádný z nich nevěnoval této konkrétní komunitě příliš velkou pozornost, pokud vůbec nějakou. Úkolem autora je tedy průkopník, a proto jsme mu tím více zavázáni. Pokud obsah knihy přesně zaznamenává události, které vedly k osídlení této části Bergen Neck, a vyzkoušené zkušenosti jejích raných obyvatel, bude příběh stát za přečtení a pokud plně oceníme výhody, které ve srovnání s ním máme s nimi bychom se měli snadno přesvědčit, že budoucí historie našeho města závisí do značné míry na nás samotných. Pokud budeme věrní svým příležitostem, naše děti možná dokážou říci: „Jsme občané žádného zlého města“. I když může být pravda, že je to dvě stě padesát let od doby, kdy se zde usadili první osadníci, je také pravda, že historie Bayonne z obchodního hlediska začíná mnohem později. Před založením ropných rafinérií v Constable's Hook byl Bayonne mimo Port Johnson neznámý, kromě rybářské vesnice a letního střediska. Od té doby přitahovala jeho vhodnost pro komerční účely pozornost výrobců a mužů zabývajících se velkými obchodními podniky. Jeho vyhlídky se nyní zdají spravedlivé stát se jedním z hlavních výrobních center státu.

Bayonne, jako mnoho předměstí ve stínu velkého města, trpěla kvůli tomu, že ti, kdo by jinak byli jejími nejvlivnějšími občany, byli pohlceni záležitostmi metropole. Jelikož muži síly sídlící v našich hranicích, kteří jsou zde také ztotožňováni s obchodními zájmy, existuje velká pravděpodobnost, že se vyvine větší místní zájem. Věřím, že v tomto ohledu je přítomnost začátkem nové epochy. S přirozenými výhodami velké vodní fronty a vybavením poskytovaným železnicemi vstupujícími do našeho města je každý důvod věřit, že v blízké budoucnosti budou uprostřed nás provedeny velké změny. It is, therefore, fortunate that one of our citizens has undertaken to perpetuate the memory of the past before all the old residents have departed, and the ancient landmarks disappeared. Such a book as the History of Bayonne should tend to foster civic pride, without which no city can succeed. I have been awaiting with much interest the appearance of the book, and feel quite confident that it will serve a very useful purpose in the community.


Original Inhabitants of New Jersey - History

Council of Proprietors of West Jersey
Origin and History
-----
Read before the Society March 11, 1922.
By C. CHESTER CRAIG
Register of the Council of Proprietors of the Western Division of New Jersey
-----

The history of the Proprietors of the Western Division of New Jersey is so interwoven with that of New Jersey that one can get a much better understanding of their origin by a review of the early history of the Colony.

Years ago at school we were taught that John Cabot by authority of Henry VII of England, in attempting to find the northwesterly passage to India discovered Labrador in 1497, fourteen months before Columbus discovered the Continent that his son, Sebastian Cabot, in 1498 discovered Newfoundland and coasted as far south as Chesapeake bay that by virtue of these discoveries the English acquired title to that portion of North America in which New Jersey is situate that in 1664, King Charles II made a grant to his brother the Duke of York, afterward James II, of a tract extending from the Connecticut river to Delaware bay that the Duke of York in the same year made a grant of New Jersey to Carteret and Berkley, and that Berkley sold his undivided interest in New Jersey to John Fenwick in trust for Edward Byllinge, an English Quaker, and his assigns. All of which while true as far as it goes, does not give all the facts of the case.

The English title to New Jersey was clouded by the Dutch who discovered the Hudson river in 1609, settled at New York in 1613, in Bergen, N. J., in 1618, issued patents to settlers in the northern part of New Jersey, at Cape May and along the Delaware river it was also clouded by the Swedes who made settlements along the Delaware river in what are now Gloucester and Salem counties.

At the time that Charles II made the grant to the Duke of York, the Dutch had conquered the Swedes and held absolute control of what is now New Jersey. Their Governor Stuyvesant had effected a treaty with the New England colonists (treaty of Hartford, 9 19--1650), whereby the Connecticut river was recognized by them as the boundary line between the English and Dutch, and in 1654 the treaty between Cromwell and Holland recognized the Dutch claims in America.

At all events the English were not in possession of New Jersey on the date when the grant to the Duke of York was made, and the Duke only obtained possession by sending over a squadron under Col. Richard Nicolls, his deputy governor, to whom Stuyvesant surrendered New Netherland on September 8, 1664.

On June 23 and 24, 1664, the Duke of York made a grant of New Jersey to Lord John Berkley and Sir George Carteret, both of whom were tried and true cavaliers who had fought in the King s cause and were prominent figures at the Court of Charles II.

The Duke apparently did not know the value of the land, nor the extent of the territory, that was included in the grant. We can imagine Nicolls chagrin when he learned that the Duke had given away nearly the entire seacoast and a tract of about eight thousand square miles in extent, more than two months before he had wrested it from the Dutch.

After several settlements had been made in the northern and eastern parts of the tract granted to Carteret and Berkley, war broke out between England and Holland and a Dutch squadron of five vessels appearing off New York, the fortress surrendered on July 30, 1673, and the Dutch again became masters of New Jersey, and the officials of the various settlements took the oaths of allegiance to the Dutch crown.

By reason of the conquest by the Dutch, the English government in New York and New Jersey came to an end and the grant to Carteret and Berkley was, according to the principles of English law, rendered void.

On February 9, 1674, by the treaty of peace between the Dutch and English, New York and New Jersey again became subject to the English rule, and on June 29, 1674, the Duke obtained a new patent from his royal brother. This was a new grant and not a grant confirming the former one, as it made no reference to it.

During the war with Holland, Lord Berkley doubtless realizing that his grant was forfeited and that he would encounter much difficulty in obtaining a renewal of it from the Duke, agreed to sell his half interest in New Jersey as above noted, the consideration being 1000, and the sale being consummated on March 18, 1673-4.

As stated before, the Duke of York did not realize until it was too late, that in making the grant to Carteret and Berkley he had done great harm to himself by giving away a large part of his territory, but the new grant restored it all to him again and he determined to place the entire territory under the jurisdiction of his governor, Edmund Andros. However, Sir George Carteret brought such pressure to bear on the Duke that on July 29, 1674, he made a second grant to Carteret. This one did not cover all of New Jersey as did the first, but included that portion of the province north of line running from a creek called Barnegat, to a certain creek in Delaware river next adjoining to and below a certain creek in Delaware river called Renkokus Kill (Rancocas creek), which was probably Pensauken [sic] creek. The Duke claimed that this grant and the first likewise, did not convey the right of government, although Carteret claimed that the right of government followed the soil and proceeded to set up a government of his own.

In the meantime on February 10, 1675, Edward Byllinge, having become financially embarrassed, made an assignment to three Quackers [sic], William Penn, Gawen Lawrie and Nicholas Lucas, in trust for the benefit of his creditors.

The trustees instituted an investigation of the transactions between Fenwick and Byllinge and found that the former had only a one-tenth interest in the New Jersey lands, while their principal was in fact the owner of nine-tenths of the conveyance. Fenwick at first resisted this award but in 1682 relinquished his claim to any further right and estate in the moiety of New Jersey. These trustees handled the matter in a very able manner. They divided Byllinge s interest into one hundred shares, or proprieties, and from the sale of a small portion of the shares received sufficient to pay the creditors in full. They framed a set of laws and plan of colonization under date of March 3, 1676, entitled The Concessions and Agreements of the Proprietors, Freeholders and Inhabitants of the Province of West New jersey in America, comprising forty-four chapters, the last thirty-two chapters being The Charter of Fundamental Laws of West New Jersey, agreed upon, signed by one hundred and fifty-one persons.

Up to this time the entire province had been held in common by Carteret and Berkley and later by Carteret and Byllinge, when, however, new interests appeared it became necessary to definitely establish the exact shares of the two principals.

On July 1st, 1676, William Penn, Gawen Lawrie, Nicholas Lucas and Edward Byllinge executed a deed with Carteret known as the Quintipartite Deed, in which the territory was divided into two parts, East Jersey being taken by Carteret and West Jersey by Byllinge and his trustees. In this the trustees showed their foresight, for while the land covered by the Duke s second grant was divided as nearly equally as possible, the deed was drawn in such a manner that Carteret also conveyed to the trustees all his interest in that part of New Jersey which was south of the southern boundary of the second grant. The Quintipartite Deed and the original copy of the grants and concessions bearing the signatures of the one hundred and fifty-one signers, is in the possession of the Council of Proprietors of West Jersey.

The Proprietors then sent five commissioners to New Jersey to represent them in selling land and laying out towns, their instructions being dated 6th month 18, 1676, so that it will be seen that no attempt was made at colonization until after the Duke s second grant was obtained. Before going to West Jersey, the commissioners thought it best to call on the Duke s representative, Governor Andros, in New York, who would not concede that the proprietors had obtained the right of government under the Duke s second grant to Carteret and would not allow the commissioners to proceed, until after they had consented to take out warrants as his subordinates.

The Duke thereupon executed a grant to William Penn, Gawen Lawrie and Nicholas Lucas in trust for Edward Byllinge of all of New Jersey west and south of the division line mentioned in the Quintipartite Deed. Whatever rights the Proprietors of West Jersey had lost by reason of the Dutch reconquest were fully restored to them by virtue of the Duke s second grant to Carteret and the grant to the trustees of Byllinge. This grant also conveyed the right of government of West Jersey to Edward Byllinge and later the Duke made a grant to Sir George Carteret, grandson and heir of the original Proprietor, giving to him the right of government of East Jersey. Governors were appointed by the Proprietors until 1688.

Byllinge having died in 1687 his heirs sold all his interest in West New Jersey, including the right of government, to Dr. Daniel Coxe, a physician to the Queen of Charles II, and afterward to Queen Anne. And he at once took great interest not only in the government of West Jersey but also in the Council of Proprietors. The Duke of York, having ascended the throne as James II, brought such pressure to bear on the Proprietors that they surrendered the right of government to the Crown with Andros as Governor, although Coxe was largely interested in the management of business until James was deposed, when proprietary government was again resumed.

On March 4, 1691, Dr. Daniel Coxe conveyed all his rights and title to lands in America, consisting of over twenty-four shares or rights to Propriety in West Jersey, two shares to Propriety in East Jersey, and large tracts of land in East and West Jersey, New England and Pennsylvania, together with the right of government of West Jersey to forty-eight persons who formed the West Jersey Society. This society appointed the governors from the time that the reign of James II ended until the surrender of government to the Crown in 1702. Many thousands of acres of land were surveyed to the Society and sold by them. The rights of Propriety in West Jersey were held by the West Jersey Society for nearly one hundred and twenty-five years, when they were conveyed to Benjamin B. Cooper on June 28, 1814.

After the fall of James the vexatious customs question which had been vigorously enforced by Andros, and continuously resisted by the inhabitants of New Jersey, came up again and the Proprietors, who had obtained further legal opinion that no duties could be levied on them, petitioned the Lords of Trade that free ports of entry might be established in the Province. In this they were refused by the English Ministry. They then proceeded to make a test case by attempting to load The Hester, a vessel from Perth Amboy, but the vessel was seized by the Lord Bellemont [sic], Governor of New York, who sent a force of forty soldiers and took the vessel to New York, where it was sold by inch of candle by direction of the Governor of New York to satisfy the sailors claims for wages. The Proprietors Government appealed to the Court of Kings Bench where the matter dragged along in the courts for several years, when a verdict was finally rendered giving several hundred pounds damages, and Perth Amboy was established a free port of entry.

Just at this time King William s lawyers advised him that the grant of government by the Duke of York was void as under the English law no mesne lord could convey power of government but by consent of the king. The Proprietors decided that the best course to pursue was to again surrender the right of government to the Crown with the understanding that their rights to the land would be respected. This was finally consummated in 1702.

Titles to land were at first confirmed by the Commissioners sent over by the Proprietors from England, but on the return of some of the Commissioners to England, the General Assembly confirmed the titles until 1687, when the time of the General Assembly being taken up with the matters of legislation it decided to be bothered with Proprietary matters no longer and requested the Proprietors to choose a convenient number of persons themselves to transact their own business. On February 14, 1687 8, a meeting of the Proprietors was held at Burlington, at which a definite agreement for the establishment of the Council of Proprietors was drawn up and signed, the business of the Council being the granting of title to unlocated land. Five members are elected at Burlington at noon on the tenth day of April of each year. The election formerly was held on the main street, beneath a willow tree which has long since disappeared, a depression in the pavement shows where it formerly stood, and it is at this spot that the election is held. Four members are elected annually at Gloucester at noon on the thirteenth day of April. The election was formerly held beneath a buttonwood tree, which stood beside a walnut tree on the Gloucester Green opposite the Court House about twenty or twenty five yards from the wreck of the British warship Augusta. The bark of the buttonwood tree was used for the ballots. Both trees have been blown down and the meetings are now held at the spot where the trees stood, which is located by an unmarked post. Each person holding a one-thirty-second share of a propriety is entitled to vote.

The meetings of the Council of Proprietors are held at the Surveyor General s Office in Burlington on the first Tuesday of May, August, November and February. A right of propriety consists in the ownership of a share or a portion of one of the one hundred shares into which Edward Byllinge s interest in the Western Division of New Jersey was divided. From time to time dividends consisting of rights to so many acres of unlocated land in West Jersey are made to the holders of the rights of Propriety, (that is the Proprietors). These rights to unlocated land are known as Proprietory rights and differ from, but grow out of Rights of Propriety.

Any one desiring to obtain the ownership of a tract of unlocated land must first ascertain the number of acres in the tract, then go to a Proprietor and buy from him a deed for the rights to the required number of acres of unlocated land. The next step is to have the Deputy Surveyor to survey the tract and make a return of it together with a map, which is filed in the Surveyor General s Office at least fourteen days before the next meeting of the Council of Proprietors. The survey is then inspected by the Surveyor General and the calculations are verified by him, and if not opposed, or caveated the Surveyor General lays it before the Council who pass the survey and order it to be recorded. This perfects the title in the person to whom the survey has been made.

If caveated all parties are heard upon the merits of the case and the decision of the Council is final.

A few years ago the State of New Jersey enlarged the State House grounds at Trenton, and desired to include an island in the Delaware River. Upon application the Council of Proprietors granted a survey to the State for the island after it had complied with all the formalities that would have been required of an individual for its acquisition.

One of the record books in the Surveyor General s Office at Burlington formerly belonged to some other corporation before it came into the possession of the Proprietors. On the front page of the book is the following: Here begins the Disbursements of the Corporation by virtue of their Charter from the King s Most Excellent Mat y. Dat, 7th of Febru. 1661. One of the entries is as follows:

Between April and July 1662
Paid Mr. John Harwood assign of Mr. Hezekiah Usher of Boston in New England Ma sht according to a Bill of Exchange drawn on this corporation by the Com rs for y e United Collonys of New England aforesaid dat New Plymouth Sept 12th 1661 the sum of eigth hundred Pounds w th for y e like sum to be Received of the said Mr. Usher there according to form agreem t mad e w th him by the said Com rs and is for defraying y e charges of printing y e Byble in y e Indian Language and other necessary disbursements for propagating y e Gospel amongst y e natives there the sum of
-- S -- D
800 -- 0 -- 0.

Another entry shows the payment of the cost of printing pamphlets on the Progress of Christianity among the Indians of New England.

It is thought by some that the book may have belonged to the Governor and Company for the Propagation of the Gospel in New England, a corporation which afterwards became known as the New England Company.

For many years there was a dispute between the East Jersey and West Jersey Proprietors over the location of the division line between East and West Jersey. The Quintipartite Deed recites that the division line should extend from the most northerly point mentioned in the grant from the Duke of York to Carteret and Berkley ( the Northermost Branch of the said Bay or River of Dela Ware which is in forty-one Degrees and forty minutes of latitude ) unto the most southwardly poynt of the East syde of Little Egge Harbour.

In 1687 George Keith attempted to run the line commencing at Little Egg Harbor Inlet, but finding that he was running too far to the westward he ceased after running the line about sixty miles. In 1688 Dr. Coxe and Robert Barclay, Governors of the two Provinces, entered into an agreement whereby East Jersey was to contain 2392 square miles and West Jersey 5403 square miles. This, however, was not in accord with the spirit or the letter of the Quintipartite Deed.

In 1718 the Legislature appointed a commission to run the partition line, but the commission could find no branch of the Delaware at 41 40 .

In 1720 John Chapman retraced the Keith line. In 1743 John Lawrence ran a line at random from Little Egg Harbor to the north station at 41 40 , but the inlet had moved to the southward since the signing of the Quintipartite Deed and his commencing point was much farther south than that of Keith and was unsatisfactory to the West Jersey Proprietors.

In 1769 a commission appointed by the King fixed the Mackhackamack as the most northerly branch and where that stream falls into the Delaware River (in 41 21 37 of north latitude) as the north station point.

The West Jersey Proprietors claim that the division line should extend from the Mackhackamack to the commencing point of the Keith line.

In 1854 commissions appointed by the legislature to run the boundary line between the counties of Burlington and Ocean fixed the Keith line as run in 1687 as the boundary between the two counties.

Probably no question which came before the Proprietors caused more friction or stirred up more political controversy than did the Partition Line.

-----
Pamphlet originally published by Camden County Historical Society, CAMDEN HISTORY, Vol. 1, No. 3

Other Links pertaining to the The Council of Proprietors of West Jersey :


Original Inhabitants of New Jersey - History

Old Gloucester County was formed on May 26, 1686 from the third and fourth tenths of the province of West Jersey. Greenwich Township became the first township. Incorporated on March 1, 1694. The original townships formed at that time were Gloucester, Deptford, Greenwich, Waterford, Newton and Egg Harbor. It included present-day Atlantic County and Camden County. Woodbury is the county seat of Gloucester County. Atlantic County set off in 1837. Camden County set off in 1844.

For histories of townships or boroughs in current Gloucester county, see the "Municipalities" section.

Also see "Snippets of History"

NOTE: The history of Gloucester County, New Jersey cannot be told without first having knowledge of the Native American tribes who were living here when the "white men" arrived. The following is from the Lenape (Delaware) Tribe of Indians web site. I highly recommend anyone seriously interested in our early history to visit this site and other links provided.

"The name DELAWARE was given to the people who lived along the Delaware River, and the river in turn was named after Lord de la Warr, the governor of the Jamestown colony. The name Delaware later came to be applied to almost all Lenape people. In our language, which belongs to the Algonquian language family, we call ourselves LENAPE (len-NAH-pay) which means something like "The People." Our ancestors were among the first Indians to come in contact with the Europeans (Dutch, English, & Swedish) in the early 1600s. The Delaware were called the "Grandfather" tribe because we were respected by other tribes as peacemakers since we often served to settle disputes among rival tribes. We were also known for our fierceness and tenacity as warriors when we had to fight, however, we preferred to choose a path of peace with the Europeans and other tribes.

Many of the early treaties and land sales we signed with the Europeans were in our people's minds more like leases. The early Delaware had no idea that land was something that could be sold. The land belonged to the Creator, and the Lenape people were only using it to shelter and feed their people. When the poor, bedraggled people got off their ships after the long voyage and needed a place to live we shared the land with them. They gave us a few token gifts for our people's kindness, but in the mind of the Europeans these gifts were actually the purchase price for the land.

Our Delaware people signed the first Indian treaty with the newly formed United States Government on September 17, 1778. Nevertheless, through war and peace, our ancestors had to continue to give up their lands and move westward (first to Ohio, then to Indiana, Missouri, Kansas, and finally, Indian Territory, now Oklahoma). One small band of Delawares left our group in the late 1700s and through different migrations are today located at Anadarko, Oklahoma. Small contingents of Delawares fled to Canada during a time of extreme persecution and today occupy two reserves in Ontario (The Delaware Nation at Moraviantown and The Munsee-Delaware Nation)."

Abstracts of Old South Jersey
by Amos J. Peaslee
Address Before The Philadelphia Geographical Society
at Mickleton, New Jersey October 21, 1944
[my thanks to the family of Amos J. Peaslee who provided this information]

Original Claims to New Jersey included those made by the British beginning in 1497. Dutch claims began with the voyages and settlements of Henry Hudson who entered the Delaware Bay on August 28, 1609. The first Dutch settlers were apparently all massacred by the Indians, and was followed by another settlement (of Dutch immigrants) who arrived in 1631. The Swedish settlements in Southern New Jersey followed soon after the arrival of the Dutch in 1638. These Swedes landed first at Inlopen (also called Hindlopen) on the western side of the Bay. They told the Dutch that there were merely stopping there on their way to the West Indies, but they took possession and founded a settlement called "Christina" in honor of the Queen. The Swedes began fortifying their claims by purchasing land from the Indians. In the course of a few years they had bought from the Indian tribes, and paid for, all the land from Cape May to Raccoon Creek.

The total number of Swedish settlers in Southern Jersey is not known, but in 1693, long after the Swedes ceased to exercise any control over the country, it was reported by Peter Stuyvesant that there were 1,000 Swedes in the territory who retained their Swedish language and customs.

In 1651 the Dutch built Fort Casimer on the site of New Castle. In 1653 John Rysing, who was deputized by the Swedish Government, demanded the surrender, and took possession of this fortification for the Swedes. Governor Stuyvesant of New Netherland dispatched a force of 7 vessels and 600 men who brought about the complete surrender and subjugation of New Sweden.

The subjugation of New Netherland in America by the British took place in August of 1664, transferring sovereignty over the territory of South Jersey from the Dutch Crown to the British Crown. Although this sovereignty was interrupted twice for brief periods of time, it was finally restored to the British Crown by the Treaty of February 9, 1674, and New Jersey continued as British until the American Revolution of 1775.

Original Condition of the County
The descriptions by early historians what the first settlers found here are magnificent and startling. From Raccoon Creek to "Makles" Creek, now known as Mantua Creek--which is the land in this precise area--we are told that tobacco grew luxuriously. There were great quantities of walnuts, chestnuts, peaches, cypresses, mulberries, fish trees, and many other rare trees to which Campanius the historian says "No names can be given as they are not found anywhere else except on this river." He also said that the Delaware was alive with whales, sharks and sea spiders, and that its shores were infested "with a large horrible serpent which is called a rattlesnake which has a head like that of a dog and can bite off a man's leg as clean as if it had been hewn down with an axe."
The aborigines of this region were called the "Lenni-Lenape" or the "first people." The Indian name for the Delaware River was "Lannape-Whittuck," or "Stream of the Lennape." The particular tribe of Indians who lived along Raccoon Creek which flows through Swedesboro were known as the Naraticons. Those who lived along Mantua Creek were the Manateses. The Lenni-Lenapes were a vigorous but peaceful tribe. They had been demilitarized, so to speak under a treaty with the Iroquois. Many relics of the Indian settlements along those creeks, including cooking utensils, arrow heads and other weapons may still be found by anyone possessing sufficient curiosity and diligence.

Tangle of Early Titles
The ten years which followed the restoration of New Jersey to the British in 1674 were disturbed by many conflicting claims of title. Although the British Crown grants of 1606 had already disposed of most or all of the territory of New Jersey to the Virginia Company and the Plymouth Company, nevertheless Charles II, upon his restoration, granted all of both New York and New Jersey to his brother the Duke of York, who sold his rights in the territory of New Jersey to Lord Berkeley and Sir George Carteret. Carteret was appointed Governor of New Jersey and came over with settlers in August 1665 landing at Elizabeth. They found already here another British Governor, Colonel Nichols, who had not been told by the Duke of York of his sale of New Jersey to Berkeley and Cataret. Nichols called New Jersey "Albania." He thought highly of it and protested the sale in no uncertain terms, but without avail. Conflicting claims of titles to lands arose by reason of grants which had been made by Col. Nichols and also through purchases from the Indians and the old titles acquired under Dutch and Swedish rule. Berkeley became alarmed regarding his investment and sold out his entire interest in March 1673 to John Fenwick and Edward Byllinge, two Quakers living in England for 1,000 pounds cash.

The Division of East and West Jersey
The half of New Jersey which the two Quakers Fenwick and Byllinge had bought from Lord Berkeley was an undivided interest, but after 1673-74, Cateret obtained a new grant which divided the State geographically and gave him the northern portion of the State. A disagreement arose between Fenwick and Byllinge which was eventually resolved by William Penn who arbitrated the matter. Byllinge became financially embarrassed and assigned the property to trustees who included William Penn. Out of all of this arose a new settlement, and a new division of territory on July 1, 1676 into "East" and "West" Jersey. The new line ran from Little Egg Harbor to a point in the Delaware River in 41 degrees of north latitude.

John Fenwick and Early Quaker Settlers
All of this division of land took place while most of the grantees were still in England. John Fenwick, however, left England in 1675 before the division of East and West Jersey occurred, sailing on the ship Griffith with a group of Quakers who settled at Salem. William Penn did not leave England until seven years later.
In 1677 and 1678 five other vessels with 800 emigrants, mostly Quakers, arrived. A large number disembarked at Raccoon Creek near Swedesboro and others proceeded farther north and settled at Burlington, originally called Beverly, then Budlington, and finally Burlington. Friends Meetings were held in Burlington in 1677 in tents. A Quaker Meeting House was built in Salem in 1680, and in Burlington in 1682. At this point proprietary interests in West Jersey were to a large extent in Quaker hands.
The type of government which developed in all of New Jersey was extremely liberal. In fact it was considered later by the Crown of England to be revolutionary. The capital of West Jersey was fixed at Burlington, and an Assembly was convened there in 1681. These early New Jersey colonial governments, asserted, 100 years before the American Revolution, substantially the same principle of sovereignty of the people themselves, which was later set forth in the Declaration of Independence.

The Origin of Gloucester County
It was during this period of relatively independent existence from about 1680 to about 1702 that the local units of government in Gloucester County were created. The County is the only one of the State, and is among few in the entire United States, which originated directly in action of its own freeholders and inhabitants -- it was not created by the provisional government of West Jersey.
Gloucester County began its existence on May 28, 1686 with a meeting of its proprietors, freeholders and inhabitants who formally decided to organize a government and to establish a "Constitution of Gloucester County." The colonial legislature which had been meeting at Burlington was not in session at the time and did nothing whatever either to authorize the creation of the County or to interfere with its existence after it was organized. In 1692 the legislature recognized formally the existence of Gloucester County as a separate entity.
The County seat was at the City of Gloucester until moved to Woodbury during or about the time of the Revolutionary War. The first court was held in Hugg's Tavern in Gloucester. Betsy Ross was later married in that Tavern. The building stood in Gloucester County until about 1933. [The fireplace of that tavern, can be found at the Gloucester County Historical Society].
Gloucester County for many years extended entirely across the State and included all of Atlantic County and all of Camden County. The territory now in Atlantic County was not separated from Gloucester County until 1837 which was 151 years after the founding of Gloucester County. Camden County was not created until 1844. HISTORICAL DOCUMENTS

The inhabitants of the County of Gloucester, in New-Jersey, May 18th 1775, having elected Robert Friend Price, John Hinchman, John Cooper, Elijah Clark, Joseph Ellis, John Sparks, and Joseph Hugg, or any three of them, to represent them in the Provincial Conventions, to be held at Trenton on the 23d of this instant, do unanimously instruct them in the manner following. [n. p. 1775].

The Writings of George Washington from the Original Manuscript Sources, 1745-1799. John C. Fitzpatrick, Editor. [The text is from the circular sent to Lieut. Col. William De Hart, of the Second New Jersey Regiment, who was assigned to Bergen County. The letter is in the writing of Robert Hanson Harrison and is from a photostat kindly furnished by Julian F. Thompson, of Bridgeport, Conn. The circular was sent also to Col. Matthias Ogden, of the First New Jersey Regiment, who was assigned to Essex County Col. Richard Butler, of the Ninth Pennsylvania Regiment, assigned to Hunterdon Col. Israel Shreve, of the Second New Jersey Regiment, to Burlington Lieut. Col. Francis Barber, of the Fifth New Jersey Regiment, to Gloucester Lieut. Col. Edward Carrington, of the First Continental Artillery, to Sussex Lieut. Col. Caleb North, of the Ninth Pennsylvania Regiment, to Monmouth Lieut. Col. Isaac Sherman, of the Fourth Connecticut Regiment, to Middlesex Maj. Henry Lee, of the Partisan Light Dragoons, to Salem, Cumberland, and Cape May and Maj. Daniel Platt, of the Fourth New Jersey Regiment, to Somerset.] USE THE SEARCH ENGINE LINK above, and search for one of the names mentioned above.

The Revolutionary Diplomatic Correspondence of the United States, Volume 3
J. Adams to the President of Congress. Paris, May 9, 1780. John Adams proposes: "Thirdly. That all the country from the Connecticut to the river Delaware, containing the whole of New York, Long Island, and the Jerseys, with some parts of two other provinces indenting with them, shall return to Great Britain. " [To see this document in its entirety, visit "American Memory" and search for the words "shall return to Great Britain." The first document will be this one].

Letters of Delegates to Congress: Volume 18 March 1, 1781 - August 31, 1781 --Abraham Clark to Elias Dayton [mentions Joseph Hugg, John Cooper]

George Washington Papers at the Library of Congress, 1741-1799: Series 3g Varick Transcripts George Washington, November 4, 1781, General Orders [mentions Lieut. John Blair, of the First New Jersey Regiment and the pardoning of George Leadbetter, of the Jersey Brigade, Condemned to suffer Death by the sentence of a General Court Martial of their respective Lines]

Letters of Delegates to Congress: Volume 19 August 1, 1782 - March 11, 1783 --Abraham Clark to Joseph Cooper

Letters of Delegates to Congress: Volume 21 October 1, 1783 - October 31, 1784
John Beatty to Israel Shreve [of Gloucester County]

Address of the Republican committee of the County of Gloucester, New-Jersey . Gloucester County, December 15, 1800. [mentions Gloucester Co. residents: Mathew Gill, Thomas Carpenter, John Miller, John Blackwood candidates of the 7th congress: WILLIAM HELMS, of Suffex. JAMES MOTT, of Monmouth EBENEZER ELMORE, of Cumberland HENRY SOUTHARD, of Somerset and and JOHN CONDIT, of Essex signed by JAMES SLOAN, Chairman and JOHN EVAUL, Secretary.

Draft of roads in New Jersey (1777) - image shows roads of Camden and Gloucester counties, New Jersey Described in Samuel S. Smith's The fight for the Delaware, under the title Route the Hessians took from Coopers Ferry to Red Bank. [GIF file]

West-Jersey Dragoons A few more able bodied men are required to fill up Capt. Step. Goldsmit's Company---"A" West Jersey Dragoons. [Poster 1864] Civil WarThe Lenni-Lenape Historical Society
(Native Americans)

West Jersey History Project - A Must SEE web site with documents and photographs


Did You Know: Women and African Americans Could Vote in NJ before the 15th and 19th Amendments?

Suffrage envoys from San Francisco on their way to petition Congress in 1915 are greeted by New Jersey suffragists. Photo in the National Woman's Party Records (I:159), Library of Congress (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suffrage_envoys_from_San_Francisco_159032v.jpg)

Did you know that some women and African Americans won and lost the right to vote before the 15th and 19th Amendments to the Constitution became law?

Case Study: New Jersey

The 19th Amendment gave women the right to vote, but some New Jersey women could vote as early as 1776. New Jersey’s first constitution in 1776 gave voting rights to “all inhabitants of this colony, of full age, who are worth fifty pounds … and have resided within the county … for twelve months.” In 1790 the legislature reworded the law to say “he or she,” clarifying that both men and women had voting rights. But only single women could vote because married women could not own property. Still, many unmarried women voted in New Jersey in the 1790s and the very early 1800s.

African Americans in the state could vote if they met the residency and property requirements. In 1797, the New Jersey government required voters to be free inhabitants. We do not know if enslaved African Americans voted before this law was passed -- the property requirements made that unlikely, but no law specifically prohibited them from doing so.

In 1807, the state legislature restricted suffrage (voting rights) to tax-paying, white male citizens. This was done to give the Democratic-Republican Party an advantage in the 1808 presidential election. Women often voted for the opposing Federalist Party, so taking away women’s voting rights helped the Democratic-Republicans. This law also took voting rights away from African Americans.

New Jersey was not alone in granting and then taking away the vote from women and African Americans around the turn of the 1800s. In 1870, the 15th Amendment to the Constitution was passed. It stated that “the right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude.” But, it excluded women and those considered non-citizens at the time. In 1920, the 19th Amendment to the Constitution was passed. It stated that “The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of sex,” giving women the right to vote. Despite these Constitutional Amendments, laws and customs generally prevented African Americans from voting until the passage of the Civil Rights Act in 1965 guaranteed access to the vote.


Learn about Women's Struggle for the Vote with lesson plans from Teaching with Historic Places:


Podívejte se na video: ZOMRA. زندياني 3 السكان الأصليون (Prosinec 2021).