Historie podcastů

Tale of Sinuhe (Berlín 10499)

Tale of Sinuhe (Berlín 10499)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Tale of Sinuhe (Berlín 10499) - Historie

Toto je příběh egyptského palácového úředníka jménem Sinuhe, „syn platanu“. Když byla vedena válka proti Libyjcům, doprovázel královskou armádu, které velel Sesostris, syn a vyvolený dědic faraona Amenemhata I., prvního faraona 12. dynastie.
Starý král náhle zemřel, možná ho zabili spiklenci. Když se zpráva o tom dostala k Sesostrisovi, který se rychle vrátil, aby získal svůj trůn, Sinuhe se bojí sváru a uteče, aby si pod vládcem v Sýrii vybudoval nový život v exilu. Na vrcholu svých sil ho vyzve k souboji syrský šampion: Sinuhe v souboji zabije svého protivníka a začne období míru. Když se blíží stáří, cítí se pohnut k návratu domů, aby ukončil své dny a byl pohřben jako Egypťan. Vládnoucí král Egypta ho zve zpět a on se vrací do paláce, který opustil před lety. Naučil se, co to znamená být Egypťanem, a znovu se stal Egypťanem - ale může být on nebo jeho publikum po této cestě sebepoznání opravdu stejní?


Šlechtic ve službách faraona

Hlavním hrdinou příběhu je Sinuhe, jehož jméno znamená “son of the sycamore ”, postava, která je na začátku textu představena jako:

“Nobleman, vůdce, soudce, nositel královské pečeti, správce královských okresů v asijských zemích ”, “ pravá známost krále, jeho milovaného, ​​následovníka a služebníka královny Neferu, velkého královského manželka Senusreta I. ”, což značí jeho důležitost a blízkost k faraonovi a jeho rodině.

Na druhou stranu se tento úvod pokouší podobat autobiografickým textům obvykle vepsaným do mnoha hrobek, ve kterých staroegyptský předváděl osnovy.

Akce Dějin Sinuhe začíná smrtí Amenemhata I. v roce 30 jeho vlády, což je královražda, která není v příběhu popsána, ale o které hovoří jiné historické dokumenty.

Faraon byl zavražděn ve svém paláci, když spal, jak je popsáno v Amenemhatově instrukcích, textu, ve kterém duch krále líčí svou smrt svému synovi a nástupci a radí mu ve věcech vlády.

Historie Sinuhe také neuvádí, zda neočekávaná smrt Amenemhat způsobila nepokoje v Itj-tawy, hlavním městě založeném faraonem, jako kdyby bylo rozhodnuto odhodit závoj tajemství o smrti krále a Sinuhé ’s následná reakce. .

V příběhu je naznačeno, že se Senusret I. v té době vracel z tažení proti Libyjcům, a tak byli vysláni poslové, aby ho informovali o smrti jeho otce.

Tváří v tvář strašlivé zprávě a aniž by to bylo v textu vysvětleno, Sinuhe, který doprovázel armádu korunního prince, reagoval, jako by ho doprovázel pocit viny:

“ Tělem mi projela tréma a já skočil hledat úkryt, který jsem dostal mezi dva keře. ”


Tale of Sinuhe (Berlín 10499) - Historie

The Story of Sinuhe: 1900 BC: Edomite chief Jeush of Gen 36: 15-18, Joseph, Moses

The Story of Sinuhe je dochovaný papyrus, který pochází z roku 1900 př. N. L. A který jmenuje náčelníka Edomitů Jehuse z Gn 36: 15-18 a odráží jak současného Josefa, tak později Mojžíše. Datum příběhu (1900 př. N. L.) Je přesně v době, kdy byl Josef v Egyptě (1899 př. N. L.) A krátce poté, co se Ezau v roce 1926 př. N. L. Přestěhoval do Edomu.

Překlad :
& quot; Vaše Veličenstvo je dobyvatel Horus, vaše paže porazí všechny země. Kéž by tedy Vaše Veličenstvo přivedlo k vám knížete Meki z Qedemu [svítí: synové východu], vrchní velitele Jeus z Edomu [mapa Kushu -viz] a knížete z Menus ze zemí Fenkhu [ Féničané]. (Story of Sinuhe lines 219-220)

Děj exilu a usmíření odráží let a návrat Mojžíše v letech 1486-1446 př. N. L. A Josefův život (1899-1406 př. N. L. Př. N. L.). Hlavní postava začíná v Egyptě, je deportována z Egypta do Kanaánu ((Josef byl z Kanaánu do Egypta vypovězen, zatímco Mojžíš z Egypta) se poté vrací domů. Muž, který zanechá život v bohatství a privilegiích, když se přestěhuje do cizí země a žije s cizími lidmi, aby v této zemi prosperoval, dokud nebude smířen se svou domovinou.

Kopání biblických příběhů!

V příběhu Sinuhe máme odkaz na jeden z & quotJeush, jednoho z náčelníků Edomu & quot; Gen 36: 15-18

& quot; Vaše Veličenstvo je dobyvatel Horus, vaše paže porazí všechny země. Kéž by tedy Vaše Veličenstvo přivedlo k vám knížete Meki z Qedemu [svítí: synové východu], vrchní velitele Jeus z Edomu [mapa Kushu -viz] a knížete z Menus ze zemí Fenkhu [ Féničané]. (Story of Sinuhe lines 219-220)

 1. Datum příběhu (1900 př. N. L.) Je přesně v době, kdy byl Joseph v Egyptě (1899 př. N. L.) A krátce poté, co se Ezau v roce 1926 př. N. L. Přestěhoval do Edomu.
 2. The Story of Sinuhe je starověký příběh nebo román napsaný mužem jménem Sunuhe na základě skutečných historických faktů!
  1. [Skutečná] autobiografie oficiálního Sinuhe (na začátku 2. tisíciletí př. N. L.) Byla nejpopulárnějším příběhem ve starověkém Egyptě. Jeho styl a obsah byl použit jako příklad pro studenty psaní, takže existuje mnoho většinou neúplných kopií textu napsaného na ostraca (vápencové střepy). Berlínské písmo je napsáno na papyru v hieratice (skriptová forma hieroglyfů) a obsahuje kompletní příběh.
  2. V roce 1908 př. N. L. Sinuhe uniká z Egypta do Kanaánu poté, co byl zabit Sehetepibre/ Amenemhat I (vládl 29 let: 1937-1908 př. N. L., Nízká chronologie K. A. Kitchen, O. Keel). Obává se, že když sloužil pod královnou, mohl být podezřelý ze spiknutí. Po mnoha letech cestování se konečně usadí poblíž Byblos a ožení se s dcerou místního vládce. Tam hromadí velké bohatství a respekt, ale přesto se na konci svého života chce vrátit do Egypta a být tam pohřben. Tuto žádost mu nakonec splňuje nový král Sesostris I. (vládl 44 let: 1918-1874 př. N. L., Souběžně s Amenemhatem I: 1918-1908 př. N. L., Nízká chronologie K. A. Kitchen, O. Keel) a Sinuhe se vrací do Egypta. (Web Berlínského muzea)
   1. Děj exilu a usmíření odráží Let a návrat Mojžíše v letech 1486–1446 př. N. L. A Josefův život (1899-1406 př. N. L. Př. N. L.).
   2. Hlavní postava začíná v Egyptě, je deportována z Egypta do Kanaánu ((Josef byl z Kanaánu do Egypta vypovězen, zatímco Mojžíš z Egypta) se poté vrací zpět domů.
   3. Muž, který zanechá život v bohatství a privilegiích, když se přestěhuje do cizí země a žije s cizími lidmi, aby v této zemi prosperoval, dokud nebude smířen se svou domovinou.

   I. Genesis 36 a překlad příběhu Sinuheho řádky 219-220:

   1. Genesis 36: 2 8
    1. „Nyní jsou to záznamy generací Ezaua (tedy Edoma). Ezau vzal své manželky kenaanským dcerám: Adah, dcera Elona Hetejského, a Oholibamah, dcera Anahova a vnučka Hivejce Zibeona, také Basemath, Ismaelova dcera, sestra Nebaioth. Adah porodila Ezauovi Elifaz a Basemath porodila Reuela a Oholibamah nesla Jeushe a Jalam a Korah. Toto jsou synové Ezauovi, kteří se mu narodili v zemi Kanaán. Potom vzal Ezau své manželky, syny a dcery a celou svou domácnost, hospodářská zvířata a veškerý dobytek a veškeré své zboží, které získal v kanaánské zemi, a odešel do jiné země daleko od svého bratra Jákoba. Neboť jejich majetek se stal příliš velkým na to, aby mohli žít společně, a země, kde pobývali, je nemohla uživit kvůli jejich dobytku. Ezau tedy žil v pohoří Seir, Ezau je Edom. Toto jsou tedy záznamy generací Ezaua, otce Edomitů, v pohoří Seir. Toto jsou jména Ezauových synů: Eliphaz, syn Ezauovy manželky Adah, Reuel, syn Ezauovy manželky Basemath. Elifazovi synové byli Teman, Omar, Zepho a Gatam a Kenaz. Timna byla konkubínou Ezauova syna Eliphaza a porodila Amaleka Eliphazovi. Toto jsou synové Ezauovy manželky Adah. Toto jsou synové Reuelovi: Nahat a Zerah, Shammah a Mizzah. Byli to synové Ezauovy manželky Basemath. Byli to synové Ezauovy manželky Oholibamah, dcery Ana a vnučky Zibeon: porodila Ezauovi, Jeushovi, Jalamovi a Korahovi. Toto jsou náčelníci synů Ezauových. Synové Elifaza, prvorozeného Ezaua, jsou náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Zepho, náčelník Kenaz, náčelník Korah, náčelník Gatam a náčelník Amalek. Toto jsou náčelníci pocházející z Elifazu v edomské zemi, toto jsou synové Adahovi. Toto jsou synové Reuela, Ezauova syna: náčelník Nahat, náčelník Zerah, náčelník Shammah, náčelník Mizzah. Toto jsou náčelníci pocházející z Reuela v edomské zemi, to jsou synové Ezauovy manželky Basematha. Toto jsou synové Ezauovy manželky Oholibamah: vrchní Jeush , náčelník Jalam, náčelník Korah. Toto jsou náčelníci pocházející z Ezauovy manželky Oholibamah, dcery Anah. “(1. Mojžíšova 36: 1,18)
     1. & quot; Vaše Veličenstvo je dobyvatel Horus, vaše paže porazí všechny země. Ať tedy vaše Veličenstvo přivedlo k vám knížete Meki z Qedemu [lit: synové východu], Jeush vrchní náčelníky z Kushu [Khentiaush z Khentkesh = Jeush vrchní náčelníky z Kushu- tj. Edom, srov. Gen 36: 5, 18], a princ z menu ze zemí Fenkhu (Féničané).
      1. & quotKUSHU [tj. Edom] se vyskytuje v příběhu o Sinuhe (c. 1900 př. N. L.) A v bruselských textech. V prvním z nich Sinuhe svolává vůdce (? -Hnty) Ya`ush z Kushu [Společné vykreslování Ithent-Yeush of Khenti-Kushu (dva hybridy egyptského a semitského) je zjevně špatně, druhý je určitě předložkový (m- lint) a první z nich může být titul.] (Sinuhe B 220). Jméno muže je totožné s Ya`ush ('Jeush') z Gen. 36: 5, 15 (are), [Uvedeno jako Udumu, Aduru, Araru (srov. 133 Sinuhe), Meshtu, Magdalu, Kheni-anabu a Sarqu, plus Hayyunu a Yabiluma (oba EA 256) a Shaskhimu (EA 203: 4) a Tubu (EA 205: 3), snad země Tob.], mezi syny Ezau tradičně říkali, že se utábořili do Edomu v pozdním patriarchálním věku (c. 17. století př. n. l.). V bruselských textech (kolem roku 1800 př. N. L.) Je zvláště zajímavé, že nenajdeme „vládce“ (hew), ale místo toho „náčelníky“ (wrw) klanů (proč) (Kw) (Kushu (Posener 1940: 88) -89, E 50-51). (Early Edom And Moab, Egyptian evidence on Ancient Jordan K.A. Kitchen, Redaktor: Piotr Bienkowski, 1992 AD)

      II. Podrobné informace o příběhu Sinuhe:

      1. Nejstarší dochovaný rukopis pochází z Amenemhat III (1800 př. N. L.)
       1. & quot; Objevy papyru: V Egyptě bylo objeveno mnoho dokumentů napsaných na papyru. Některé z nich jsou pozoruhodné pro biblická studia. The Příběh Sinuhe pochází z 20. století. př. n. l. a MSS se nacházejí od asi 1 800 do asi 1 000 př. n. l. Vypráví o vyhnanství egyptského úředníka a popisuje život toho období v Kanaánu (ISBE, svazek 1, strana 255, 1988 n. L.)
        1. „Četné, i když fragmentární kopie tohoto díla svědčí o jeho velké popularitě a je právem považováno za nejúspěšnější kus prozaické literatury Středního království. Dva hlavní rukopisy jsou: (I) P. Berlin 3022 (zkr. B), který pochází z dvanácté dynastie. V současném stavu postrádá začátek příběhu a obsahuje celkem 311 řádků (2) P. Berlín 10499 (zkr. R), který obsahuje 203 řádků a zahrnuje začátek. Pochází z konce říše středu. Třetí hlavní kopie je na velkém ostrakonu v Ashmolean Museum v Oxfordu, který dává 130, částečně neúplných řádků. Je to však podřadná kopie, datovaná do devatenácté dynastie. Jeho hlavní hodnota spočívá v podrobném komentáři jeho redaktora J. Barnse. Malé části textu jsou navíc zachovány na fragmentech papyru a na četných ostrakách. Tento překlad používá jako hlavní rukopisy text R na začátku a B pro většinu a zahrnuje příležitostnou variantu z jiných rukopisů. “(Ancient Egyptian Literature, Volume I: The Old and Middle Kingdoms, M. Lichtheim, p 222, 1973 n. L.)
        2. „Jeden učenec rozšířil srovnání příběhu Josefa s nebiblickým příběhem. A. Meinhold navrhl, že egyptský příběh Sinuhe byl prototypem příběhu Josefa, a určitě sekvence událostí v obou příbězích ukazují nápadnou podobnost: z původně privilegovaného postavení je hlavní hrdina vytlačen ze své mocenské základny a nucen žít s cizími lidmi, zatímco v této nové společnosti se mu daří, nakonec je smířen se svou původní komunitou pro společné dobro. Toto téma usmíření v exilu je jistě populární v celé světové literatuře a v literatuře starověkého Blízkého východu si získalo zvláštní místo. Spolu s příběhy Josepha a Sinuhe lze příběh Idrimi, Omluva Hattusilis, Esarhaddonův boj o trůn, Nabonidus a jeho Bůh a biblické legendy o Jacobovi, Mojžíšovi a Davidovi považovat za příběhy, které obsahují tento obecný vzor vyhnanství a usmíření. Jak ukazuje přehled těchto příběhů, ve skutečnosti vykazují nejen nápadnou podobnost v pořadí událostí v jejich zápletkách, ale také v tom, že mají podobné charakterové role spojené s konkrétními prvky v zápletkách a nakonec i v jejich tématech. Podobnosti jsou tak nápadné, že je lze identifikovat jako varianty konkrétního druhu hrdinského příběhu ze starověkého Blízkého východu, který folklorista A. Dundes nazývá „oicotype“ (opakující se, předvídatelná, kulturní varianta obecné dějové sekvence ). “(The Joseph Story and Divine Politics: A Comparative Study of a Biographic Formula from the Ancient near East, JR King, p 578, Časopis biblické literatury 106, 1987 n. L.)
        3. & quot; Silná láska k zemi byla dominantní charakteristikou starověkého Egypťana. Ačkoli by mohl cítit odpovědnost za budování impéria, přál si ujištění, že zavře své dny na břehu Nilu. Díky tomuto sentimentu byl následující příběh jedním z nejpopulárnějších klasiků egyptské literatury. Egyptský úředník Říše středu odešel do dobrovolného exilu v Asii. Byl tam prosperující a dobře zavedený, ale dál toužil po zemi svého narození. Nakonec dostal královské pozvání, aby se vrátil a připojil se ke dvoru. To byl jeho skutečný životní úspěch a toto byl oblíbený bod příběhu. Velká část příběhu je pompézní a přeformulovaná ve formulacích a frázování, ale ústřední příběh je důvěryhodný účet, který odpovídá období, jak ho známe. Pokud to byla fikce, byla založena na realitách a zaslouží si respektované místo v egyptské literatuře. “(Příběh Si-Nuhe, ANET 18)

        III. Přečtěte si celý 2900 let starý „Příběh Si-nuhe“:

        Princ, hrabě, guvernér panovnických oblastí v asijských zemích, skutečný a milovaný králův přítel, hlídač Sinuhe, říká:

        Byl jsem průvodčí, který navštěvoval svého pána, služebníka královského harému, čekajícího na princeznu, vysoce ceněnou královskou manželku krále Sesostrisa v Khenemsutu (Sesostris I vládl 44 let: 1918-1874 př. N. L., Coregent s Amenemhat I: 1918- 1908 př. N. L., Nízká chronologie KA Kitchen, O. Keel), dcera krále Amenemheta v Kanefru, Nefru, ctěná. Rok 30, třetí měsíc zaplavení, den 7: bůh vystoupil na svůj obzor. Král Horního a Dolního Egypta Sehetepibre (Amenemhat I. vládl 29 let: 1937-1908 př. N. L., Nízká chronologie KA Kitchen, O. Keel), letěl do nebe a spojil se se slunečním kotoučem, božské tělo splynulo s jeho výrobce. Poté byla rezidence ztišena, srdce truchlila, velké portály byly zavřeny, dvořané stáli tváří v kolena a lidé sténali. Jeho veličenstvo však vyslalo do země Tjemeh armádu, jejíž velitelem byl jeho nejstarší syn, dobrý bůh Sesostris. Byl poslán bít cizí země a potrestat ty z Tjehenu. Nyní se vracel a přivedl zajatce Tjehenu a dobytek všeho druhu k nezaplacení. Úředníci paláce poslali k západní hranici, aby informovali králova syna o události, která se stala u dvora. Poslové ho potkali na silnici a dorazili k němu v noci. Ani na okamžik nezdržoval. Sokol letěl se svými průvodci, aniž by to dal vědět své armádě. Byli však posláni i královští synové, kteří s ním byli na této expedici. Jeden z nich byl povolán, když jsem tam stál. Jak jsem mluvil, slyšel jsem jeho hlas, zatímco jsem byl v blízké vzdálenosti. Srdce se mi rozbušilo, ruce roztáhly a chvění se dotklo všech mých končetin. Skokově jsem se odstranil, abych našel úkryt. Postavil jsem se mezi dva keře, abych nechal silnici jejímu cestujícímu.

        Vyrazil jsem na jih. Neplánoval jsem jít do rezidence. Věřil jsem, že budou vřavy, a nečekal jsem, že to přežiji. Přešel jsem Maaty poblíž Sycamore a dojel jsem na Isle-of-Snefru. Strávil jsem tam den na okraji kultivace. Za úsvitu jsem potkal muže, který stál na silnici. Pozdravil mě, zatímco jsem se ho bál. V době večeře jsem dosáhl "Cattle-Quay." Prošel jsem na východ od kamenolomu, ve výšce „paní na červenou horu“ a pak jsem se vydal na sever. Dosáhl jsem „Stěn vládce“, které byly vytvořeny k odpuzování asiatů a k rozdrcení písečných farmerů (rozsvíceno: „Píseční křižníci“ Ismaelitové). Přikrčil jsem se v křoví ze strachu, že mě uvidí strážný ve službě na zdi.

        Vyrazil jsem v noci. Za úsvitu jsem došel k Petenovi. Zastavil jsem se u „„ Isle-of-Kem-Wer. “ Řekl jsem: „To je chuť smrti.“ Zvedl jsem srdce a sbíral se, když jsem slyšel skotový zvuk dobytka a viděl asiatiky. Jeden z jejich vůdců, který byl v Egyptě, mě poznal. Dal mi vodu a vařené mléko. Šel jsem s ním do jeho kmene. To, co pro mě udělali, bylo dobré.

        Země mi dala přistát. Cestoval jsem do Byblosu a vrátil jsem se do Qedemu. Strávil jsem tam rok a půl. Potom mě Ammunenshi, vládce Horního Retenu, vzal k sobě a řekl mi: „Budeš se mnou spokojený, uslyšíš jazyk Egypta.“ Řekl to, protože znal moji povahu a slyšel o mé dovednosti, Egypťané, kteří byli s tím, že pro mě vydal svědectví. Řekl mi: „Proč jsi sem přišel? Stalo se něco v rezidenci? “Řekl jsem mu:„ Král Sehetepibre (Amenemhat I. vládl 29 let: 1937–1908 př. N. L., Nízká chronologie KA Kitchen, O. Keel) odešel k obzoru a člověk nevěděl, okolností. “„ Ale mluvil jsem v polopravdách: „Když jsem se vrátil z expedice do země Tjemeh, bylo mi to oznámeno a mé srdce omdlelo. Odneslo mě to na dráhu letu, ačkoli jsem o tom nemluvil, nikdo mi neplivl do tváře, neslyšel jsem výtku, moje jméno nebylo slyšet v ústech herolda. Nevím, co mě přivedlo do této země, je to, jako by to plánoval bůh. Jako by se Delta muž viděl v Yebu, bažina v Núbii. & Quot

        Potom mi řekl: „Jak je tedy ta země bez tohoto vynikajícího boha, jehož strach je v zemích jako Sakhmet v roce moru?“ Odpověděl jsem mu: „Samozřejmě, že jeho syn vstoupil do paláce a měl převzal dědictví svého otce.

        Žádný jiný před ním nepřichází

        Je pánem znalostí, moudrým plánovačem, zkušeným vůdcem,

        Jeden jde a přichází podle své vůle.

        Byl smiter cizích zemí,

        Zatímco jeho otec zůstal v paláci,

        Podával mu zprávy o provedených rozkazech.

        Je to šampion, který jedná paží,

        Bojovník, který nemá obdoby,

        Když ho viděli v lukostřelbě,

        Horn-curber, díky kterému jsou ruce slabé,

        Jeho nepřátelé nemohou uzavírat řady

        Bystrozraký si láme čelo,

        Nikdo nemůže odolat jeho přítomnosti.

        Široce kráčí po útěku,

        Žádný ústup pro toho, kdo ho otočí zády

        Neochvějný v době útoku,

        Otočí se a neotočí se zády.

        Upřímný, když vidí masu,

        Nenechá si lenochod naplnit srdce

        Dychtivý při pohledu na boj,

        Radostné, když pracuje luk.

        Sevírá štít a šlape pod nohy,

        K zabití není potřeba žádná druhá rána

        Nikdo nemůže uniknout jeho šípu,

        Lukostřelci před ním prchají,

        Jako před mocí bohyně

        Jak bojuje, plánuje cíl,

        Nezajímá mě všechno ostatní.

        Pane milosti, bohatý na laskavost,

        Dobyl díky náklonnosti

        Jeho město ho miluje víc než sebe,

        Uznává ho víc než jeho vlastní bůh.

        Muži předčí ženy, když ho vítají,

        Victor, když jsi ještě ve vejci,

        Nastaven jako vládce od jeho narození.

        Augmenter těch, kteří se s ním narodili,

        Šťastná země, které vládne!

        Dobude jižní země,

        Ignorování severních zemí,

        Ačkoli byly vytvořeny tak, aby porazily Asiatiky a šlapaly po písečných farmách [rozsvícené: & quot; Písečné křižníky & & quot; Ismaelité]!

        & quot; Pošlete mu! Sdělte mu své jméno jako ten, kdo se ptá a přitom je daleko od svého majestátu. Nezklame konat dobro zemi, která mu bude věrná. & Quot

        Řekl mi: „Takže Egypt je šťastný, když ví, že je silný. Ale ty jsi tady. Zůstaneš se mnou. To, co pro vás udělám, je dobré. & Quot

        Postavil mě do čela svých dětí. Oženil mě se svou nejstarší dcerou. Nechal mě, abych si sám vybral jeho zemi, to nejlepší, co byla jeho, na jeho hranici s jinou zemí. [Joseph: druhý za faraonem, Mojžíšem, Jethrem, Midianem, Zipporou] Byla to dobrá země jménem Yaa. Byly v něm fíky a hrozny. Měla víc vína než vody. Bohatý byl jeho med, hojný byl jeho olej. Na stromech byly všechny druhy ovoce. Byl tam ječmen a emmer a žádný konec dobytka všeho druhu. Hodně ke mně také přišlo kvůli mé lásce, protože mě učinil náčelníkem kmene v nejlepší části jeho země. Každý den se pro mě vyráběly bochníky a víno jako denní jídlo, vařené maso, pečené drůbež a pouštní zvěř. Neboť se na mě chytili a položili to přede mě, kromě úlovku mých psů. Bylo pro mě vyrobeno mnoho sladkostí a mléčných pokrmů všeho druhu.

        Prošel jsem mnoho let [Mojžíš = 40 let], ze svých dětí se stali silní muži, každý pán svého kmene. Vyslanec, který přišel na sever nebo šel na jih do rezidence, zůstal se mnou. Nechal jsem všechny, aby zůstali se mnou. Dal jsem vodu žíznivému a ukázal jsem cestu tomu, kdo zabloudil. Zachránil jsem toho, kdo byl okraden [Abraham a Lot Gen 14]. Když se asiaté spikli, aby zaútočili na vládce kopcovitých zemí, postavil jsem se proti jejich pohybu. Tento vládce Retenu mě přinutil provést řadu misí jako velitel svých vojsk. Každý horský kmen, proti kterému jsem pochodoval, jsem porazil, takže byl vyhnán z pastviny svých studní. Drancoval jsem jeho dobytek, odnášel jeho rodiny, chystal jsem jim jídlo a zabíjel lidi svou silnou paží, lukem, svými pohyby a svými šikovnými plány. Získal jsem jeho srdce a on mě miloval, protože poznal moji chrabrost. Postavil mě do čela svých dětí, protože viděl sílu mých paží.

        Přišel hrdina Retenu,

        Vyzvěte mě ve svém stanu.

        Šampionem byl bez vrstevníka,

        Řekl, že se mnou bude bojovat

        Měl v úmyslu zmocnit se mého dobytka

        Na příkaz jeho kmene.

        Vládce se se mnou radil a já řekl: „Neznám ho, nejsem jeho spojenec, že ​​bych mohl chodit v jeho táboře. Otevřel jsem někdy jeho zadní pokoje nebo přelezl jeho plot? Je to závist, protože mě vidí dělat vaše provize. Jsem opravdu jako zbloudilý býk v podivném stádu, kterého býk stáda nabíjí a kterého longhorn napadá. [pocestný jako Abraham a křesťané] Je méněcenný milovaný, když se stane nadřízeným? Žádný Asiat se nekamarádí s Delta-manem. A co by přimělo papyrus přilnout k hoře? Pokud býk miluje boj, měl by býk šampiona ustoupit ze strachu, že bude vyrovnán? Pokud chce bojovat, nechť své přání vysloví. Existuje bůh, který neví, co určil, a muž, který ví, jak to bude? & Quot

        V noci jsem natahoval luk, třídil šípy, cvičil dýkou a leštil zbraně. Když se rozednilo, přišlo Retenu. Shromáždilo své kmeny, shromáždilo své sousední národy a mělo v úmyslu tento boj.

        Když jsem čekal, přistoupil ke mně a položil se blízko něj. Ženy pro mě hořely každé srdce. Všechna srdce mě bolela a přemýšlela: „Je tu další šampion, který by s ním mohl bojovat?“ Zvedl svoji bojovou sekeru a štíty, zatímco jeho náruč raket padala směrem ke mně. Když jsem nechal jeho zbraně na mě zaútočit, nechal jsem jeho šípy projít kolem sebe bez účinku, jeden po druhém. Když mě pak nabil, střelil jsem do něj, šíp mu trčel do krku. Křičel, padl na nos, zabil jsem ho sekerou. Zvedl jsem svůj válečný pokřik na záda, zatímco každý Asiat křičel. Chválil jsem Montu [egyptského boha války], zatímco jej lidé oplakávali. Vládce Ammunenshi mě vzal do náruče.

        Pak jsem odnesl jeho zboží a vyplenil jsem jeho dobytek.

        To, co mi chtěl udělat, jsem udělal jemu. Vzal jsem, co bylo v jeho stanu, svlékl jsem jeho tábor. Tak jsem se stal velkým, bohatým na zboží, bohatým na stáda. Byl to bůh, který jednal, aby prokázal milosrdenství tomu, na koho se zlobil a kterého zatoulal do zahraničí. Pro dnešek je jeho srdce uklidněno.

        Uprchlík uprchl ze svého okolí ---

        Zaostalý zaostával od hladu ---

        Dávám chléb svému sousedovi.

        Muž opustil svou zemi nahotu ---

        Mám světlé oblečení, jemné prádlo.

        Muž běžel pro nedostatek jednoho k odeslání ---

        Můj dům je v pořádku, můj byt prostorný ---

        Moje myšlenky jsou v paláci!

        Ať už tento let nařídil bůh, smiluj se, přiveď mě domů! Jistě mi dovolíte vidět místo, kde přebývá mé srdce! Co je důležitější než to, aby byla moje mrtvola pohřbena v zemi, ve které jsem se narodil! Pojď mi na pomoc! Co když by ta šťastná událost měla nastat! Kéž mě Bůh lituje! Kéž by jednal tak, aby udělal radost tomu, koho potrestal! Ať ho bolí srdce pro někoho, koho přinutil žít v zahraničí! Je -li dnes opravdu uklidněn, kéž vyslyší modlitbu někoho daleko! Kéž vrátí toho, koho udělal, toulat se po zemi na místo, odkud ho odnesl!

        Kéž se egyptský král slituje nad mnou, abych mohl žít z jeho milosti! Mohu pozdravit paní země, která je v paláci! Mohu slyšet příkazy jejích dětí! Kéž by moje tělo bylo znovu mladé! Protože přišlo stáří, přemohla mě slabost. Moje oči jsou těžké, mé ruce slabé a nohy nedokážu následovat. Srdce je unavené, smrt je blízko. Nechť jsem veden do města věčnosti! Mohu sloužit paní AII! Kéž o mně dobře mluví se svými dětmi, ať stráví věčnost nade mnou! Nyní, když bylo majestátu krále Kheperkareho řečeno o stavu, v jakém jsem byl, jeho majestát mi poslal slovo s královskými dary, aby potěšil srdce tohoto služebníka jako srdce cizího vládce. A královské děti, které byly v jeho paláci, mi posílaly své zprávy. Kopie dekretu přineseného tomuto sluhovi o jeho návratu do Egypta: Horus: Living in Births the Two Ladies: Living in Births the King of Upper and Lower Egypt: Kheperkare the Son of Re: Sesostris (Sesostris I vládla 44 let: 1918- 1874 př. N. L., Souběžně s Amenemhat I: 1918-1908 př. N. L., Nízká chronologie KA Kitchen, O. Keel), který žije navždy.

        Královský výnos pro ošetřovatele Sinuhe:

        Toto královské nařízení, pokud vám bude předloženo, aby vás informovalo: Že jste obešli cizí země, od Qedema [svítí: synové východu] do Retenu, země, která vám dává zemi, byla rada vašeho vlastního srdce. Co jsi udělal, že by měl člověk jednat proti tobě? Neproklel jsi, aby byla tvoje řeč potrestána. Nemluvil jste proti radám šlechticů, že vaše slova měla být odmítnuta. Tato záležitost --- unesla vaše srdce. Nebylo to v mém srdci proti tobě. Toto vaše nebe v paláci žije a prospívá dodnes. Její hlavu zdobí královský majestát země, v níž jsou její děti v paláci. Uložíte bohatství, které vám poskytnou, budete žít z jejich odměny. Vraťte se do Egypta! Podívejte se na rezidenci, ve které jste bydleli! Políbit půdu na velkých portálech, mísit se s dvořany! Pro dnešek jsi začal stárnout. Ztratili jste sílu muže. Vzpomeňte si na den pohřbu, přechod k úctě.

        Noc je pro vás jako stvořená pro masti a obaly z ruky Tait. V den pohřbu je pro vás vyroben pohřební průvod, případ mumie je ze zlata, hlava lapis lazuli. Nebe je nad tebou, když ležíš v katafalku, táhnou tě ​​voli, hudebníci jdou před tebou. Tanec mww-tanečníků se provádí u dveří vaší hrobky. Seznam obětí se čte vám. Oběť se dělá před vaším obětním kamenem. Vaše náhrobní pilíře z bílého kamene patří mezi královské děti. V zahraničí nezemřete! Asiatici vás nebudou zajímat. Nebudete zabaleni do kůže berana, který bude sloužit jako vaše rakev. Příliš dlouhé bloudění po Zemi! Mysli na svou mrtvolu, vrať se!

        Toto nařízení se ke mně dostalo, když jsem stál uprostřed svého kmene. Když mi to bylo přečteno, vrhl jsem se na břicho. Když jsem se dotkl půdy, rozprostřel jsem si ji na hruď. Kráčel jsem kolem svého tábora a křičel: „Co je to srovnatelné s tím, co se dělá sluhovi, jehož srdce zabloudilo do cizích zemí? Skutečně dobrá je laskavost, která mě zachraňuje před smrtí! Vaše ka mi umožní dosáhnout mého konce, moje tělo bude doma! & Quot

        Kopie odpovědi na tuto vyhlášku:

        Služebník paláce Sinuhe říká: Ve velmi dobrém míru! Pokud jde o záležitost tohoto letu, který tento služebník udělal ve své nevědomosti. Je to tvoje ka, ó dobrý bože, pán dvou zemí, které Ra miluje a které Montu pán z Théb upřednostňuje a Amun lord z Thrones-of-the-Two-Lands, a Sobek-Ra pán ze Sumenu a Horus, Hathor, Atum se svou Ennead a Sopdu-Neferbau-Semseru východní Horus a dáma z Yemetu-kéž vám sevře hlavu-a konkláve při povodni, a Min-Horus z horských zemí a Wereretova paní z Punt, Nut, Haroeris-Ra a všichni bohové Egypta a mořských ostrovů --- ať tvým nosním dírkám dodají život a radost, ať tě odmění štědrostí, ať ti dají věčnost bez omezení, nekonečno bez hranic! Kéž se strach z vás rozezní v nížinách a vysočinách, protože jste pokořili vše, co slunce obklopuje! Toto je modlitba tohoto služebníka za svého pána, který zachraňuje ze Západu.

        & quot . Doslova synové Východu (qe ḏemSemitský termín Qedem (East) se používá v egyptském příběhu Sinuhe ve druhém tisíciletí před naším letopočtem jako vágní označení oblasti východně od Byblos, kde žili polokočovní semité. (AYBC, Marvin Pope, Job 1: 3, 2008 n. L.)

        Pán znalostí, který zná lidi, věděl ve majestátu paláce, že se tento služebník bál to říct. Je to jako příliš skvělá věc na opakování. Velký bůh, vrstevník Re, zná srdce toho, kdo mu ochotně sloužil. Tento služebník je v rukou toho, kdo na něj myslí. Je umístěn pod jeho péči. Vaše Veličenstvo je dobyvatel Horus, vaše paže porazí všechny země. May then your Majesty command to have brought to you the prince of Meki from Qedem [lit: sons of the east], Jeush the mountain chiefs from Kushu [Khentiaush from Khentkesh = Jeush the mountain chiefs from Kushu- i.e. Edom, cf Gen 36:5, 18], and the prince of Menus from the lands of the Fenkhu. They are rulers of renown who have grown up in the love of you. I do not mention Retenu---it belongs to you like your hounds.

        This thy servant's prayer to his lord to rescue him in the West, the lord of Perception, who perceiveth lowly folk, he perceived it in his noble Palace. Thy servant feared to speak it now it is like some grave circumstance to repeat it. Thou great god, peer of Re in giving discretion to one toiling for himself, this thy servant is in the hand of a good counsellor in his behoof verily I am placed beneath his guidance. For Thy Majesty is the victorious Horus, thy hands are strong against all lands. Let now Thy Majesty cause to be brought Maki from Kedme, , Menus from the lands of the Fenkhu. They are renowned princes, who have grown up in love of thee, albeit unremembered. Retenu is thine, like to thy hounds.

        Lo, this flight which the servant made---I did not plan it. It was not in my heart I did not devise it. I do not know what removed me from my place. It was like a dream. As if a Delta-man saw himself in Yebu, a marsh-man in Nubia. I was not afraid no one ran after me. I had not heard a reproach my name was not heard in the mouth of the herald. Yet my flesh crept, my feet hurried, my heart drove me the god who had willed this flight dragged me away. Nor am I a haughty man. He who knows his land respects men. Re has set the fear of you throughout the land, the dread of you in every foreign country. Whether I am at the residence, whether I am in this place, it is you who covers this horizon. The sun rises at your pleasure. The water in the river is drunk when you wish. The air of heaven is breathed at your bidding. This servant will hand over to the brood which this servant begot in this place. This servant has been sent for! Your Majesty will do as he wishes! One lives by the breath which you give. As Re, Horus, and Hathor love your august nose, may Mont lord of Thebes wish it to live forever! I was allowed to spend one more day in Yaa, handing over my possessions to my children, my eldest son taking charge of my tribe all my possessions became his---my serfs, my herds, my fruit, my fruit trees. This servant departed southward. I halted at Horusways. The commander in charge of the garrison sent a message to the residence to let it be known. Then his majesty sent a trusted overseer of the royal domains with whom were loaded ships, bearing royal gifts for the Asiatics who had come with me to escort me to Horusways. I called each one by his name, while every butler was at his task. When I had started and set sail, there was kneading and straining beside me, until I reached the city of ltj-tawy.

        When it dawned, very early, they came to summon me. Ten men came and ten men went to usher me into the palace. My forehead touched the ground between the sphinxes, and the royal children stood in the gateway to meet me. The courtiers who usher through the forecourt set me on the way to the audience-hall. I found his majesty on the great throne in a kiosk of gold. Stretched out on my belly, I did not know myself before him, while this god greeted me pleasantly. I was like a man seized by darkness. My ba was gone, my limbs trembled my heart was not in my body, I did not know life from death.

        His majesty said to one of the courtiers: "Lift him up, let him speak to me." Then his majesty said: "Now you have come, after having roamed foreign lands. Flight has taken its toll of you. You have aged, have reached old age. It is no small matter that your corpse will be interred without being escorted by Bowmen. But don't act thus, don't act thus, speechless though your name was called!" Fearful of punishments I answered with the answer of a frightened man: "What has my lord said to me, that I might answer it? It is not disrespect to the god! It is the terror which is in my body, like that which caused the fateful flight! Here I am before you. Life is yours. May your Majesty do as he wishes!"

        Then the royal daughters were brought in, and his majesty said to the queen: "Here is Sinuhe, come as an Asiatic, a product of nomads!" She uttered a very great cry, and the royal daughters shrieked all together. They said to his majesty: "Is it really he, O king, our lord?" Said his majesty: "It is really he!" Now having brought with them their necklaces, rattles, and sistra, they held them out to his majesty:

        Your hands upon the radiance, eternal king,

        Jewels of heaven's mistress!

        The Gold gives life to your nostrils,

        The Lady of Stars enfolds you!

        Southcrown fared north, northcrown south,

        Joined, united by your majesty's word.

        While the Cobra decks your brow,

        You deliver the poor from harm.

        Peace to you from Re, Lord of Lands!

        Hail to you and the Mistress of All!

        Slacken your bow, lay down your arrow,

        Give breath to him who gasps for breathe!

        Give us our good gift on this good day,

        Grant us the son of northwind, Bowman born in Egypt!

        He made the flight in fear of you,

        He left the land in dread of you!

        A face that sees you shall not pale,

        Eyes that see you shall not fear!

        His majesty said: "He shall not fear, he shall not dread!" He shall be a Companion among the nobles. He shall be among the courtiers. Proceed to the robing-room to wait on him!"

        I left the audience-hall, the royal daughters giving me their hands. We went through the great portals, and I was put in the house of a prince. In it were luxuries: a bathroom and mirrors. In it were riches from the treasury clothes of royal linen, myrrh, and the choice perfume of the king and of his favorite courtiers were in every room. Every servant was at his task. Years were removed from my body. I was shaved my hair was combed. Thus was my squalor returned to the foreign land, my dress to the Sand-farers [lit: "Sand Crossers" Ishmaelites] . I was clothed in fine linen I was anointed with fine oil. I slept on a bed. I had returned the sand to those who dwell in it, the tree-oil to those who grease themselves with it.

        I was given a house and garden that had belonged to a courtier. Many craftsmen rebuilt it, and all its woodwork was made anew. Meals were brought to me from the palace three times, four times a day, apart from what the royal children gave without a moment's pause. A stone pyramid was built for me in the midst of the pyramids. The masons who build tombs constructed it. A master draughtsman designed in it. A master sculptor carved in it. The overseers of construction in the necropolis busied themselves with it. All the equipment that is placed in a tomb-shaft was supplied. Mortuary priests were given me. A funerary domain was made for me. It had fields and a garden in the right place, as is done for a Companion of the first rank. My statue was oveflaid with gold, its skirt with electrum. It was his majesty who ordered it made. There is no commoner for whom the like has been done. I was in the favor of the king, until the day of landing came.


        Pokračovat

        Introducción

        La Medicina y la Literatura han estado unidas desde antiguo, prueba de ello es que muchos médicos se han dedicado a la Literatura y muchos escritores han plasmado en sus obras la actividad médica y la enfermedad. Un ejemplo es la obra Sinuhé, el egipcio de Mika Waltari, que narra magistralmente la actividad médica del protagonista y describe la técnica de trepanación.

        Desarrollo

        El presente trabajo comienza con el análisis de las trepanaciones desde la Prehistoria y se ilustra la práctica de la trepanación en Sinuhé, el egipcio. En esta obra se hace referencia en múltiples ocasiones a la trepanación y se detalla la forma de practicarla y el instrumental necesario. La trepanación es una de las intervenciones quirúrgicas más antiguas llevada a cabo con fines terapéuticos en traumatismos craneales y patologías neurológicas, pero también con una finalidad mágico-religiosa, para expulsar los espíritus malignos causantes de enfermedades mentales o de los síntomas de epilepsias y migrañas.

        Conclusiones

        La trepanación es una práctica quirúrgica realizada desde la Prehistoria en traumatismos craneales, epilepsias, cefaleas y enfermedades psiquiátricas. En la novela Sinuhé, el egipcio se describe con detalle la figura del trepanador, la técnica de trepanación y el instrumental necesario.


        The Tale of Sinuhe

        Melvyn Bragg and his guests discuss The Tale of Sinuhe, one of the most celebrated works of ancient Egyptian literature.

        Melvyn Bragg and his guests discuss The Tale of Sinuhe, one of the most celebrated works of ancient Egyptian literature. Written around four thousand years ago, the poem narrates the story of an Egyptian official who is exiled to Syria before returning to his homeland some years later. The number of versions of the poem, which is known from several surviving papyri and inscriptions, suggests that it was seen as an important literary work although the story is set against a backdrop of real historical events, most scholars believe that the poem is a work of fiction.

        Richard Parkinson
        Professor of Egyptology and Fellow of Queen's College at the University of Oxford

        Roland Enmarch
        Senior Lecturer in Egyptology at the University of Liverpool.

        Aidan Dodson
        Senior Research Fellow in the Department of Archaeology and Anthropology at the University of Bristol


        Tale of Sinuhe (Berlin 10499) - History

        In 1896 Petrie and Quibell uncovered a late Middle Kingdom shaft tomb beneath the later store-rooms of the tempe to the cult of Ramesses II on the West Bank of the Nile at Thebes, the Ramesseum.

        Plan of the Ramesseum. The area of the late Middle Kingdom tomb is marked red (click on the image for a larger picture)

        Although the coffin of the original occupant of the tomb did not survive, the excavators found a box full of fragile manuscripts. After conservation by Hugo Ibscher in Berlin, the manuscripts were listed by Alan Gardiner as follows (Gardiner 1955):

        A. the Tale of Khuninpu ('Eloquent Peasant') on one side, Tale of Sanehat ('Sinuhe') on other side (Berlin 10499)

        B. copy of a ritual for a statue of Senusret I ('Dramatic Ramesseum Papyrus') (British Museum)

        C. copy of administrative despatches from fortresses in Nubia on one side ('Semna despatches'), incantations for good health on other (British Museum)

        D. copy of wordlist ('Onomasticon') (Berlin 10495)

        E. copy of a funerary ritual (British Museum)

        1. only surviving copy of a 'Teaching of Sasobek'
        2. random (?) didactic maxims
        3. prescriptions and incantations for good health
        4. prescriptions for good health
        5. prescriptions for good health
        6. hymns to Sobek
        7. funerary formulae
        8. incantations for good health
        9. incantations for good health
        10. incantations for good health
        11. incantations for good health
        12. incantations for good health
        13. incantations for good health, with list of 77 days for purification (for embalming?)
        14. incantations for good health
        15. incantations for good health
        16. incantations for good health
        17. incantations for good health on the five days at the end of the year
        18. administrative despatches from fortresses in Nubia (as Papyrus C above, 'Semna despatches')

        With the exception of Papyri A and D, in Berlin, the collection is now preserved in the British Museum. The division into different numbers for the incantations for good health requires reexamination it is possible that some manuscript fragments might join to form longer rolls.

        For the objects found around the box, see Quibell 1898: 3 and pl.3. The box in which the manuscripts were found has not been identified in any museum receiving a share in finds it is described by Quibell in the following terms:

        'a wooden box about 18x12x12 inches. It was covered with white plaster, and on the lid was roughly drawn in black ink the figure of a jackal'.

        Beside the papyri, the box contained 'also a bundle of reed pens, 16 inches long and a tenth of an inch in diameter'.


        Chiasmus Resources

        §140b-147b 213-218 R.F. Smith Pharaoh Wn-is, Dyn. 5 cf 143b.

        143b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 Kaster WOF 86 and n. 30 W repeat-in-reverse formula.

        193c Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abba W (N. frag).

        376-378a R.F. Smith anadiploid chain (cf sestina) W & Pypy (partial M).

        378b-379 R.F. Smith a2b2c2b2a.

        425c Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n.2 abcacb W (P. frag) ∥CT 717.

        430ab Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 W (P. frag).

        555a Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 M, N (T. frag).

        572c Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 T, M, N.

        587bc Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 90-91 (9) abc:de:ae:dfb T, M, N, and JP II.

        604c-f R.F. Smith abccba T, N.

        654-659 ∥727-736 R.F. Smith ∥CT 114b (Pyr 616-617, 980, 1037) Pyr 654bc ∥735 ∥CT 80 (II 41i-42a) ∥BD 147.

        703b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abba Pharaohs Tti, and Pypy I, Dyns. 6 (N. var).

        1256c-1289c (476-546) R.F. Smith P.

        1302bc Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 88-89 (6) climactic tricolon – abc:abc:bca P.

        1376c Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 90 (7) abba M, N (P incomplete).

        1462ab Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abcacb P, M (JP II frag).

        1874b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abba N.

        1874c Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abba N.

        1875b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 96 n. 2 abcacb N.

        1880ab Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 90 (8) dual chiastic tetracolon.

        2004b Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 89 (7) multistructure N (Pyr 611 [Nt], 731b, 1374).

        W = Wn-is, T = Tti-mr-n-Pt, P = Pypy I, M = Mry-n-Rʿ I, N. = Nfr-kЗ-Rʿ Pypy II, Nt = Ntry-kЗ-Rʿ, JP II = Pypy II, A = Aba

        Papyrus Westcar, Dyn 5 in Dyn 12 copy.

        Golénischeff in Glanville ed., Studies. Griffith 92-93 (13).

        Maxims of Ptaotep, Papyrus British Museum 10509, Dyn 5 in Dyn 18 copy (with red verse points) cf Dyn 12 copy on Papyrus Prisse.

        R.F. Smith 9 cola with multistructure.

        Autobiography of Weni, Abydos (Cairo Museum 1435), Dyn 6

        R.F. Smith prose surrounding poetic Song of Victory ABA (cf Job) cf Lichtheim AEL I:12.

        Autobiography of Harkhuf, Aswan tomb facade, Dyn 6

        R.F. Smith prose on entranceway surrounding poetry at top center ABA (cf Job).

        Maxims for Kagemni, Papyrus Prisse pl. 1, Dyn 6 in Dyn 12 copy.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 93-95 (14) tetracolon with ellipse croisEE.

        I,186 R.F. Smith repeat-in-reverse formula (esp B 10 C).

        II,118 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        II,119 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        II,124 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        II,156 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        II,174 R.F. Smith inclusion (with pun) around direct parallels.

        II,316-320 Nibley MJSP 88 (84Lb) ∥BD 114.

        III,14 R.F. Smith var ∥III,74 cf III,342 repeat-in-reverse formula.

        III,28 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        III,30 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        III,40g ff R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        III,43-44 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        III,74 R.F. Smith var ∥III,14 repeat-in-reverse formula.

        III,342 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,35-36 R.F. Smith inclusion (rubric).

        IV,36-38 R.F. Smith inclusion (refrain).

        IV,68-86 Brunner ZDMG 36:442,444, cited in Nibley Era 72 (Aug 1972), 76 and n. 21 inclusion (refrain).

        IV,97 R.F. Smith Necropolis ∥Netherworld.

        IV,99a R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,99b R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,142 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,154 R.F. Smith repeat-in-reverse formula.

        IV,184-325 R.F. Smith inclusion of tp-di-nsw formula in M1NY.

        IV,244 ff R.F. Smith repeat-in-reverse formula at center.

        IV,392-400 R.F. Smith inclusion (refrain).

        VII,157c R.F. Smith double chiasm with repeat-in-reverse formula (Loprieno Starověký Egypťan 109, “focalized ‘balanced sentence’,” to which compare BD 64:5).

        VII,468a R.F. Smith both plene (B4C) and abbreviated repeat-in-reverse readings (B1C, B1L, B9C, etc.).

        Instruction for Merikare, Papyrus Leningrad (Petersburg) 1116A verso (cf PapMoscow 4658, and PapCarlsberg 6), Dyns 9/10 in Dyn 18 hieratic copy

        R.F. Smith ABA orational-poetic-orational (cf Job) cf Lichtheim AEL I:11.

        Biographical Stela of Tjetjy, Theban tomb (British Museum 614), Dyn 11

        Gardiner Egyptská gramatika 3 138 ABBA, tetracolon.

        Tale of Sinuhe, composed ca. 1875 B.C., Dyn. 12 (P. Berlin 3022, 10499).

        Parkinson Tale of Sinuhe 11, 23: ABA of Egypt-Retjenu-Egypt ABCBA (five parts centering on duel between Sinuhe and powerful warrior).

        Výmluvný rolník (Berlin Museum), Dyn 12 in hieratic copy (SÍŤ 3 rd ed., 407-410).

        Andersen Práce 29 Shea Původy 5:9-38 ABA, prose prologue/nine semi-poetic speeches/prose epilogue.

        Dispute of a Man with His BЗ over Suicide, Papyrus Berlin 3024, early Dyn 12

        Barta GesprAch 65, and Goedicke Zpráva 16-17, on the 1:2 - 2:1 ratio (8-16:6-3) of the four poems Andersen Práce 30 Shea Původy 5:9-38 ABA, prose-poetry-prose (the central poem has 32 tricola) cf Job.

        The Herdsman, Papyrus Berlin 3024, early Dyn 12.

        Lintel of Amenemhat I at his Sed-Festival, Pyramid Temple, el-Lisht (Arnold in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 77 [fig. 33]), Dyn. 12.

        Pyramid Temple of Senwoseret I, el-Lisht (Arnold in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 78 [fig. 34]), Dyn. 12.

        Upper & Lower Egypt Reconciliation Scenes, on throne bases of ten statues of Senuseret I, mortuary temple at el-Lisht, early Dyn 12.

        cf Kemp Starověký Egypt 27-31 (fig 6) 29, “harmony through the balancing of pairs. ” – left side of monumental inscription, ntr ʻЗ nb msn di.f ʻn dd wЗs nbnbwt() di.f ʻn dd wЗs nb “the great god, lord of Mesen (Horus), may he give every life, stability, and power” ∥”the Ombite (Seth), may he give every life, stability, and power,” in mirror image with Horus & Seth facing each other as they tie Upper & Lower Egypt together (zmЗ “unite”) with lotus & papyrus plants, King’s cartouche at center.

        Bldg Inscription of Sesostris I, Papyrus Berlin 3029, Dyn 12 in Dyn 18 hieratic copy on leather.

        Lichtheim AEL I:116, 118 n. 1, chiastic bicolon abcbca.

        Stelae of Sesostris III, Semnah and Uronarti, Berlin, ÄI, Dyn 12.

        Hymns of Sesostris III, Kahun Papyri, pl. 2 recto, Dyn 18 copy.

        Pyramidion (Capstone) of Amenemhat III (Zahi Hawass in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 171), Dyn 12.

        Pectoral of Princess Merert showing Amenemhat III smiting enemy under wings of Mut (Rita Freed in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 227), Dyn 12.

        Hymn to Osiris, Stela of Sobek-‘Iry (Louvre C30 recto), Dyn 12.

        Grapow ZÄS 79:20-21 abcdef:fedcba for first words cf Lichtheim AEL I:202-204.

        Complaints of Khakheperre-Sonb, British Museum 5645 verso, Dyn 12 in Dyn 18 copy on writing-board.

        Lichtheim AEL I:148-149 n. 7, chiastic bicolon abccba.

        Monumental Sed-Festival Door-Frame of Amenemhat-Sobekhotep, Medamud (Arnold in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 82-83 [fig. 36]), Dyn. 13.

        Ebers Medical Papyrus (hieratic in G. Ebers, Papyros Ebers).

        Book of the Dead (Prt-m-hrw), Dyn 18 through late period

        Welch Introductory Hymn to Osiris-Onnophris, Papyrus Any (British Museum 10470), sheet 2, Dyn 19.

        Matthiew-Olderogge PSE I:2 Hymn to Reʿ, Papyrus Any, sheet 1, line 10 ab:2ba.

        Falcon wearing Sun-Disk, Papyrus of Anhai (BM 10472), sheet 1, Dyn 20 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 43).

        four balanced registers, Papyrus of Priest Hor (BM 10479), sheet 11, Ptolemaic (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 42).

        Two Lions with Horizon & Ankh in Center, Piankoff & Rambova, Mythological Papyri: Texts, sv. 3 of Piankoff, Egyptian Religious Texts and Representations, 32, figure 15 same illustration on Papyrus of Hunefer (BM 9901), sheet 5, Dyn 19 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 43).

        R.F. Smith repeat-in-reverse formula cf. Grapow, Urkunden, V, 36,17 37,7,17 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 45).

        R.F. Smith cf Papyrus Tshenmin (P. JS VII B, 8, lacuna), Wilson Dialogue III/2, p. 74.

        R. F. Smith ntf pw ink ink pw ntf “He is really I and I am really he” (Loprieno, Starověký Egypťan, 263 n. 24 cf. CT VII,157c).

        R.F. Smith Papyrus Yuiu (Davis Papyrus), pl. 9.

        R.F. Smith Papyrus Any, sheet 28.

        R.F. Smith Papyrus Nu (British Museum 10477) sheet 11.

        R.F. Smith Papyrus Tshenmin (P. JS VI-V, 23-24) abcacb cf Lepsius Todtenbuch Bl. 32.

        R.F. Smith Papyrus Nu, sheet 7.

        Four Baboons around Lake of Fire, Papyrus of Any, sheet 33 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 118-119).

        Burial Chamber as Elaborate Booth, Papyrus of Nakht (BM 10471), sheet 20, Dyn 18/19 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 146-147) Papyrus of Muthetepti (BM 10010), sheet 5, Dyn 21 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 148).

        Djed-pillar from the Papyrus of Any (Budge, Egyptian Religion, 70).

        Djed-Pillar & Sun-Disk on Horus Falcon, from the Papyrus of Hunefer (BM 9901), sheet 1, Dyn 19 (Faulkner, Ancient Egyptian Book of the Dead, 6).

        Creation of World with Godesses of North & South, Papyrus of Priest Khensumose (James P. Allen in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 121), Dyn. 21.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (3) graphic ∥847:1-2 abb2a.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (3) graphic ∥846:17 abb2a cf 776:6-7, 843:6-8.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (4) graphic abba.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (2) abba cf var Berlin, Ä, II:74.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 87 (2) graphic cf var Urk. IV:1215 direct parallel in Piehl Inscr. hiErogl. I, pl. 109:1.

        Tombos Stela of Tutmose I (Urk., IV:18ff), Dyn 18.

        The Punt Expedition of Queen Hatshepsut, Deir el-Baari, Dyn 18 (Urk., IV:341ff).

        Hymns of Victory of Tutmose III Over Mitanni, Poetic Karnak Festival Temple Stela (Cairo Museum 34010 Urk., IV:611ff), Dyn 18.

        R.F. Smith ABA, and other overall chiastic structure.

        Matthiew-Olderogge PSE I:3 climactic tricolon.

        Lunette with Winged Sun-Disk over register with Thutmose III offering to Amun-Reʿ, on wall of shrine in Western Thebes (James P. Allen in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 127).

        Hymn to Osiris, Papyrus Louvre C 286, Dyn 18.

        Limestone stele (32 cm high), with a portrait of the royal family of Pharaoh Akhenaten (Berlin Museum 14145 B. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, 282 [fig. 94] cf. 285).

        Royal family scene (Tomb of Huya) of Amenhotep III, his wife Tiyi, and their children, having a banquet (William J. Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt, SBL Writings from the Ancient World 5 [Atlanta: Scholars Press, 1995], 132 [fig. 4]).

        Divine Conception of Amenhotep III by Amun-Reʿ (Bell in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 139 [fig. 47, reconstruction drawing]), Dyn 18.

        Funerary statue for Mutnofret, chantress of Khnum, with a triple inscription (triptych) on its back in which the central inscription devoted to her (and mentioning her at the close) is flanked by left and right inscriptions prominently mentioning her son at the close of each – in a well-balanced ABA (Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt [1997], 49 [text 20-B from Balansura]).

        Three short inscriptions, each with ABA pattern, on the Funerary Stela of Huy (Saqqara), from the Amarna period – which includes an offering scene (Murnane, Texts from the Amarna Period in Egypt [1997], 51-52 [text 24]).

        Pectoral from Tomb of Tutankhamun, with winged scarab of translucent chalcedony at center (Rita Freed in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 227), Dyn. 18.

        Hymn to Aton, Tomb of Ay, El Amarna, Dyn 18 Lichtheim, AEL, II:93-96.

        R.F. Smith cf Ps 104:20-23, and Breasted Historie Egypta 371-372.

        Stela of aremeb, British Museum 551 (Urk., IV:2095ff), Dyn 18/19.

        Hymn to Re', door-jamb of Tomb of aremeb (British Museum 552), Dyn 18/19.

        Tenth Pylon at Karnak (reconstruction in Peter Der Manuelian in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 209), New Kingdom.

        Song of Blind Harpist, relief on Tomb of Neferotep the Priest, Thebes (#50), Dyn 19 Lichtheim, AEL, II:115-116.

        R.F. Smith ABA, or inclusion.

        Hymns to Amon, Papyrus Leiden I 350 recto, hieratic, Dyn 19.

        Cairo Hymn to Amon, Papyrus Boulaq II, pll. 11-13.

        Dedicatory Inscription of Abydos, Dyn 19.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 91-92 (11).

        Tale of Two Brothers, Papyrus d’Orbiney, hieratic of Dyn 19, but from much earlier times Lichtheim, AEL, I:203-211.

        R.F. Smith cf Hintz Untersuchungen 148-149.

        Papyrus Anastasi III (British Museum 10246), hieratic, Dyn 19.

        R.F. Smith abcbca (with red verse points).

        Memorial Stela of Nb-Re', Thebes (Berlin Museum 20377), Dyn 19.

        Stela with Qudshu-Asherah-Isis standing on a lion at the center en face between Ptah-Min-El and Reshef-Nergal-Melcarth (all in the top register), Dyn 19, British Museum Relief 646 (Budge, Gods of the Egyptians, II:276 J. Pritchard, ed., Ancient Near East in Pictures, 473 J. Gray, The Canaanites, plate 20 discussed by W. F. Albright, Yahweh and the Gods of Canaan, 121-122,145-146).

        Base Inscription of Statue of Ramesses II, chiastic inscription with Iunmutef-priests at flanks (L. Bell in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 168 [fig. 72]), Dyn 19.

        Colossal Entrance to Temple of Nefertari at Abu Simbel, built by Ramesses II (Peter Der Manuelian in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 204), Dyn. 19.

        Double “False Door” at rear of Triple Barque Shrine chapel, peristyle court, Luxor Temple, flanked by “a symmetrical pair of colossal ram-headed staffs” (mdw-špsy standards of Amun-Reʿ), and flanked by “a symmetrical pair of covered niches containing life-size standing [kЗ] images of the divine Ramesses II” (Bell in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 168-170 [fig. 73], citing Haeny, LÄ, 5:570), Dyn 19.

        Pylon at Luxor Temple, First Courtyard, Ramesses II (Bell in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 153 [fig. 62, restoration drawing]), Dyn 19.

        Palace of Merneptah at Memphis (reconstruction drawing in Ian Shaw in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 77), Dyn. 19.

        Lunette of “Hearing Ear” Stela of a workman at Deir el-Medina, Western Thebes (Emily Teeter in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 162), Dyn. 19/20.

        Hymn to Amun-Re on Votive Stela of Nebre for his son Nakhtamun at Deir el-Medina, in Western Thebes, Ramesside period (Berlin Museum 20377)

        Painted Wooden Funerary Stela of Princess Deniuenkhons offering to Reʿ-Harakhte-Atum (Robert K. Ritner in D. Silverman, ed., Starověký Egypt, 140), Dyn 22.

        Shabaku Stone (BM 498), SÍŤ 5 AEL I:51-57 Dyn. 25 copy of archaic leather document ordered by King Shabaku and set in Temple of Pta in Memphis (MDAIK, 29:195-204)..

        Metternich Stela, 4 th century B.C.

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 92 (12).

        Sarcophagus Inscription, Museum of Turin (Brugsch Wörterbuch III:974).

        Golénischeff in Glanville, ed., Studies. Griffith 88 (5) noting double-duty suffix abccba.

        Horus Temple at Edfu (Finnestad in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 193 [fig. 89, plan by Finnestad adapted from Chassinat]), Ptolemaic

        Pylon of Temple of Horus at Edfu (Finnestad in Shafer, ed., Chrámy starověkého Egypta, 188 [fig. 83], 207 [fig. 100]), Ptolemaic.

        Book of Breathings, Papyrus Louvre 3284, Graeco-Roman period.

        Nibley MJSP 196-197 (cf 61) ∥Papyrus Berlin 3135 ∥P. JS X, iv, 5.

        Bas-relief of Djed-column of Osiris, Abydos, showing his plumed crown with horns and disk, below which are the breastplate and pectoral (Budge, Egyptian Religion, 70).

        A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, trans. A. M. Blackman (London: Methuen & Co., 1927 reprinted with new introduction, N.Y.: Harper Torchbook, 1966), from Die Literatur der Ägypter (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1923), cited in A. Yahuda, Language of the Pentateuch, 17 n. 2,

        Thou wilt be as long as eternity,

        And eternity will be as long as thou art.

        Polotsky, Grundlagen, 33-34 (Loprieno, Starověký Egypťan, 263 n. 24), anok pe ntoou auÓ ntoou pe anok.


        Viz také        Information as of: 02.07.2020 07:10:22 CEST

        Changes: All pictures and most design elements which are related to those, were removed. Some Icons were replaced by FontAwesome-Icons. Some templates were removed (like “article needs expansion) or assigned (like “hatnotes”). CSS classes were either removed or harmonized.
        Wikipedia specific links which do not lead to an article or category (like “Redlinks”, “links to the edit page”, “links to portals”) were removed. Every external link has an additional FontAwesome-Icon. Beside some small changes of design, media-container, maps, navigation-boxes, spoken versions and Geo-microformats were removed.


        Innehåll

        Berättelsen centrerar hovtjänstemannen Sinuhe och dennes liv och äventyr. Det är Sinuhe själv som berättar. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 5 ] [ 6 ]

        Äventyren tar sin början när Sinuhe råkar få höra kungen Amenemhet I:s dödsbud under ett fälttåg lett av kronprinsen Sesostris I i Libyen. Sinuhe flyr hals över huvud från fältlägret och tar sig utanför Egyptens gränser, via Sinaiöknen. I öknen är Sinuhe på väg att dö av törst, men en asiatisk nomad räddar livet på honom. Sinuhe bosätter sig i Levanten. Sinuhe blir sedan värvad av en lokal furste vid namn Amunenshi. Denne gör Sinuhe till sin svärson och placerar honom i täten av sin stam. Sinuhe bevisar sina fysiska och psykiska färdigheter i en duell med en slagskämpe från en annan, rivaliserande stam.

        Trots alla ynnestbevis och trots att han rotat sig med familj i Levanten hos Amunenshi börjar den åldrande Sinuhe längta hem, inte minst på grund av föreställningen att en riktig begravning (nödvändig för ett evigt liv) endast kan genomföras i Egypten. I ett mirakulöst svar på hans outtalade böner anländer ett brev från den nye kungen Sesostris I, vilket innehåller en kunglig amnesti och en uppmaning till Sinuhe att återvända hem. Sinuhe jublar över detta meddelande och lämnar sitt nyskapta liv bakom sig för Egypten. Vid ankomsten till Egypten och hovet i huvudstaden Lisht välkomnas Sinuhe, och han tilldelas rikliga belöningar och underhåll i form av hus, provisioner, tjänare och (inte minst) en storståtlig grav.

        Flera tolkningar har fokuserat på temat om fri vilja och ödestro i forntidens Egypten, inte minst mot bakgrund av den flykt som Sinuhe tog sig för och som han i efterhand inte kan förklara eller förstå. [ 7 ]

        Annars har många tolkningar fokuserat på verkliga eller inbillade paralleller till berättelser i Gamla testamentet. Sinuhes flykt sägs påminna om profeten Jonas flykt, Sinuhes duell med slagskämpen sägs avspeglas i berättelsen om David och Goliat, Sinuhes karriär i utlandet sägs likna berättelsen om Josefs karriär i Egypten, och Sinuhes avfärd och återvändande sägs föra tankarna till berättelsen om den förlorade sonen. [ 8 ]

        Berättelsen finns bevarad på 36 olika manuskript, både på papyrus och ostraka. Det finns åtta kända papyrusmanuskript och 28 ostrakamanuskript. Samtliga manuskript är skrivna i hieratisk skrift och dateras till det Mellersta riket eller det Nya riket. [ 1 ] [ 2 ] [ 5 ] [ 6 ]

        Ostrakamanuskripten återfinns bland annat på Ashmolean ostrakon, Senenmut 149 ostrakon och British Museum ostrakon.

        Papyrusmanuskripten återfinns bland annat i Papyrus Moskva/Pusjkin 4657 (i samlingen Golenisjtjev papyri), Berlin 10499-papyrusen, Turin 54015-papyrusen, Harageh 1-papyrusen och Berlin 3022-papyrusen. [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]


        Podívejte se na video: Ancient Egyptian Music - Tomb of the Ancients (Smět 2022).