Historie podcastů

Proč se Kanada nepřipojila k americké revoluci?

Proč se Kanada nepřipojila k americké revoluci?

Amerika vyhlásila nezávislost na Británii a vedla válku za nezávislost. Do boje se zapojilo několik států, Kanada však zůstala Britem. Proč se americká vzpoura a válka za nezávislost nerozšířila do Kanady?


Krátká odpověď: Canadiens byli unaveni válkou a spokojeni s britskou vládou.

Dlouhá odpověď:

Dvacet let před americkou revolucí (1754), která byla těsně před sedmiletou válkou, vypadala takto mapa britských kolonií: Tehdy bylo Britů jen několik oblastí dnešní Kanady: Nova-Scotia, Labrador-Newfoundland a kolem Jamesova zálivu a Hudsonova zálivu. Quebec se rozšířil na jih až pod Niagarské vodopády.

13 amerických kolonií bylo soustředěno kolem New Yorku:

1.) Geografická separace způsobil, že anglicky mluvící britské kolonie severně od Maine byly kulturně odlišné od 13 amerických kolonií. Obyvatelé Nového Skotska byli napůl Novoangličané a napůl Němci, Highlanders, Ulstermen a Yorkshiremen. Nova Scotia si přála zůstat neutrální. Britská námořní moc a britská posádka v Halifaxu zabránily jakémukoli vážnému americkému pokusu o invazi. V roce 1777 se novozkotské základny dostaly pod útok lupičů z Nové Anglie, kteří hledali kořist. To způsobilo, že i bývalí novoangličané zakládali milice a bránili své domovy. Brzy poté náboženské hnutí New Light (Velké probuzení), které zahájil Henry Alline z Rhode Island, projelo Novou Anglii a Nové Skotsko a odvrátilo pozornost od politiky.

2.) Přijetí britského pravidla: Když Nová Francie padla v roce 1760, poražené armády, francouzští úředníci, někteří seigneuři a někteří obchodníci se vrátili do Francie. Důležitý byl britský kredit, měna a trhy, jako je Londýn-ne Paříž nebo Amerika. Britové úspěšně zavedli zastupitelskou vládu v Quebecu díky respektování náboženských svobod katolíků a uznání politické hodnoty katolické církve, za níž stálo svědomité francouzské obyvatelstvo, které ostře kontrastovalo s neklidnými 13 americkými koloniemi.

3.) The Quebecký akt z roku 1774 uspokojil Quebec a rozhněval americké kolonie. Umožnilo to existovat anglické trestní právo souběžně s francouzským občanským právem a zakořeněným seigneurial systémem. Quebec měl dokonce (zákonný) povinný desátek pro katolickou církev, což se týkalo pouze katolíků.

Quebecký zákon také rozšířil provincii Quebec o Labrador na východě a rozšířil západní hranici na křižovatku řek Ohio a Mississippi až na sever do Rupertovy země. Tato expanze měla zřejmý záměr přenést oblasti obchodování s kožešinami obsluhované přes St. Lawrence do jurisdikce Quebecu. Země byla převážně indickým územím (kde byli Indiáni spojenci s Francouzi), které bylo možné využít pro obchod s kožešinou, aniž by byla ohrožena práva indické půdy a riskována válka.

Američtí kolonisté toužili osídlit tyto rodné země, a proto uvedli Quebecký zákon jako jeden z „nesnesitelných zákonů“.

4.) Kulturní a náboženská izolace: Quebec byl největší britskou kolonií v dnešní Kanadě. Jazyková bariéra v kombinaci s cizím náboženstvím francouzského Quebecu a historií nepřátelských akcí ze sedmileté války způsobila, že Američané považovali obyvatelstvo Quebeku za nepřátele.

5.) Útoky vlastenců na Canadiens upevnila opozici vůči americké revoluci. Americký generál Patriot Richard Montgomery a Benedit Arnold zaútočili na Quebec ve snaze zmocnit se Kanady pod britskou kontrolou (1775). Vzali Montreal a obléhali (nakonec neúspěšně) do Quebec City, kde bránili britští štamgasti a několik milic Canadien. Američané byli špatně zásobeni, ale zůstali až do jara, kdy britské námořnictvo odplulo po Svatém Vavřinci.

Rovněž se stalo pravdou, že ve válečné alianci, dosažené v roce 1778 mezi Francií a mladou americkou republikou, ani jeden z partnerů opravdu nechtěl vidět toho druhého usazeného v Quebecu, raději to nechal přenechat Británii, než tomu jednomu ze dvou nových „přátel“ měl by to vydržet

6.) Ekonomické zájmy: Obchodníci britské Severní Ameriky těžili z přílivu britských vojsk (a peněz), které poháněly útok jižně od Quebecu. Kanaďané také profitovali z přístupu na britské trhy chráněné celními sazbami, které daleko větší konkurenti z Nové Anglie propadli válečným aktem. Zvláště trh s kožešinami začal v Kanadě prosperovat. Britské námořnictvo v Atlantiku a britská vojenská síla ve vnitrozemí hlídaly obchod s kožešinami.

Obchodníci poznali, že jejich ekonomický podíl na imperiálním systému daleko převažuje nad politickou nespokojeností s aktem z Quebecu-a ten zákon koneckonců znovu připojil cenné jihozápadní kožešinové domény ke Kanadě. Pocit obchodu pro obchodníky se proto zvyšoval s tokem obchodu do 80. let 17. století; když viděli, že jejich komerční sféra svatého Vavřince je svázána jak s Británií, tak s vlastním růstem Kanady na západ. Geografické faktory a obchodní zájem ve skutečnosti formovaly hlavní představitele Montrealu na britské imperialisty a kanadské ekonomické nacionalisty dohromady.

7.) Mnoho loajalistů se přestěhovalo do Kanady, aby podpořilo britskou věc…

Závěr: promiňte citáty

Pokud jde o masu francouzských Kanaďanů v provincii (v Quebecu), začali sledovat své seigneuriální a klerikální elity do svého vlastního závazku vůči britské straně. Přirozeně, že Canadiens stále kladou na první místo své odlišné zájmy komunity a dědictví; přesto také dospěli k závěru, že Američané by neměli být vítáni, ale drženi venku. Prohlášení samozvaných republikánských „osvoboditelů“ se jednoduše ukázalo jako stejní staří nepřátelé, les Bostonnais, puritáni z Nové Anglie: ustájení koní v katolických církvích během jejich invaze, vyplácení bezcenných papírových peněz za úrodu a zásoby zabavené ze zemědělských usedlostí . Canadiens se díky tomu nenaučili milovat své britské dobyvatele - proč by měli? - ale uvěřil, že jim je s nimi lépe. Neboť ustanovení zákona z Quebecu zaručovala zvláštní britská práva a charakter francouzské Kanady podle britské nadvlády: záruky, které by Američané určitě nedali. Místo toho rozzlobené americké výkřiky pozdravily zákon kvůli samotným grantům, které poskytl „francouzským papežům“. Z různých, ale historicky pádných důvodů se ani frankofonní a anglofonní komunity v provincii Quebec nedostaly na americkou revoluční cestu. Zůstali ve zbývající britské říši - především, aby se vyhnuli pohlcení v jiné rozvíjející se říši, ve Spojených státech.

Dodatek:

St. Johns, PEI a Newfoundland

Malá sousední atlantická provincie, ostrov St. John, stěží pravděpodobně ovlivnila chod říší. Určitě to pokračovalo v britském držení - přestože americký lupičský nálet na Charlottetown v roce 1775 odnesl úřadujícího guvernéra a dva úředníky do generálu Washingtonu, který je nechtěl, a poslal je domů. Velký ostrov Newfoundland také trpěl, a co je drsnější, americkým řáděním. Ale zde britské posádky a námořní letky stále blokovaly jakékoli skutečné ohrožení imperiální kontroly. V každém případě válečná léta přinesla ostrovu období rozkvětu v jeho zásadním lovu tresky obecné, zejména pro obyvatele, protože mnoho hostujících zámořských rybářů bylo povoláno do Královského námořnictva. Takže Newfoundland také určitě zůstal v britské americké říši.

Velké jezerní indiány

Na druhém, západním konci říše se válka šířila vnitrozemskými lesy pod Velkými jezery, od země Irokézů až po divočinu v Ohiu a Michiganu. V horním toku provincie New York se vlastenecké povstalecké síly urputně rvaly s jednotkami získanými z loajálních osadníků v této oblasti. Ale dále byli silně zapojeni Iroquoiové šesti národů a jejich tradiční domoviny. Tuscaroras a Oneidas do značné míry sousedili s Američany. Zbytek šesti národů, a zejména Mohawkové, podporovali Brity; protože zde byla stará pouta spojenectví silná. Byli dobře padělaní za sira Williama Johnsona jako indického dozorce až do své smrti v roce 1774, aby byl poté udržován jeho synem a dědicem, sirem Johnem Johnsonem, aby se později stal superintendantem.

Nejhlubší diskusi na toto téma jsem našel v této Kanadské knize dědictví (zdarma), která je zdrojem citátů a velké části obsahu této odpovědi.


Po kolkové dani v roce 1765 zřídilo 13 kolonií „korespondenční výbory“, přičemž přední členové jedné kolonie soucítili s předními členy jiných kolonií ohledně britské (mis) vlády. Tito vůdci později vytvořili „kontinentální kongres“. V důsledku toho si 13 kolonií vytvořilo určité společné „vědomí“. Když se několik z nich (např. Massachusetts) vzbouřilo, všichni to udělali. Deklarace nezávislosti odkazuje na „Zástupce Spojených států amerických na generálním kongresu“.

„Kanada“ nebyla součástí tohoto procesu „spojování“. Místo toho do něj vtrhli „Američané“ a vyzvali jej, aby se připojil ke společné vzpouře proti mateřské zemi. Ale ve skutečnosti mnoho opatření, která Británie přijala proti „Američanům“ v předchozím desetiletí, byla ve skutečnosti určena k ochraně „Kanaďanů“, kteří byli mnohem méně nespokojeni s britskou vládou.

Takže na rozdíl od řekněme Gruzie a Massachusetts „Kanaďané“ nevypadali na „Američany“ jako na kolonisty, ale jako na „jiné“ vetřelce, kteří mluvili anglicky. (A Francie se ještě nespojila s Amerikou, takže francouzští mluvčí neměli motivaci podporovat „Američany“.

Nakonec se volba pro Kanaďany pravděpodobně scvrkla na „lepší ďábla, kterého známe, než toho, kterého neznáme“.


Stalo se. V řadě neočekávaných způsobů, konkrétně v exilu Patriotů Toryů, otroků bojujících za krále Jiřího a řady uprchlíků, kteří hledali útočiště. V některých ohledech se z toho stala globální válka. Možná byste si rádi přečetli více o „toryech“, kteří bojovali za korunu, než o nezávislosti a odškodnění bývalých toryů, kteří se usadili v USA.


Jak se americkým silám nepodařilo podmanit si Kanadu před 200 lety

K prvnímu vpádu USA do Kanady došlo na začátku americké revoluční války, kdy koloniální jednotky pochodovaly až do Quebec City, než byly odrazeny. V době, kdy se válka o rok 1812 odehrála téměř o čtyři desetiletí později, se takzvaní členové Kongresu “war hawk ” dožadovali druhého průletu. Objevilo se dokonce několik výzev k připojení části Kanady, pak britské kolonie, nebo celé. V té době žilo ve Spojených státech asi 7,5 milionu lidí, ve srovnání s pouhými asi 500 000 v Kanadě, z nichž mnozí měli spíše francouzský nebo americký původ než Britové.

V červnu 1812 vyhlásily Spojené státy válku Velké Británii, přičemž mezi svými stížnostmi uváděly praxi odstraňování námořníků z amerických obchodních lodí a jejich nutení sloužit v britském námořnictvu. Spojené státy také vznesly problém se systémem blokád a licencí navržených tak, aby zastavily obchod s napoleonskou Francií a s údajným podněcováním indiánských nepokojů v Británii. Téměř bezprostředně poté americký prezident James Madison schválil třístupňový útok proti Kanadě. Mnoho Američanů se domnívalo, že invaze bude procházkou po dortu, zejména proto, že Británie byla tak rozptylována napoleonskými válkami v Evropě. Bývalý prezident Thomas Jefferson označil akvizici Quebeku za 𠇞rnou záležitost pochodu ”, zatímco mluvčí Sněmovny Henry Clay, prominentní válečný jestřáb, prohlásil, že milicionáři z Kentucky jsou schopni zajmout Horní Kanadu (v podstatě moderní Ontario) a Montreal bez jakékoli pomoci. “ Probíhalo hodně chrastící šavle, ” řekl John R. Grodzinski, profesor historie Královské vojenské akademie v Kanadě, který se specializuje na válku v roce 1812.

Navzdory své populační výhodě měly Spojené státy jen asi 12 000 mužů v uniformách, včetně ȁTato spousta nekompetentních důstojníků a příliš hrubých, neškolených rekrutů, ” vysvětlil Donald R. Hickey, profesor historie na Wayne State College a autor různých knih o válce z roku 1812. Kanadě také na začátku války favorizovala řada dalších faktorů. Za prvé, Britové ovládali Velká jezera, a proto byli schopni lépe přesouvat vojáky a zásoby. Navíc získali podporu od Kanaďanů, o nichž mnozí Američané falešně věřili, že je uvítají jako osvoboditele, a od indiánských kmenů, které se obávaly americké expanze. “ USA byly žalostně nepřipravené, ” řekl Hickey. “Plus, logistické výzvy vedení války na vzdálené hranici byly skličující, ne -li nepřekonatelné. ”

Když americký generál William Hull shromáždil sílu asi 2 000 mužů a vedl je do Detroitu, místa skoku pro zamýšlený útok na nedaleký Fort Malden v Horní Kanadě, Britové se o jeho plánech dozvěděli tím, že se svým zavazadlem zmocnili škuner papíry na to. Aby toho nebylo málo pro Hulla, asi 200 milicionářů z Ohia odmítlo jít mimo americké území. Generál přesto zůstal sebevědomý. 12. července 1812 vzal své muže přes řeku Detroit a do Kanady, kde okamžitě vydal písemné prohlášení, v němž obyvatelům sdělil, že by se osvobodili od tyranie a útlaku. ” “H úspěch Možná bych vás požádal o pomoc, ale ne, ” Hull prohlásil. “I se připravte na každou nepředvídatelnou událost. ”

Tato slova byla okamžitě k smíchu. Hull krátce obléhal Fort Malden, ale brzy se stáhl poté, co válečníci pod vedením šéfa Shawnee Tecumseha zachytili jeho zásobovací vlak. Britský velitel Isaac Brock poté pronásledoval Američany zpět přes řeku a z kanadské strany zahájil palbu z děla na Fort Detroit. Brock zařídil, aby se k Američanům dostal falešný dokument, který vyprávěl o velkém počtu domorodých Američanů, kteří se blíží k Detroitu. Hullovi také zmínil, že jakmile začnou boje, nebude schopen ovládat své indiánské spojence. Zastrašovaný Hull se v srpnu vzdal celé své armády a města poté, co se do jeho důstojnického nepořádku vřítila dělová koule a čtyři zabili. Přibližně ve stejnou dobu dobyli Britové Fort Dearborn v dnešním Chicagu spolu s americkou základnou na ostrově Mackinac mezi jezerem Huron a jezerem Michigan. Hull byl později postaven před vojenský soud a odsouzen za zbabělost a zanedbání povinnosti.


Loajalisté v Kanadě

Loajalisté byli američtí kolonisté různého etnického původu, kteří podporovali britskou věc během americké revoluční války (1775–83). Desítky tisíc loajalistů se během války a po ní stěhovali do britské Severní Ameriky. To posílilo populaci, vedlo k vytvoření Horní Kanady a New Brunswicku a silně to ovlivnilo politiku a kulturu toho, co se stane Kanadou.

Jedna vlna Loyalistů přišla v roce 1783 k řece svatého Vavřince k jezeru Ontario, kde jejich tábor vyrostl do města Kingston. Kresba James Peachey.

Čemu věřili věrní?

Když američtí rebelové bojovali za nezávislost na Británii, Loyalists podporoval „mateřskou zemi“ z různých důvodů. Mnozí cítili osobní loajalitu ke Koruně, nebo se báli, že revoluce přinese do Ameriky chaos. Mnozí souhlasili s názorem rebelů, že Amerika utrpěla křivdy v rukou Británie. Věřili však, že řešení lze vyřešit v rámci Britského impéria.

Jiní se v americké společnosti považovali za slabé nebo ohrožené a potřebují obránce. Patřily sem jazykové a náboženské menšiny, nedávní přistěhovalci, kteří nebyli plně integrováni do americké společnosti, stejně jako černí a domorodí lidé. Ostatní byli jednoduše přitahováni nabídkou volné půdy a provizí v britské Severní Americe.

Soucit s korunou byl nebezpečný sentiment. Ti, kteří vzdorovali revolučním silám, se mohli ocitnout bez občanských práv. Často byli vystaveni davovému násilí nebo byli uvězněni. Loajistický majetek byl zpustošen a často zkonfiskován.

Během revoluce sloužilo Británii více než 19 000 loajalistů ve speciálně vytvořených provinčních domobraneckých sborech, jako je královský královský pluk v New Yorku a Butler’s Rangers. Doprovázelo je několik tisíc domorodých spojenců. (Viz také: Domorodé a britské vztahy před konfederací.) Jiní strávili válku v takových pevnostech, jako jsou New York City a Boston, nebo v uprchlických táborech, jako jsou Sorel a Machiche, Quebec. Mezi 80 000 a 100 000 nakonec uprchlo, asi polovina z nich do Kanady.

Loajální ženy

Bez ohledu na to, zda ženy osobně podporovaly britskou korunu, byly pronásledovány kvůli rodinnému spojení s loajalistkami. Ženy měly během tohoto období jen málo zákonných nebo politických práv. V systému utajení žena po sňatku neměla samostatnou legální existenci. Její práva byla zahrnuta (nebo začleněna do) jejího manžela. Vdané ženy nemohly volit ani vlastnit majetek samy. Pokud muž podporoval Brity, jeho manželka a děti byly poskvrněny sdružením.

Přesto ženy často hrály důležitou roli v rozhodnutí rodiny stát se loajální. Někteří aktivně podporovali korunu, sbírali informace pro Brity, pomáhali loajalistickým vojákům a schovávali peníze a důležité dokumenty před místními úřady. Když manželé odešli, aby se připojili k loajalistickým vojenským jednotkám nebo aby unikli zajetí americkými „vlastenci“, jejich manželky často zůstávaly provozovat rodinné farmy a podniky.

Loajalistické ženy však byly zranitelné. Jako politická menšina měli jen malou podporu nebo ochranu. Majetek mohl být zabaven, protože Loyalists byli považováni za zrádce. Mnoho žen opustilo své komunity a majetek a cestovalo do uprchlických táborů a vojenských pevností, aby se připojilo ke svým manželům. Jiní uprchli do New Yorku a dalších měst ovládaných Brity nebo do Kanady.Kdo byli loajalisté v Kanadě?

Británie použila poměrně přesnou definici k určení, kdo je Loyalist a má nárok na náhradu válečných ztrát. Loajalisté byli ti, kteří se narodili nebo žili v Třinácti amerických koloniích po vypuknutí revoluce. Během války prokazovali podstatnou službu královské věci a na konci války nebo krátce po ní opustili Spojené státy. Ti, kteří odešli podstatně později - hlavně proto, aby získali půdu nebo unikli rostoucí rasové nesnášenlivosti - jsou často nazýváni „pozdními“ loajalisty.

Většina loajalistů nebyla ani bohatá, ani nijak zvlášť vysoká v sociální pozici. Většinu tvořili zemědělci, dělníci, živnostníci a jejich rodiny. Byli různého kulturního původu. Mnozí byli nedávní přistěhovalci. White Loyalists také přinesl velké množství lidí, které zotročili s nimi. Do roku 1834 bylo zotročení legální ve všech britských severoamerických koloniích kromě Horní Kanady, kde byla instituce postupně vyřazována. (Viz také: Black Enslavement v Kanadě Chloe Cooley a zákon o omezení otroctví v Horní Kanadě.)

V Kanadě se také usadili svobodní černoši a uprchlí otroci, kteří bojovali v loajalistickém sboru, a také asi 2 000 domorodých spojenců (hlavně Haudenosaunee ze státu New York). V roce 1789 lord Dorchester, vrchní guvernér britské Severní Ameriky, prohlásil, že Loyalistům a jejich dětem by mělo být dovoleno přidávat ke svým jménům písmena „UE“, „v narážce na jejich velký princip, Jednotu říše“. Výsledkem bylo, že fráze „United Empire Loyalist“ nebo UEL byla použita pro Loyalisty, kteří se stěhovali do Horní a Dolní Kanady. Termín nebyl oficiálně uznán v Maritimes až do 20. století. (Viz také: United Empire Loyalists ‘Association of Canada.)


Black Loyalists

Do Maritimes dorazilo asi 3 500 černých věrných, svobodných i zotročených mužů, žen a dětí. (Viz také: Příjezd černých loajalistů do Nového Skotska.) Mnoho z nich bylo taženo příslibem 100 akrů pro každou hlavu domácnosti a dalších 50 akrů pro každého člena rodiny plus provize. Black Loyalists se přestěhovali do osad poblíž Shelburne, Digby, Chedabucto (Guysborough) a Halifax. Někteří, například Richard Pierpoint - dříve zotročený muž - získali svobodu bojem pod britskou korunou během americké revoluce. Většina však byla zotročena. Byli přivezeni na britská území jako válečná kořist nebo jako majetek Loyalistů. Od roku 1790 se počet zotročených černochů v New Brunswicku, Novém Skotsku a na ostrově prince Edwarda pohyboval od 1 200 do 2 000.

Osídlení loajalistů v Kanadě

Hlavní vlny Loyalistů se do dnešní Kanady dostaly v letech 1783 a 1784. Území, které se stalo námořními provinciemi, se stalo domovem více než 30 000 Loyalistů. Většina pobřežních Nova Scotia přijala loajalistické osadníky, stejně jako Cape Breton a Ostrov prince Edwarda (tehdy nazývaný St. John’s Island). Dvě hlavní osady byly v údolí řeky Saint John v dnešním New Brunswicku a dočasně v Shelburne v Novém Skotsku. Loyalisté zaplavili stávající populaci v Maritimes. V roce 1784 byly vytvořeny kolonie New Brunswick a Cape Breton, aby se vyrovnaly s přílivem.

Asi 2 000 věrných se přestěhovalo do Dolní Kanady (dnešní Quebec). Někteří se usadili v Gaspé, v Chaleur Bay a další v Sorelu, v ústí řeky Richelieu. Asi 7500 se přesunulo na území, které je nyní součástí dnešního Ontaria. Většina se usadila podél řeky svatého Vavřince do zálivu Quinte. Existovaly také významné osady na poloostrově Niagara a na řece Detroit, s pozdějšími osadami podél řeky Temže a v Long Pointu. Šest národů konfederace Haudenosaunee (Iroquois) ze státu Horní New York obdrželo pozemkový grant podél řeky Grand River. Bylo to jako uznání jejich loajality vůči Británii. Město Brantford stojí poblíž přechodu řeky pojmenovaného podle jejich slavného vůdce Josepha Branta (Thayendanegea).

Obraz od Williama Berczyho, kolem roku 1807, olej na plátně.

Loyalistický příliv dal regionu první značnou populaci a vedl k vytvoření samostatné provincie, Horní Kanady, v roce 1791. Loyalisté se významně podíleli na vytváření vzdělávacích, náboženských, sociálních a vládních institucí.


Proč se Quebec nepřipojil k revoluci 13 kolonií a#x27 proti Anglii?

Rozumím tomu, 13 kolonií se pokusilo přimět Quebec, aby se k nim připojil v revoluci. Vzhledem k francouzské podpoře americké revoluce a francouzskému obyvatelstvu v Quebecu, proč se Quebec nepřipojil k dalším koloniím ve vzpouře?

Toto jsou napůl zapamatované znalosti, takže kdokoli může skočit, aby mě v tom opravil, ale jak jsem to pochopil, Quebecoisům se v době revoluce vlastně docela dařilo. Za prvé tam neměli rozmístěno mnoho britských vojsk, stejně jako skutečnost, že Britové respektovali francouzské katolické zákony. Tato skutečnost o katolicismu je velmi důležitá, protože protože mnoho Quebecoisů bylo katolíků, v té době opravdu nevěřili Američanům, kteří byli v drtivé většině protestanti. Pokud se na to podíváte z jejich perspektivy, měli docela dobrý podíl na tom, že jsou Britové, protože Británie měla rozsáhlou obchodní síť, která jim umožňovala nakupovat zboží z Karibiku a prodávat své zboží na britských trzích, stejně jako skutečnost, že Britové neměli #x27t se opravdu snažte dramaticky změnit svůj způsob života nebo je převést.

Edit: divné, že můj nejvíce upvotovaný komentář je jedním z mých nejméně oblíbených příspěvků r/askhistorians

Máte naprostou pravdu. Quebecký zákon, schválený v roce 1774, umožnil Quebecoisům praktikovat katolickou víru a dokonce praktikovat francouzské občanské právo. Nechtěli se bouřit, protože do určité míry byli se svou situací docela spokojeni a nechtěli to všechno zničit.

Je zajímavé, že akt v Quebecu se také nazývá „neodpustitelný akt“, protože byl částečně zodpovědný za americkou revoluční válku! Kolonisté nemohli uvěřit, že Quebec dostal takové svobody, zatímco oni, Anglofony, nedostali nic!

Je to jen názor, ale když mě ve škole učili historii Kanaďan/Quebecois, měl jsem obecně pocit, že Francouzi se o své severní kolonie tolik nestarají. Na svůj rozvoj neutratili tolik zdrojů jako Britové. Když prohráli válku, nechali si své karibské kolonie, které měly nejzajímavější zdroje (káva, tabák atd.). Kanaďané byli unaveni válkou a Britové přišli a rozšířili kolonie.

Abychom to rozšířili, když byl Quebec postoupen Spojenému království, Britové dovolili vládě Quebecu, aby se sama řídila, pokud jde o trestní a občanské právo, takže obyvatelé měli z toho také velkou radost.

Není to historik, ale osobně se zajímá o historii Quebecu. Vždy jsem si myslel, že Act of Quebec (1774), umožňující v kolonii francouzský jazyk a katolickou církev, byl Američany, kteří bojovali ve válce, vnímán jako zrada. A tak vedlo (jako důvod mezi mnoha) k Boston Tea Party a revoluci. Mýlím se?

Také se domnívám, že Američané byli v té době mírně rasističtí a možná Kanaďany ve skutečnosti nepovažovali za spolehlivého spojence

Toto je jeden z hlavních důvodů [Quebec Act 1774] (http://en.wikipedia.org/wiki/Quebec_Act_ (1774)).

toto je dlouhý a krátký. Britové postoupili docela dost síly tradiční katolické mocenské struktuře Quebeku. Nejen, že to znamenalo, že nebyli militantní, ale také se báli Američanů, kteří ačkoli (pravděpodobně správně) odebrali jejich kulturní privilegia jiní kolonisté

Quebec není kolonií, která měla nejblíže k připojení se k Američanům, bylo to Nové Skotsko. Britové v Americe odsud právě evakuovali Acadiany a znovu se zabydlili s novými Angličany. Washington si byl tak jistý, že se Nova Scotia připojí k jeho zemi, že nechal připravit vlajku Nova Scotia, ale to se nikdy nestalo. V sedmdesátých letech 17. století došlo k několika povstáním proti Britům, z nichž nejvýznamnější bylo obléhání pevnosti Cumberland v roce 1776 (I 'm pomocí Alien Blue, promiňte můj nedostatek propojení). Z mnoha důvodů však zůstalo Nové Skotsko loajální vůči Britům.

Představte si, že jste byl osadník, který se právě stěhoval do Nového Skotska. Právě jste přišli z & quot; civilizace & quot; a nyní máte za úkol začít znovu v nové zemi, kde z evakuace Acadianů již mnoho nezbývá. Tito lidé se soustředí na to, aby rozjeli své farmy, rodiny a přežili kruté kanadské zimy - nebojí se daní z čaje a dalších „neobratných“ věcí, kvůli kterým se Američané rozčílili. Tito lidé si cenili stability, která přišla s životem pod britskou vládou.

Algonkýni žijící kolem této kolonie, Micmac, si také užívali této nové stability, která pocházela z jednoho národa vládnoucího zemi. (Pamatujte si, že to je poté, co Francouzi a Britové byli v této oblasti už nějakou dobu ve válce.) Chtěli zachovat status quo a dali jasně najevo, že pokud vypukne válka, spojí se s Brity.

Když už mluvíme o válce, Britové měli ve svém městě Halifax podstatně velkou posádku. Britské námořnictvo by určitě zmáčklo jakýkoli námořní postup Američanů a jejich pozemní jednotky by potlačily povstání v odlehlých zemích.

Právě kombinace apatie, survivalismu a strachu z britské a domorodé odvety způsobila, že se Nova Scotia - 14. kolonie - odmítla připojit k washingtonské revoluci.

EDIT: Zdroj: Aktuálně píšu semestrální práci na toto téma pro moji 2. ročník kanadské historie.


Proč se kanadské kolonie nepřipojily k americké revoluci?

Američané to zkoušeli, ale Kanaďané nebyli ochotnými partnery. Kanadu osídlili především Francouzi, kteří byli samozřejmě katolíci. Výsledkem bylo, že katoličtí duchovní měli velkou moc a většina držitelů moci byla katolická. V roce 1774, před začátkem revoluční války, a po Bostonském čajovém večírku, Britové schválili zákon z Quebecu. Byl navržen tak, aby zmírnil některá ustanovení, která mohla vést Kanadu k připojení se k americké vzpouře. Mimo jiné udělilo Quebecu mnoho území (včetně hodně amerického středozápadu), odstranilo požadavek, aby pro způsobilost zastávat funkci byla vyžadována věrnost protestantské víře, umožnilo francouzské právo v řadě oblastí a obnovilo právo katolické církve ukládat desátky. Výsledkem toho bylo, že většina držitelů moci v Kanadě se postavila na stranu Britů, alespoň oficiálně. Američané vedli propagandistické kampaně do Kanady a napadli Montreal, načež se pokusili vtrhnout do Quebecu, ale neuspěli. Aniž by se k věci přidali lidé, což Američané očekávali, úsilí se rozpadlo.

Upozornění na překlep: zákon z Quebecu byl 1774, nikoli 1744.

V článcích konfederace je to také docela zábavný kousek.

Kanada přistupující k této konfederaci a sousedící s opatřeními Spojených států bude přijata a bude mít nárok na všechny výhody této unie, ale žádná jiná kolonie nebude přijata do téže země, pokud s takovým přijetím nesouhlasí devět států .

To by byl článek XI. & quot; Hej, lidi, úplně se chcete připojit k cool klubu, že? . že? & quot; je určitě zajímavý způsob, jak navázat na invazi do Quebecu.

Quebecský zákon-kde král dal půdu od řeky Ohio přes Mississippi po Quebec-byl také vyvolávající příčinou revoluce. Je uvedeno v seznamu stížností v Deklaraci nezávislosti.

Američané považovali západ za právem své#27, rozhodně ne Kanadu a#27.

Nové Skotsko se téměř připojilo k revoluci. Historický román Thomase Raddalla z roku 1942 („Jeho Veličenstvo 's Yankees“) odvedl skvělou práci, když dokázal, jak soucítí s revolucí v Novém Skotsku. Většina lidí žijících v Novém Skotsku byla nakonec z Nové Anglie.

Je ironií, že postup nepřátelských akcí vedoucích k revoluci pomohl zatlačit Nové Skotsko do věrného tábora. Lidé loajální ke koruně se stále stěhovali do Nového Skotska a hledali bezpečí, jak konflikt narůstal, čímž se převrátila lidová rovnováha směrem k Británii.

V knize z roku 1937 „Neutrální Yankeeové z Nového Skotska“ John B. Brebner tvrdí, že geografie Nové Skotska, která byla zcela obklopena mořem, usnadnila Britům zabezpečení, což z něj činilo přitažlivé místo pro všechny loajalisty prchající před revolucí. .

Pokud jde o francouzskou kolonii Quebec, využili revoluci jako příležitost k získání významných záruk autonomie od Britů tím, že pohrozili připojením se k revoluci, která byla zakotvena v quebeckém zákoně z roku 1774. Žádné takové záruky za upevnění jazyka, náboženství a středověkých sociálních hierarchií (stále praktikované v Quebecu) nebyly nabízeny od rebelujících kolonií.

Thus codified the special legal exceptionalism of Quebec has persisted to this very day. Every time Quebec threatens another referendum on secession Canadians can have fun blaming the Americans for causing the perpetual rift in their society. The British never would have granted special autonomy to Quebec if they weren't desperate to keep even more colonies from rebelling.

. and medieval social hierarchies (still practiced in Quebec)

This may be a rumour but didn't the Quebec Act of 1774 further incense passion for independence in the American colonies?

Iɽ like to build on /u/secondsniglet's comments on Nova Scotia, having just written my honours thesis on Nova Scotian neutrality and the printing press and am going to be starting my MA in history next year to continue this research. Raddall and Brebner are both sources that I used but both are also quite old sources. There has been a lot of work done on the question of Nova Scotian neutrality since the 1940's and I would like to through a bit of it here. But first I need to give a bit of background.

Firstly I should establish that at this point Nova Scotia encompassed New Brunswick as well. New Brunswick and Cape Breton were created after the war to divide NS in case of revolutionary unrest. PEI was just being settled and was so sparsely populated that Revolution was not really in the cards for the island, although it was raided by American privateers during the Revolution, just as NS was.

As such the question "Why didn't the Canadian colonies join the American Revolution?" can be safely divided into two: that of why Quebec didn't join, and that of why Nova Scotia didn't join. I would be interested in any account of Newfoundland during this period but have not encountered anything more than the odd footnote on the topic of Newfoundland and the Revolution. I'll leave the question of Quebec to one better versed in its history and stick to trying to answer the Nova Scotia question.

I peg the beginning of the American Revolutionary Crisis as being 1765, with the passage of the Stamp Act that did so much to enrage and alienate North American newspaper printers and more importantly their subscribers. Sloan and Williams write in The American Revolution and the Press that this unified mass media opposition to the Stamp Act was unprecedented in history, and the perception of unified outrage that it created was a huge factor behind getting different British North American colonies to unify in opposition to Parliament's taxes.

In the 1760's the French had been shattered and expelled from Eastern Canada. To fill the vacant French Acadian lands Governor Lawrence issued a proclamation promising free land to any New Englanders that moved to Nova Scotia. Furthermore in 1758 he promised to form a Legislative Assembly, with two members elected from every township of fifty families or more, in order to attract the New Englanders who were used to their own democratic, decentralized form of township government.

Before this NS had been ruled by a central, appointed Executive Council that served at the pleasure of the royally appointed governor. Giving townships representation and some modicum of authority was an about-face in Imperial policy, which had previously been against developing Nova Scotia into a "New New England", as the Imperial government found the decentralized New England system irritating, as local township governments possessed the authority to impede the efforts of London authorities to impose economic and political agendas on the colonies.

My favourite book on NS during the Revolution is Fault Lines of Empire by Elizabeth Mancke, and she singles out township government as the point of divergence between New England and NS that sees the first revolt and the other remain neutral. She convincingly argues that Lawrence's system only appears to be similar to the decentralized New England system, but that the Executive Council actually still maintained sufficient control to stymie local government in NS, in large part due to the Executive's ability to use discretion in granting townships, and that it is this more than anything that keeps NS neutral. It is a great piece of historical work, very focused and extremely methodically researched.

But the plan worked and New Englanders flocked to NS in search of homesteads. The upshot of this is that by the time the American Crisis began over half of the population of NS was "American" in origin, that is they had immigrated from New England under the terms of Lawrence's Proclamation, bringing their culture, political views, and contacts/family connections to New England with them. This raises the question: With New England being a hotbed for revolutionary sentiment, and with New Englanders having a strong tradition of political participation, organization, and petitioning through their strong township system, why didn't Nova Scotia organize and revolt as the other colonies did? I will give my answer to this question later as there is some work I need to do first but I hope that this post intrigues a few people to a mostly overlooked story of the American Revolution.


A brief history of Americans moving to Canada

If Google searches and late-night talk show hosts are to be believed, the Peace Bridge may soon be overrun with Americans fleeing Donald Trump’s relentless march towards the presidency.

Google reported that the search term “how can I move to Canada” surged 350 per cent within a matter of hours on Super Tuesday. While Cape Bretoners are encouraging those hapless refugees of Trumpmania to emigrate to their windy shores.

These Yanks aren’t traitors against their homeland — they’re simply exercising their God-given right as Americans to head north when things get rough at home.

Here’s a look at the centuries-long tradition of Americans moving to Canada.

Refugees from the revolution

As long as there has been America, there have been Americans moving to Canada. About 100,000 colonists loyal to the king fled the thirteen colonies either during or just after the Revolutionary War.

About half settled in Canada, primarily in the Maritimes, Quebec and southern Ontario. Some were promised large plots of land, while others moved to escape hostile revolutionaries. These loyalists, as they were called, helped to create large English communities in southern Quebec and Nova Scotia, forever changing the Canada’s cultural landscape.

Fleeing for freedom

Before the United States abolished slavery in 1865, thousands of black Americans headed north to find freedom from slavery and racial oppression. During the American Revolution and the War of 1812, Britain promised land (mostly in Nova Scotia) to black slaves and freemen if they would fight for the Crown.

According to Historica Canada, British Commander-in-Chief Sir Guy Carleton promised all slaves who 𠇏ormally requested British protection” freedom.

Still, slavery persisted in Canada for years after the revolution, and many black people were discriminated against and denied land initially promised to them.

In the years leading up to the Civil War, thousands more fled slavery on the Underground Railroad, settling in southern Ontario. Although they found freedom, they still faced persistent economic discrimination and segregation.

Prairie pioneers

Although the land rush of the American frontier had ended by the end of the 19th century, there was plenty of wide open space in Western Canada well into the dawn of the 20th century.

According to the University of Regina, some 330,000 American pioneers settled in Saskatchewan between 1905 and 1923. Some were born in the U.S., while others were European immigrants who had first tried to settle south of the border.

Draft dodgers

The turmoil of the 1960s brought thousands of Americans who opposed the Vietnam to Canada, especially those who refused to participate in the draft.

Between 1966 and 1975, almost 240,000 Americans moved to Canada, according to Statistics Canada, almost twice the number as in the previous decade. In 1969, the Canadian government passed a law allowing U.S. immigration regardless of military status, effectively opening the door to draft-dodgers and deserters.

Moving to Canada reached its peak in 1974, when 27,932 Americans crossed the border. Although the U.S. granted amnesty to people who evaded the draft in 1977, many stayed in Canada.

Načítání.

Bush-era escapees

When George W. Bush won re-election in 2004, not everyone was thrilled.

“That’s it!” many left-leaning Americans presumably said. “I’m moving to Canada.” The day after Bush was re-elected president, there were 191,000 hits on Canada's immigration website, six times its average traffic, an article in the Star stated.

Like the draft dodgers of the �s and �s, post-9/11 Americans moved to Canada more for ideological reasons than economic security. Although U.S. immigration to Canada never reached the heights that it did in the 1970s, there was a spike. In 2006, 10,942 Americans moved to Canada, a 30-year-high.

The threat of moving to Canada became such a popular trope that it even made the list of “Stuff White People Like,” a popular satirical blog.

“Though they will never actually move to Canada, the act of declaring that they are willing to undertake the journey is very symbolic in white culture. It shows that their dedication to their lifestyle and beliefs are so strong, that they would consider packing up their entire lives and moving to a country that is only slightly different to the one they live in now,” wrote blogger Christian Lander.


Why did Canada not join the American Revolution? - History

What were the Articles of Confederation?

The Articles of Confederation served as the first constitution of the United States. This document officially established the government of the union of the thirteen states.

The Articles of Confederation
Source: U.S. Government

Why did the colonies write the Articles of Confederation?

The colonies knew they needed some form of official government that united the thirteen colonies. They wanted to have written down rules that all the states agreed to. The Articles allowed the Congress to do things like raise an army, be able to create laws, and print money.

Who wrote the document?

The Articles of Confederation was first prepared by a committee of thirteen men from the Second Continental Congress. The chairman of the committee and primary author of the first draft was John Dickinson.

When was the document ratified by the colonies?

In order for the Articles to be official, they had to be ratified (approved) by all thirteen states. The Congress sent the articles to the states to be ratified near the end of 1777. Virginia was the first state to ratify on December 16, 1777. The last state was Maryland on February 2, 1781.

The Thirteen Articles

  1. Established the name of the union as "The United States of America."
  2. The state governments still had their own powers that were not listed in the Articles.
  3. Refers to the union as a "league of friendship" where the states will help to protect each other from attacks.
  4. People can travel freely between states, but criminals shall be sent back to the state where they committed the crime for trial.
  5. Establishes the Congress of the Confederation where each state gets one vote and can send a delegation with between 2 and 7 members.
  6. The central government is responsible for foreign relations including trade agreements and declaring war. States must maintain a militia, but may not have a standing army.
  7. States may assign military ranks of colonel and below.
  8. Money to pay for the central government will be raised by each of the state legislatures.
  9. Gives power to the Congress in regards to foreign affairs like war, peace, and treaties with foreign governments. Congress will act as the court in disputes between states. Congress shall establish official weights and measures.
  10. Established a group called the Committee of the States which could act for Congress when Congress was not in session.
  11. Stated that Canada could join the union if it wanted.
  12. Stated that the new union would agree to pay for earlier war debts.
  13. Declared that the Articles were "perpetual" or "never ending" and could only be changed if Congress and all the states agreed.
 • No power to raise money through taxes
 • No way to enforce the laws passed by Congress
 • No national court system
 • Each state only had one vote in Congress despite the size of the state

As a result, in 1788, the Articles were replaced with the current United States Constitution.


Why did Canada not join the American Revolution? - History

The economies of the West Indies and the Thirteen Colonies were completely different. The islands were based on sugar and, while stupendously profitable, needed an imperial market and protection of the Royal Navy. Many of the plantation owners were born in England and aspired to return to live as landed gentry. The West Indies were a place you went to make a lot of money and leave.

The Thirteen Colonies were much more middle class—and colonies of settlement. The leaders were aristocratic landowners, like Washington and Jefferson (who were natural-born Americans for many generations and had no desire to return to England) and the rank and file of army were yeoman farmers and craftsmen.

The Thirteen Colonies had a much more diversified economy and while they benefited from imperial trade, were comparatively self-sufficient. They also offered education and opportunity. Alexander Hamilton was born in Nevis, but had to come to New York to be educated and seek his fortune. In a place like Nevis, if you were white, you were either a landowner, an overseer or a clerk. There weren’t many other options.

Also, the ratio of slaves to masters in the West Indies was enormous: nearly 20:1 in some places. The local whites were so outnumbered that they couldn’t possibly have maintained control without the British Army and the Royal Navy.

The main reasons the 13 did revolt was over 1) enforcement of navigation acts, 2) end of salutary neglect, 3) Proclamation of 1763 barring settlers from moving past the Appalachian Mountains, 4) transportation costs and debt of the "founding fathers" and other elite colonists, 5) increased taxation on colonists by Parliament to recoup the costs of the Seven Years' War or French & Indian War.

For the Caribbean holdings, many of these issues did not apply, but were of paramount importance for people like Ben Franklin (always a radical proponent of separation), George Washington, Thomas Jefferson, and later John Adams. These figures and many more appealed to other British colonies in the hemisphere--all of which declined participation. It was even a challenge to get South Carolina and Georgia (colonies of colonies) on board with the revolt.

NJGOAT

That doesn't sound right. There were very few loyalists in the largest colony of Virginia which would have meant there had to have been a number almost approaching a majority in the others. It wasn't anywhere near that.

I reaiize why you may have thought that. There were about 1/2 the number of loyalists as patriots, but the two together made up just 60% of the population. So loyalists as a percentage of the total population would have been about 20%.

The currently accepted numbers are 15-20% of the population remained Loyalist and the Patriots enjoyed support from 40-45%, perhaps reaching as high as 50%. That leaves roughly 30-45% of the population as not actively taking sides.

The 1/3rd figure was propagated for a long time based on a letter from Adams stating that the Patriots were "fighting against one-third of the population that remained Loyal." He counted the other two-thirds as being Patriots or patriot sympathizers. His letter is often bastardized into 1/3 for, 1/3 against and 1/3 neutral. Many historians relied on the 1/3rd estimate for many years until around 2000 when actual estimates (posted above) were done and those are now commonly accepted.


Planning for 1777

The cumulative effect of the campaign would be to sever New England from the rest of the American Colonies. This plan was approved by Germain in early 1777 despite word from Howe that he intended to march against Philadelphia that year. Confusion exists as to when Germain informed Burgoyne that participation by British forces in New York City would be limited at best. As Clinton had been defeated at Charleston, SC in June 1776, Burgoyne was able to secure command of the northern invasion force. Arriving in Canada on May 6, 1777, he assembled an army of over 7,000 men.


Why did Canada not join the American Revolution? - History

Prelude to Revolution
1763 to 1775

1763 - The Proclamation of 1763 , signed by King George III of England, prohibits any English settlement west of the Appalachian mountains and requires those already settled in those regions to return east in an attempt to ease tensions with Native Americans.

1764 - The Sugar Act is passed by the English Parliament to offset the war debt brought on by the French and Indian War and to help pay for the expenses of running the colonies and newly acquired territories. This act increases the duties on imported sugar and other items such as textiles, coffee, wines and indigo (dye). It doubles the duties on foreign goods reshipped from England to the colonies and also forbids the import of foreign rum and French wines.

1764 - The English Parliament passes a measure to reorganize the American customs system to better enforce British trade laws, which have often been ignored in the past. A court is established in Halifax, Nova Scotia, that will have jurisdiction over all of the American colonies in trade matters.

1764 - The Currency Act prohibits the colonists from issuing any legal tender paper money. This act threatens to destabilize the entire colonial economy of both the industrial North and agricultural South, thus uniting the colonists against it.

1764 - In May, at a town meeting in Boston, James Otis raises the issue of taxation without representation and urges a united response to the recent acts imposed by England. In July, Otis publishes "The Rights of the British Colonies Asserted and Proved." In August, Boston merchants begin a boycott of British luxury goods.

1765 - In March, the Stamp Act is passed by the English Parliament imposing the first direct tax on the American colonies, to offset the high costs of the British military organization in America. Thus for the first time in the 150 year old history of the British colonies in America, the Americans will pay tax not to their own local legislatures in America, but directly to England.

Under the Stamp Act, all printed materials are taxed, including newspapers, pamphlets, bills, legal documents, licenses, almanacs, dice and playing cards. The American colonists quickly unite in opposition, led by the most influential segments of colonial society - lawyers, publishers, land owners, ship builders and merchants - who are most affected by the Act, which is scheduled to go into effect on November 1.

1765 - Also in March, the Quartering Act requires colonists to house British troops and supply them with food.

1765 - In May, in Virginia, Patrick Henry presents seven Virginia Resolutions to the House of Burgesses claiming that only the Virginia assembly can legally tax Virginia residents, saying, "If this be treason, make the most of it." Also in May, the first medical school in America is founded, in Philadelphia.

1765 - In July, the Sons of Liberty , an underground organization opposed to the Stamp Act, is formed in a number of colonial towns. Its members use violence and intimidation to eventually force all of the British stamp agents to resign and also stop many American merchants from ordering British trade goods.

1765 - August 26, a mob in Boston attacks the home of Thomas Hutchinson, Chief Justice of Massachusetts, as Hutchinson and his family narrowly escape.

1765 - In October, the Stamp Act Congress convenes in New York City, with representatives from nine of the colonies. The Congress prepares a resolution to be sent to King George III and the English Parliament. The petition requests the repeal of the Stamp Act and the Acts of 1764. The petition asserts that only colonial legislatures can tax colonial residents and that taxation without representation violates the colonists' basic civil rights.

1765 - On November 1, most daily business and legal transactions in the colonies cease as the Stamp Act goes into effect with nearly all of the colonists refusing to use the stamps. In New York City, violence breaks out as a mob burns the royal governor in effigy, harasses British troops, then loots houses.

1765 - In December, British General Thomas Gage, commander of all English military forces in America, asks the New York assembly to make colonists comply with the Quartering Act and house and supply his troops. Also in December, the American boycott of English imports spreads, as over 200 Boston merchants join the movement.

1766 - In January, the New York assembly refuses to completely comply with Gen. Gage's request to enforce the Quartering Act.

1766 - In March, King George III signs a bill repealing the Stamp Act after much debate in the English Parliament, which included an appearance by Ben Franklin arguing for repeal and warning of a possible revolution in the American colonies if the Stamp Act was enforced by the British military.

1766 - On the same day it repealed the Stamp Act, the English Parliament passes the Declaratory Act stating that the British government has total power to legislate any laws governing the American colonies in all cases whatsoever.

1766 - In April, news of the repeal of the Stamp Act results in celebrations in the colonies and a relaxation of the boycott of imported English trade goods.

1766 - In August, violence breaks out in New York between British soldiers and armed colonists, including Sons of Liberty members. The violence erupts as a result of the continuing refusal of New York colonists to comply with the Quartering Act. In December, the New York legislature is suspended by the English Crown after once again voting to refuse to comply with the Act.

1767 - In June, The English Parliament passes the Townshend Revenue Acts , imposing a new series of taxes on the colonists to offset the costs of administering and protecting the American colonies. Items taxed include imports such as paper, tea, glass, lead and paints. The Act also establishes a colonial board of customs commissioners in Boston. In October, Bostonians decide to reinstate a boycott of English luxury items.

1768 - In February, Samuel Adams of Massachusetts writes a Circular Letter opposing taxation without representation and calling for the colonists to unite in their actions against the British government. The letter is sent to assemblies throughout the colonies and also instructs them on the methods the Massachusetts general court is using to oppose the Townshend Acts.

1768 - In April, England's Secretary of State for the Colonies, Lord Hillsborough, orders colonial governors to stop their own assemblies from endorsing Adams' circular letter. Hillsborough also orders the governor of Massachusetts to dissolve the general court if the Massachusetts assembly does not revoke the letter. By month's end, the assemblies of New Hampshire, Connecticut and New Jersey have endorsed the letter.

1768 - In May, a British warship armed with 50 cannons sails into Boston harbor after a call for help from custom commissioners who are constantly being harassed by Boston agitators. In June, a customs official is locked up in the cabin of the Liberty, a sloop owned by John Hancock. Imported wine is then unloaded illegally into Boston without payment of duties. Following this incident, customs officials seize Hancock's sloop. After threats of violence from Bostonians, the customs officials escape to an island off Boston, then request the intervention of British troops.

1768 - In July, the governor of Massachusetts dissolves the general court after the legislature defies his order to revoke Adams' circular letter. In August, in Boston and New York, merchants agree to boycott most British goods until the Townshend Acts are repealed. In September, at a town meeting in Boston, residents are urged to arm themselves. Later in September, English warships sail into Boston Harbor, then two regiments of English infantry land in Boston and set up permanent residence to keep order.

1769 - In March, merchants in Philadelphia join the boycott of British trade goods. In May, a set of resolutions written by George Mason is presented by George Washington to the Virginia House of Burgesses. The Virginia Resolves oppose taxation without representation, the British opposition to the circular letters, and British plans to possibly send American agitators to England for trial. Ten days later, the Royal governor of Virginia dissolves the House of Burgesses. However, its members meet the next day in a Williamsburg tavern and agree to a boycott of British trade goods, luxury items and slaves.

1769 - In July, in the territory of California, San Diego is founded by Franciscan Friar Juniper Serra. In October, the boycott of English goods spreads to New Jersey, Rhode Island, and then North Carolina.

1770 - The population of the American colonies reaches 2,210,000 persons.

1770 - Violence erupts in January between members of the Sons of Liberty in New York and 40 British soldiers over the posting of broadsheets by the British. Several men are seriously wounded.

March 5, 1770 - The Boston Massacre occurs as a mob harasses British soldiers who then fire their muskets pointblank into the crowd, killing three instantly, mortally wounding two others and injuring six. After the incident, the new Royal Governor of Massachusetts, Thomas Hutchinson, at the insistence of Sam Adams, withdraws British troops out of Boston to nearby harbor islands. The captain of the British soldiers, Thomas Preston, is then arrested along with eight of his men and charged with murder.

1770 - In April, the Townshend Acts are repealed by the British. All duties on imports into the colonies are eliminated except for tea. Also, the Quartering Act is not renewed.

1770 - In October, trial begins for the British soldiers arrested after the Boston Massacre. Colonial lawyers John Adams and Josiah Quincy successfully defend Captain Preston and six of his men, who are acquitted. Two other soldiers are found guilty of manslaughter, branded, then released.

1772 - In June, a British customs schooner, the Gaspee, runs aground off Rhode Island in Narragansett Bay. Colonists from Providence row out to the schooner and attack it, set the British crew ashore, then burn the ship. In September, a 500 pound reward is offered by the English Crown for the capture of those colonists, who would then be sent to England for trial. The announcement that they would be sent to England further upsets many American colonists.

1772 - In November, a Boston town meeting assembles, called by Sam Adams. During the meeting, a 21 member committee of correspondence is appointed to communicate with other towns and colonies. A few weeks later, the town meeting endorses three radical proclamations asserting the rights of the colonies to self-rule.

1773 - In March, the Virginia House of Burgesses appoints an eleven member committee of correspondence to communicate with the other colonies regarding common complaints against the British. Members of that committee include, Thomas Jefferson, Patrick Henry and Richard Henry Lee. Virginia is followed a few months later by New Hampshire, Rhode Island, Connecticut and South Carolina.

1773 - May 10, the Tea Act takes effect. It maintains a threepenny per pound import tax on tea arriving in the colonies, which had already been in effect for six years. It also gives the near bankrupt British East India Company a virtual tea monopoly by allowing it to sell directly to colonial agents, bypassing any middlemen, thus underselling American merchants. The East India Company had successfully lobbied Parliament for such a measure. In September, Parliament authorizes the company to ship half a million pounds of tea to a group of chosen tea agents.

1773 - In October, colonists hold a mass meeting in Philadelphia in opposition to the tea tax and the monopoly of the East India Company. A committee then forces British tea agents to resign their positions. In November, a town meeting is held in Boston endorsing the actions taken by Philadelphia colonists. Bostonians then try, but fail, to get their British tea agents to resign. A few weeks later, three ships bearing tea sail into Boston harbor.

1773 - November 29/30, two mass meetings occur in Boston over what to do about the tea aboard the three ships now docked in Boston harbor. Colonists decide to send the tea on the ship, Dartmouth, back to England without paying any import duties. The Royal Governor of Massachusetts, Hutchinson, is opposed to this and orders harbor officials not to let the ship sail out of the harbor unless the tea taxes have been paid.

December 16, 1773 - About 8000 Bostonians gather to hear Sam Adams tell them Royal Governor Hutchinson has repeated his command not to allow the ships out of the harbor until the tea taxes are paid. That night, the Boston Tea Party occurs as colonial activists disguise themselves as Mohawk Indians then board the ships and dump all 342 containers of tea into the harbor.

1774 - In March, an angry English Parliament passes the first of a series of Coercive Acts (called Intolerable Acts by Americans) in response to the rebellion in Massachusetts. The Boston Port Bill effectively shuts down all commercial shipping in Boston harbor until Massachusetts pays the taxes owed on the tea dumped in the harbor and also reimburses the East India Company for the loss of the tea.

1774 - May 12, Bostonians at a town meeting call for a boycott of British imports in response to the Boston Port Bill. May 13, General Thomas Gage, commander of all British military forces in the colonies, arrives in Boston and replaces Hutchinson as Royal governor, putting Massachusetts under military rule. He is followed by the arrival of four regiments of British troops.

1774 - May 17-23, colonists in Providence, New York and Philadelphia begin calling for an intercolonial congress to overcome the Coercive Acts and discuss a common course of action against the British.

1774 - May 20, The English Parliament enacts the next series of Coercive Acts, which include the Massachusetts Regulating Act and the Government Act virtually ending any self-rule by the colonists there. Instead, the English Crown and the Royal governor assume political power formerly exercised by colonists. Also enacted the Administration of Justice Act which protects royal officials in Massachusetts from being sued in colonial courts, and the Quebec Act establishing a centralized government in Canada controlled by the Crown and English Parliament. The Quebec Act greatly upsets American colonists by extending the southern boundary of Canada into territories claimed by Massachusetts, Connecticut and Virginia.

1774 - In June, a new version of the 1765 Quartering Act is enacted by the English Parliament requiring all of the American colonies to provide housing for British troops in occupied houses and taverns and in unoccupied buildings. In September, Massachusetts Governor Gage seizes that colony's arsenal of weapons at Charlestown.

1774 - September 5 to October 26, the First Continental Congress meets in Philadelphia with 56 delegates, representing every colony, except Georgia. Attendants include Patrick Henry, George Washington, Sam Adams and John Hancock.

On September 17, the Congress declares its opposition to the Coercive Acts, saying they are "not to be obeyed," and also promotes the formation of local militia units. On October 14, a Declaration and Resolves is adopted that opposes the Coercive Acts, the Quebec Act, and other measure taken by the British that undermine self-rule. The rights of the colonists are asserted, including the rights to "life, liberty and property." On October 20, the Congress adopts the Continental Association in which delegates agree to a boycott of English imports, effect an embargo of exports to Britain, and discontinue the slave trade.

1775 - February 1, in Cambridge, Mass., a provincial congress is held during which John Hancock and Joseph Warren begin defensive preparations for a state of war. February 9, the English Parliament declares Massachusetts to be in a state of rebellion. March 23, in Virginia, Patrick Henry delivers a speech against British rule, stating, "Give me liberty or give me death!" March 30, the New England Restraining Act is endorsed by King George III, requiring New England colonies to trade exclusively with England and also bans fishing in the North Atlantic.

1775 - In April, Massachusetts Governor Gage is ordered to enforce the Coercive Acts and suppress "open rebellion" among the colonists by all necessary force.

Copyright © 1998 The History Place™ All Rights Reserved

Podmínky použití: Soukromý domov/škola, nekomerční použití, opakované použití bez internetu je povoleno pouze pro jakýkoli text, grafiku, fotografie, zvukové klipy, jiné elektronické soubory nebo materiály z The History Place.


Podívejte se na video: Хлеб в банках. Как это сделано? Discovery Channel (Leden 2022).