Kurz historie

Macphersonova zpráva

Macphersonova zpráva

Macphersonova zpráva doporučila řadu opatření, která by policie podrobila větší veřejné kontrole, zakotvila práva obětí trestných činů a rozšířila počet trestných činů klasifikovaných jako rasistické. Právní předpisy týkající se svobody informací a rasových vztahů se budou vztahovat také na policii.

70 doporučení Macphersonovy zprávy obsahovalo:

Vládní inspektoři budou mít „plné a neomezené pravomoci“ k inspekci policejních služeb. Okamžité zahájení vyšetřování na metropolitní policii se zvláštním důrazem na nevyřešené vraždy a řešení rasistických incidentů.

Vláda zavede výkonnostní ukazatele ke sledování vyřizování rasistických incidentů, úrovně spokojenosti s policejní službou u etnických menšin, školení rodinných příslušníků a styčných důstojníků svědků, školení o rasovém povědomí, postupy zastavení a pátrání, nábor etnických menšin a stížnosti na rasismus v policejních silách.

Úkol Met se uvede do souladu s ostatními silami.

Policejní síly by měly odrážet kulturní a etnický mix komunit, kterým slouží.

Zákon o svobodném přístupu k informacím by se měl vztahovat na všechny oblasti policie (s výjimkou testu „podstatné újmy“ pro odepření prozrazení za výjimečných okolností).

Právní předpisy týkající se rasových vztahů by se měly vztahovat na všechny policisty.

Definice „rasistického incidentu“ bude nyní zahrnovat incidenty kategorizované podle policejních podmínek jako trestné činy i jiné trestné činy. Nyní bude zahrnovat „jakýkoli incident, který je obětí nebo jinou osobou vnímán jako rasistický“. Nový kodex praxe zaznamená všechny tyto zločiny.

Veřejnost bude povzbuzována k hlášení rasistických incidentů tím, že jim bude umožněna hlášení 24 hodin denně, a to nejen na policejních stanicích.

Asociace hlavních policejních důstojníků navrhne nové pokyny pro přezkumy vyšetřování.

Met bude přezkoumávat své postupy v místě činu, způsob, jakým zaznamenává zločiny, vnitřní inspekce a vztahy mezi uniformovanými důstojníky a CID.

V každém policejním sboru na místní úrovni musí existovat vyhrazení rodinní styční důstojníci. Veškeré stížnosti nebo žádosti od rodiny oběti musí být zaznamenány.

Charta oběti by měla být přezkoumána, zejména u rasistických incidentů. Museli být k dispozici vyškolení styční důstojníci obětí a svědků.

Soudní systém

Zpráva nechtěla žádnou změnu v úrovni důkazů potřebných pro stíhání rasistických zločinů.

Zpráva požadovala, aby byl ve všech stádiích trestního řízení prohlášen jakýkoli důkaz o rasové motivaci a že by neměly existovat žádné výjimky z důvodu vyjednávání o žalobách.

Zpráva požadovala, aby státní zastupitelství vždy informovalo oběť (nebo její rodinu) o plánech na zastavení stíhání.

Zpráva chtěla zohlednit změnu zákona o „dvojím ohrožení“, která by odvolacímu soudu umožnila umožnit nové stíhání po osvobození „v případě předložení čerstvých a životaschopných důkazů“.

Zpráva chtěla uvažovat o změně zákona, která by umožnila stíhání rasistických trestných činů, ke kterým došlo mimo veřejnost (např. Doma).

Zpráva chtěla zvážit tvrzení, že oběti (nebo jejich rodiny) se stanou „občanskými stranami“ trestního řízení, což jim umožní přístup ke všem relevantním informacím v daném případě.

Zpráva chtěla zvážit poskytnutí právní pomoci obětem (nebo jejich rodinám) při vyšetřování, pokud je to vhodné.

Zpráva chtěla předcházet zastrašování obětí a svědků prostřednictvím vhodných podmínek kauce.

Policejní postupy

Zpráva chtěla zlepšit školení policistů o první pomoci.

Zpráva požadovala revizi a revizi školení o rasovém povědomí v policejních silách. Zpráva požadovala, aby místní etnické menšiny byly zapojeny do pravidelného výcviku pro všechny policisty.

Zpráva požadovala nové pravomoci k disciplinaci policistů po dobu nejméně pěti let po jejich odchodu do důchodu.

Zpráva chtěla, aby všechna prokázaná „rasistická slova nebo činy“ vedla k disciplinárnímu řízení, a takové chování by mělo být obvykle trestáno propuštěním.

Zpráva požadovala nové kroky k zajištění nezávislého vyšetřování závažných stížností proti policii.

Zpráva chtěla přezkoumat výběr a povýšení důstojníků na úrovni inspektorů a výše.

Zastavte se a hledejte

Zpráva nechtěla žádnou změnu v pravomoci policie zastavit a hledat. Zpráva požadovala zveřejnění záznamů o všech operacích typu „stop-and-search“ a kopii záznamu poskytnutého dotyčné osobě.

Zprávy o pokroku

Zpráva chtěla zveřejňovat výroční zprávy o pokroku policejních orgánů při plnění úrovně náboru, povýšení a udržení etnické menšiny.

Širší komunita

Zpráva chtěla zvážit revidovaný národní vzdělávací program, který by zabránil rasismu a ocenil kulturní rozmanitost. Zpráva chtěla, aby ředitelé škol a místní školské úřady vytvořili strategie pro řešení rasistických incidentů.

Zpráva chtěla zvážit podobné iniciativy na úrovni místní správy.

Se svolením Lee Bryant, ředitele šesté formy, anglo-evropské školy, Ingatestone, Essex