Historie podcastů

Japonsko útočí na Port Arthur- začíná rusko-japonská válka- historie

Japonsko útočí na Port Arthur- začíná rusko-japonská válka- historie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Japonsko útočí na Port Arthur

Japonci vyhlásili válku Rusům 8. února. Ve stejný den zahájili překvapivý útok na ruskou flotilu v Port Arthur. Rusové se od té chvíle nedokázali vzpamatovat a válku prohráli.


Japonské a ruské zájmy se střetly o Mandžusko a Koreu. Japonci získali kontrolu nad částmi Koreje ve válce s Čínou. Rusko mezitím chtělo rozšířit svoji přítomnost v této oblasti, za prvé mít přístav za každého počasí a za druhé čelit vlivu Velké Británie. Japonci byli ochotni souhlasit s kompromisem, který by uznal jejich vliv v Koreji a zároveň uznal ruský vliv v Mandžusku. Jednání se však neposunula kupředu, Rusové věřili, že Japonci budou souhlasit s ruskými podmínkami, které jsou v souladu s tím, co Rusové považovali za jejich nadřazenou vojenskou sílu. Rusové špatně posoudili Japonce. Jakmile dospěli k závěru, že ruská jednání byla navržena pouze pro zdržení, rozhodli se zaútočit na Rusy. 8. února formálně vyhlásili válku Rusům. Čtyři hodiny před doručením vyhlášení války zahájilo japonské námořnictvo překvapivý útok na ruskou flotilu v Port Arthur. Útokem se podařilo poškodit značnou část flotily.

Japonci poté pokračovali v blokování přístavu. Brzy přistáli s vojsky a obklíčili město. Po dlouhém obléhání a úspěšných japonských útocích se Rusové 2. ledna 1905 vzdali města.


Rusko-japonská válka

The Rusko-japonská válka byla válka mezi Japonskou říší a Ruskou říší. Začalo to v roce 1904 a skončilo v roce 1905. Japonci vyhráli válku a Rusové prohráli.

Válka se stala, protože Ruská říše a Japonská říše se neshodly na tom, kdo by měl dostat části Mandžuska a Koreje. Bojovalo se převážně na poloostrově Liaodong a Mukden, v mořích kolem Koreje, Japonska a ve Žlutém moři. Politika obou zemí ve válce byla velmi komplikovaná, ale obě chtěly získat půdu a ekonomické výhody.

Čínská říše dynastie Čching byla velká, ale slabá, a byla to země a majetek Qing, o který se prali. Korea byla například pod vládou Qing, ale zmocnilo se jí Japonsko. Rusové chtěli pro své námořnictvo a obchod „teplý vodní přístav“ v Tichém oceánu. Přístav ve Vladivostoku v zimě zamrzá, ale Port Arthur (nyní se v Číně nazývá poloostrov Liaodong) lze využívat neustále. Rusko si již pronajalo přístav od Qing a dostalo jejich povolení postavit transsibiřskou železnici z Petrohradu do Port Arthur.


Zeptejte se Ruska: Pearl Harbor nebyl prvním japonským útokem

Zde je třeba si pamatovat: Po Pearl Harboru bylo mnoho osočování o nepřipravenosti obrany Pearl Harbor nebo o tom, jak brzy USA varovaly před porušením japonských kódů. Stejně jako Rusko možná nepočítalo s útokem torpédoborce na opevněný přístav, možná by bylo možné americké armádě odpustit, že nepředpokládala bezprecedentní letecké tsunami od šesti letadlových lodí a čtyř stovek letadel.

O půlnoci ruská flotila spala.

Několik minut poté, co hodiny odbily 9. února 1904 ve 12 hodin ráno, pacifická letka carského Ruska pokojně zakotvila na ruské námořní základně uhnízděné v mandžuském městě Port Arthur. Na břehu byla nálada té noci slavnostní, protože posádková armáda a námořní důstojníci využili občerstvení na oslavě narozenin pro admirálovu manželku.

Jejich veselí bylo brzy rušeno nočními záblesky a tupým úderem torpéd narážejících do kovových trupů. Někteří si mysleli, že jde o ohňostroj na počest manželky admirála. Ve skutečnosti to bylo Japonsko, které oznámilo začátek Rusko-japonská válka s překvapivým útokem na ruskou flotilu v Port Arthur.

Opilí účastníci party neměli být tak překvapeni. Rusko a Japonsko dlouho vedly kolizní kurs o tom, kdo bude kontrolovat bohaté zdroje Mandžuska a nakonec i Dálného východu. S novým Transsibiřská magistrála spojením Moskvy se sibiřským přístavem Vladivostok a nucením chatrné Číny odstoupit Port Arthur v roce 1895 Rusko prosadilo své ambice stát se dominantní mocností v regionu.

Stejnou myšlenku mělo bohužel Japonsko. Pouhých padesát let předtím samurajové mávali meči v bezmocné frustraci na amerických válečných lodích, které se odvážily prolomit japonskou feudální izolaci plachtění do Tokijského zálivu. Ale s ohromujícím odhodláním a energií Japonsko vybudovalo moderní armádu a námořnictvo dostatečně silné na to porazit churavějící čínská říše v letech 1894-95.

Mohl by medvěd a tygr koexistovat? Od roku 1903 probíhala jednání mezi Petrohradem a Tokiem, přičemž Japonsko nabídlo uznání ruské kontroly nad Mandžuskem, pokud Rusko uzná japonskou kontrolu nad Koreou. Rusko však odmítlo Japonce jako „opice“, které pouze opanovali jejich západní sázkaře. Pokud by se Japonsko odvážilo zaútočit, carští vojáci a námořníci by je rozbili. Proč by se Jeho Veličenstvo mělo rozhodovat dát těmto simianům cokoli?

Spory o to, kdo by měl dominovat východní Asii? Západní obyvatelé odmítající asijské vojenské schopnosti? Jednání ve slepé uličce? Pokud jste Američan, mělo by to zazvonit.

Stejně jako v roce 1941 dospěli japonští vůdci k závěru, že čas není na jejich straně. Ačkoli carská říše byla učebnicovým příkladem neefektivity, ruský kolos neustále budoval své síly na Dálném východě. Japonsko se rozhodlo, že je to teď nebo nikdy, a rozhodlo se vyřešit situaci svým nenapodobitelným způsobem. Vyslala letku, aby zasáhla Port Arthur, která založila impozantní sílu, která zahrnovala sedm raných bitevních lodí a šest křižníků. Stejně jako admirál Yamamoto o třicet sedm let později proti Havaji, geniálnímu japonskému veliteli Admirál Togo vzal odvážný hazard tím, že vplul do zubů ruské pevnosti chráněné silným pobřežním dělostřelectvem.

V roce 1941 byl drobným zabijákem bitevních lodí letoun. V roce 1904 to byla nová torpéda s parním pohonem vypuštěná torpédoborci. Místo riskování svých hlavních lodí se Togo rozhodlo poslat deset torpédoborců, aby provedly hromadný noční torpédový útok proti ukotveným ruským plavidlům. Ve 22:30 hod. 8. února narazily japonské torpédoborce na ruskou loď, která uprchla, aby vyvolala poplach. Ale už bylo pozdě. Asi ve 12:30 odpálila japonská flotila salvu šestnácti torpéd. Pouze tři zasáhly svůj cíl a poškodily bitevní lodě Retvizan a Carevič, stejně jako křižník Pallada.

O tři hodiny později obdržel car Nicholas II japonské vyhlášení války.

Pokud byly bitvy posuzovány přísně podle materiálních výsledků, japonský úder nebyl rozhodující. Žádné lodě nebyly potopeny, většina ruských plavidel zůstala nedotčena, a když později ten den vyplula z přístavu, následovala neprůkazná potyčka, která poškodila několik lodí na obou stranách, než se Japonci stáhli.

Přesto, jak řekl Napoleon před sto lety, morálka je třikrát důležitější než materiál. Jsou chvíle, kdy národy, stejně jako lidé, prostě začnou na špatné noze a nikdy nezískají rovnováhu. Takové bylo Rusko v rusko-japonské válce, obr, který vždy vypadal o krok za svým protivníkem, zmrzačený opatrnými a hrabivými veliteli, kteří se tápali v reakci na japonské pohyby, místo aby na bitevním poli vnucovali vlastní vůli.

Úvodním aktem dramatu byl překvapivý útok na Port Arthur, který šokoval Rusko a zapůsobil na svět. "Japonské námořnictvo zahájilo válku aktem odvahy, který je určen k tomu, aby zaujal čestné místo v námořních análech," prohlásil Times of London, hrdý na japonskou flotilu, která byla chráněncem po Royal Navy (což samo se plavil do Kodaně v roce 1807, aby zničil nebo zajal dánské námořnictvo). Opona padla na Rusko 27. května 1905 v Tsushimské úžině mezi Japonskem a Koreou: hlavní carská bitevní flotila, která se plavila přes polovinu světa v epické plavbě z Evropy do Asie, byla zbourán japonským námořnictvem. Vzhledem k tomu, že Rusko nebylo schopno přerušit námořní záchrannou linku a přivést zásoby a vojsko z Japonska do Mandžuska, dokázala japonská armáda po krvavém obléhání porazit ruskou polní armádu a v lednu 1905 zajmout Port Arthur. Od roku 1905 do roku 1945 to byla Japonsko - ne Rusko - to byla dynamická a agresivní síla v Asii.

Rusko-japonská válka byla skvrnou na ruské vojenské historii, ponížením, které fatálně oslabilo prestiž cara. Jak ironické, že bolševická cesta k moci byla dlážděna japonskými bajonety. Ale pokud jsou rozpaky z překvapivého útoku na Port Arthur, není to ruské. Carova armáda byla laxní, ale co by Západu v roce 1904 věřilo, že pouzí Asiaté by mohli - nebo by se odvážili - zahájit tak odvážný útok na hlavní západní mocnost?

Jaká byla ale americká výmluva za úsvitu 7. prosince 1941? Že Japonsko zaútočí jako první, kdyby se do zatáčky dostalo, bylo objasněno před třiceti sedmi lety. Bylo také prokázáno, že dokáže zasáhnout odvážně a dovedně. A hlavně, že by Japonsko zaútočilo před oznámení nepřátelům, že vyhlásila válku, mělo být evidentní.

Po Pearl Harboru bylo hodně osočování o nepřipravenosti obrany Pearl Harbor nebo o tom, jak brzy USA varovaly před porušením japonských kódů. Stejně jako Rusko možná nepředpokládalo útok torpédoborce na opevněný přístav, možná by bylo možné americké armádě odpustit, že nepředpokládala bezprecedentní vzdušné tsunami od šesti letadlových lodí a čtyř stovek letadel.

Přesto, když hořící americké bitevní lodě pomalu sklouzávaly pod vlny, možná nějaký bělovlasý bývalý námořník carského námořnictva vstal ze svého houpacího křesla a zamumlal: „Řekli jsme vám to.“

Michael Peck je přispěvatelem časopisu National Interest. Lze ho najít na Cvrlikání a Facebook. Toto se poprvé objevilo před několika lety a je znovu publikováno kvůli zájmu čtenářů.


1904-5 Rusko-japonská válka: Japonsko rozbíjí ruské námořnictvo a globální vnímání

Zatímco Japonsko je dnes známé jako přední národ z hlediska technologií, na konci 19. a na počátku 20. století tomu tak nebylo. Po dlouhém období mezinárodní izolace se Japonsko konečně otevřelo světu a uvědomilo si, že zaostávaly za dobou a stále používaly velké množství zastaralé technologie.

Japonci nyní měli možnost začít znovu, otevřením se světu.

Plně využívali výhody různých západních národů, aby nakupovali nejlepší technologie a zejména nejlepší vojenský hardware. Japonci také vyslali poradce, aby se od Prusů a dalších evropských mocností naučili taktice a výcviku armády. Asi nejdůležitějším výsledkem této politiky byla velkoobchodní imitace britského námořnictva. Nový důraz na výcvik si vzalo k srdci nové a rostoucí japonské námořnictvo a posádky neustále cvičily na své nově postavené moderní námořní flotile.

Bitevní lodě byly postaveny s využitím nejnovějších technologií, včetně lepších výztuh trupů a přesnějších zaměřovacích systémů. Ačkoli to může znít triviálně, mnoho větších japonských děl mělo všesměrové přebíjení, což znamenalo, že mohly nadále mířit jakýmkoli směrem a pokračovat ve střelbě. Mnoho dalších lodí postavených těsně před tímto bodem muselo čelit svým dělům určitým směrem, což znamenalo, že útok se musel zastavit, zatímco se věž otočila a po opětovném nabití musela znovu získat cíl.

Rusko bylo na počátku 20. století zavedenou světovou velmocí a bylo si jisto, když napětí s Japonskem přerostlo v totální válku o vlastnictví Korejského poloostrova. Japonsko bylo vnímáno jako zvláštní a zaostalá země, a přestože mohly mít nějakou novou technologii, předpokládalo se, že mají jen málo schopností v boji proti moderním válkám.

Rusové měli kontrolu nad Port Arthurem na západě Korejského poloostrova i nad přístavem ve Vladivostoku na severovýchodě. Japonci se zaměřili na izolovanější Port Arthur po souši i po moři. Jedním z prvních střetnutí války byl překvapivý japonský torpédový útok proti ruským lodím v přístavu, který způsobil menší škody, ale výrazně snížil ruskou morálku. Ruská hrdost byla dále poškozována na souši, protože japonská armáda se rychle rojila přes Koreu a drtila ruské síly.

Ruské námořnictvo se pokusilo prolomit námořní blokádu, ve skutečnosti ztratilo bitevní loď a jejich velitele Stepana Makarova na minu. Lodě byly příliš demoralizované na to, aby mohly přejít do útoku, zatímco japonská armáda tlačila na vyvýšené místo kousek od Port Arthur. Odtud mohli Japonci vyloďovat dělostřelectvo, které mělo delší dostřel než ruské bitevní lodě a do přístavu se brzy hrnuly skořápky.

Unikátní nereprodukovatelné fotografie 1904-1905 g.: Z japonské fronty Gatchina (rusko-japonská válka) v Mandžusku k boji s Japonci vyslanou 23. dělostřeleckou brigádou. Zima 1904 rok. Na žádost fotoreportéra Victora Bully se Gunners malebně postavili na přední obrázek. Kuriózní detail: dveře do auta se pyšní pěticípou hvězdou s dvouhlavým císařským orlem uprostřed.

Ruské námořnictvo utrpělo nebývale velkou škodu pod palbou pozemních děl. Mezitím Japonci vyvinuli systém tunelování pod pevninským opevněním a vypouštěním masivních bomb ke zhroucení ruských pozic. Tyto výbuchy byly masivní a demoralizující, protože téměř vždy vedly k úspěšné japonské ofenzivě. Ruská posádka se brzy vzdá. Japonci zaplatili vysokou cenu za vítězství, protože neustálé tlačení na zvýšené pozice se ukázalo jako nákladné, pokud jde o ztráty, ale jejich strategický zisk stál za to, protože nyní Rusku zůstal jen Vladivostok.

Pozemní armády se nyní rozrostly, protože ruské posily přinesly jejich základní sílu až 340 000 vojáků a 800 kusů dělostřelectva, zatímco nyní konsolidované japonské síly čítaly 280 000 vojáků a 500 kusů dělostřelectva. Ti dva se setkali mimo čínské město Mukden.

Port Arthur po kapitulaci. mělká zátoka znamenala, že mnoho lodí bylo stále dobře viditelných i po “ potopení ”.

Rusové měli větší armádu, ale Japonci měli nyní veteránskou 3. armádu, která nyní skončila s útokem a obléháním Port Arthur. Japonský generál Oyama měl v plánu zaútočit v půlměsíční formaci s důrazem na boky a zároveň vyslat 3. armádu v širokém bočním útoku. Jeho plán fungoval, protože bitva se odehrála koncem února a obě strany se střetly v největší pozemní bitvě od bitvy u Lipska.

Široké křídlo 3. armády přimělo ruského velitele Alexeje Kuropatkina reagovat tak, že několik divizí vojsk odvrátilo útok. To jen rozptýlilo a zmátlo ruskou armádu a ta se během týdnů bojů pomalu zhroutila, zatímco je japonské síly každý den obklopovaly úplněji. V 9. března 1905 si ruský velitel uvědomil, že byla ztracena veškerá naděje, a pokusil se o ústup. Když to Japonci viděli, dostali rozkaz pronásledovat a ničit. Rusové uprchli tak rychle, že téměř všech jejich 800 dělostřeleckých děl zůstalo pozadu spolu s mnoha jejich raněnými a zásobami.

Rusové se snaží odložit neúnavný japonský útok. Mnoho Japonců bylo zabito, ale nakonec dosáhli taktického a strategického vítězství.

Bitva u Mukdenu byla úplným japonským vítězstvím, ale byla vyhrána s vysokými náklady. Japonci utrpěli 75 000 obětí, pro Rusy 85 000 obětí. Rusové byli poraženi, přestože měli o něco větší armádu, ale měli méně dělostřeleckých děl a nedostatek zásob. Výsledkem bitvy bylo drtivé strategické vítězství Japonců.

Ruská baltská flotila –, nyní označovaná jako druhá tichomořská letka –, se rychle blížila k Tsushimské úžině jižně od Koreje. Dozvěděli se o pádu Port Arthur, zatímco byli na Madagaskaru a muži byli stále více demoralizovaní. Bylo rozhodnuto, že jediným skutečným tahem je zamířit do Vladivostoku. Japonský admirál Togo to věděl a nechal své námořnictvo připravit, aby je zachytilo v úžinách.

27. května se obě síly setkaly. Rusové měli osm plných bitevních lodí, některé relativně nové a některé mírně datované. Měli mírný počet pobřežních bitevních lodí, křižníků a dalších podpůrných lodí. Japonci měli jen čtyři bitevní lodě, ale mnohem více křižníků a několik desítek lehkých torpédových člunů. Togo dosáhlo brzké, i když nedokonalé akce „překročení T“ a prořízlo dráhu kolony ruské lodi.

Když lodě Toga křižovaly před loděmi Zinovyho Rozhestvenského, Togo se odvážně rozhodl prudce otočit svůj sloup a přímo zaútočit na své lodě. Tento obratový manévr postavil téměř všechny lodě Toga na zranitelné místo během tahu, ale ruské posádky nebyly dostatečně účinné, aby využily příležitosti. Jakmile byly zatáčky dokončeny, Japonci se pustili do dravosti, která Rusy zaplavila.

Ruští vojáci v zákopech.

Kombinace japonského výcviku a jejich dřívější zkušenosti proti druhému ruskému námořnictvu se během bitvy ukázaly jako neocenitelné. Ruské lodě byly roztrhány a některé vzplály docela snadno, protože Japonci používali výbušné granáty a několik ruských lodí mělo na palubách uhlí nebo zbytky hromádek uhlí. Jeden námořník poznamenal, že viděl, jak se všechny kovové plechy zapalují.

Ruský admirál byl těžce zraněn a námořnictvo se rychle rozdělilo na několik skupin, které Japonci neúnavně pronásledovali. Po setmění zorganizovali Japonci tříhodinový útok svými torpédovými čluny. Zuřivost a horlivost útoku byly tak velké, že se některé z torpédových člunů během noci střetly s většími ruskými plavidly, když se pokoušely dostat do boje. Tato a nějaká ruská odveta měla za následek jediné japonské ztráty v bitvě.

Jedna z mála ruských plaveb, které přežily bitvu, zobrazeno s velkou dírou v trupu.

Většina války až do tohoto bodu byla série japonských strategických vítězství získaných za vysokou cenu. Bitva u Tsushimy stála Japonce relativně málo, protože utrpěla zhruba 500 mrtvých a zraněných, ve srovnání s 10 000 zabitými nebo zajatými Rusy. Téměř všechny ruské lodě byly potopeny nebo zajaty. Bylo to vítězství na stupnici Trafalgaru a byla to ponižující porážka pro Rusy, kteří byli brzy nuceni uzavřít mírovou smlouvu.


Proč Japonsko šlo do války

V západních očích je druhá světová válka v Asii často vnímána jako soutěž mezi Japonskou říší a americkými, britskými, čínskými a holandskými silami „ABCD“. Ještě častěji je válka ještě více zjednodušena na střet mezi Japonskem a Spojenými státy.

Způsob, jakým pacifická fáze války začala-japonským námořním útokem na Pearl Harbor v prosinci 1941-a skončila-americkým ohnivým a atomovým bombardováním na jaře/v létě 1945-zdůraznil japonsko-americký aspekt bojů. Tento přízvuk byl v Hollywoodu masivně zesílen.

To je zkreslené. Je jisté, že Japonci a Američané bojovali, aby ovládli západní Pacifik po dobu čtyř a půl roku ohromující destrukce. V prosinci 1941 se ale z ničeho nic neobjevila oboustranná nepřátelství.

Mnozí v Japonsku se drželi rasově exkluzivních, nativistických zákonů přijatých v USA zaměřených na lidi asijského původu. Obzvláště jim ublížily činy 1907 a 1924, které omezovaly asijskou imigraci. Washingtonskou námořní smlouvu z roku 1922 četli v Japonsku mnozí jako totéž - asijský národ vyloučený z velmocí na základě rasy.

Když se prezident Franklin Roosevelt pokusil ekonomicky uškrtit Japonsko embargem a zmrazením aktiv, mělo Japonsko konečně dost. Z pohledu Tokia nastal čas vyhnat Angloevropany z Asie.

Právě kvůli japonským válečným akcím v Číně Roosevelt strhl tokijskou ekonomickou smyčku kolem krku. Klíčovým důvodem, proč Tokio bojovalo v Číně, byla obrana svého mandžuského majetku. A ten majetek držel kvůli SSSR.

Skutečná rivalita

Delší rivalita v Asii byla, nebo je, mezi Japonskem a Ruskem. Dlouho předtím, než japonská armáda uvažovala o boji s USA, již bojovala s Ruskem. Od počátku rusko-japonské interakce byl vztah přinejlepším ostražitý a obvykle kontroverzní.

Shimodská smlouva, formalizující dvoustranné vztahy, byla podepsána v roce 1855, necelý rok poté, co Kanagawská úmluva navázala diplomatické styky mezi Japonskem a USA. Když se Ruská říše tlačila hlouběji na Sibiř a do Mandžuska a začala se vměšovat do Koreje, kde Japonsko dělalo totéž, Japonsko a Rusko začaly v roce 1904 útočit.

Na rusko-japonskou válku se nejlépe vzpomíná na námořní střetnutí, bitvu u Tsushimy, ve které japonská kombinovaná flotila admirála Toga Heihachira získala v květnu 1905 rozhodující vítězství nad ruskou baltskou flotilou. Na souši se válka vedla převážně v Mandžusku, Korea a poloostrov Liaodong, což vedlo k masivnímu záboru půdy v Mandžusku, v březnu 1905 - téměř 50 let do dne po podpisu smlouvy Shimoda.

Pozemské boje byly také z velké části o přístupu k moři. Rusko prahlo po Port Arthur (dnes Dalian), jediném trvale bez ledu tichomořském přístavu, do kterého carské námořnictvo doufalo, že ho získá. Japonsko však vyhrálo Port Arthur po japonské porážce zchátralé dynastie Čching o devět let dříve.

V případě, že Američané zachránili Japonsko v roce 1905. Válka na pevnině se smrskávala na úbytek, ale ani jedna ze stran neměla vůli ani kapitál vyhrát úplně. Prezident Theodore Roosevelt pozval v srpnu delegace z obou říší do Portsmouthu v New Hampshire, což Japonsku umožnilo získat vítězství. Právě v Portsmouthu si Japonsko udrželo nárok na jižní polovinu dlouhého sibiřského ostrova Sachalin, kterého se Japonsko během bojů zmocnilo celé.

Roosevelt získal Nobelovu cenu míru za smlouvu mezi oběma rivaly, ale konec rusko-japonské války pouze pozastavil otevřené nepřátelství. A vítězství se ukázalo jako pyrrhické pro Japonsko. Jeho porážka sil cara Mikuláše II zpečetila osud ruské říše a z jeho ulity povstalo něco nekonečně hrozivějšího.

Neúspěšná revoluce v roce 1905 téměř svrhla carskou vládu, ale byla to první světová válka, která dokončila to, co admirál Togo nechtěně zahájil. S pomocí japonských agentů, kteří se vplížili do Ruska, aby podnítili protikaristickou vzpouru, tvrdě levicová opozice nakonec svrhla ruské impérium. Nový car Lenin narychlo omezil ztráty Ruska na brestlitevské smlouvě z března 1918 a pustil se do upevňování ideologické vlády nad zhruba 170 miliony Rusů.

Když Japonci viděli příležitost v chaotickém stavu Ruska, jako členové vítězných spojenců první světové války se v roce 1918 zúčastnili „sibiřské intervence“. Údajně to mělo zachránit odtržení českých vojáků zpoza nepřátelských linií během ruské občanské války mezi bolševiky („rudí“) a loajalisty („bílí“).

Ve skutečnosti byl pro Japonsko zásah na sucho pro větší roli na Dálném východě. Dalším oslabením Ruska Japonsko doufalo, že si zajistí rozsáhlé území a přírodní bohatství Mandžuska.

Bohatá cena

Dominance Mandžuska a širšího Dálného východu formovala strategické horizonty japonské armády. S rostoucím alarmem vzestupu mezinárodního komunismu japonská vláda v roce 1925 schválila zákon o zachování míru, který Japonsku umožnil očistit se od komunistických komunistů chystajících se svržení císaře. Držet Rusy na uzdě na Sibiři prostřednictvím nárazníkového stavu Mandžuska bylo vnějším ramenem této protikomunistické strategie.

V roce 1928 zavraždění japonské armády na válečníka Zhang Zuolina, který ovládal Mandžusko, znamenalo pro Japonsko ještě větší roli. V roce 1931 se v Mukdenu uskutečnil japonský bombový útok navržený tak, aby poskytl záminku k rozsáhlé invazi do Mandžuska.

V roce 1932 byl stát „Manchukuo“ zřízen pod vládou Aisina Giora Puyi, posledního císaře Qing, kterého Japonci instalovali jako v podstatě náhradu za Zhang Zuolin a způsob, jak obejít Zhangova nepoddajného syna Zhang Xueliang a získat ovládnutí Mandžuska. Území se pro Japonsko stalo jakousi „reverzní železnou oponou“ proti Sovětskému svazu.

V roce 1937 vypukla otevřená válka mezi Japonskem a Čínou po incidentu „Most Marca Pola“ mimo Peking. Prostředky nasazené na obranu Mandžuska před Sověty byly odsáty, protože Japonsko se zapletlo do války s Čínou. Bažina v Číně - do které Sověti, pracující prostřednictvím Kominterny, byli příliš šťastní, že přitáhli japonské síly - masivně odvrátila Tokio od jeho soupeření se Sovětským svazem.

Japonsku se ale brzy připomnělo, že jeho nejnebezpečnějším nepřítelem v Asii nebyla Čína.

Na Nomonhan/Khalkhin Gol v roce 1939 získali Sověti částečnou pomstu Japonsku za rok 1905 zajištěním velkého vítězství na hranici mezi Mongolskem a Mandžuskem. Po zajištění tohoto vítězství mohli Sověti plně soustředit pozornost na válečné vaření na západě.

Nomonhan byl osudovým zlomem i z jiného důvodu.

Politika na jih

Japonské námořnictvo bylo jedním z nejmocnějších na moři a osvědčilo se proti Rusku i Číně. Když japonská armáda uvízla na pevnině, ustoupila lest „postupu na sever“, podle níž by Japonsko vrhlo svou hlavní moc proti sovětům v Mandžusku a na Sibiři, k přístupu „předem na jih“, podle kterého by Japonsko zaútočilo na Evropské a americké kolonie v Malajsku, Singapuru, Indonésii, na Filipínách, v Barmě a nakonec v Indii.

Toto masivní rozšíření války může vypadat jako strategie ukousnutí mnohem více, než by se dalo přežvýkat. Ale pokud to vidíme holisticky, tyto akce dávají smysl. Japonsko zastavilo pronikání Evropanů a Američanů při jeho vlastním nástupu k moci, nyní se cítilo nuceno svrhnout bílý imperialismus na Dálném východě.

Mnozí Japonci volali po „panasijství“, aby vyhnali uchvatitele a vetřelce, kteří se v Asii po staletí ovládali. Bylo to hnutí nabité historickým významem.

Pro jistotu šlo o peníze. Bohatství Východu, které přitahovalo Evropany, zůstalo pro novou japonskou mocnost těžit a využívat. Manifest Destiny, ano, ale také ropa a kaučuk a juta a cukrová třtina přivedly Yamato hlouběji do Asie.

Doufajíc, že ​​se vyhnou odvetě Američanů, Japonci zasáhli překvapivou ránu na americkou leteckou a námořní základnu v Pearl Harboru na Havaji v prosinci 1941. Mezitím v brilantní sérii kombinovaných operací Tokio - které již ovládalo francouzskou Indočínu - vtrhla do nizozemských a britských kolonií jihovýchodní Asie.

Japonsko zasadilo v Singapuru nejpotupnější porážku, jakou Britové ve své historii utrpěli. Ale zatímco Japonsko převzalo kontrolu nad obrovským přírodním bohatstvím Nizozemské východní Indie a Malajska, Britové se stáhli do Barmy. To by se stalo bojištěm pro zbývající část války, protože Britové a jejich indičtí poddaní se bránili, brzy jim pomáhali Číňané a Američané.

Na mapách se nyní rozkládá obrovská nová říše - od Papuy -Nové Guineje přes obrovský Pacifik až po celý bar jihovýchodní Asie v Thajsku, většině jižní Číny, Mandžuska a domovských ostrovů.

Ale vzhledem k tomu, že Spojené státy jsou ve válce a brání se napříč rozlehlým Pacifikem, byl konečný osud Japonska zpečetěn.

Stalin se dívá na východ

Sověti v tichomořském divadle nebojovali.

Díky machinacím sovětských špionů - zejména skupině pracující pod Richardem Sorgeem, dvojitým agentem, který byl tak blízko Němcům v Japonsku, že spal s manželkou německého velvyslance a plaval jejího manžela kvůli informacím o nápojích - Kreml věděl Japonsko se chystalo následovat jižní trasu a ne na ně zaútočit.

Japonsko a SSSR podepsaly pakt o neútočení v roce 1941. Rudá armáda se tak mohla setkat s wehrmachtem Adolfa Hitlera, který vtrhl ze západu poté, co Němci zrušili vlastní dohodu o neutralitě se Sověty a zahájili „operaci Barbarossa“.

To, že Sověti nemuseli bránit Sibiř před Japonskem, byl pro Třetí říši fatální. Hitlera zastavili Sověti, nikoli západní spojenci. Josef Stalin oprávněně považoval nacisty za úhlavního nepřítele, a tak si své daleké východní křídlo zajistil dvojnásob: smlouvou o neútočení a přispěním k válce v Pacifiku, s laskavým svolením komunistických špionů obklopujících Roosevelta.

V roce 1943 se Stalin začal ohlížet na východ. Na konferenci v Jaltě v únoru 1945 Sověti souhlasili, že se tři měsíce po zániku nacistů připojí k válce proti Japonsku. Na oplátku by Stalin získal zpět jižní polovinu Sachalin a Kurily.

Naivně, Japonci, doufali, že Sověti uzavřou mírovou dohodu. Stalin, jak to udělal Roosevelt, naštval Japonce.

SSSR vstoupil do války proti Japonsku tři měsíce a jeden den - 9. srpna 1945 - poté, co se Německo 8. května vzdalo Spojencům, byl 9. srpen také dnem, kdy byla na prakticky bezbranné japonské civilní obyvatelstvo svržena druhá ze dvou atomových bomb .

V kelímku závěrečných dnů druhé světové války můžeme vidět prakticky všechny prvky, které dlouho představovaly rusko-japonskou rivalitu. Tato rivalita, která začala pod prapory imperialismu, poté přešla na komunismus v Sovětském svazu i v Číně, metastázovala do většiny přetrvávajícího napětí sužujícího východní Asii dodnes.

Náhlý, masivní „bleskový“ útok Sovětů do Mandžuska je třeba vnímat v kontextu sovětských realit a očekávání. Sověti nasadili proti Japonsku 1,6 milionu bajonetů, krytých masivním pancířem a leteckými prostředky. Kreml se pohyboval tak rozhodně, protože se obával, že se Japonsko vzdá, než se do boje mohou zapojit Sověti, a může tak přijít o kořist.

V Číně rostla také výzva k vzestupu Moskvy. Sověti si velmi dobře uvědomovali kampaň Mao Ce -tunga „Sinifikace marxismu“ a jeho směrování „28 bolševiků“ jako součást vnitřní války ve straně mezi mezinárodní frakcí oddanou Kominterně a nativistickou frakcí odhodlanou následovat maoisty, Čína-první řada.

V případě to však byl Mao, kdo vyhrál Mandžusko. Pomocí své opory v severní Číně a Mandžusku Mao obešel nacionalisty a vyhrál čínskou občanskou válku v roce 1949. Nacionalisté uprchli na Tchaj -wan, dříve součást japonské říše.

Pokud jde o další části japonské říše před rokem 1941, Rusové získali Sachalin a ovládli polovinu Koreje.

A došlo k dalšímu, skrytému sovětskému vítězství - infiltraci japonských institucí. Japonsko bylo po druhé světové válce zaplaveno místními komunisty. First, the members of the Japan Communist Party were released from prison by the Americans in October of 1945.

Next, the Siberian Detainees, more than a million soldiers and civilians captured by the Soviets and interned in concentration camps, returned. The Siberian Detainees, many brainwashed, exercised enormous ideological control over postwar Japanese thinking.

Then and now

Today, ex-enemy America is Japan’s chief ally and protector. Japan’s former European foes (the French and Dutch) and allies (Germany and Italy), united under the EU, are on-side too, albeit via a free-trade agreement, not an alliance. Former wartime enemies Australia, India and the UK all appear to be upgrading military cooperation with Japan, and Tokyo and London are negotiating an FTA.

Russia continues to view Japan as its main rival in the Far East. President Vladimir Putin has been stringing along negotiations over the Northern Islands that Japan claims and Russia occupies, with minimal progress.

Russia has no more territory to gain in the Far East, but it does have one final legacy from World War II to clear up – the elimination of the Americans from Russia’s Pacific flank and the end, finally, to the challenge to the great Russian empire from Japan.

The Kremlin looks unlikely to be able to do that. Instead, a vast new communist state has eclipsed Russia. Today, the rising power of China is casting ever longer shadows over the land of the rising sun and the region as a whole.

Jason Morgan is associate professor at Reitaku University in Kashiwa, Japan.


Campaign of 1905 [ edit | upravit zdroj]

Retreat of Russian soldiers after the Battle of Mukden.

With the fall of Port Arthur, the Japanese 3rd army was now able to continue northward and reinforce positions south of Russian-held Mukden. With the onset of the severe Manchurian winter, there had been no major land engagements since the Battle of Shaho the previous year. The two sides camped opposite each other along 60 to 70 miles (110 km) of front lines, south of Mukden.

Battle of Sandepu [ edit | upravit zdroj]

The Russian Second Army under General Oskar Gripenberg, between 25 and 29 January, attacked the Japanese left flank near the town of Sandepu, almost breaking through. This caught the Japanese by surprise. However, without support from other Russian units the attack stalled, Gripenberg was ordered to halt by Kuropatkin and the battle was inconclusive. The Japanese knew that they needed to destroy the Russian army in Manchuria before Russian reinforcements arrived via the Trans-Siberian railroad.

Battle of Mukden [ edit | upravit zdroj]

An illustration of a Japanese assault during the Battle of Mukden.

The Battle of Mukden commenced on 20 February 1905. In the following days Japanese forces proceeded to assault the right and left flanks of Russian forces surrounding Mukden, along a 50-mile (80 km) front. Approximately half a million men were involved in the fighting. Both sides were well entrenched and were backed by hundreds of artillery pieces. After days of harsh fighting, added pressure from the flanks forced both ends of the Russian defensive line to curve backwards. Seeing they were about to be encircled, the Russians began a general retreat, fighting a series of fierce rearguard actions, which soon deteriorated in the confusion and collapse of Russian forces. On 10 March 1905 after three weeks of fighting, General Kuropatkin decided to withdraw to the north of Mukden. The Russians lost 90,000 men in the battle.

The retreating Russian Manchurian Army formations disbanded as fighting units, but the Japanese failed to destroy them completely. The Japanese themselves had suffered large casualties and were in no condition to pursue. Although the battle of Mukden was a major defeat for the Russians and was the most decisive land battle ever fought by the Japanese, the final victory still depended on the navy.

Battle of Tsushima [ edit | upravit zdroj]

The Russian Second Pacific Squadron (the renamed Baltic Fleet) sailed 18,000 nautical miles (33,000 km) to relieve Port Arthur. The demoralizing news that Port Arthur had fallen reached the fleet while it was still at Madagascar. Admiral Rozhestvensky's only hope now was to reach the port of Vladivostok. There were three routes to Vladivostok, with the shortest and most direct passing through Tsushima Straits between Korea and Japan. However, this was also the most dangerous route as it passed between the Japanese home islands and the Japanese naval bases in Korea.

Admiral Togo was aware of Russian progress and understood that, with the fall of Port Arthur, the Second and Third Pacific Squadrons would try to reach the only other Russian port in the Far East, Vladivostok. Battle plans were laid down and ships were repaired and refitted to intercept the Russian fleet.

The Japanese Combined Fleet, which had originally consisted of six battleships, was now down to four (two had been lost to mines), but still retained its cruisers, destroyers, and torpedo boats. The Russian Second Pacific Squadron contained eight battleships, including four new battleships of the Borodino class, as well as cruisers, destroyers and other auxiliaries for a total of 38 ships.

By the end of May the Second Pacific Squadron was on the last leg of its journey to Vladivostok, taking the shorter, riskier route between Korea and Japan, and travelling at night to avoid discovery. Unfortunately for the Russians, while in compliance with the rules of war, the two trailing hospital ships had continued to burn their lights, ⎮] which were spotted by the Japanese armed merchant cruiser Shinano Maru. Wireless communication was used to inform Togo's headquarters, where the Combined Fleet was immediately ordered to sortie. ⎯] Still receiving naval intelligence from scouting forces, the Japanese were able to position their fleet so that they would "cross the T" ⎰] of the Russian fleet. The Japanese engaged battle in the Tsushima Straits on 27–28 May 1905. The Russian fleet was virtually annihilated, losing eight battleships, numerous smaller vessels, and more than 5,000 men, while the Japanese lost three torpedo boats and 116 men. Only three Russian vessels escaped to Vladivostok. After the Battle of Tsushima, the Japanese army occupied the entire chain of the Sakhalin Islands to force the Russians to sue for peace.

Military attachés and observers [ edit | upravit zdroj]

Japanese General Kuroki and his staff, including foreign officers and war correspondents after the Battle of Shaho (1904).

Military and civilian observers from every major power closely followed the course of the war. Most were able to report on events from the perspective of "embedded" positions within the land and naval forces of both Russia and Japan. These military attachés and other observers prepared first-hand accounts of the war and analytical papers. In-depth observer narratives of the war and more narrowly focused professional journal articles were written soon after the war and these post-war reports conclusively illustrated the battlefield destructiveness of this conflict. This was the first time the tactics of entrenched positions for infantry defended with machine guns and artillery became vitally important, and both were dominant factors in World War I. Though entrenched positions were a significant part of both the Franco-Prussian War and the American Civil War due to the advent of breech loading rifles, the lessons learned regarding high casualty counts were not taken into account in World War I. From a 21st-century perspective, it is now apparent that tactical lessons available to observer nations were disregarded in preparations for war in Europe, and during the course of World War I. ⎱]

In 1904–1905, Ian Standish Monteith Hamilton was the military attaché of the British Indian Army serving with the Japanese army in Manchuria. Amongst the several military attachés from Western countries, he was the first to arrive in Japan after the start of the war. ⎲] As the earliest, he would be recognized as the dean of multi-national attachés and observers in this conflict but he was out-ranked by a soldier who would become a better known figure, British Field Marshal William Gustavus Nicholson, 1st Baron Nicholson, later to become Chief of the Imperial General Staff.


How Russian Defeat During the Siege of Port Arthur by Imperial Japan Changed the World

Klíčový bod: Russia's loss was the first time an Asian power completely beat a European country in war.

On the chilly night of February 8, 1904, the Imperial Russian Navy’s Pacific Squadron lay peacefully at anchor just outside Port Arthur’s main harbor. Part fortress, part naval base, Port Arthur was located at the tip of the Liaodong Peninsula in southern China. With the Yellow Sea to the east and the Bohai Sea to the west, it commanded the approaches to Peking (Beijing), China’s ancient capital. Port Arthur also protected Russian interests in the region, particularly its claim to mineral-rich Manchuria.

Japan also coveted Manchuria, just as it had designs on neighboring Korea. The two rival empires were on a collision course, and half-heated attempts to resolve their differences only seemed to accelerate the headlong rush to war. In early 1904, Port Arthur received word that Japan had broken off diplomatic relations, but the news scarcely lifted an eyebrow. Who would dare to attack the great fortress, a bastion of Holy Mother Russia?

Japanese Sneak Attack on Port Arthur

Seven Russian battleships were riding at anchor, including the flagship Petropavlovsk, a 12,000-ton vessel that mounted four 12-inch and 12 6-inch guns. No less than six cruisers also were on hand, along with the transport ship Angara. The cruisers Pallada and Askold probed the ocean darkness with their searchlights, a precaution against surprise attack. Vice Admiral Oskar Victorovitch Stark, the fleet commander, had ordered the searchlights utilized to guard the approaches to the Russian ships. He also commanded that each vessel’s torpedo nets be raised, but some of the ships ignored the order. Most of the crews were ill-trained, and many of the officers were arrogant aristocrats more interested in shore leave than the overall welfare of their men.

At 11:50 pm, 10 Japanese ships from the 1st, 2nd, and 3rd Destroyer Flotillas suddenly appeared out of the blackness and launched a series of torpedoes at the Russian ships. Ironically, the Russian searchlights had found the Japanese ships moments before the attack began. The Japanese held their breath as long fingers of light illuminated their destroyers for a few seconds before moving on. No alarm was raised, so a relieved Captain Asai Shojiro ordered his destroyers to launch their torpedoes at once. The Russian sailors on searchlight duty apparently had mistaken the Japanese ships for returning Russian patrol vessels. There had been no formal declaration of war between the two countries, and surprise was complete.

When the night attack was over, three of Russia’s proudest ships were damaged. Pallada, Retvizan, and Tsarevitch were crippled the latter’s bulkhead was shattered and her forward compartment flooded. Ironically, only three of the 16 Japanese torpedoes fired that night found their mark the rest either missed or malfunctioned. It didn’t matter. Japan had struck first, a psychological blow that put the Russians badly off-kilter in the opening months of the conflict.

There were sound strategic reasons why the Japanese wanted Port Arthur. First and foremost, they hoped to wipe out what they considered a national dishonor. In 1894-1895, a newly modernized Japan had fought a war against the decaying Chinese empire. It was an easy victory, and the triumphant Japanese forced the Chinese to sign the Treaty of Shimonoseki. The pact gave Japan the Liaodong Peninsula and allowed it to occupy Korea, at the time still a Chinese vassal state. One of the victors’ first acts was to land at Port Arthur, and as soon as Japanese troops were ashore they massacred the Chinese garrison. As many as 2,000 Chinese were put to the sword, a figure that included women and children.

The Gibraltar of the East

Russia viewed the events with a mixture of jealousy and alarm. Czar Nicholas II and his ministers felt that China’s decline offered new opportunities for Russian expansion in the Far East. In the wake of the Boxer Rebellion, the various European powers were scrambling to grab choice bits of the Chinese mainland, and it was natural for Russia to stake its own claim. Manchuria was a bleak land of frigid wastes and barren hills, but underneath the windswept surface lay enormous deposits of coal, iron, and copper.

For the Russians, the real prize was Port Arthur and the Liaodong Peninsula. The hills surrounding Port Arthur shielded its harbor from the worst effects of the freezing blasts of winter wind that barreled in from the Arctic, keeping its port facilities ice free all year round. Vladivostok, the terminus of the Trans-Siberian Railway, was some 1,220 miles to the north, and its harbor was frozen solid for at least three months of the year. Accordingly, Russia joined with Germany and France to force Japan to relinquish control of the Liaodong Peninsula and return it to China. Japan yielded grudgingly to the so-called Tripartite Intervention, but the subsequent loss of face was hard to bear. Tokyo would bide its time, gather strength, and win back what had been “stolen” from Japan.

Once Japan was ejected from the region, Russia lost no time in strong-arming the Chinese into a new series of concessions. Peking agreed to a 25-year lease of Port Arthur and a rail line through Manchuria. A rail spur was also constructed that linked Port Arthur to the Trans-Siberian railhead at Harbin. Russian engineers worked hard to strengthen Port Arthur’s defenses. The goal was to make the town the Gibraltar of the East. Russia’s desire to have a warm water port, a dream that dated back as far as Peter the Great, seemed at last fulfilled.

A Fortress and a Naval Base

By 1904, Port Arthur was one of the most heavily fortified places on earth, a position that most observers thought was impregnable. It was named after Lieutenant William C. Arthur of the British Royal Navy, who sheltered there in 1860 during a raging typhoon. He described the harbor in great detail, and before long people started calling the place Port Arthur in honor of the intrepid Englishman. Port Arthur in some respects was not one city but two: an Old Town and an embryonic New Town. Old Town’s narrow, unpaved streets were lined with dilapidated warehouses, shabby hotels, and poorly built administrative and residential buildings. By contrast, New Town boasted broad tree-lined avenues and modern buildings—a visual declaration that Russia was there to stay.

When all was said and done, Port Arthur was both a fortress and a naval base. In the East Basin of the harbor were docks, machine shops, fuel depots, and ammunition stockpiles. The Japanese would find Port Arthur a tough nut to crack. The first line of defense was a series of fortified hills that rose like a giant’s backbone against the slate gray skies. They ran in a great semicircle some 20 miles through the brownish-gray landscape, bristling with 6-inch guns and Maxim machine guns. Gaps between the forts were filled with connecting trenches and covered ways, and good roads assured an easy passage for men, guns, ammunition, and supplies.

Among the more prominent forts were Little Orphan Hill and Big Orphan Hill to the east and 203 Meter Hill, 174 Meter Hill, and False Hill to the west. Thick tangles of barbed wire were strung on the precipitous slopes, and wherever possible natural features were incorporated into the design. Big Orphan and Little Orphan Hills were steep, and the Russians had purposely dammed the Tai River to provide a natural moat at their bases. The Russians also made good use of old Chinese fortifications that once had sheltered and protected Old Town. Most prominent was the Chinese Wall, a 10-foot-high mud and brick structure that snaked its way through the western outskirts of Port Arthur. It was protected from artillery fire and featured a covered way that could be used for both shelter and communication purposes.

“Port Arthur Will be My Tomb!”

In the weeks before the siege, Maj. Gen. Roman Kondratenko and his 8th Siberian Rifles were assigned the task of strengthening the port’s defenses. Hundreds of Chinese supplemented the work force, digging into the hard earth and carting away basketfuls of soil. There was a shortage of concrete and barbed wire, so the Russians improvised with telegraph line. Kondratenko’s men also planted land mines and laid new telephone lines for better communications and fire control. Approaches to the fortifications were sown with fiendishly ingenious booby traps such as nail boards, wooden planks that bristled with a carpet of 5-inch nails, points facing outward. Since Japanese troops often wore straw sandals, the nail boards would prove particularly effective. The Russians also built trenches in the sides of steep hills and roofed them with timber supports. Once covered with earth and boulders, they seemed part of the hill’s natural slop e. Loopholes and vision slits allowed defenders in the trenches to fire down upon advancing attackers and roll down hand grenades.


Japanese attack Port Arthur, starting Russo-Japanese War


On February 8, 1904, just before midnight, Japanese destroyers entered the harbor of Port Arthur (now Lü-shun, China). Soon after, they unleashed torpedoes against Russian ships in a surprise attack that began the Russo-Japanese War.

The conflict grew over competition between Russia and Japan for territory in both Korea and Manchuria, in northern China. Japan had won Port Arthur, at the tip of the Liaotung Peninsula, from China in an 1894–1895 war. Russia joined with other European powers to force it to relinquish the port, however — and then three years later had compelled China to grant the city to it. These actions rankled Japan, as did Russia’s refusal to honor a promise to withdraw troops from Manchuria. Japan decided to go to war.

The attack on Port Arthur resumed in the late morning of February 9, when bigger Japanese ships began shelling the Russian fleet and nearby forts. The Russians put up more resistance than expected, however, and the Japanese ships withdrew.

/>The attack on Port Arthur was inconclusive, but the rest of the war went largely Japan’s way. The Japanese enjoyed several victories in 1904, seizing Korea in March, and defeating Russian forces twice in Manchuria during the summer. More success followed in 1905, with the surrender of Port Arthur in January, a victory over a large Russian army in Manchuria in March, and a decisive naval battle at Tsushima Strait in May that destroyed the Russian fleet. Russia’s government, facing unrest at home, was forced to seek peace.

The Russo-Japanese War marked the first victory of a non-European nation against a European one in modern times. It also contributed to unrest in Russia that would lead, more than a decade later, to the Russian Revolution.

“This Day in World History” is brought to you by USA Higher Education.
You can subscribe to these posts via RSS or receive them by email.

Our Privacy Policy sets out how Oxford University Press handles your personal information, and your rights to object to your personal information being used for marketing to you or being processed as part of our business activities.

We will only use your personal information to register you for OUPblog articles.


The Russo-Japanese War begins, Feb. 8, 1904

Armed conflict between Russia and Japan began on this day in 1904 when the Japanese navy launched a surprise attack on Port Arthur and blockaded the Russian Far East fleet in what is now northeast China. A victorious Japan forced Russia to curtail its expansionist policy in the Far East, becoming the first Asian power in modern times to defeat a European one.

The immediate involvement of the United States in that struggle revolved mainly around an American good-faith effort, which was accepted, to mediate between the warring powers. However, the geopolitical fallout from that 113-year-old conflict has been felt repeatedly for many more years, both in the White House and on Capitol Hill, even to this day.

The ramifications loomed in the background with the advent and outcome of World War II in the Pacific Theater in the rise of Communist China during the Korean War, in which the Chinese staged a successful surprise attack against the American-led U.N. forces as they approached the Yalu River under Gen. Douglas MacArthur in the ensuing Sino-Soviet split and during the decades-long Cold War.

In pre-Soviet times, Russian expansion into Eastern Asia triggered the war. Russian ambitions ran counter to Japanese plans to gain a foothold on the Asian mainland. In 1898, the Russians leased Port Arthur (now Lushun) from China, with the aim of turning it into a major naval base. The Japanese reacted by mounting a naval blockade.

DeVos defeat just the start for reeling Democrats

The fortunes of war favored one side and then the other — until the climactic Battle of Tsushima, in which the Russian Baltic Fleet, which had sailed halfway around the world and had taken on coal at what later became a major U.S. base during the Vietnam War, was annihilated by the Japanese navy.

Japan and Russia, both exhausted by heavy casualties, finally accepted an offer by President Theodore Roosevelt to broker a peace treaty. (Roosevelt’s ultimately successful diplomatic efforts earned him the 1906 Nobel Peace Prize.)

Under the resulting Treaty of Portsmouth, signed at the New Hampshire coastal resort on Sept. 5, 1905, Russia gave up its lease of Port Arthur, ceded to the Japanese the southern half of Sakhalin Island, evacuated Manchuria, and recognized all of Korea as a Japanese sphere of influence. Japan’s defeat in World War II reversed these territorial gains.

In China, fallout from the war ultimately led to the downfall of the Qing dynasty in 1912. Although the ensuing revolution ushered in a republic, China remained unprepared — then as now — to become a democracy.

This article tagged under:

Missing out on the latest scoops? Sign up for POLITICO Playbook and get the latest news, every morning — in your inbox.


Russo-Japanese War: Japan’s First Big Surprise


This 1905 photo of a flag-waving crowd in Tokyo records the mixed outcome of the Russo-Japanese War. Smiles reflect Japan's supremacy over its Russian foe, while grim faces belie the high toll of that victory. (Knihovna Kongresu)

‘For all the talk of Bushido nebo Yamato damashii (&ldquoJapanese spirit&rdquo), virtually every victory was more expensive than it had to be’

Everyone knows that wars are supposed to teach us lessons, and that only a careful study of the last war allows armies to prepare for the next one. Consider our standard narrative of the 1904&ndash05 Russo-Japanese War: It featured trenches and barbed wire, rapid-fire artillery and machine guns, and hundreds of thousands of casualties. European generals did not seem to learn much from it, however. Just 10 years later they led armies into World War I, and in many ways that conflict looked like a replay: the trenches and wire, the pounding artillery, machine guns chattering away and soldiers being sent to their deaths wholesale in senseless infantry assaults.

An open and shut case of military ignorance?

The notion that the generals of World War I failed to note the lessons of the Russo-Japanese War is laughable. Every single Great Power&mdashincluding the United States&mdashsent observers to the earlier conflict, and staff officers pored over their reports in excruciating detail. The intensive firepower, the strength of the defense, the monstrous casualties&mdashthe Great Powers knew all about these things. Indeed, the lessons they learned from &ldquoWorld War Zero&rdquo guided the fighting in World War I.

If you were handicapping a war between the Russian and Japanese empires in 1904, you probably would have picked the Russians to win. Russia held all the strategic advantages: three times the population (130 million to 47 million), five times the trained military manpower and virtually unlimited resources. Just as important to the contemporary world, the Russians (most of them, anyway) were white Europeans, and in the heyday of Western imperialism it seemed inconceivable for an Asian people to beat them in a war. When conflict did erupt, the smart money was on Russia&mdashliterally. Japan needed foreign loans to fight the war but found that international money markets were closed to them. No one in Europe was eager to loan money for a quixotic and probably doomed military adventure.

Japan itself was a question mark. Dragged out of centuries of isolation by the &ldquoblack ships&rdquo of Commodore Matthew Perry in the 1850s, the country had embarked on a crash modernization program. It had abolished its feudal system, established a central government with a Western-style constitution, and formed a modern army and navy. Such rapid change is never easy, and the new state had to fight a series of nail-biting civil wars against remnants of the old samurai caste and southern rebels, an ordeal it barely survived. Since then Japan had fought and won a war with China in 1894&ndash95, but to Western analysts that Asian-on-Asian conflict said little one way or the other about Japan&rsquos military proficiency.

Japan&rsquos leaders shared this uncertainty. They understood Japan&rsquos weakness vis-à-vis the West, and they knew they could never survive a contest of numbers and materiel with one of the Great Powers. They had to find a different way to prepare the nation for armed struggle. If Japan could not contend in the material realm, perhaps it could rely on spiritual factors: its unique heritage, its unbroken imperial line stretching back more than 1,000 years its sense of cultural and moral superiority to neighboring races. Japan had rid itself of the samurai during the civil wars, but now it had to resurrect something like the old samurai ethos and impose it on its peasant conscripts. It had to turn these ordinary soldiers into &ldquohuman bullets&rdquo who were willing, even eager, to die in the service of the emperor.

And so Bushido (&ldquothe way of the warrior&rdquo) was born. Death before dishonor. No retreat. No surrender. It was an idealized samurai code, one that many samurai had failed to live up to in the past. While its roots are ancient, Bushido was also a modern invention, a conscious attempt by the Japanese military to create a spiritual equalizer on battlefields that it could never hope to dominate with brute force or numbers.

It is easy to shake our heads over this today, since we know how it all ended in 1945. But consider the course of the Russo-Japanese War: Tensions between the two empires had been rising for a decade. After Japan&rsquos quick victory over China, the Western powers had stepped in and forced Japan to hand back key territorial gains, including the naval base at Port Arthur on the Liaotung Peninsula. Japanese anger rose when the Russians first occupied the port and then leased it from China for 25 years. Subsequent Russian railroad building in the region&mdashthe Trans-Siberian to Vladivostok, the Chinese Eastern through Manchuria, and the South Manchuria down to Port Arthur&mdashseemed to herald a Russian grab for dominance in East Asia, and when Russian business interests pressured the Korean court into granting mining and timber concessions, the Japanese felt they had no choice but to strike.

On Feb. 8, 1904, Japan opened hostilities with a surprise attack on Russia&rsquos 1st Pacific Squadron in Port Arthur. Ten Japanese destroyers approached the roadstead at night, loosed their torpedoes at the anchored Russian ships and sped off. The attack left two of Russia&rsquos seven modern battleships (Retvizan a Tsesarevich) extensively damaged. A follow-up attack the next morning by the Japanese battle fleet under Admiral Heihachiro Togo was an inconclusive affair, however. The Russians refused to give battle, sheltering under the protective fire of their shore batteries. After damaging five more Russian ships, Togo withdrew.

It was only a partial success, but with the Russian fleet bottled up in Port Arthur, the Japanese could now transport armies to the mainland. On February 16 First Army landed at Chemulpo (present-day Inchon) in Korea. Led by General Count Tamemoto Kuroki, it comprised the 2nd, 12th and Guard Divisions, 42,500 men in all. After entering Seoul, Kuroki launched his army north. He soon reached the Yalu River and in late April engaged a Russian force&mdashthe 3rd Siberian Corps, 16,000 men plus a 5,000-man brigade of Cossack cavalry&mdashdug in along the north bank. Even granting the edge in numbers, Kuroki handled his attack skillfully, using a flanking maneuver upriver by the 12th Division to get the Russians to commit their reserves, then launching a brisk frontal assault by the 2nd and Guards Divisions that cracked the position and drove the defenders back in disorder from the Yalu.

It had been a tough little fight. Russian defensive fire had meted out major punishment to the 12th Division&rsquos flanking attack, and the Guards Division, too, had run into a buzz saw in its frontal assault. Both sides were firing artillery with the new shrapnel shells, and the casualties were not only high but also often horrible to look upon. But the fight also showed Japan might not be a bad investment after all, and the country began to find eager lenders in the foreign banking community. Moreover, it set the pattern for the rest of the war: The Japanese would take all the risks, launch virtually all the attacks and drive the Russians from one defensive position after another.

On May 5 the Second Army landed at Pitzuwo on the Liaotung Peninsula. As General Baron Yasukata Oku&rsquos men marched south, advancing on the key port of Dalny, they soon reached one of the world&rsquos great military bottlenecks. As the peninsula extends southwest, it narrows into an isthmus just 3,500 yards wide at its narrowest point. Looming over it is Nanshan, a ring of hills about a mile in diameter. The bare, open slopes provided the Russians with a perfect field of fire, and they had also fortified the hill with trenches, barbed wire and machine guns. Artillery was plentiful, the guns dug in deeply and connected by telephone, and fronting the position were dense minefields and a double fence of barbed wire. Russian engineers had even hauled up a generator to power searchlights, in case the Japanese tried a nighttime coup. As a military observer for the Časy of London put it, if a Russian army could not hold Nanshan, &ldquoIt is hard to say what position it can expect to defend with success.&rdquo

Needless to say, Nanshan was not a battle of finesse. Thick waves of Japanese infantry, three divisions abreast, stormed the hill, only to be mowed down by Russian machine-gun fire, as well as by artillery deployed to the rear in one of history&rsquos first uses of indirect fire. The Japanese came up again and again over the course of the day, launching nine separate charges and reeling back each time with heavy losses. Only the 4th Division, on the right flank, managed to move forward, due mainly to fire support from a nimble flotilla of Japanese gunboats in Chinchou Bay. In an unusual 20-minute amphibious assault the men actually had to enter the water, wade with rifles held high and then re-land. They made just enough progress to prompt the Russian commander at Nanshan to blow his ammunition dumps and order a retreat. The Japanese had taken Nanshan, but losses had been grievous&mdashnearly 5,000 men on a very small field.

Brisk maneuver, aggressive frontal assaults, contempt for death: This was the Japanese recipe for success. It was costly, but it worked, and even if it did not &ldquoforce&rdquo the enemy to retreat in any real sense, it seemed to put Russian commanders in the mood to flee. It would be the same in the next three battles, each one larger than the last, each one bloodier, and each ending in Japanese victory.

Consider the fight for Port Arthur itself. The next Japanese army to arrive in the theater was the Third, its 90,000 men commanded by General Baron Maresuke Nogi, the same crusty old warrior who had wrested Port Arthur from the Chinese during the previous war. Nogi landed at Dalny, marched his three divisions (1st, 9th and 11th) south toward Port Arthur and on August 19 launched an assault on the outer works.

Given his desire to seize the fortress quickly, the size of the forces involved and the available firepower, losses were bound to be high. But even an assault on a fortress can have some subtlety. Nogi went for a short bombardment followed by a single thrust along the eastern approaches to Port Arthur, the most heavily defended point in the Russian line. He seriously underestimated the strength of the defenses&mdashconcrete and steel bunkers, fortified villages, lunettes, barbed wire, trip wires and electric mines. The result was predictable, and horrific. Japanese infantry came up with their usual verve, three divisions abreast, and were shot to pieces. Back they came and then again. The fighting raged for six days, or, to be more accurate, six days a nights, as searchlights were now part of the arsenal. In the end Bushido bowed to firepower, and Nogi called off the assault. In taking a few outlying forts, his army had suffered more than 18,000 casualties.

There would be a second assault on Port Arthur in September and a third in October. The latter sacrificed more than 4,000 men in a vain attempt to take 203 Meter Hill, the dominant height on the left of the Russian line. With winter coming on, Nogi made one last try in November. His army now bulged with 100,000 men, backed by the fire of 11-inch Krupp howitzers. This attack, too, left thousands of Japanese dead in front of the Russian trenches, but bit by bit Nogi&rsquos infantry, braving enemy fire and ignoring their losses, fought their way to the top of the hill. The cost, again, had been high: another 8,000 men.

It was the decisive moment in the siege. With a direct line of sight down into the harbor, the Japanese could now call down artillery fire onto the Russian fleet, and they destroyed it, a ship at a time, in December. In January 1905 Port Arthur surrendered. Disease and six months of fighting had cost the Japanese 90,000 men, a high price to pay even when driving an enemy out of a supposedly impregnable position.

As the fighting raged at Port Arthur, the main Japanese drive to the north had begun. Three armies, the First, Second and the newly arrived Fourth (General Viscount Michitsura Nozu), now converged on the city of Liaoyang. Field Marshal Iwao Oyama, chief of the Japanese General Staff, had arrived in theater and was acting as supreme commander. His aim was not merely to drive back the enemy or to seize Liaoyang, but to destroy the Russian forces in Manchuria and end the war. To that end he had two armies (the Second and Fourth) advance directly upon the city, moving up the line of the South Manchuria Railway. They would launch a frontal assault to pin the Russians in place, while Kuroki&rsquos First Army made a wide flanking maneuver on the right, crossing the Taitsu River and getting into the Russian rear.

It was a solid plan, but again the Japanese underestimated their enemy. Kuroki started out on August 26, but rather than pass cleanly around the Russian flank, he had to fight his way up to the river. When he finally did cross, a storm blew away the bridges to his rear. It was a tight spot, with Russians to the front and a swollen river to his rear. But as grimly as the Russians defended, they never managed any sort of counterstroke. Kuroki&rsquos losses were heavy, but he was able to grind his way forward, posing a threat to Liaoyang and compelling the Russians to retreat. As for those armies launching the frontal assault, their men died in droves, and the final casualty toll for both sides topped 40,000 men.

Once again the Japanese had pried the Russians from a heavily fortified position. It was clear, however, they were reaching their limit. They had made an epic march deep into Manchuria but were no closer to ultimate victory. The Russians had lost every battle but remained in the field, and their army was growing with the arrival of every troop train. Oyama knew it was time for a decisive win.

In early 1905 the Japanese once again marched up the South Manchuria line and met the Russians, entrenched this time in front of the city of Mukden. The resulting battle, opening on February 20, was the largest of the war and among the largest in history: 330,000 Russians facing 270,000 Japanese. Oyama now had five full armies under his control, a suitable battle array for this gifted commander. The newly arrived Fifth Army (General Baron Kageaki Kawamura), on the extreme right of the Japanese line, led off the attack with a thrust through the rough terrain southeast of Mukden. When the Russians countered by shifting reserve formations to block it, Oyama launched a frontal assault by the three armies in his center. Advancing directly on the Russian trenches, they took heavy losses, but their Krupp howitzers dished out some serious pain to the entrenched Russians.

With the defenders pinned frontally, and their reserves committed far to the east, Oyama launched his main blow&mdasha wide turning maneuver to the west by Nogi&rsquos Third Army, aiming to outflank and destroy the Russians in a battle of encirclement. Nogi set out on February 27, but as at Port Arthur he moved a bit too slowly, a function of raging snowstorms, his own nature and tough enemy resistance. The combination allowed the Russian commander, General Alexei Kuropatkin, to organize hasty counterattacks by small reserve detachments, often comprising rear-area personnel, supply troops and cooks, men not used to the rigors of tactical combat. They slowed but did not stop Nogi&rsquos advance. The Japanese gradually drove in the Russian flank, and soon the line was bent into a tight crescent some 100 miles long. On March 9, with the Japanese nearing the railroad and his reserves used up, Kuropatkin ordered a retreat through a very narrow corridor. In fact, it was a nightmare&mdasha gauntlet peppered with Japanese fire from both sides.

The Japanese had won their war, but it had been a grueling contest. Initial plans had gone awry. The failure to destroy the Russian fleet in Port Arthur had led to a bloody land campaign to take the town itself. For all the talk of Bushido nebo Yamato damashii (&ldquoJapanese spirit&rdquo), virtually every victory was more expensive than it had to be, including 75,000 more casualties at Mukden. Not everyone was happy to serve as a human bullet in Manchuria, and publication of the casualty rolls was the occasion for serious unrest and even rioting in Japan.

But let us return to our original notion of war&rsquos lessons. Imagine being a European staff officer in 1910. It is a tense era, and a general war seems inevitable. You are a diligent student of the military arts, and you recognize the importance of military history. What lessons would you draw from the Russo-Japanese War? Could you honestly look at it and say machine guns and entrenchments are too terrible? That they have rendered the attack obsolete? You would be far more likely to conclude that victory had gone to the side that attacked, kept attacking and had stomach enough to tolerate casualties. You would think a lot about Port Arthur: one failed assault after another with losses that would have crushed many armies, until the Japanese had apparently willed themselves to final victory on 203 Meter Hill. You would vow that, when your chance came, you would be equally determined.

World War I was horrific, especially the blood-drenched fighting on the Western Front. It wasn&rsquot because the generals ignored the Russo-Japanese War, however. On the contrary, they studied it carefully and drew what seemed to them logical conclusions about how to achieve victory. Perhaps the lessons of war are more complex than we like to think.

For further reading Rob Citino recommends Rising Sun and Tumbling Bear, by Richard Connaughton Japan&rsquos Imperial Army, by Edward J. Drea and The Russian Way of War, by Richard W. Harrison.


Podívejte se na video: Rusko japonská válka 1904 1905 (Červen 2022).


Komentáře:

 1. Zulkimuro

  To je skvělý nápad

 2. Vandyke

  Vaše téma je už měsíc jako podobenství o voyazytsya po celém internetu. Někdy se mu také říká vousatý boyan. Ale obecně, díky kaneshne

 3. Shareef

  I apologize, but could you give more information.

 4. Beauvais

  Nápad je to dobrý, souhlasíte.

 5. Jaisen

  přišel jsem o něco?

 6. Rechavia

  Všichni výše řekli pravdu. Můžeme komunikovat o tomto tématu. Tady nebo v PM.

 7. Rodrigo

  Mám podobnou situaci. Můžete diskutovat.

 8. Idris

  prosím přepište fráziNapište zprávu