Historie podcastů

Vládci Říma - Caesar a Pompeje

Vládci Říma - Caesar a Pompeje


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Proč jméno Pompeje Magnuse není tak chváleno jako jméno Caesara jako římského vládce, když vezmeme v úvahu, že Magnus byl tím, kdo vedl Řím na prvním místě?


Pompeius nikdy nedosáhl nejvyšší moci, kterou Caesar (krátce, než byl zavražděn, dosáhl). I když občas (například když bojoval s piráty nebo když byl konzulem) sine collegio na konci 50. let př. n. l.) měl skvělé imperiumVždy se zdráhal nebo nebyl schopen se pro sebe domluvit fontána této síly. Proto byl vždy buď členem uspořádání sdílení moci, nebo zastáncem konzervativní/reakční strany. Nelze ho tedy skutečně považovat za vládce.

Když to řeknu, musím říci, že někteří učenci zastávají názor, který jste navrhli - že na Pompeje lze pohlížet jako na prvního princeps. Protože nejsem profesionál, nemám na to připravenou referenci, ale nějaké googlování mě přivedlo k potvrzení tohoto prohlášení (str. 240 tam):

Pompeius Veliký, považovaný některými za první princeps, měl v Římě bezkonkurenční vliv, který byl v rozporu s republikánským systémem, který omezoval takové upevňování vlivu (Beard a Crawford 85).

EDIT: Našel jsem to! Sám velký Syme napsal památný návrh, který měl Pompeius vyhrát, že by byl zabit čestnými muži na úpatí vlastní sochy.


Životopis Julius Caesar

Gaius Julius Caesar, vychovaný ve známé patricijské rodině, měl na svědomí pád římské republiky. Přesto je považován za velkého vůdce a politika, který se po kampani proti Pompeiovi stal konzulem. Je také známý tím, že dobyl Galii a úžasně psanými deníky popisujícími jeho válečné úsilí. Všichni římští panovníci po něm převzali titul „Caesar“, pravděpodobně doufali, že část jeho slávy se stane také jejich.

Mladí Julius Caesar

Historie Julius Caesar začíná 12.07.102 nebo 100 př. N. L., Kdy se narodil v rodině, která byla součástí dynastie Julius, o níž se říká, že ji našel Aeneas. Caesarův otec pracoval jako praetor a zemřel, když mu Caesar ve věku 16 let osiřel a on i jeho dvě sestry. Budoucího dobyvatele tedy vychovala jeho matka - Aurelia. V 17 letech se oženil s Cornelií, vnučkou Cornelia Cinny, který byl vůdcem radikální strany. Jeho štěstí ale netrvalo dlouho. V roce 82 př. N. L., Poté, co Lucius Cornelius Sulla vedl úspěšnou kontrarevoluci, nařídil Sulla Caesarovi, aby se s Cornelií rozvedl. Caesar odmítl splnit tento rozkaz a měl být vykázán a veškerá jeho pokladnice odebrána a ztratil titul „flamens Dialis“ - kněz Jupitera. Caesarovi přátelé a rodina ho prosili a díky tomu byl shledán nevinným. Caesar odradil, odešel na východ a připojil se k armádě. Ukázal se jako vynikající voják a bojoval v mnoha bitvách a dokonce dostal vavřínový věnec "korona vita" za chrabrost.

Začátek Caesarovy politické kariéry

V roce 79 př. N. L., Když Sulla zemřel, se Caesar vrátil do Říma, aby zahájil svou politickou kariéru konvenčním způsobem, a to jako obhájce stíhání- samozřejmě v jeho případě proti prominentním sullanským kontrarevolucionářům. Ale tato akce nevedla nijak pozitivně - Caesar se nestal slavným ani neměl větší šance, že bude vybrán do kanceláře, a tak se v roce 78 př. N. L. Vydal na Rhodos. Během své cesty byl unesen piráty a propuštěn po 40 dnech po zaplacení výkupného. Vrátil se do Milétu, kde rychle zvýšil námořní síly a zahájil válku proti vládcům stolců - vyhrál a nechal své únosce ukřižovat. V roce 68 př. N. L. Se vrátil do Říma na pohřeb své dcery Julie, který využil z politických důvodů. Narazilo to na odpor jeho manželky, ale Caesar tomu nevěnoval pozornost. Jeho žena zemřela ve stejném roce. Poté Caesar cestoval po Impériu a snažil se zahájit revoluci. Poté, co jeho plány selhaly, se vrátil do Říma a oženil se s Pompejou, vzdáleným příbuzným Pompeje. Bylo to politické manželství, které umožnilo Ceasarovi stát se Pompeyovým bližším společníkem. Ve stejné době Caesar uzavřel dohodu s Pompeyovým nepřítelem - Marcusem Liciniusem Crassem. V roce 65 př. N. L. Se Caesar stal jedním z kudrnatých aedilů. Vzal si tehdy mnoho půjček a organizoval olympiádu, díky které se proslavil. O dva roky později se stal vrchním knězem, ale tato volba byla velmi kontroverzní. Caesar byl také součástí Catilinova spiknutí, jehož cílem byl státní převrat. Tento děj také selhal, kvůli Ciceronovým činům, ale Caesar je od té doby znám jako spiklenec.

První triumvirát

Po Cicerově únosu se Caesar stal prétorem. Bohužel byl často kritizován a rozhodl se unést, ale byl vybrán jako guvernér Španělska. Když se ale pokusil opustit Řím, zastavili ho jeho věřitelé a jen díky záruce Marka Liciniuse Crassa mohl odejít. Během roku, který strávil ve Španělsku, vedl vojenskou výpravu za severozápadní hranici své provincie, kde vyplenil dost na to, aby zaplatil svým vojákům, a přesto měl pro sebe dost peněz. Chtěl použít zlato k získání funkce, ale senát mu nedovolil zahájit vlastní volební kampaň. Caesar tedy použil peníze na zaplacení svých dluhů a v roce 60 př. N. L. Uzavřel dohodu s Pompeiem a Marcusem Liciniusem Crassem. Slavný boháč a velitel a kandidát na konzulský úřad založil triumvirát, který měl zajistit, aby se v Římské říši nestalo nic, co by jim mohlo ublížit. Díky této dohodě se Caesar stal konzulem v roce 59 př. N. L. Zavedl mnoho reforem, které potěšily jeho partnery. Ve stejné době se Caesar stal galským guvernérem.

Dobytí Galie

V roce 58 př. N. L. Caesar zahájil dobytí Galie. Jeho hlavním cílem bylo zbohatnout co nejvíce. Aby si vytvořil přední pozici na frontě, musel se zbavit Němců, kteří také chtěli dobýt Galii, a poté zaútočil na Británii. Caesarovi trvalo 7 let, než dobyl celou Galii a jen díky jeho vynikajícímu strategickému talentu byla kampaň tak krátká. Caesar získal nejen spoustu pokladů, ale také loajalitu svých vojáků, kteří očekávali, že je povede do dalších úspěšných bitev. Po této kampani se Caesar rozhodl zůstat se svou armádou v Galii, dokud nebude vybrán jako nový konzul, což přivádělo senátory k šílenství. Jeho političtí odpůrci chtěli, aby se dostal zpět do Říma a byl stíhán za věci, které udělal, když byl konzulem. Caesar se rozhodl, což mělo za následek pád římské republiky. Vedl své armády přes řeku Rubicon a řekl dobře známý „Alea iacta est“ a zahájil svůj pochod směrem na Řím v lednu 49 př. n. l.

Pád římské republiky

Caesarova akce vyústila v občanskou válku. Aby se omluvil, řekl, že chce bránit tribuny, které byly nedávno vyhnány z Říma. Pompeius musel opustit Řím se senátory, aby uprchl z Ceasarovy armády. Jeden z Caesarových nejbližších spolupracovníků Labienus ho opustil, ale Caesar mu odpustil. Caesarova armáda během svého pochodu do Říma nenarazila téměř na odpor. Ve skutečnosti se Pompeiova armáda rozptýlila nebo se připojila k Caesarovi. V důsledku této války se Caesar stal dobyvatelem Itálie. To mu ale nestačilo, vydal se do Španělska, kde byl Pompeius. Výsledkem byl mír mezi veliteli legie a Caesarem a válka se Španělskem skončila bez krveprolití. V prosinci 49 př. N. L. Se Caesar vrátil do Říma, ale pouze na 11 dní. To byl požadovaný čas na zvolení novým konzulem. Krátce poté, co vedl své armády na východ a svedl sérii bitev v Řecku. Pompeius uprchl do Egypta, kde ho zavraždil Ptolemeus, který chtěl mít Caesara na své straně.

Caesar a Kleopatra

V Egyptě zároveň probíhala občanská válka mezi Kleopatrou a jejím bratrem. Kleopatra, protože věděla, že Caesar má obrovskou armádu, ho chtěla na svou stranu. Když se k ní ale přidal, nebyli tak úspěšní, jak očekávali - skončili v Alexandrijském paláci, který byl obklopen šíleným místním obyvatelstvem. Úleva přišla v roce 47 př. N. L. Krátce poté, co Caesar opustil Egypt, Kleopatra porodila Caesarova syna Cesariona.

Caesarovy války

Caesarovým cílem bylo dobýt celý svět. Pokračoval ve svých válkách a vyhrál vítězství nad uchvatitelem v království Piemont. Po tomto vítězství řekl další slavnou frázi „veni, vidi, vici“ - přišel jsem, viděl jsem, vyhrál jsem. V roce 46 př. N. L. Caesar dobýval severní Afriku a následující rok Španělsko, kde bojoval proti Pompeiově synům. Mezi bitvami se Caesar vrátil do Říma, ale měl problémy se založením základů své vlády.

Spiknutí proti Caesarovi

Od roku 59 př. N. L. Byl Caesar pětkrát zvolen konzulem a třikrát diktátorem. Nakonec se roku 44 př. N. L. Stal věčným diktátorem. Měl to být celoživotní titul a ve skutečnosti to tak bylo. Dne 15. března 44 př. N. L. Byl zavražděn. Dostal 23 ran dýkou a jen jeden byl bezmocný. Nejdůležitějšími spiklenci byli Gaius Cassius Longinus a Marcus Junius Brutus. „Et tu, Brute“ („Ty taky, Brutus“) byl Caesarovým výrazem jeho zvláštní úzkosti z bodnutí mužem, kterému odpustil, důvěřoval mu a miloval ho. Byli to Caesarovi nejbližší spolupracovníci, ale podcenil je. Díky Caesarovi nasbírali jmění a vysoké pozice, které nevydrželi. Proto ho zavraždili. Ceasarion formálně nebyl Caesarovým synem, takže než zemřel, Caesar si za svého nástupce vybral Gaia Octavia, vnuka jeho sestry. Prvního ledna 42 př. N. L. Byl Caesar formálně prohlášen za boha jménem Divus Iulius (Božský Julius).

Uchvatitel reformátora?

Jak zrekapitulovat Caesarův život? Rozhodně to byl uchvatitel. Svého postavení dosáhl díky své armádě a to byl hlavní základ jeho vlády. Měl neomezenou moc, což bylo jeho cílem po celý život. Když ale přemýšlíme o Caesarovi, vidíme nejen uchvatitele, ale také velkého strůjce a reformátora. Udělal vše, co bylo v jeho silách, aby zajistil zákon a pořádek v Římě, který se po mnoha letech dlouhé anarchie začínal rozpadat. Caesarův nejlepší popis je Cicero, jeden z jeho politických nepřátel, slova: „To jsou atributy: klidná a laskavá povaha potěšení ve velkých myslích, které poslouchá správně a jen žádá, a nestará se o ty nejuznávanější, je chytrý a vpřed "Při pohledu. Obdivuji jeho důstojnost, spravedlnost a inteligenci". Jako velitel a politik se zbavil nenávisti vůči nepřátelům. Někteří získali vysoké pozice a bohatství. Caesar byl také spisovatel - psal si deníky a zajímala se o gramatiku a sbíral umělecká díla. Jeho nejlepšími díly jsou Deníky z Galské války a Deníky z občanské války. Oba jsou psány výbornou a krásnou latinou. Po mnoho staletí to byly příklady toho, jak si zapisovat myšlenky.


Julius Caesar

Gaius Julius Caesar byl na konci římské republiky velkým římským vůdcem. Julius Caesar se narodil tři dny před červencovými idy, 13. července c. 100 př. N. L. Rodina jeho otce pocházela z patricijských genů Julii, která vysledovala jeho linii k prvnímu římskému králi Romulovi a bohyni Venuši. Jeho rodiče byli Gaius Caesar a Aurelia, dcera Luciuse Aurelia Cotty. Caesar byl spřízněn sňatkem s Mariusem, který podporoval lidové, a postavil se proti Sullovi, který podporoval optimisty.

V roce 44 př. N. L. Spiklenci tvrdili, že se obávají, že se Caesar snaží stát králem zavražděného Caesara na březnových Idách.

 1. Julius Caesar byl generál, státník, zákonodárce, řečník a historik.
 2. Nikdy neprohrál válku.
 3. Caesar opravil kalendář.
 4. Předpokládá se, že vytvořil první list zpráv, Acta Diurna“, který byl zveřejněn na fóru, aby každý, kdo si ho chtěl přečíst, věděl, o co jde v Shromáždění a Senátu.
 5. Podnítil trvalý zákon proti vydírání.

Všimněte si, že ačkoli slovo Caesar znamená vládce římského císaře, v případě prvního z Caesarů to bylo jen jeho jméno. Julius Caesar nebyl císař.


Vládci Říma

Pokud není uvedeno jinak, jsou tyto knihy k prodeji na Amazon.com. Váš nákup prostřednictvím těchto odkazů bude mít za následek provizi pro majitele stránek Royalty.nu.

Římští císaři a jejich rodiny

Císaři Říma od Davida Pottera. Počínaje nástupem Augusta jde o bohatě ilustrovaný průzkum římské říše životem jejích císařů.

Caesarsovy manželky: Sex, moc a politika v římské říši od Annelise Freisenbruch. Vypráví příběhy pěti století mocných římských žen, od notoricky známé Livie a skandální Julie po Gallu Placidii, která byla zajata gotickými útočníky a provdána za jednoho z jejich králové.

Kapesní slovník římských císařů od Paula Robertsa. Představuje 27 důležitých císařů, včetně Augusta, Trajana, Septima Severuse, Nerona a Caliguly. Ilustrováno mincemi, šperky, bustami a starodávnými památkami.

Životy Caesarů upravil Anthony Barrett. Vypráví příběhy 12 nejvlivnějších římských vládců, včetně notoricky známých vůdců, jako jsou Nero a Caligula, a méně slavných, jako jsou Dioklecián a Vespasian. S ilustracemi, časovou osou římské historie a grafem dynastií.

Ten Caesars: Římští císaři Od Augusta do Konstantina od Barry Strausse. Zkoumá dědictví Říma životem Augusta, Tiberia, Nerona, Vespasiana, Trajana, Hadriána, Marka Aurelia, Septimiuse Severa, Diokleciána a Konstantina.

Julio-Claudianští císaři

Synové Caesarovi: První dynastie císařského Říma od Philipa Matyszaka. Recenze dlouhé historie juliánských a klaudiánských rodin v Římě. Jádrem příběhu je život šesti mužů - Julius Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius a Nero - kteří změnili Řím z demokracie na osobní vlastnictví.

Dynasty: The Rise and Fall of the House of Caesar od Toma Hollanda. Drsná historie prvních pěti římských císařů: Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius a Nero. Navazuje na holandskou dřívější knihu Rubicon: Poslední roky římské republiky.

Dvanáct Caesarů od Matthew Dennisona. Životopisy římských císařů Julius Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho, Vitellius, Vespasianus, Titus a Domitian.

Aspekty římské historie, 31 př. N. L. - 117 n. L. Richard Alston. Průvodce ranou římskou historií s kapitolami o každém císaři, zkoumání úspěchů a neúspěchů jejich vlády.

Konstrukce autokracie: Aristokrati a císaři v Julio-Claudian Římě Matthew B. Roller. Jak se císařský režim dokázal prosadit a jak to dávaly smysl římské elity.

Vládcův dům: Soutěž o moc a soukromí v Julio-Claudian Římě od Harriet Fertik. Jak císařova domácnost a prostor, který nazýval domovem, formovaly římské koncepce vlády jednoho muže.

Císařský život a smrt

The Complete Roman Emperor: Imperial Life at Court and on Campaign by Michael Sommer. Jak císaři trávili svůj každodenní život, řídili říši a řídili své manželky, dvořany a úředníky. Zahrnuje biografie všech císařů. Ilustrované.

Praetorian: The Rise and Fall of Rome's Imperial Bodyguard by Guy de la B & eacutedoy & egravere. Elitní pretoriánská garda, kterou založil Augustus kolem roku 27 př. N. L., Se stala mocnými politickými hráči. Věrně oddaní některým císařům svrhli ty, kteří se jim nelíbili.

Ride for Caesar: The Roman Emperor's Horse Guard od Michaela P. Speidela. Následuje císařovu stráž koně z jejich shromáždění, aby zachránil Caesara v Noviodunu v roce 52 př. N. L. do jejich posledního stánku po boku Maxentia u Milvianského mostu.

Zabijte Caesara! Atentát v rané římské říši Rose Mary Sheldon. Tři čtvrtiny římských vůdců byly zavražděny a největší hrozba přišla od těch, kteří měli k císaři nejblíže.

Císaři neumírají v posteli od Fika Meijera, přeložil S.J. Leinbach. Tento živý obecný úvod k římským císařům se zaměřuje na jejich neobvyklá úmrtí a na to, co nám jejich poslední dny říkají o jejich životech.

Císaři a božství

Heavenly Honors od Ittaie Gradela je o uctívání římského císaře, od Caesara po Konstantina.

Divinizace Caesara a Augusta: Precedensy, důsledky, implikace Michael Koortbojian. Řeší problémy související s divinizací v komplexním novém imperiálním systému.

Římské císařské mauzoleum v pozdní antice od Marka J. Johnsona. Zkoumá symboliku a funkci pozdější římské mausolea, která sloužila jako chrámy a svatyně zbožštěným císařům.

Knihy od starověkého historika Livyho

Early History of Rome: Books I-V of the History of Rome From its Foundation od Livy, přeložil Aubrey De Selincourt. Historik Livy zemřel v roce 17 n. L.

Řím a Itálie od Livyho, přeložil Aubrey De Selincourt. Obsahuje svazky 6 až 10 Livyho historie Říma pokrývá Samnite války.

(Poznámka: Knihy 11 až 20 Livyho historie Říma již neexistují.)

Válka s Hannibalem od Livy, přeložil Aubrey De Selincourt. Livyho účet druhé punské války, zahrnující svazky 21-30 jeho historie Říma.

Řím a Středomoří od Livy, přeložil Henry Bettenson. Obsahuje knihy 31 až 45 z historie Livy.

(Knihy 46 až 142 Livyho historie Říma již neexistují.)

Jiné starověké účty římské historie

The Annals of Imperial Rome od Cornelius Tacitus, přeložil Michael Grant. Starověké římské vyprávění o vládách Tiberia, Claudia a Nerona. (Sekce o Caligule již neexistuje.)

Dvanáct Caesarů od Suetonia, přeložil Robert Graves. Fascinující, snadno čitelný a velmi zábavný úvod do života prvních 12 římských císařů. Narozen v roce 60 n. L. Suetonius sloužil jako sekretář císaře Hadriána.

Jak se stát zlým císařem: Starověký průvodce skutečně strašných vůdců od Suetonia, přeložil a upravil Josiah Osgood. Poskytuje nové překlady Suetoniusových šokujících biografií Julius Caesar, Tiberius, Caligula a Nero.

The Roman History by Velleius Paterculus, editoval J. C. Yardley a Anthony A. Barrett. Stopy římské historie od Romula a založení Říma až po vládu císaře Tiberia. Tento nový překlad obsahuje poznámky, mapu a glosář.

Pozdější římská říše od Ammianus Marcellinus. Spisovatel, který žil ve 4. století n. L., Napsal 31knihovou historii římské říše od císaře Nervy až po smrt východního císaře Valense. Přežilo pouze posledních 18 knih, asi 353 až 378 let.

Pozdější římská říše od Ammianuse Marcellina, přeložil Walter Hamilton. Zkrácená verze Ammianovy historie pozdějšího Říma.

Historie římské říše

The Storm Before the Storm: The Beginning of the End of the Roman Republic by Mike Duncan. Kroniky let 133–80 př. N. L., Doba krvavých bitev, politických machinací a lidského dramatu.

Původ říše: Řím od republiky po Hadriána od Davida Pottera. Historie rané římské říše od roku 264 př. N. L., Kdy římská armáda přešla na Sicílii, do smrti Hadriána v roce 138 n. L.

Slovník římské říše od Matthew E. Bunsona. Více než 1 900 záznamů pokrývajících více než 500 let římské historie, od Julia Caesara a galských válek až po pád Romula Augusta, posledního římského císaře. Z Oxford University Press.

The Complete Idiot's Guide to the Roman Empire by Eric Nelson, Ph.D. Přehled římské historie a kultury od roku 800 př. N. L. Do 15. století n. L.

Oxford Illustrated History of the Roman World upravili John Boardman, Jasper Griffin a Oswyn Murray.

Římané: Úvod Antonyho Kamma. Obecný, výstižný úvod do všech aspektů římské kultury. Obsahuje fotografie a mapy.

Chronologie římské říše upravil Timothy Venning. Chronologický odkaz na celý římský stát a jeho sousedy. Podrobně jsou probrány události každého roku, včetně zvolených konzulů, velkých bitev, politických a společenských událostí.

Římský svět, 44 př. N. L. 180 od Martina Goodmana. Zkoumá závislost římských císařů na obrovském vojenském zařízení. Obsahuje dlouhý oddíl o významných náboženských změnách v tomto období.

Starověký Řím: Vojenská a politická historie od Christophera S. Mackaye. Od počátků města v italské době železné po depozici posledního císaře v roce 476 n. L.

Chris Pcaru - Historický atlas starověkého Říma. Tento atlas, který spojuje jasnou grafiku s informativním textem, poskytuje skvělý přehled o římské historii z osmého století před naším letopočtem. ke vzestupu křesťanské teokracie o tisíciletí později. (Zkontrolujte a zkopírujte Amazon.com)

Gibbonův úpadek a pád

Gibbonův úpadek a pád římské říše od Edwarda Gibbona, editoval David Womersley. Zkrácená verze Gibbonovy dlouhé historie posledních dnů Římské říše. Nezkrácenou verzi naleznete níže.

Úpadek a pád římské říše - svazky 1, 2 a 3 od Edwarda Gibbona. Napsáno v 18. století, Gibbonova práce je považována za mistrovské dílo.

Úpadek a pád římské říše - svazek 6 od Edwarda Gibbona. Konečný objem série.

Další knihy Konec říše

Patricijové a císaři: Poslední vládci Západořímské říše od Iana Hughese. Stručné životopisy těch, kteří měli moc, od atentátu na Aetiuse v roce 454 až po smrt Julia Nepose v roce 480.

Blood of the Caesars: How the Murder of Germanicus Led to the Fall of Rome by Stephen Dando-Collins. Navrhuje, že zabití Germanica - vnuka Marka Antonia, adoptivního syna Tiberia, otce Caliguly a dědečka Nerona - způsobilo kolaps římské říše o čtyři století později.

Tragédie říše: Od Konstantina po zničení římské Itálie od Michaela Kulikowského. Politické dějiny bouřlivých dvou století, které vedly k zániku římské říše.

Mortal Republic: How Rome Fell into Tyranny by Edward J. Watts. Proč se římská republika zhroutila - a jak mohla nadále prospívat.

Caligula

Caligula: Zneužití moci od Anthony A. Barretta. Zkoumá, zda byl Caligula opravdu zkažený despota.

Caligula: Šílený císař Říma od Stephena Danda-Collinse. Zaznamenává intriky paláce, které vedly k tomu, že se Caligula stal císařem, a podrobně popisuje hrůzy jeho maniakální vlády.

Caligula od Sama Wilkinsona. Tento životopis zkoumá události za vlády Caliguly, aby zjistil, zda si jeho hanbu plně zaslouží.

Caligula: Biografie od Aloys Winterlinga. Zasazuje císařův příběh do kontextu politického systému, aby vysvětlil jeho notoricky známou brutalitu.

Caligula: Neočekávaný generál od Lee Fratantuono. Tato vojenská historie nabízí nové ocenění Caligula jako překvapivě kompetentního vojenského stratéga.

Caligula's Nemi Ships od redaktorů Charles River. Historie tajemných luxusních lodí římského císaře, které byly obnoveny - a téměř úplně zničeny - ve 20. století.

Claudius

Claudius od Barbary Levickové. Přehodnocuje vládu římského císaře Claudia, aby odhalil inteligentního politika nemilosrdně odhodlaného zajistit si pozici vládce.

Claudius Caesar: Image and Power in the Early Roman Empire by Josiah Osgood. Ilustrovaná studie bouřlivé vlády císaře Claudia (41–54 n. L.).

Claudius ve fikci

I, Claudius: Z autobiografie Tiberia Claudia, narozeného 10 př. N. L., Zavražděného a zbožněného 54 n. L. Od Roberta Gravese. Dobře čtivá, fiktivní autobiografie odehrávající se v dobách slávy a dekadence římské říše. Nejlepší je sám Claudius, koktatel, který nechal všechny myslet si, že je idiot (aby se vyhnul otravě), ale který se ve vyprávění odhalí jako moudrý a sympatický pozorovatel. (Tato recenze a zkopírujte Amazon.com.)

Claudius Bůh a jeho manželka Messalina od Roberta Gravese. Toto pokračování I, Claudius vypráví příběh o Claudiově 13leté vládě římského císaře.

Rok čtyř císařů

AD69: Císaři, armády a anarchie od Nic Fieldse. Po smrti římského císaře Nerona upadli generálové říše do krvavého boje o moc, aby rozhodli, kdo bude nosit císařskou purpur.

69 n. L.: Rok čtyř císařů od M. Gwyna Morgana. Mezi sebevraždou Nerona v červnu 68 a triumfem Vespasiana v prosinci 69 měli v Římě moc tři další císaři: starý, upjatý, konzervativní Galba Otho, kdysi Neronův dobrodruh a indolentní, extravagantní Vitellius.

Krize římského nástupnictví v letech 96–99 n. L. A vláda Nervy od Johna D. Graingera. Zkoumá, jak a proč byl zabit nechvalně proslulý císař Domitian, vláda jeho nástupce Nervy a vlastního Nervova nástupce Trajana, který se stal respektovaným císařem navzdory všemu.

Historie Tacita, přeložil Kenneth Wellesley. Popisuje vražedný a quotyear čtyř císařů, „69 n. L., Kdy byla římská říše rozervána občanskou válkou. Edice Penguin Classics.

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius od Anthony R. Birley. Vědecká studie císaře, který byl člověkem, a to po celou dobu jeho dlouhé vlády, která byla často přerušována válkami.

Marcus Aurelius: Život od Franka McLynna. Životopis římského císaře, který byl také filozofem, na základě všech dostupných původních zdrojů.

Zamilovaný Marcus Aurelius od Marka Aurelia, úvod a překlad Amy Richlin. Sbírka vášnivých milostných dopisů mezi římským řečníkem Markem Corneliusem Frontem a budoucím císařem Marcusem Aureliem.

Jeho filozofie

The Emperor's Handbook: A New Translation of the Meditations by Marcus Aurelius, translation by C. Scot Hicks and David V. Hicks. Filozofické úvahy římského císaře 2. století (původně psáno řecky). Marcus Aurelius byl otcem císaře Commoda.

Společník Marka Aurelia, editoval Marcel van Ackeren Tato sbírka esejů zkoumá císařovu biografii, pozadí a roli vůdce a zákonodárce.

Vnitřní citadela: Meditace Marka Aurelia od Pierra Hadota. Studie filozofa-císaře, stoicismu a římské kultury ve druhém století.

Marcus Aurelius: Průvodce pro zmatky od Williama O. Stephense. Stručný úvod do života a psaní římského císaře Marka Aurelia Antonina.

Jak myslet jako římský císař: Stoická filozofie Marka Aurelia od Donalda Robertsona. Principy stoicismu učené prostřednictvím příběhu o jeho nejslavnějším zastánci.

Hadrián

Hadrian: Neklidný císař od Anthony R. Birley. Podrobně zkoumá Hadriánův soukromý život - včetně nešťastného manželství a oddané homosexuální náklonnosti - a jeho veřejné práce. (Tato recenze a zkopírujte Amazon.com.)

Hadrian a triumf Říma od Anthony Everitta. Životopis statečného, ​​bystrého římského císaře, který byl vynikajícím lovcem, básníkem a studentem filozofie.

Hadrian: Empire & amp Conflict od Thorstena Oppera. Nové hodnocení osobnosti, vlády a vojenské role římského císaře, ilustrované klíčovými uměleckými díly a předměty.

Hadriánova zeď od Adriana Goldsworthyho. Historický a archeologický průzkum, který prosazuje skutečnost z legendy a situuje zeď do širší scény římské Británie.

Následující Hadrian: Cesta druhého století římskou říší od Elizabeth Speller. Tato biografie zachycuje císaře jako stavitele a zaníceného cestovatele a vede čtenáře po velkolepém turné po římské říši v celé své kráse, od pustých hranic Británie až po městskou nádheru samotného Říma.

Hadrian a města římské říše od Mary Taliaferro Boatwright. Komplexní vyšetřování živého městského života, který existoval za Hadriánovy vlády.

Beletrie

Monografie Hadriána od Marguerite Yourcenar, překlad Grace Frick. Román, který znovu představí Hadriánovo namáhavé dětství, jeho triumfy a zvraty a nakonec jako císaře jeho postupné přeuspořádání válkou zmítaného světa.

Císař od Georga Ebersa. Román o císaři Hadriánovi, napsaný egyptologem 19. století.

Lady of the Eternal City od Kate Quinn. Elegantní, tajnůstkářská Sabina musí udržovat mír mezi dvěma smrtícími nepřáteli: jejím manželem Hadriánem, brilantním a zlověstným římským císařem a týranou válečnicí Vix, její první láskou.

Elagabalus

Zločiny Elagabala: Život a dědictví římského Dekadentního chlapeckého císaře od Martijna Ickse. Mladý císař Elagabalus ze sebe udělal boha, hrál si žerty, byl předmětem chlípných pověstí a byl zavražděn vlastními strážci ve věku 18 let. Tento životopis odlišuje realitu jeho života od mýtu.

Císař Elagabalus: skutečnost nebo fikce? od Leonarda de Arrizabalaga y Prado. Římský císař ve třetím století chybně pojmenovaný Elagabalus Heliogabalus byl po jeho smrti učiněn mýtem. Tato kniha identifikuje známá fakta o jeho vládě.

Theodosius I.

Theodosius a limity říše od Marka Hebblewhita. Tento životopis římského císaře Theodosia I. (379-395 n. L.) Sleduje jeho vzestup k moci a bouřlivou vládu.

A.D. 381: Heretics, Pagans, and the Dawn of the Monotheistic State od Roberta Eastona. V roce 381 Theodosius nařídil, že všichni poddaní musí věřit v Trojici, čímž končí rozmanitost přesvědčení v říši.

Galla Placidia

Galla Placidia: Poslední římská císařovna od Hagith Sivana. Životopis Galla Placidia (c. 390-450), krvelačné princezny, která se stala nevěstou barbara a později nevyzpytatelným regentem západní římské říše.

Římská křesťanská císařovna: Pravidla Galla Placidia za soumraku říše Joyce E. Salisbury. Dcera římského císaře Theodosia I., Galla Placidia, byla po pádu Říma Gótům zajata jako rukojmí.

Ostatní císaři

Vespasian od Barbary Levickové. Tento životopis bezcharismatického římského císaře zpochybňuje platnost jeho dobré pověsti a všeobecně uznávaných úspěchů.

Císař Commodus: Bůh a Gladiátor od Johna S. McHugha. Commodus, zesměšňovaný historiky z jeho vlastní doby, je synonymem pro zhýralost a megalomanství. Tato kniha zasazuje jeho vládu do historických souvislostí a ukazuje, že zdědil říši zničenou morem a válkou.

Caracalla: Vojenský životopis od Ilkka Syv & aumlnne. Caracalla, který byl vinen mnoha vraždami a masakry (včetně svého vlastního bratra, bývalé manželky a dcery), byl nicméně v armádě oblíbený.

Císař Alexander Severus: Římský věk povstání, 222-235 n. L. Od Johna S. McHugha. Alexander Severus nastoupil na trůn brutální vraždou svého bratrance Elagabala a sám byl zavražděn. Roky mezi nimi byly plné povstání a soudních intrik. Přesto starověké prameny prezentují jeho vládu jako zlatý věk spravedlnosti a tolerance.

Maximinus Thrax: Od obyčejného vojáka k římskému císaři od Paula N. Pearsona. Více než sedm stop vysoký Maximinus se stal císařem při vojenském převratu.

Theodosius II: Přehodnocení římské říše v pozdní antice, editoval Christopher Kelly. Deset esejů o Theodosiovi II. (408–450 n. L.), Nejdelším vládnoucím římském císaři. Ačkoli byl odmítnut jako průměrný a neúčinný, jeho východní říše si zachovala svou celistvost, zatímco Západ byl rozbit barbarskými invazemi.

Galerius a Diokleciánova vůle od Billa Leadbettera. Studuje imperiální strategii římského císaře Diokleciána, války, náboženské názory a abdikaci a neúspěchy a úspěchy jeho nástupce Galeria na pozadí nemilosrdné moci Konstantina k moci.

Trajan: Optimus Princeps od Juliana Bennetta. Životopis římského císaře.

Septimius Severus: The African Emperor, edited by Anthony Birley, is a biography of the emperor who ruled from 193 to 211. He was succeeded by his son Caracalla.

Philip the Arab: A Study in Prejudice by Yasmine Zahran. Originally from Syria, Roman emperor Philip I ruled from AD 244 to 249. He is remembered for being sympathetic to the Christian faith and bringing peace with the Sassanid Empire.

Empresses

Representing Agrippina: Constructions of Female Power in the Early Roman Empire by Judith Ginsburg. Agrippina the Younger, mother of the notorious emperor Nero, was one of the most powerful women in the history of the Roman empire. This book takes a fresh look at literary and material representations of Agrippina.

Julia Domna, Syrian Empress by Dr B. Levick. Julia Domna, who died in 217, was the Syrian-born wife of Roman emperor Septimius Severus, and mother of Emperor Caracalla. This book examines key questions about the powerful empress.

Other Topics

Coining Images of Power by Erika Manders. Patterns in the representation of Roman emperors on imperial coinage, A.D 193-284.

Contested Monarchy: Integrating the Roman Empire in the Fourth Century AD edited by Johannes Wienand. Reappraises the transformation of the Roman monarchy between the Principate and Late Antiquity, focusing on the century from Diocletian to Theodosius I (284-395).

Familia Caesaris: A Social Study of the Emperor's Freedmen and Slaves by P. R. C. Weaver. Shows how the emperor's slaves and freedman differed from others of their class.

Rome and the Friendly King: The Character of Client Kingship by David C. Braund. How a client king's power related to Roman authority and to his subjects.

Emperors and Usurpers in the Later Roman Empire: Civil War, Panegyric, and the Construction of Legitimacy by Adrastos Omissi. How successive imperial dynasties attempted to legitimate themselves and communicate with their subjects.

Emperors and Bishops in Late Roman Invective by Richard Flower. A study of texts written by three bishops who attacked Roman emperor Constantius II (337-61) for his tyrannical behaviour and heretical religious beliefs.

Roman Buildings

Houses, Villas, and Palaces in the Roman World by Alexander Gordon MacKay. Roman domestic architecture from the time of the Etruscans to the late Roman Empire. Ilustrované.

A Monument to Dynasty and Death by Nathan T. Elkins. The story of Rome's Colosseum and the emperors who built it.

The Emperor and Rome: Space, Representation, and Ritual edited by Björn C. Ewald and Carlos F. Noreña. The impact of imperial building programs, representations of the emperor in the city, and rituals linking emperor and people.

Military & Law

The Emperor of Law: The Emergence of Roman Imperial Adjudication by Kaius Tuori. How the emperor of Rome came to assume the mantle of a judge, from Augustus to the days leading up to the Severan dynasty.

The Emperor and the Army in the Later Roman Empire, AD 235-395 by Mark Hebblewhite. Each emperor employed a range of strategies to convince the army that the empire could only prosper under his rule.

Beletrie

Colleen McCullough's "Masters of Rome" series of novels: Entertaining novels emphasizing personal lives and politics of real historical figures. The books in the series are The First Man in Rome (about Caesar's uncle by marriage, Gaius Marius) The Grass Crown (about Sulla) Fortune's Favorites (about Pompey, Sulla, and Caesar) Caesar's Women (about Aurelia, Servilia, and Julia) Caesar: A Novel (about Julius Caesar) The October Horse (about Caesar, Cleopatra and the fall of the Roman republic) and Antony and Cleopatra: A Novel. McCullough is also the author of The Thorn Birds and other bestsellers.

Caligula by Simon Turney. Was Caligula really a monster? Let his sister Livilla tell you how her quiet, caring brother became the most powerful man on earth and Rome was changed forever.

Commodus by Simon Turney. On the brink of disaster, Roman emperor Commodus tries to hold the empire together, but only one woman can hold him together.

The Course of Honour by Lindsey Davis. In ancient Rome, future emperor Vespasian falls in love with a slave in the household of the imperial family.

Master & God: A Novel of the Roman Empire by Lindsey Davis. Gaius Vinius is a reluctant member of Emperor Domitian's personal guard. Flavia Lucilla is a hairdresser in the imperial court. Together they watch Domitian unravel into madness.

The Emperors by Frank Manley. Poems about Roman emperors.

Dětské knížky

Movies and Documentaries

These DVDs are formatted for North American audiences.

Caligula: Reign of Madness. Documentary from A&E's "Biography" series. A compelling look at one of the most notorious rulers in history, whose name is synonymous with depravity and madness.

I, Claudius. Excellent, racy miniseries from BBC's "Masterpiece Theater" series.

Modern Marvels: Hadrian's Wall. Walk the 74-mile barrier that marked the edge of the Roman Empire with world-renowned scholars.

In Search of History: The Roman Emperors. Go deep into the private lives of the mighty emperors. Visit the remains of their opulent mansions and see stunning reconstructions of what these palaces looked like at their prime.

When Rome Ruled. Six-part National Geographic series. Episodes include The Real Caligula, Doomsday Pompeii, Killing Caesar, and Ancient Superpower.

Roman Vice. Luxury made the Roman world go round. This documentary uses recent archeological evidence to bring this tumultuous period to life. Explore Roman funeral practices, secret societies and mysterious cults, and the grand palaces of Nero and Tiberius.

Rome: The Complete Series. HBO television series starring Ciaran Hinds as Julius Caesar.


Historical and traditional accounts of the life of Pontius Pilate

According to the traditional account of his life, Pilate was a Roman equestrian (knight) of the Samnite clan of the Pontii (hence his name Pontius). He was appointed prefect of Judaea through the intervention of Sejanus, a favourite of the Roman emperor Tiberius. (That his title was prefect is confirmed by an inscription from Caesarea in ancient Palestine.)

Protected by Sejanus, Pilate incurred the enmity of Jews in Roman-occupied Palestine by insulting their religious sensibilities, as when he hung worship images of the emperor throughout Jerusalem and had coins bearing pagan religious symbols minted. After Sejanus’s fall (31 ce ), Pilate was exposed to sharper criticism from certain Jews, who may have capitalized on his vulnerability to obtain a legal death sentence on Jesus (John 19:12). The Samaritans reported Pilate to Vitellius, legate of Syria, after he attacked them on Mount Gerizim (36 ce ). He was then ordered back to Rome to stand trial for cruelty and oppression, particularly on the charge that he had executed men without proper trial. According to Eusebius of Caesarea’s Církevní historie, Pilate killed himself on orders from the emperor Caligula.


Julius Caesar

Admittedly Julius Caesar is better known to history as the penetrated rather than the penetrator. Sexually speaking, however, he was both. Known as the &ldquobald adulterer&rdquo Julius Caesar fit the Roman political stereotype perfectly by sleeping his way to power. As a young man he spent a considerable amount of time at the court of King Nicomedes of Bithynia, fuelling a series of rumors about an affair in which Caesar was the submissive party. His return to Bithynia just a few days after leaving to &ldquocollect a debt&rdquo only fanned the flames.

The Roman biographer Suetonius tells us that this was the only stain on Caesar&rsquos masculinity. But it was a stain that proved difficult to wash out and he would be reminded of it throughout his prematurely ended life. One colleague, Bibulus, addressed Caesar as &ldquothe queen of Bithynia.&rdquo During an assembly, a man named Octavius hailed his co-consul Pompey as &ldquoking&rdquo and Caesar as &ldquoqueen&rdquo. Even the great Cicero couldn&rsquot resist a poke, writing that it was on a Bithynian couch that Caesar—the son of Venus—lost his virginity.

He was just as badly behaved in the provinces, his veni, vidi, vici mantra applying just as much to his sexual conquests as to his military. While in Egypt he had a fling with another historical A-lister, Cleopatra, who forced their introduction by having herself smuggled into his palace wrapped in a carpet. She clearly made an impression. Within nine months she gave birth to their son Caesarian an unfortunate child who wouldn&rsquot survive the purges of Caesar&rsquos successor Octavian. Caesar&rsquos behavior in Gaul didn&rsquot go unnoticed by his men either. During his military triumph celebrating his success there they chanted:

&ldquoMen of Rome, look out for your wives,

We&rsquore bringing the bald adulterer home.

In Gaul you fucked your way through a fortune

Which you borrowed here in Rome.&rdquo

With Caesar returning, there was good reason for men to lock up their wives (and, indeed, daughters). Caesar had slept his way through the rank and file of aristocratic Roman women, even seducing the wives of fellow consuls and political allies. But these weren&rsquot the only exploits his soldiers sang about on this triumphal occasion. They couldn&rsquot resist making reference to his submission to a certain Bithynian king (boys will be boys) and in the course of their banter also boomed out: &ldquoCaesar might have conquered the Gauls but Nicomedes conquered him!&rdquo

Homosexual tendencies weren&rsquot frowned upon in Roman culture per se. Granted, they might earn you the derision of your macho-militaristic cohort. But, as long as sexual favors were given for the purpose of advancing your own political career, they could be overlooked. At least it showed some degree of interest in the proper, political values an upper class Roman should have. This doesn&rsquot exonerate Caesar in his colleagues&rsquo eyes. But, when Gaius Scribonius Curio, an orator and outspoken opponent of Caesar, called him &ldquoa man to every woman and a woman to every man&rdquo, it at least took something of a sting out of the tail.


How Did Julius Caesar Change Rome?

Julius Caesar changed Rome in a number of significant ways, from conquering more lands and defeating invading armies in order to expand the Roman empire to quelling uprisings and relieving debt. He helped to turn Rome into a cultured and enlightened hub.

Julius Caesar is one of the most well-known and iconic rulers of ancient Rome. He was hugely influential in all aspects of the Roman Empire, including politics, the everyday life of citizens, war and economics. When Caesar first came to power, one of the biggest threats facing Rome was the huge mountain of debt. This caused poverty and civil war, with lenders clamouring for their money, and sent property and real estate value plummeting. There was also a distinct lack of coinage, as people hoarded currency. Caesar intervened, relieving the financial crisis and ending the civil unrest by providing free rent for a year, giving citizens the option of a new life and a fresh start in one of the foreign colonies, limiting how much currency could be kept per citizen and cancelling all interest payments due since the outbreak of the civil war. His creative and decisive action ended the civil war and relieved much of the debt and poverty at the heart of the Empire while managing to appease both lenders and borrowers.

He also sought to make Rome a cultural haven of enlightenment and beauty, attracting intellectuals, doctors and scientists from all over the Empire to the city of Rome. After his murder, his influence continued, as his will decreed that his property and estates were made public and that his amassed fortune was distributed to the citizens of Rome.


Where Roman Shadows End @ eng.expert.ru

Like its founder, the early Christian church prized spiritual purity over physical cleanliness, which facilitated sins of the flesh. Thus, a Christian ascetic who crawled with vermin and reeked of body odor was venerated as a paragon of virtue.

Medieval Christians proved their holiness by not washing. A monk came upon a hermit in the desert and rejoiced that he smelt the good odour of that brother from a mile away.

Cleanliness improved during the Middle Ages particularly after the Crusaders imported the Turkish bath. Islamic culture had preserved the Roman traditions of cleaning the body first, then soaking and socializing.

Deprived of sophisticated Roman plumbing, most medieval and renaissance people appear to have bathed less often, but with the same social enjoyment.

Public bath houses were popular and well run, and expectant mothers even used them for baby showers, or festive lying- in baths, with their female friends. Paris and London had many of these jolly communal stews a term later applied to houses of prostitution.

Because so much sex went on in the public baths of the middle ages, the term stew or stewhouse, which originally referred to the moist warmth of the bathhouse, gradually came to mean a house of prostitution.
The church chimed in that the baths encouraged concupiscence, and the stews were closed. From the mid-16th century well into the 19th century in much of Europe, a person could go from cradle to grave without a good wash.

In England, Elizabeth I declared that she bathed once a month whether I need it or not. In Spain during the Inquisition, Ashen burg says, Jew and Muslim alike could be condemned by the frightful words was known to bathe. Nor was sanitation prized in France, where feces left in the halls of Versailles were carted away once a week.

When John Wesley famously re marked, in 1791, that cleanliness is, indeed, next to godliness, he wasn t talking about the body, but about clothes.

In the long centuries of Christian Europe, when miserable conditions of life and religious repression conspired to minimize the expression of sexual longing, desire was driven underground to rise only momentarily during celebrations like Carnaval. Yet by the late nineteenth century, increasing privacy, prosperity, and good health again permitted the underlying biological urge for total body sex to express itself. Our section on the history of the bikini tells this story from a sixties and Brazilian perspective. The wise look to the past as a guide to the future which brings us to Pompeii.

Pompeii had public baths as early as the 4th Century BC, whereas Rome itself did not have them until the time of Augustus (late 1st Century BC). They assumed a character like the Greek gymnasium but incorporated advances which we can still appreciate today. The community of Pompeii was finishing one the grandest bathhouse ever built when Mount Vesuvius exploded in 79 AD, giving us a remarkable view of a different way of living life.

The resort city of Pompeii has yielded an amazingly large collection of erotic votive objects and frescoes. Many were removed and kept until their 21st century unveiling at the Naples Archeological Museum. They had been previously opened to public viewing for a brief period during the 1960s. [více]

The city of Pompeii was the luxury destination for the Roman elite and many members of the upper classes lived almost full-time. Pompeii was a lively place, and evidence abounds of literally the smallest details of everyday life. In examining the street Latin graffiti at Pompeii, we can gather that well-known gladiators and actors frequented the city, and drinking and sex were commonplace and accepted as outlets of entertainment in the ancient cities of Pompeii and Herculaneum.

While the Romans adopted the idealization of beauty like the Greeks, their genius was melding ideas, money, and slave labor into greater infrastructure than had ever been seen before. Their increasingly complex structures included the baths. The Romans built so many of them, the baths became an experimental laboratory to test out new concepts. The baths were available to all as community center and a daily ritual that defined what it meant to be Roman.

The locals and visitors frequented a magnificent 5,000-seat theatre and a 20,000-capacity amphitheatre while enjoying at least 81 takeaway food emporiums featuring hot food and fresh bread. The spiritual life of the elite was important too, as the surviving temples dedicated to Isis, Venus, Jupiter and Apollo show us.

Beneath the lava ruins rests a freeze-frame of high style Roman living. Twenty-five thousand people or more died, buried under what was a high tower of pumice pebbles that fell for twelve hours, and killed in an instant by a hundred-mile-an-hour surge of pyroplastic flow -- a superheated mixture of poisonous gas, lava foam, and rocks. When archaeologists began the large-scale uncovering of the city a century ago, they found that there were cavities in the rock, left over from the victims. The plaster casts of the victims that have made Pompeii Italy's #1 visitor attraction.

The Egyptians, Greeks, and Romans are the three ancient cultures with the most important Carnaval lineage, and they all retain their glorious presence in the preserved record of Pompeii at the beginning of the last great age. Isis is the Egyptian deity most responsible for the truce between the Romans and Catholics at the Council of Nicea in 325 AD. O ne of the most important fine art cycles in the history of art is at the Villa of Mystery. Here it is likely that young women were initiated into the mysteries of life, death and rebirth under the watchful eyes of Dionysis and his consort Ariadne.

Pompeii was a rich and cosmopolitan Roman city of trade originally dominated by the Greek traders who also ruled Egypt under the Ptolemys. There are depictions of women as goddesses, seductresses, saints, sinners, and muses, which often have the female appearing nude.

Inside their villas, Pompeians chose many different ways to express themselves. The interior walls of Pompeii homes were enriched by warm and brilliantly colored decorations often with mythological, heroic and fantastic subjects. Some Pompeians had a great love for depicting the mythological stories of the Greeks in these paintings. The rich colors and great skills of all the work show that a support of the arts was a revered aesthetic among the citizens.

The large number of well-preserved frescoes throw a great light on everyday life and have been a major advance in art history of the ancient world, with the innovation of the Pompeian Styles (First/Second /Third Style).

In general, a Roman public bath was like a country club. For a small sum, it was a place to meet friends, go to the gym, play a few games, have a good meal, and spend a bit of time in a succession of cold, tepid, warm or hot baths. Lines on the road from the city s port led not only to brothels, but directed visitors to the heavily used bathhouses. Their great popularity in Pompeii likely contributed to making them an everyday life in the City of Rome and wherever Romans built their network of far-flung cities over the great empire.

Roman history bears witness to the fact that women's bodies were not their own, but lying at the intersection of public interest as they did, were constitutionally entrusted to males to regulate and administer for the good of the state. Women had no political rights. They were not allowed to vote, directly address the Senate, nor mill about in the forum.

In the earlier times of the republic there was a difference of hours for the two sexes. The therm were monopolized alternately by the women in the morning and then the men after they finished their workday in the early afternoon till dinner. Mixed bathing was generally frowned upon, although the fact that various emperors repeatedly forbade it seems to indicate that the prohibitions did not always work. Women who were concerned about their respectability would not frequent the baths when the men were there after 2 in the afternoon, but then the baths with its many small rooms and visitors on holiday would be an excellent place for prostitutes to ply their trade.

Of particular note for the ancient seaside trading community dominated by the Greeks for many centuries was the water system with a central natatorium or swimming pool, and an aqueduct that provided water for more than 25 street fountains, at least four public baths, and a large number of private houses (domus) and businesses.

Water was heated by furnaces in cavities beneath the marble floor. This rose through terracotta layering in the walls. The actual water would be supplied from the aqueduct constructed in the time of Augustus found in the city. The water-wheel in the Strabian Baths indicates that before this, water channeled through a well or a cistern.

Thanks to under-floor heating, and air ducts built into the walls, the whole room would have been full of steam when in use. Grooves in the ceiling allowed condensation to be channelled to the walls, rather than drip onto bathers. Cold water was piped into designated basins enabling bathers to cool off when they wanted.

The oldest bathhouse in Pompeii was the Strabian Baths, but there were several others - the Central, Suburban, Sarno, Amphitheatre a Fórum koupele. This was in a resort city of 15,000-20,000 people. The smaller nearby town of Herculaneum also had two large bathing places. Baths were for people of every social class, but not too egalatarian. The inscription in the huge Villa of Julia Felix which made her baths public following the rebuilding from the quake in 62 AD reads ‘elegant baths for respectable people.’

It was very spacious, and contained all sorts of apartments, side rooms, round and square basins, small ovens, galleries, porticoes, etc., without counting a space for bodily exercises ( pal stra) where the young Pompeians went through their gymnastics. It houses a gymnasium, has walls painted of garden imagery, has several changing rooms and latrines for guests. This was a complete water-cure establishment.

Body care was continued in the "Grande Palestra" a huge rectangular area designed for gymnastic exercises. It measured over 100 metres along each side. A large pool was situated at its centre.
"How have you managed to preserve yourself so long and so well?"
asked Augustus of Pollio.
"With wine inside, and oil outside,"
responded the old man.
Woman with Flask: marble statue of a woman wearing a peplos and holding a glass perfume flask. Ostia, c. 30 CE. Rome, Vatican Museum.

Slave attendants addressed all your needs one of them cuts your nails, another plucks out your stray hair, and a third still seeks to press your body and rasp the skin with his brush, a fourth prepares the most fearful frictions yet to ensue, while others deluge you with oils and essences, and grease you with perfumed unguents. They were perfumed with myrrh, spikenard, and cinnamon there was the Egyptian unguent for the feet and legs, the Ph nician for the cheeks and the breast, and the Sisymbrian for the two arms the essence of marjoram for the eyebrows and the hair, and that of wild thyme for the nape of the neck and the knees.

These unguents were very dear, but they kept up youth and health.

The square basin (alveus or baptisterium) which served for the warm baths was of marble. It was ascended by three steps and descended on the inside by an interior bench upon which ten bathers could sit together.

This frigidarium or natatio is a circular room, which strikes you at the outset by its excellent state of preservation. In the middle of it is hollowed out a spacious round basin of white marble, four yards and a half in diameter by about four feet in depth an circular series of steps on the interior enabled the Pompeians to bathe in a sitting posture. Four niches, prepared at the places where the angles would be if the apartment were square, contained benches where the bathers rested. The walls were painted yellow and adorned with green branches. The frieze and pediment were red and decorated with white bas-reliefs. The vault, which was blue and open overhead, was in the shape of a truncated cone. It was clear, brilliant, and gay, like the antique life itself.

Do you prefer a warm bath? Retrace your steps and, from the apodyteros, where you left your clothing, pass into the tepidarium.

On quitting the stove, or warm bath, the Pompeians wet their heads in that large wash-basin, where tepid water which must, at that moment, have seemed cold, leaped from a bronze pipe still visible. Others still more courageous plunged into the icy water of the frigidarium, and came out of it, they said, stronger and more supple in their limbs.

The Forum baths held open-air sports area (palaestra) for exercise, and the game called harpastum which was popular throughout Rome may have been played at rectangular courts found at the Central and Strabian Baths.

Augustus lived a modest life, with few of the luxuries that his rank would have allowed him to have . Augustus also introduced laws to improve morality to regulate marriage and family life and to control promiscuity.

Livia, was the third wife of Augustus for over fifty years, from 38 BC until his death in AD 14. They remained married despite the fact that she bore him no child. Together they promoted the feminine ideal of the earliest years of Rome, although this was apparently more honored in the breach than observance even by her husband, despite his success in being the patriarch of domestic virtue.

The use of Egypt's immense land rents to finance the Empire's operations resulted from Augustus' conquest of Egypt and the shift to a Roman form of government. As it was effectively considered Augustus' private property rather than a province of the Empire, it became part of each succeeding emperor's patrimonium. The highly productive agricultural land of Egypt yielded enormous revenues that were available to Augustus and his successors to pay for public works and military expeditions, as well as bread and circuses for the population of Rome.

In AD 9, Augustus made adultery a criminal offence, although it is said this was more to intimidate wives than husbands. He first instituted the still encouraged practice of the Catholic church of many offspring by granting privileges to couples with three or more children. The Augustan era poets Virgil and Horace praised Augustus as a defender of Rome, an upholder of moral justice. Virgil's The Aeneid is considered a great epic classic in many ways, not only beating the drum for Roman virtue, but thoughtfully and artfully blending the complex relations at the heart of the Roman Empire into a belief system which served the stability of the realm immeasurably.

Emperor Augustus is also known for his famous last words: "Did you like the performance?", referring to the play-acting and regal authority that he had put on as emperor.

When Christianity banished the pagan gods over 1500 years ago, ending forever their lust-filled adventures, a sexual chill gripped Western Europe.

Even today, the current Pope tells all who will listen that having sex only for procreation and without protection is necessary to avoid the damnation of hell. The record shows that church leaders have few nice things to say about sex, declaring most manifestations of it sinful despite the fact that sexual desire is hard-wired into the brain.

In the late 13th century, the French bathhouses in Paris employed criers to announce when the water was hot.

"A crier patrolled the streets of thirteenth-century Paris to summon people to the heated steam-baths and bath-houses. These establishments, already numbering twenty-six in 1292 [Riolan, Curieuses Recherches, str. 219],

Napoleon and Josephine were fastidious for their time in that they both took a long, hot, daily bath. But Napoleon wrote Josephine from a campaign, I will return to Paris tomorrow evening. Don t wash. Bathing had become rarer with time as 17th-century aristocratic Frenchman, thought cleanliness meant changing his shirt once a day, using perfume to obliterate both his own aroma and everyone else s.

Traditionally a predominantly Roman Catholic country, with anticlerical leanings, France has been a very secular country since the 1970s. However, public holidays are still largely traditional Catholic holidays and knowledge of facts about the history of Catholicism (for instance, the attribute of saints) is considered normal for an educated person. The French generally consider that since the 1905 law of separation of Church and State, they have struck an excellent balance between the rights of religious people and the neutrality of public institutions with respect to religious matters.

Much has been said about the sex lives of the French. The fact the late president, Fran ois Mitterrand, had a love child was an open secret. And the extramarital affairs of his successor, Jacques Chirac, were so well known that even his wife joked about them publicly.

Current French President, 53 year old Nicolas Sarkozy, has raised a few eyebrows since his 2007 election, managing to go through a divorce, courtship and marriage to a model/ pop singer 41 year-old Carla Bruni - all within the first 100 days of his presidency. Carla Bruni is a fascinating beauty who knows her way around a media frenzy. In April 2008 a nude photo of Ms. Bruni, was sold at auction for 91,000 euros. The photographer had persuaded the seller to donate the money from the sale to charity. The charity, a Children s Hospital Association in Cambodia headed by Swiss pediatrician and musician Beat Richner, refused the money.

Accepting money obtained from exploitation of the female body would be perceived as an insult. In Cambodia use of nudity is not understood in the way it is in the West . At the same time, for Cambodians and their government, Madame Bruni is now seen as the First Lady of France. Our reputation would be stained by what they would perceive as disrespect should we accept money of this nature.

Exploitation generally means to take unfair advantage, and perhaps nothing has created more controversy more regularly than exposing the female body, except perhaps exposing the sexual passions the feminine form stirs. However, the ideal of progress requires we deal with it. By celebrating beauty as a high artistic ideal the French and Brazilian cultures have become beacons for a new tomorrow where exploitation of superior power and the planetary suicide of war can be avoided.

Roman women obeyed these restriction with little fuss. Yet, at the end of the successful Second Punic War in 201 B.C., male Romans and women in towns beyond Rome again donned their rich clothing and rode about in carriages. Women in Rome, however, continued to be denied these luxuries because of the Oppian Law. With the end of the wars, upper class women chafted at these continuing restrictions and now wished to keep their inherited money for their own use.

In 195 B.C., some members of the Tribunal proposed eliminating the Oppian Law. Women throughout Rome kept an eye on these proceedings. When it seemed that the majority of Tribunal was about to veto the proposed repeal, they poured into the streets in protest. It was the first time anything by women on a scale such as this was seen in Rome. As a result of the women's protest, the tribunes withdrew their veto and approved the repeal.

For the entire duration of the Roman Empire, Naples and Pompeii was celebrated as a rich and elegant cultural centre, where the Roman emperors and aristocracy came to spend the summer months in their sumptuous villas along the Bay of Naples coast and as far as Sorrento on one side of the bay.

The Sybarites were a luxury-loving people who are credited with inventing the steam bath.in the 8th century B.C.,

The city of Naples was founded by Greek immigrants, who ruled over the Gulf of Naples. Then the area was dominated by the Etruscans (525-474). After their defeat, the city again was subjected to the rule of the Greeks (474-425). The cultural mixing began early as the Greeks would send only men out as colonizers.

The struggle for supremacy in the territory of Campania was resolved by another civilization, that of Samnites who came down from the mountains of the Sannio regions. The archaeological excavations have revealed a number of buildings, of Sannitic type, as well as various sculptural and pictorial works referable to the same period.

For more than 3 centuries Pompei remained under their influence, until the end of the III century when the Roman conquered Campania region. Pompei at first was declared "socia" of Rome and it maintained its own institutions and language, then in the year 80 BC. became a Roman colony with the name of "Colonia Veneria Cornelia Pompeii". From then Pompeii was a city with Roman language, customs, architecture, political and administrative life.

In 2002 another important discovery at the mouth of the Sarno River revealed that the port also was populated and that people lived in palafittes, within a system of channels that suggested a likeness to Venice to some scientists. These studies are just beginning to produce results.

Luciana Iacobelli, a lecturer in Pompeian antiquities at Bicocca University in Milan, said the graffiti also surprisingly reveals names of Roman women of various social classes. This suggests it wasn't only women doing the servicing.
"A recent study suggests that also men worked as prostitutes in the Lupanare. Their clients were both women and men," Iacobelli told Naples daily newspaper, "Il Mattino."
Unearthed in 1862, the Lupanare underwent several restorations. In 2006 the restoration lasted one year, mainly focused on the frescoes, which had begun to fade.

 • Caldarium - closest to the furnace. This room had a large tub or small pool with very hot water and a waist-high fountain (labrum) with cool water to splash on the face and neck.Hot air came through air ducts behind he walls and onto a marble floor held up by brick pillars.
 • Frigidarium -Cold bath, rather like a smaller version of a swimming pool.
 • Tepidarium - Warm bathing room, occasionally linked to a sweating room.
 • laconicum -dry heat like a sauna
 • apodyterium dressing room
 • palaestra - The large central courtyard was the exercise ground it was surrounded by a shady portico which led into the bathing rooms.
 • Vestibule - Entrance Hall to the bathhouses.

The Mount Vesuvius has been sleeping since 1944 under the watchful eyes of volcanologists, who regularly measure its temperature. Their observatory lies 608m high.

The region's volcanic band includes Stromboli, a remote island to the south, and Sicily's Mt. Etna, which demonstrated a significant period of activity in 2007.

Between 1933 and 1944 Mount Vesuvius buried several towns underneath more than 250 million cubic metres of lava. Even the cable car, well known through the folk song Funicul , funicul , fell victim to the lava .

The Finnish use of sauna is well documented back to the beginning of their history.

"The first examples of saunas were simple pits dug in the earth, with heated stones to generate the dry, hot atmosphere. Hot stones remain the hallmark of the sauna, radiating warmth into a small surrounding room, which today is typically built of wood. Dousing the stones with water creates a vapor called loyly by the Finns. Body brushes, called vihta nebo vahta, and birch branches, are used to stimulate the skin and a healthy sweat." (von Furstenberg, p. 93)


List of Roman Emperors

 • Gaius Julius Caesar Augustus
 • Tiberius Julius Caesar Augustus
 • Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus
 • Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
 • Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus
 • Servius Sulpicius Galba
 • Marcus Salvius Otho
 • Aulus Vitellius Germanicus
 • Titus Flavius Vespasianus
 • Titus Flavius Vespasianus
 • Titus Flavius Domitianus
 • Marcus Cocceius Nerva
 • Marcus Ulpius Nerva Traianus
 • Publius Aelius Hadrianus
 • Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus (Antoninus Pius)
 • Lucius Aurelius Verus
 • Marcus Aurelius Antoninus Augustus
 • Lucius Aurelius Commodus Antoninus
 • Publius Helvius Pertinax
 • Marcus Didius Severus Julianus
 • Lucius Septimius Severus
 • Caracalla
 • Publius Septimius Geta
 • Marcus Opellius Macrinus
 • Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus
 • Elagabalus
 • Marcus Aurelius Severus Alexander
 • Gaius Iulius Verus Maximinus (Maximinus I)
 • Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus (Gordian I)
 • Marcus Antonius Gordianus Sempronianus Romanus Africanus (Gordian II)
 • Marcus Clodius Pupienus Maximus
 • Decimus Caelius Calvinus Balbinus
 • Marcus Antonius Gordianus Pius (Gordian III)
 • Marcus Julius Philippus (Philip the Arab)
 • Gaius Messius Quintus Decius
 • Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus
 • Gaius Vibius Trebonianus Gallus
 • Marcus Aemilius Aemilianus
 • Publius Licinius Valerianus
 • Publius Licinius Egnatius Gallienus
 • Marcus Aurelius Claudius
 • Marcus Aurelius Claudius Quintillus
 • Lucius Domitius Aurelianus
 • Marcus Claudius Tacitus
 • Marcus Annius Florianus
 • Marcus Aurelius Probus
 • Marcus Aurelius Carus
 • Marcus Aurelius Numerius Numerianus
 • Marcus Aurelius Carinus
 • Gaius Aurelius Valerius Diocletianus
 • Marcus Aurelius Valerius Maximianus Herculius
 • Flavius Valerius Constantius (Constantius Chlorus)
 • Galerius Maximianus
 • Flavius Valerius Severus
 • Caesar Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus (Constantine I or Emperor Constantine)
 • Marcus Aurelius Valerius Maxentius
 • Gaius Valerius Galerius Maximinus (Maximinus II)
 • Valerius Licinianus Licinius
 • Flavius Claudius Constantinus (Constantine II)
 • Flavius Iulius Constantius (Constantius II)
 • Flavius Julius Constans
 • Flavius Claudius Iulianus (Julian the Apostate)
 • Flavius Iovianus (Jovian)
 • Flavius Valentinianus
 • Flavius Julius Valens
 • Flavius Gratianus
 • Flavius Valentinianus (Valentinian II)
 • Theodosius I
 • Flavius Arcadius
 • Flavius Honorius
 • Flavius Theodosius (Theodosius II)
 • Flavius Constantius (Constantius III)
 • Joannes
 • Flavius Placidius Valentinianus (Valentinian III)
 • Flavius Marcianus
 • Flavius Petronius Maximus
 • Eparchius Avitus
 • Flavius Iulius Valerius Maiorianus
 • Flavius Libius Severus Serpentius
 • Procopius Anthemius
 • Anicius Olybrius
 • Glycerius
 • Julius Nepos
 • Romulus Augustus
 • Flavius Valerius Leo (Leo I the Thracian)
 • Flavius Leo Junior (Leo II)
 • Flavius Zeno
 • Flavius Basiliscus
 • Flavius Anastasius
 • Flavius Iustinus (Justin I)
 • Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (Justinian I)
 • Flavius Iustinus (Junior) Augustus (Justin II)

Even though Romulus Augustus is considered to have been the last Roman emperor, he was actually an usurper, and is not included in the list. The decline of the Roman empire occurred due to increasingly strong enemies and treachery within the empire. However, no one can deny them the various achievements that marked the era, like their art, literature and architecture.


14 Century CE

1303 CE – Andronicus II takes into his service Grand Company of Catalans

1328 CE – Death of Andronicus II. Accession of Andronicus III

1341 CE – Andronicus II dies, succeeded by John V

1347 CE – John Cantacuzenus joint emperor

1354 CE – Cantacuzenus abdicates. John V sole emperor. Turks occupy Gallipoli

1361 CE – Turks capture Adrianople

1391 CE – Accession of Manuel II

1425 CE – Manuel II dies. Accession of John VI

1148 CE – John VI dies. Accession of Constantine XI

1451 CE – Accession of Mohammed the Conqueror in the east

1453 CE – Fall of Constantinople to Mohammed the Conqueror. Death of Constantine XI.


Podívejte se na video: Julius Caesars Rise To The Republic. Tony Robinsons Romans. Timeline (Smět 2022).