Historie podcastů

Kočky ve středověku

Kočky ve středověku


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Život kočky ve středověku (c. Ve starověkém světě byla kočka velmi uznávána kulturami tak rozdílnými, jako je Čína, Egypt a Řím, ale ve 13. století n. L. V Evropě již dávno ztratila svůj dřívější status. a byl obecně tolerován pro své praktické použití při omezování škůdců, ale nebyl často ceněn jako domácí zvíře.

Kočka ztratila své dřívější postavení díky úsilí středověké církve, která podporovala spojení kočky s ďábly a temnotou jako součást jejich dlouhodobé agendy démonizace pohanských vír, rituálů a hodnot. Učenec Desmond Morris píše:

Náboženští fanatici často používali mazané zařízení k přeměně hrdinů jiných lidí na padouchy, aby vyhovovaly jejich vlastním účelům. Tímto způsobem byl starověký rohatý bůh, který chránil dřívější kultury, nejprve přeměněn na zlého ďábla křesťanství a z uctívané posvátné kočky starověkého Egypta se stala zlá čarodějnická kočka středověké Evropy. Mnoho věcí, které předchozí náboženská víra považovala za svaté, nové náboženství automaticky zatratilo. Tímto způsobem začala nejtemnější kapitola dlouhé kočičí asociace s lidstvem. Po staletí byla pronásledována a krutosti, které na ní byly nahromaděny, dostaly plnou podporu církve. (158)

Jakmile byla kočka spojena se Satanem, byla pravidelně mučena a zabíjena, aby se odrazila smůla, jako znak oddanosti Kristu, nebo nedílná součást rituálů zahrnujících ailuromanci (používání koček k předpovídání budoucnosti). Kočky byly odsouzeny papeži a zmasakrovány celými vesnicemi a do doby osvícenství v 18. století n. L. Nezískaly ani polovinu svého dřívějšího postavení. Viktoriánský věk 19. století n. L. By umožnil úplné obnovení stavu kočky.

Kočky ve starověkém světě

Sdružení kočky se starověkým Egyptem je dobře známé. Kočky byly tak ceněny, že podle Hérodota, když došlo k požáru egyptského domu, se lidé nejprve zabývali záchranou svých koček a teprve potom je napadlo uhasit. Když zemřela rodinná kočka, lidé z domova pozorovali stejné rituály smutku jako u člena lidské rodiny a kočky byly běžně mumifikovány v nejjemnějším povlečení.

Kočka ve starověkém Egyptě byla úzce spjata s bohyní Bastet, která předsedala krbu, domovu, ženám a ženským tajemstvím. Bastet byla jedním z nejpopulárnějších božstev Egypta, protože slibovala mír a prosperitu svým přívržencům obou pohlaví. Každý muž měl matku nebo sestru, manželku nebo dceru, o kterou se staral a kterou chtěl mít v bezpečí, a zároveň toužil po klidném a prosperujícím domově, a to Bastet doručil.

Máte rádi historii?

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného týdenního e -mailového zpravodaje!

Egypťané po tisících každoročně cestovali do jejího posvátného města Bubastis na její festival a ona a její kočky byly ceněny tak vysoko, že v roce 525 př. N. L. Se egyptská armáda v Pelusiu vzdala Peršanům, kteří na své štíty namalovali Bastetův obraz a před městskými hradbami před sebou hnali kočky a další zvířata. Egypťané považovali kapitulaci za vhodnější než poškození koček.

Egypťané zakázali vývoz koček - trestem za vynesení kočky ze země byla smrt.

V Řecku a Římě kočka nikdy nedosáhla stejného božského postavení, ale byla stále ceněna. Řekové poznali hodnotu kočky v boji proti škůdcům a také si ji chovali jako mazlíčka, zatímco Římané, kteří dávali přednost používání lasic, aby se zbavili myší a potkanů, soustředili své úsilí na rozmazlování svých kočičích přátel. Kočky si užívaly života ve starověkém Římě téměř stejně jako v Egyptě, jak dokládají latinští autoři a římské hroby zobrazující zármutkem postižené majitele koček.

Egypťané zakázali vývoz koček - trestem za vynesení kočky ze země byla smrt - a zřídili ve svých přístavech pracovní skupinu, která prohledávala vyloďovací lodě, aby se ujistila, že na palubu nebyla pašována žádná kočka. Chytré posádky a kapitáni však museli najít nějaký způsob, jak tento zákon obejít, protože kočka skončila transportována z Egypta do Řecka, Říma a severní Evropy. Nejpravděpodobnějšími zodpovědnými za to byli námořníci Féničané, mistři mořeplavců a nejvýznamnější obchodníci starověkého světa, kteří dost možná také rozšířili asociaci kočky s čarodějnictvím a podsvětím.

Kočky, ženy a Židé

Féničané cestující ze země do země přenášeli spolu se svým zbožím mýty a legendy kultury. Řecká bohyně Hecate (a její římský protějšek Trivia) předsedala smrti, temnotě, magii/čarodějnictví a duchům. Hecate byla úzce spojena se psy, kteří podle legendy slyšeli její přístup a vyli; pes, který vypadal, že štěká na nic, prý ve skutečnosti varoval rodinu Hecate a její duchy u dveří.

Jeden velmi populární mýtus však spojoval Hecate s kočkami a byl to příběh velkého řeckého hrdiny Herakla (římského Herkulesa). Heracles je počat, když bůh Zeus svede smrtelnou princeznu Alcmene. Hera, Zeusova žárlivá manželka, se pokusí zabít Alcmene, ale žena jménem Galinthius, služka Alcmene, zmaří Herin plán a zachrání její milenku a budoucího hrdinu. Rozzuřený Hera potrestá Galinthia tím, že ji promění v kočku a pošle ji do podsvětí, aby sloužila Hecate.

Heraklův mýtus patřil ve starověku k nejoblíbenějším a byl výrazně posílen latinským spisovatelem Antoninem Liberalisem (2. století n. L.) V jeho Metamorfóza, převyprávění starších legend a příběhů, které bylo zkopírováno a distribuováno od jeho první publikace až do 9. století n. l. a pokračovalo jako bestseller až do 16. století n. l.

I když většina populace středověké Evropy byla negramotná, na tom by nezáleželo, protože příběhy byly běžně přenášeny ústně. Tento příběh spojující kočku s temnotou, čarodějnictvím a podsvětím spojený s úsilím Církve o démonizaci hodnot dřívějších vír by šel daleko k odsouzení kočky na podprůměrnou existenci.

Ke špatné pověsti kočky dále přispělo její spojení s ženským rodem, přenesené z Egypta, a špatné světlo, ve kterém byly vnímány ženy v raném středověku. Před popularizací kultu Panny Marie ve vrcholném středověku (1000-1300 n. L.), Spojeného s francouzskou romantickou tradicí dvorské lásky, která pozvedla postavení žen, byly ženy úzce spjaty s Evou a Pádem muže v zahradě z Edenu. Ženy byly považovány za vrozeně hříšné, chtivé a zodpovědné za první pád muže i za to, s čím se potýká každý jednotlivý muž poté, co to Adam musel vydržet.

Mytologie Bible, považovaná za božskou pravdu, také hanobila Židy jako zabijáky Krista a po celou dobu středověku v Evropě byli Židé spojeni také s kočkou. Židé prý kočku uctívali, dokázali se přeměnit na kočky, aby se vplížili do křesťanských domovů, aby praktikovali neplechu nebo kouzlili, a také se věřilo, že kočky ukřižují jako výsměch Kristově smrti na kříži. Pro patriarchální kulturu středověku byla kočka snadno tím nejpodlejším tvorem, který se mohl plazit po celé Zemi.

Kočky jako věštci a papežský dekret

Ve stejné době však středověcí křesťané považovali kočku za užitečnou při hubení škůdců a jako prostředek k nadpřirozenému vhledu. Krysy a myši a další havěť, jak bylo pozorováno, byly pěkně ovládány jednou nebo dvěma kočkami v domě a obchodníci a posádky lodí je považovali za prospěšné i při ochraně zásilek obilí nebo jiného nákladu při přepravě nebo skladování.

Cvičení ailuromancy, pomocí kterého bylo možné předpovídat budoucnost pozorováním pohybů kočky, také trochu více ocenilo kočku. Většinou ailuromancy zahrnovalo pouze sledování kočky, jejíž chování bylo považováno za schopné předpovídat počasí, nečekaného hosta za dveřmi a další podobné věci. Ailuromancy však v rituálu známém jako taghairm, praktikuje se ve Skotsku po celý středověk a až do 16. století n. l.

Člověk by vzal kočku a opékal ji zaživa na otevřeném plameni a obrátil ji na rožni. Kočka křičela v agónii a to přivolalo ďábla, aby chránil jednoho ze svých. Ďábel by prosil osobu, aby ukončila kočičí utrpení, ale ta osoba to vydržela, dokud ďábel neslíbil splnit určitý požadavek - často nějakou předpověď budoucnosti -, kdy bude kočka vyřazena ze své bídy.

Kočka byla dále spojena s démonem prostřednictvím práce spisovatele Waltera Mapy (c. 1140-1210 n. L.), Který tvrdil, že náboženské hnutí Patarines (kteří hledali reformy ve zkorumpované katolické církvi), s nímž byl úzce spojen kacířská katarská sekta uctívala kočku jako součást svých temných obřadů. Mapa uvádí, jak ti křesťané, kteří upadli do hříchu a omylu, když se připojili k Patarinům, ale kteří se od té doby vrátili k pravé víře, podali tuto zprávu o pravidelně sledovaném rituálu:

Při první noční hlídce, se zavřenými dveřmi, vchodem a okny, rodiny mlčky seděly, každá ve své `` synagoze`` a čekaly. A uprostřed nich přichází visící za lano černá kočka velké velikosti. Jakmile uvidí tuto kočku, světla zhasnou. Nezpívají ani recitují zřetelně hymny, ale mumlají je se zavřenými zuby a cítí se ve tmě směrem k místu, kde viděli svého pána, a když ho najdou, políbí ho, tím pokorněji závisí na jejich pošetilosti, někteří na tlapkách, někteří pod ocasem, někteří na genitáliích. (De Nugis Curialum, I.30)

Mapův příběh - nikde jinde potvrzený a možná dokonce satirický - se stal tak rozšířeným a často opakovaným, že se zdá, že zapracoval do papežského býka, který kočky odsuzoval. Papež Řehoř IX. (1227-1241 n. L.) V reakci na rostoucí zprávy o kacířství v celé Evropě poslal inkvizitora Konrada von Marburga (l. 1180-1233 n. L.) Do Německa, aby vykořenil kacíře jakýmkoli způsobem, který považoval za nezbytný. Konrad poslal papeži zpět zprávu o přijatých zákeřných obřadech, která zní docela podobně jako v Mapově dřívější zprávě o kočičím rituálu, pouze s přidáním žáby do služby.

Papež Řehoř IX. Reagoval vydáním buly Vox v Rámě v roce 1233 n. l., který kočky - zejména černé kočky - odsoudil jako zlé a ve spolku se Satanem. Konrad výslovně obvinil z účasti na těchto rituálech německého šlechtice Jindřicha III., Hraběte ze Sayna († c. 1246 n. L.), Ale Henry byl schopen očistit své jméno před soudem a udržet si své postavení; Konrad krátce poté skončil „záhadně“ zavražděn. Účet, který Konrad poskytl papeži Řehoři IX., Nemohl potvrdit žádný jiný inkvizitor ani nikdo jiný, ale koncept kočky jako démonické byl dále zakořeněn ve veřejném povědomí po roce 1233 n. L.

Opět, stejně jako v Galinthiově proměněném kočičím příběhu citovaném dříve, nezáleželo na tom, kolik lidí mohlo-nebo dokonce by dokázalo-přečíst Gregoryho Vox v Rámě; na čem záleželo, byl postoj Církve k kočkám, které by lidé pohltili nedělními kázáními a prostou konverzací, která by se filtrovala z vyšších úrovní Církve do kongregací ve městech a vesnicích. Býk byl zpočátku stěží rozšířený, byl vydán pouze Jindřichu III., A tak jeho dopad bylo možné pocítit pouze nepřímo.

Jakkoli se obsah býka papeže Řehoře IX dostal do povědomí veřejnosti, byla to špatná zpráva pro kočky a ty, kteří se o ně starali. Starší ženy, které chovaly kočky, byly obzvláště náchylné k obvinění z čarodějnictví, jak uvádí učenka Virginia C. Holmgren:

Stařenka žijící sama bez příbuzných, kteří by poskytovali pomoc, si často kočku vážila jako milého přítele a jediného společníka. Kočka a babička byli vždy spolu, kočka si hrála s jakoukoli prací, zvláště s úkolem pokusit se zamést dvorek skřehotným proutkem. Každý vesničan skrývající se v křoví, aby mohl špehovat důkazy o čarodějnictví, by mohl vidět kočku vrhnout se na svazek větviček na projížďku hrbolatou zemí a koště a kočka se na krátký okamžik kontaktu se skrytou skálou přenášet vzduchem. V tu chvíli se na blízkém zámku mohla další milovaná kočka vydat na stejnou hravou jízdu hedvábným vlakem své dámy, když přecházela z okna do zrcadla, přičemž blízcí se laskavě usmívali. Ale na tvářích těch špionážních vesničanů se usmívaly, když běželi domů, aby podali důkaz o čarodějnictví v akci. (108-109)

Běžným trestem bylo uvázat odsouzenou čarodějnici do pytle s její kočkou a obě hodit do řeky.

Holmgrenův postřeh dámy a kočky na jejím hradě je přesný, jak je patrné z domácích záznamů Lady Eleanor z Montfortu (také známá jako Eleanor Anglie, l. 1215-1275 n. L.), Která chovala kočku kvůli hubení škůdců, ale zdá se, že také měla staral se o to jako mazlíček. Lady Eleanor, dostatečně silná na to, aby mohla ovládat, udržovat a nakonec vyjednat kapitulaci zámku Dover, se neměla čeho obávat obvinění z čarodějnictví, ale totéž nelze říci o ženách se skromnějšími prostředky ve vesnicích a městech. Ze všech obviněných z čarodějnictví v Evropě ve středověku bylo 80% žen a obvinění téměř vždy skončilo smrtí ženy. Přestože je nejpopulárnějším obrazem údajná čarodějnice upálená na hranici, mnohem běžnější bylo svázat odsouzené v pytli s její kočkou a oboje hodit do řeky.

Návrat kočky

Vypuknutí dýmějového moru v roce 1348 n. L. Bylo často obviňováno z rozsáhlého masakru koček po Voxu papeže Řehoře IX v Rámě, ale tato teorie je neudržitelná, protože to byl jen jeden výskyt moru mezi mnoha; mor zabíjel Evropany dlouho před rokem 1233 n. l. Přesto se zdá, že není důvod tvrdit, že snížení populace koček před a po papežském býkovi by mělo za následek nárůst myší a potkanů ​​a bylo zjištěno, že k takovému poklesu došlo před rokem 1348 n. L.

I kdyby tomu tak nebylo, incidenty moru z let 1233-1348 n. L. Lze vysledovat u většího počtu hlodavců přenášejících parazity, kterým bylo umožněno prospívat v nepřítomnosti velké populace koček. Lidé ve středověku netušili, že mor způsobila bakterie Yersinia pestis (ta zůstala neznámá až do roku 1894 n. L.) A přijali názor církve, že jej poslal Bůh jako trest za hřích. Kočky byly nadále hanobeny a zabíjeny, protože je lidé stále vnímali optikou Církve jako zlé a bezcenné.

Desmond Morris cituje pokračující pronásledování koček ve středověku a v období renesance, přičemž poznamenává, že „až v roce 1658 Edward Topsel ve své seriózní práci o přírodní historii [napsal]„ známí čarodějnic se obvykle objevují ve tvaru koček, což je argument, že toto zvíře je nebezpečné pro duši i tělo “(158). Kočka by byla tímto způsobem nadále viděna až do věku osvícení v 18. století n. L.

Protestantská reformace (1517–1648 n. L.) Zlomila moc církve nad životy lidí a umožnila větší svobodu myšlení. Ačkoli jako vždy existovali lidé jako Edward Topsel, kteří lpěli na zastaralých a iracionálních přesvědčeních, lidé nyní mohli zpochybňovat názory církve na život obecně a kočky zvlášť. Duch osvícení povzbuzoval lidi, aby si chovali kočky jako mazlíčky jen pro radost ze společnosti a tento trend by se stal běžnějším ve viktoriánském věku (1837-1901 n. L.), Kdy královna Viktorie vrátila kočku do stavu, jaký měla ve starověkém Egyptě .

Když byl Rosettský kámen rozluštěn v c. 1822 n. L., Otevřelo světu egyptskou kulturu. Dříve se hieroglyfy považovaly za tajemné ozdoby, ale jakmile to bylo chápáno jako jazyk, začala se egyptská civilizace více soustředit a přitahovat pozornost celého světa. Příběhy fantastických nálezů ve starověkých hrobkách se dostaly na titulky titulů v Anglii i po celém světě a řada z nich odkazovala na Bastet a egyptskou lásku koček. Viktoriin zájem o Egypt ji přivedl k přijetí dvou modrých Peršanů a získala si pověst chovatelky výstavních koček. Jelikož byla Victoria oblíbeným panovníkem, tisk informoval o jejích zájmech a tyto zájmy začaly sdílet ostatní, kteří nyní chtěli mít vlastní kočky.

Viktoriino úsilí přispělo k tomu, že kočka obnovila své starobylé místo v lidské společnosti. Její láska ke kočkám byla v Americe zaznamenána populárním periodikem Godey's Lady's Book, publikoval Louis A. Godey z Philadelphie v letech 1830-1878 n. l. V roce 1836 n. L. Se spisovatelka Sarah Josepha Hale připojila k redakci Godeyho a začala psát díla vyvyšující ctnosti kočky a radosti z vlastnictví kočky.

Populární autor Mark Twain, mimo jiné, přidal k hybnosti psaní a přednášek o vznešených radostech kočky jako společnice, a tak do konce 19. století n. L. Měl středověký koncept kočky jako satanova nástroje byl nahrazen kočičím přítelem a cenným členem rodiny, tak známým milovníkům koček v dnešní době i starověkému světu.


Kočky a lidé: Komplementární vztah starý 12 000 let

Moderní kočka (Felis silvestris catus) pochází z jedné nebo více ze čtyř nebo pěti samostatných divokých koček: sardinské divoké kočky (Felis silvestris lybica), evropská divoká kočka (F. s. silvestris), středoasijská divoká kočka (F.s. ornata), subsaharská africká divoká kočka (F.s. cafra)a (možná) čínská pouštní kočka (F.s. bieti). Každý z těchto druhů je charakteristickým poddruhem F. silvestris, ale F.s. lybica byl nakonec domestikován a je předchůdcem všech moderních domestikovaných koček. Genetická analýza naznačuje, že všechny domácí kočky pocházejí z nejméně pěti zakladatelských koček z oblasti Fertile Crescent, odkud byli (nebo spíše jejich potomci) přepravováni po celém světě.

Vědci analyzující mitochondriální DNA koček identifikovali důkazy, že F.s. lybica byl distribuován napříč Anatolií od raného holocénu (přibližně před 11 600 lety) nejpozději. Kočky si našly cestu do jihovýchodní Evropy před začátkem hospodaření v neolitu. Domnívají se, že domestikace koček byla dlouhodobým složitým procesem, protože lidé si s sebou vzali kočky na pozemní a lodní obchod, což usnadňovalo příměsové akce mezi geograficky oddělenými F.s. lybica a další divoké poddruhy jako F.S. ornata v různých časech.


Kočka ze středověku zanechává stopu v historii

Badatel středověké historie studoval rukopis z roku 1445 v Chorvatsku a objevil otisky tlapek. Když kočka vstoupila inkoustem, zjevně pracoval písař a poté stál se všemi čtyřmi tlapkami na probíhající práci.

Dobré ráno. Jsem Steve Inskeep. Zde platí staré přísloví: Krmte a milujte psa a pes si myslí, že musíte být Bohem. Krmte a milujte kočku a kočka si myslí: Hej, já musím být Bůh. Kočka ze středověku si zřejmě vyžádala pozornost. Výzkumník nedávno studoval rukopis z roku 1445 v Chorvatsku a tento badatel objevil otisky tlapek. Podle všeho pracoval písař v roce 1445, když kočka vstoupila inkoustem, a pak se všemi čtyřmi tlapkami stála na probíhající práci. Je to RANNÍ VYDÁNÍ.

Copyright & copy 2013 NPR. Všechna práva vyhrazena. Další informace najdete na našich webových stránkách s podmínkami použití a stránkami oprávnění na adrese www.npr.org.

Přepisy NPR jsou vytvořeny ve spěšném termínu společností Verb8tm, Inc., dodavatelem NPR, a jsou vyrobeny pomocí proprietárního transkripčního procesu vyvinutého s NPR. Tento text nemusí být v konečné podobě a může být v budoucnu aktualizován nebo revidován. Přesnost a dostupnost se může lišit. Autoritativním záznamem programování NPR & rsquos je zvukový záznam.


Skoro každý má rád kočky. Videa koťat na internetu jsou možná nejoblíbenější (jak bychom mohli zapomenout na „nevrlou kočku“?) A počet koček vystupujících v komiksech (od Felixe po Garfielda) naznačuje, že kočky si opravdu užívají slušné množství popularity.

Tak tomu bylo vždy, dokonce i ve středověku. V té době bylo zcela běžné najít kočku téměř kdekoli a kláštery a kláštery vždy přivítaly koťata, protože pomáhaly chránit hlodavce a jiné škůdce, kteří by nejen přinášeli nemoci, ale mohli také krást chléb a kazit úrodu.

Tuto aktivitu lovu hlodavců, která je prospěšná ve všech směrech, lze ale také interpretovat metaforicky. V některých středověkých textech se říká, že si ďábel hraje s hříšníkem například „jako si kočka hraje s myší, než ji zabije“.

Možná také nezávislá povaha kočky pomohla vytvořit tak špatnou pověst

Představa kočky jako krutého zvířete, užívající si bolest druhých, pomohla vytvořit metaforické spojení roztomilých malých užitečných koťat s ďáblem a legenda, která tvrdí, že se ďábel v satanských obřadech jeví jako černá kočka, se stala populární do té míry, že albigenští a další kacíři byli obviněni z uctívání koček. Ve skutečnosti byli v procesu s templáři mimo jiné obviněni z toho, že umožnili kočky při jejich liturgických bohoslužbách, jak jsme se dočetli v tomto skvělém příspěvku, který o této záležitosti zveřejnil Medievalists.net.

Medievalistka Irina Metzler (příspěvek Medievalists.net pokračuje), která je autorkou knihy „Heretical Cats: zvířecí symbolika v náboženském diskurzu“, říká, že možná také nezávislá povaha kočky pomohla vytvořit tak špatnou pověst. Kniha Genesis naznačuje, že zvířata byla stvořena, aby sloužila a pomáhala lidstvu, ale kočka, bez ohledu na to, jak moc se snažíte, nikdy nebude tak poslušná jako pes, kůň nebo kráva. Metzer píše:

Klikněte sem a přečtěte si celý příspěvek na webu Medievalists.net.

Podpořte Aleteii!

Pokud čtete tento článek, je to díky štědrosti lidí, jako jste vy, kteří umožnili Aleteii.


Kočky ve středověku - historie

Užijte si příspěvek! Jeden z mých psů by se hodil přímo do středověku, protože je to teriér zvaný Jack - typ i jméno jsou ve středověku zaznamenány na hrobkách. Jedna 'Terri ' je uvedena na hrobě dámy a muže a#39Jakke ' Už jste četli knihu Kathleen Walker-Meikle ' Středověké domácí mazlíčky '? Je to úžasný zdroj.

Jako místní šílená kočičí dáma bych musel přivést své kočky, můj jediný strach jsou auta, která jezdí příliš rychle, takže ve středověku by moje kočky byly mnohem bezpečnější a pravděpodobně ještě otravnější pro mé sousedy :-) Být čtyřmi dívkami a všichni příbuzní mají tendenci balit lov a svrhávat poměrně velké ptáky a malé savce! Možná jsem se ocitl v potížích, kdyby svrhli ostatní lidi! Mám strach z krotkých králíků, protože teď přinášejí domů divoké. bohužel mi obvykle přinášejí hlavy a ne maso do jakýchkoli hrnců, ale pravděpodobně by moc krmit nemuseli.

„Ze všech ptáků, které znám, nemá můj vrabec Philip žádného vrstevníka. & quot; I když to může být pták lidské rozmanitosti.

Tehdy, stejně jako dnes, byli psi a kočky preferovanými domácími zvířaty. Teriéři mohli být krysy i hýčkaní mazlíčci, aby si našli cestu do domovů obyčejných lidí, nejen aristokracie, a byli by užiteční na farmách a rolnických malých hospodářstvích. Kočky lovící ve smečkách by si získaly užitečné místo v každé domácnosti sužované krysami nebo myšmi a určitě by byly v bezpečí před moderními auty. Tehdy byl samozřejmě velký provoz, ale domnívám se, že každá kočka, která si zaslouží svoji sůl, by se mohla dostat z cesty koňským nebo taženým vozidlům. Vždy mě fascinovali vrabci od doby, kdy jsem četl Catullusovy básně při práci pro latinskou úroveň. Vzhledem k četnosti, s jakou jsou zmíněny, musí být poměrně snadno zkrotitelné. Naši zahradní vrabci jsou vždy velmi veselými dušičkami.

Líbil se mi tento příspěvek, Ann. Je to krásný pohled na život ve středověku a je to velmi potřebná anekdota k obvyklým popisům Age jako brutálního a krutého.

Tento příspěvek se mi líbil. Také miluji obraz (nepamatuji si umělce) dámy v hermelínu z tohoto období, kdy držel fretku.

Miluji tvůj příspěvek, jsi úžasný. Děkujeme za sdílení autority na webových stránkách

Když mluvím za sebe, chtěl bych mít velkou zlatou rybku v nějakém akváriu. A z těchto lidí říkám, že pes je nejlepší přítel člověka.

A skutečně jsem vždy ohromen tím, jaké pozoruhodné věci vám slouží. Asi 4 fakta na této stránce jsou nepopiratelně nejefektivnější, co jsem měl.
________________________
Trenéři psů Las Vegas

Tyto zásady se navíc snažily zvrátit lepší než průměrný způsob, jak se vypořádat s tím, že různí lidé online mají nevýraznou sílu jako já, aby zvládli nádherný plán více kolem této podmínky.

Jedna věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je, že domácí zvířata ve středověku neměli přístup ke stejnému typu péče. To zcela jasně přimělo mnoho lidí, aby během svého života zmírnili svá očekávání.


Kočky ve středověku

Život kočky ve středověku (asi 476–1500 n. L.) Se výrazně lišil od života psa, a to především díky spojení s čarodějnictvím, temnotou a ďáblem. Ve starověkém světě byla kočka velmi uznávána kulturami tak rozmanitými, jako je Čína, Egypt a Řím, ale ve 13. století n. L. V Evropě již dávno ztratila svůj dřívější status a byla obecně tolerována pro své praktické použití při omezování škůdců, ale není často ceněn jako domácí zvíře.

Kočka ztratila své dřívější postavení díky úsilí středověké církve, která podporovala spojení kočky s ďábly a temnotou jako součást jejich dlouhodobé agendy démonizace pohanských vír, rituálů a hodnot. Učenec Desmond Morris píše:

Reklama

Náboženští fanatici často používali mazané zařízení k přeměně hrdinů jiných lidí na padouchy, aby vyhovovaly jejich vlastním účelům. Tímto způsobem byl starověký rohatý bůh, který chránil dřívější kultury, nejprve přeměněn na zlého ďábla křesťanství a z uctívané posvátné kočky starověkého Egypta se stala zlá čarodějnická kočka středověké Evropy. Mnoho věcí, které předchozí náboženská víra považovala za svaté, nové náboženství automaticky zatratilo. Tímto způsobem začala nejtemnější kapitola dlouhé kočičí asociace s lidstvem. Po staletí byla pronásledována a krutosti, které na ní byly nahromaděny, dostaly plnou podporu církve. (158)

Jakmile byla kočka spojena se Satanem, byla pravidelně mučena a zabíjena, aby se odrazila smůla, jako znak oddanosti Kristu, nebo nedílná součást rituálů zahrnujících ailuromanci (používání koček k předpovídání budoucnosti). Kočky byly odsouzeny papeži a zmasakrovány celými vesnicemi a do doby osvícenství v 18. století n. L. Nezískaly ani polovinu svého dřívějšího postavení. Viktoriánský věk 19. století n. L. By umožnil úplné obnovení stavu kočky.

Kočky ve starověkém světě

Sdružení kočky se starověkým Egyptem je dobře známé. Kočky byly tak ceněny, že podle Hérodota, když došlo k požáru egyptského domu, se lidé nejprve zabývali záchranou svých koček a teprve potom je napadlo uhasit. Když zemřela rodinná kočka, lidé z domova pozorovali stejné rituály smutku jako u člena lidské rodiny a kočky byly běžně mumifikovány v nejjemnějším povlečení.

Reklama

Kočka ve starověkém Egyptě byla úzce spjata s bohyní Bastet, která předsedala krbu, domovu, ženám a ženským tajemstvím. Bastet byla jedním z nejpopulárnějších božstev Egypta, protože svým přívržencům obou pohlaví slibovala mír a prosperitu. Každý muž měl matku nebo sestru, manželku nebo dceru, o kterou se staral a kterou chtěl mít v bezpečí, a zároveň toužil po klidném a prosperujícím domově, a to Bastet doručil.

Přihlaste se k odběru našeho bezplatného týdenního e -mailového zpravodaje!

Egypťané po tisících každoročně cestovali do jejího posvátného města Bubastis na její festival a ona a její kočky byly ceněny tak vysoko, že v roce 525 př. N. L. Se egyptská armáda v Pelusiu vzdala Peršanům, kteří na své štíty namalovali Bastetův obraz a před městskými hradbami před sebou hnali kočky a další zvířata. Egypťané považovali kapitulaci za vhodnější než poškození koček.

V Řecku a Římě kočka nikdy nedosáhla stejného božského postavení, ale byla stále ceněna. Řekové poznali hodnotu kočky v boji proti škůdcům a také ji chovali jako mazlíčka, zatímco Římané, kteří dávali přednost používání lasic, aby se zbavili myší a potkanů, soustředili své úsilí na rozmazlování svých kočičích přátel. Kočky si užívaly života ve starověkém Římě téměř stejně jako v Egyptě, jak dokládají latinští autoři a římské hroby zobrazující zármutkem postižené majitele koček.

Reklama

Egypťané zakázali vývoz koček - trestem za vynesení kočky ze země byla smrt - a zřídili ve svých přístavech pracovní skupinu, která prohledávala vyloďovací lodě, aby se ujistila, že na palubu nebyla pašována žádná kočka. Chytré posádky a kapitáni však museli najít nějaký způsob, jak tento zákon obejít, protože kočka skončila transportována z Egypta do Řecka, Říma a severní Evropy. Nejpravděpodobnějšími zodpovědnými za to byli námořníci Féničané, mistři mořeplavců a nejvýznamnější obchodníci starověkého světa, kteří dost možná také rozšířili spojení kočky s čarodějnictvím a podsvětím.

Kočky, ženy a Židé

Féničané cestující ze země do země přenášeli spolu se svým zbožím mýty a legendy kultury. Řecká bohyně Hecate (a její římský protějšek Trivia) předsedala smrti, temnotě, magii/čarodějnictví a duchům. Hecate byla úzce spjata se psy, kteří podle legendy slyšeli její přístup a vytí psa, který podle všeho štěkal na nic, prý ve skutečnosti varoval rodinu Hecate a její duchy u dveří.

Jeden velmi populární mýtus však spojoval Hecate s kočkami a byl to příběh velkého řeckého hrdiny Herakla (římského Herkulesa). Heracles je počat, když bůh Zeus svede smrtelnou princeznu Alcmene. Hera, Zeusova žárlivá manželka, se pokusí zabít Alcmene, ale žena jménem Galinthius, služka Alcmene, zmaří Herin plán a zachrání její milenku a budoucího hrdinu. Rozzuřený Hera potrestá Galinthia tím, že ji promění v kočku a pošle ji do podsvětí, aby sloužila Hecate.

Reklama

Heraklův mýtus patřil ve starověku k nejoblíbenějším a byl ještě více posílen latinským spisovatelem Antoninem Liberalisem (2. století n. L.) V jeho Metamorfóza, převyprávění starších legend a příběhů, které bylo zkopírováno a distribuováno od jeho první publikace až do 9. století n. l. a pokračovalo jako bestseller až do 16. století n. l.

I když většina populace středověké Evropy byla negramotná, na tom by nezáleželo, protože příběhy byly běžně přenášeny ústně. Tento příběh spojující kočku s temnotou, čarodějnictvím a podsvětím spojený s úsilím církve o démonizaci hodnot dřívějších vír by šel daleko k odsouzení kočky na podprůměrnou existenci.

Ke špatné pověsti kočky dále přispělo její spojení s ženským rodem, přenesené z Egypta, a špatné světlo, ve kterém byly vnímány ženy v raném středověku. Před popularizací kultu Panny Marie ve vrcholném středověku (1000-1300 n. L.), Spojeného s francouzskou romantickou tradicí dvorské lásky, která pozvedla postavení žen, byly ženy úzce spjaty s Evou a Pádem muže v zahradě z Edenu. Women were considered innately sinful, lusty, and responsible for man's first fall as well as whatever struggles each individual man after Adam had to endure.

Reklama

The mythology of the Bible, taken as divine truth, also vilified the Jews as Christ-Killers and during the entire length of the Middle Ages in Europe Jews were linked to the cat as well. Jews were said to worship the cat, were able to transform themselves into cats to sneak into Christian homes to practice mischief or cast spells, and were also believed to crucify cats as a mockery of Christ's death on the cross. To the patriarchal culture of the Middle Ages, then, the cat was easily the vilest creature to creep across the earth.

Cats as Diviners & a Pope's Decree

At the same time, however, medieval Christians found the cat useful for pest control and as a means to supernatural insight. Rats and mice and other vermin, it was observed, were nicely controlled by a cat or two in the house and merchants and ships' crews considered them beneficial as well in protecting grain shipments, or other cargo, in transport or storage.

The practice of ailuromancy, by which one could predict the future by observing a cat's movements, also made the cat a little more appreciated. For the most part, ailuromancy only involved watching a cat whose behavior was thought to be able to predict the weather, an unexpected guest at the door, and other such things. Ailuromancy took a decidedly nasty turn, however, in a ritual known as the taghairm, practiced in Scotland throughout the Middle Ages and up through the 16th century CE.

A person would take cat and roast it alive over an open flame, turning it on a spit. The cat would scream in agony and this would summon the devil to protect one of his own. The devil would plead with the person to end the cat's suffering but the person would hold out until the devil had promised to fulfil a certain request – often some prediction of the future – at which time the cat would be put out of its misery.

The cat was further linked with the demonic through the work of the writer Walter Map (c. 1140-1210 CE) who claimed that the religious movement of the Patarines (who were seeking reforms in the corrupt Catholic Church), whom he closely associated with the heretical sect of the Cathars, worshiped the cat as part of their dark rites. Map reports how, those Christians who had fallen into sin and error in joining the Patarines but who had since returned to the true faith, gave this report of a ritual regularly observed:

At the first watch of the night, with their doors, entrances, and windows closed, the families sit in silence, each in their `synagogue', and wait. And in the middle of them comes, hanging by a rope, a black cat of great size. As soon as they see this cat, the lights are turned out. They do not sing or recite hymns in a distinct way but they mutter them with their teeth closed and they feel in the dark towards where they saw their lord and, when they find it, they kiss it, the more humbly depending on their folly, some on the paws, some under the tail, some on the genitals. (De Nugis Curialum, I.30)

Map's story – corroborated nowhere else and possibly satirical, actually – became so widespread and often repeated that it seems to have factored into the papal bull which condemned cats. Pope Gregory IX (1227-1241 CE), in response to growing reports of heresy throughout Europe, sent the Inquisitor Konrad von Marburg (l. 1180-1233 CE) to Germany to root out heretics by whatever means he felt necessary. Konrad sent the pope back a report of insidious rites enacted which sounds quite similar to Map's earlier account of the cat ritual only with the addition of a frog to the service.

Pope Gregory IX responded by issuing the bull Vox in Rama in 1233 CE which denounced cats – especially black cats – as evil and in league with Satan. Konrad specifically accused the German noble Henry III, Count of Sayn (d. c. 1246 CE) of participating in these rituals but Henry was able to clear his name before a tribunal and retain his position Konrad wound up “mysteriously” murdered shortly afterwards. The account Konrad gave Pope Gregory IX could not be corroborated by any other Inquisitor or anyone else at all but the concept of the cat as demonic was further ingrained in public consciousness after 1233 CE.

Again, as with the Galinthius-turned-cat tale cited earlier, it did not matter how many people could have – or even would have – been able to read Gregory's Vox in Rama what mattered was the Church's stand on cats which would have been absorbed by people through Sunday sermons and simple conversation, filtering down from the higher levels of the Church to the congregations in cities and villages. The bull was hardly widespread to begin with, having only been issued to Henry III, and so its impact could only have been felt indirectly.

However the contents of Pope Gregory IX's bull came to public attention, it was bad news for cats and those who cared for them. Elderly women who kept cats were especially vulnerable to a charge of witchcraft as scholar Virginia C. Holmgren notes:

An old woman living alone with no kin to give aid often cherished a cat as a dear friend and only companion. Cat and crone were always together, the cat making play out of any work, especially the task of trying to sweep the dooryard with a scraggly twig-broom. Any villager hiding in the bushes to spy for proof of witchery might see the cat pounce on the twig bundle for a ride across the bumpy ground, and broom and cat be air-borne for a brief moment of contact with a hidden rock. At that very moment in a nearby castle another beloved cat might be taking the same playful ride on her lady's silken train as she crossed from window to mirror, with those close by smiling fondly. But there were smiles on the faces of those spying villagers as they raced home to report proof of witchcraft in action. (108-109)

Holmgren's observation of the lady and cat in her castle is accurate as evident from the house records of Lady Eleanor of Montfort (also known as Eleanor of England, l. 1215-1275 CE) who kept a cat for pest control but also seems to have cared for it as a pet. Lady Eleanor, powerful enough to control, maintain, and finally negotiate the surrender of Dover Castle, had nothing to fear from accusations of witchcraft but the same could not be said for the women of more modest means in the villages and cities. Of all those accused of witchcraft in Europe in the Middle Ages, 80% were women and the charge almost always ended in the woman's death. Although the most popular image is of an alleged witch burning at the stake, it was far more common to tie the condemned in a sack with her cat and throw both into a river.

The Return of the Cat

The outbreak of the Bubonic Plague in 1348 CE has often been blamed on a widespread massacre of cats following Pope Gregory IX's Vox in Rama but this theory is untenable as that was only one occurrence of the plague among many the plague had been killing Europeans long before 1233 CE. Even so, there seems no reason to argue that a decrease in the cat population, before and after the papal bull, would result in an increase in mice and rats and it has been established that there was such a decrease prior to 1348 CE.

Even if that were not so, the incidents of plague from 1233-1348 CE could be traced to larger numbers of parasite-carrying rodents who were allowed to thrive in the absence of a large cat population. The people of the Middle Ages had no idea that the plague was caused by the bacterium Yersinia pestis (this remained unknown until 1894 CE) and accepted the Church's opinion that it was sent by God as a punishment for sin. Cats continued to be vilified and killed because people continued to view them through the lens of the Church as evil and worthless.

Desmond Morris cites the continued persecution of cats throughout the Middle Ages and into the Renaissance, noting how “as late as 1658 Edward Topsel, in his serious work on natural history, [wrote] `the familiars of Witches do most ordinarily appear in the shape of Cats which is an argument that this beast is dangerous to soul and body” (158). The cat would continue to be seen this way until the Age of Enlightenment in the 18th century CE.

The Protestant Reformation (1517-1648 CE) broke the power-hold of the Church over people's lives and allowed for greater freedom of thought. Although, as always, there were people like Edward Topsel who clung to outmoded and irrational beliefs, people were now free to question the Church's views on life in general and cats in particular. The spirit of the Enlightenment encouraged people to keep cats as pets simply for the joy of companionship and this trend would become more commonplace during the Victorian Age (1837-1901 CE) when Queen Victoria returned the cat to the status it had enjoyed in ancient Egypt.

When the Rosetta Stone was deciphered in c. 1822 CE, it opened up Egyptian culture to the world. Previously, hieroglyphics were thought to be some arcane ornamentation but, once it was understood to be a language, Egyptian civilization came into sharper focus and drew worldwide attention. Stories of fantastic finds in ancient tombs made headlines in England and around the world and a number of these referenced Bastet and the Egyptian love of cats. Victoria's interest in Egypt led her to adopt two Blue Persians and she acquired a reputation as a breeder of show cats. As Victoria was a popular monarch, the press reported on her interests, and those interests came to be shared by others who now wanted to have cats of their own.

Victoria's efforts contributed to the cat resuming its ancient place in human society. Her love of cats was noted in America by the popular periodical Godey's Lady's Book, published by Louis A. Godey of Philadelphia between 1830-1878 CE. In 1836 CE, the writer Sarah Josepha Hale joined the Godey's editorial staff and began writing pieces extolling the virtues of the cat and the joys of cat ownership.

The popular author Mark Twain, among many others, added to the momentum writing and lecturing on the sublime joys of the cat-as-companion and so, by the end of the 19th century CE, the medieval concept of the cat as Satan's instrument had been replaced by that of the feline friend and treasured family member, so familiar to cat lovers in the present day as well as those of the ancient world.


Roasted Swan

Like this gallery?
Share it:

Our eating habits have transformed drastically over the centuries in both the food we eat and the way we eat it. For example, most of us consider breakfast, lunch, and dinner vitally important meals that are not to be skipped if one can help it. Yet the Romans did not see it that way and stuck to only eating one big meal at noon. Anything else was seen as gluttony, and no one wanted to be a glutton.

This changed somewhat during the Middle Ages in that two meals a day – dinner at noon and supper in the evening – became the norm. Snacking was also quite common, albeit mostly among commoners and those performing manual labor.

According to some sources, breakfast was seen as a weakness and a form of gluttony by the church. But while upper classes could afford to skip breakfast, working-class men and women could not.

Interestingly, some sources suggest that during the Middle Ages, the church advocated that the whole household eat together which meant no separation between lords and ladies and servants during the meal. Of course, the rich were not so keen on this form of dining, and towards the end of the Middle Ages often sought privacy when eating their meals.

While medieval foods weren't so different from the meals we eat today – think bread, porridge, pasta and vegetables for the poor and meat and spices for the rich – the way it was prepared often differed greatly from the way we prepare our food today.

Indeed, if one flicks through a recipe book from the Middle Ages one may be alarmed by the dishes suggested. It seems that roasted swans, peacocks, cats, and hedgehogs were rather popular for the nobility.

Furthermore, seeing as entertainment options back in the day were certainly scarcer than today, people came up with innovative and unique ways of amusing themselves during dinner.

For instance, they had roasted peacocks adorned in their own feathers and "live pies," which consisted of pastry stuffed with live frogs, served to keep dinner guests delighted and entertained all night long.

Enjoy this look at weird medieval foods? After this, why not have a look at the most painful medieval medical procedures. Then, why not learn more about medieval knights.


Cats as Pets in the Middle Ages

Warning: this post pretty much exists to prove one of my friends wrong. Traditionally, there are expected ways of dealing with people who are wrong on the internet–ways that usually involve pithy (or not so pithy) phrases and the judicious application of cat pictures. In this case, this is doubly effective, because what my nameless friend said was this:

‘ Oh, but cats weren’t PETS in the middle ages. People didn’t like them!‘

Full disclosure: it does appear that there was a market at certain points for cat skins. Bartholomew de Glanville mentioned this in a thirteenth-century history, and Langland’s Piers Ploughman mentions a pedlar of such, who ‘would kill if he could for the sake of their skins’.

People were also quite horrible to cats during things like witch hunts (when, to be fair, they were also quite horrible to each other) and the Black Plague, and during strange awful things like the Kattenstoet in Ypres. While not treasured the way, say, horses were, I’m not sure they suffered more than people at the time concern about the sanctity of life in general was not really at its highest around the thirteenth century.

In the accounts and lawbooks

Good old Hywel Dda (or rather, Iorwerth ap Owain Gwynedd) listed the sarhaed of a cat:

The value of a kitten from the night it is born until it opens its eyes, a penny, and from then until it kills mice, two pence, and after it kills mice, four pence.


(If your cat was a fierce warrior like this gent here, presumably it would be more.)

Eleanor de Montfort (Countess of Leicester, not her daughter who married Lleweyn the Last) bought a cat in 1265 it doesn’t specify whether she wanted it for snuggling or because her fortress had a mouse problem. She did have a reputation, however, for liking animals in general.

Exeter Cathedral, meanwhile, had a cat on the payroll. Fifteenth-century accounts list its salary as a penny per week, so it wasn’t working purely on commission and eating only the mice it got rid of. There is still a small cat door to the cathedral’s south tower.


It might have looked like this, hard at work.

Bestiaries are the first place to look for any sort of animal, of course, though they’re not the only place we find cats. Isidore of Seville suggests that the Latin word ‘cattus’ may come from ‘to catch’, as in what they do with mice, or else because their eyes capture the light.

(An archaic and lesser-known Latin word for cat is aelura–yes, the Twitter handle adopted by yours truly–David Mankin’s edition of Cicero is dedicatd to ‘the memory of Marmalade, aelura mirabilis ,’ which I think is delightful.)

But cats are also found in manuscript illuminations, like the one above. They are often chasing mice, though not always–the British Library has a list of some of the more humourous ones, including a cat defending a castle from the mice who have it under siege!

Cats are also mentioned in courtesy manuals such as The Boke of Nurture, which asks the host to dryve out dogge and catte, or els geve them a clout, which rather suggests that both sort of pet were frolicking about the tables waiting for people to drop food, or else just helping themselves to it.

The most compelling evidence, though, that cats were actually considered pets and not just employees of the house comes from men and women of the Church, who surely wouldn’t have kept them on hand if they actually thought they were servants of the Devil. Here, for instance, is an illustration of a nun with her spinning, and her cat ‘helping’ in that way that cats love to do with soft crafts:

The Ancrene Wisse is explicit that while hermits could own three acres and a cow, there was only one companion suitable for an anchoress it reads ‘ shall not possess any beast, my dear sisters, except only a cat.‘ Again, if they were that evil, they would hardly have been fit companions for women who had given up all earthly society in favour of contemplation and prayer.

And then, of course, if you are the sort of person who follows both medieval things and cats, you will have seen this fellow floating around the internet. He left his mark quite literally on a fifteenth century manuscript, and it’s not hard to envision the poor monk sitting there copying away, trying in vain to keep his feline companion from messing up his work. Not that we know anything about that in the modern day, of course. I mean, don’t laptops just automatically come full of cat hair?

Which brings us to the final piece of medieval kitty love, and my favourite. A ninth-century Irish monk working in Reichenau Abbey wrote one in the margins of his manuscript a lovely poem to his pet, a (presumably) white cat called Pangur Ban:

So in peace our tasks we ply,
Pangur Bán, my cat, and I
In our arts we find our bliss,
I have mine and he has his.

That is a person who is very fond of his cat.

If you’re still curious (or not convinced), check out the book Medieval Cats by Kathleen Walker-Meikle. It really turns out that even after Egypt, cats kept this world-ruling thing pretty well in hand!


Cats in the Middle Ages - History

True stories, fables and anecdotes from the Middle Ages

In the 9th century, an Irish monk living in Reichenau on Lake Constance revealed his humor, learning, and love for his little white cat in a poem he wrote there. As we read, both he and Pangur Ban seem to be in the room with us, not in their monkish cell viewed down the long vista of eleven centuries:

Excerpts from: Life in Medieval Times by Marjorie Rowling. New York: The Berkely Publishing Group, 1979.


Cats were not such common pets as dogs were in the Middle Ages, and it seems they were viewed in more practical terms as mousers and ratters. There is a drawing in the Luttrell Psalter of a tabby toying with a mouse, and there is also a carving of a cat with a rat in its mouth, by a craftsman who appreciated everyday scenes, on the 15th-century timber watching gallery beside the shrine of St. Alban in St. Alban's Abbey (now the cathedral). On a further practical note, William Langland wrote in Piers Oráč of a pedlar who was disposed to kill cats for their skins if he could manage to catch them. Archaeologists have found cat bones with cut marks suggesting that the fur had been removed. Such a use of the animal signifies the keeping of cats as livestock, not pets. Eleanor de Montfort, Countess of Leicester and sister of Henry III, appreciated cats, although whether for practical or affectionate reasons is not clear, for in 1265 one was purchased for her household on arrival at Oldham and another was purchased when the household moved to Dover.

Bartholomew de Glanville, who is better known as Bartholomew the Englishman, completed a widely used encyclopaedia in about 1240. In this he wrote some observant lines about cats, which were translated from Latin into English late in the 14th-century by John Trevisa:

Notice is due here of the succession of official cats of Exeter Cathedral. The obit accounts for the cathedral from 1305 through 1467 contain the entry custoribus et cato (to the "custors" - keepers - and the cat), and on one occasion pro cato (for the cat), amounting to a penny per week. This sum was apparantly to supplement the diet of the official cat, who was expected to control the pest population of the cathedral. A cat-hole is still to be found in the door in the north transept wall beneath the clock, through which the salaried feline could enter and egress while going about its task of hunting rats, mice, birds, and other threats to the cathedral. One wonders if John Catterick during his brief tenure in 1419 as Bishop of Exeter was ever informed by someone with a whimsical sense of humour of the existence of the official cat.

Excerpts from: Pleasures and Pastimes in Medieval England by Compton Reeves. New York: Oxford University Press, 1998.

Cats suffered horribly during witch hunts, which fostered or encouraged all kinds of superstition and brutality. Yet manuscripts show them about the house, playing with the spinster's twirling bobbin, and earning their living on farms.

There was a certain monastic cat who played with serpents. The monks came out in spots, and accused the cat of conveying the serpent's poison. Fortunately (for the cat) it was pointed out that the serpent only played with the cat - so that any poison was delivered accidentally: as there was no "malice intent," harm would not be transmitted.

However, it was advisable in the dairy to "set trap for a mouse," for though a dog is reasonably honest, and properly ashamed if caught, any cat who will not steal must be mentally deficient - it's the first thing their mother's teach them!

Excerpts from: Lost Country Life by Dorothy Hartley. New York: Pantheon Books, 1979.

This page is dedicated to the memory of my beloved companion Buster Cat, April 11th 1988 - December 3rd, 1999.
____________________

Please visit The Gode Cookery Bookshop | This site hosted by Visual Presence


Medieval(ish) matters #13: Why aren’t monuments to medieval figures included in the statues debate, and was there racism in the Middle Ages?

Statues are very much in the news. The footage of Edward Colston’s monument being dumped unceremoniously into the harbour in Bristol is one for future history books. Figures associated with slavery, the slave trade, and racism generally across the globe have come under close inspection from people questioning whether they should still stand as commemorative artefacts. Most of these statues are of figures from the 18th century and later, though the conversation has drifted back in time to the likes of Sir Francis Drake and the 16th-century development of the Atlantic slave trade. Globally, statues of Christopher Columbus have also been drawn into the debate.

However, little has been said about statues in Britain depicting medieval figures, some of whom may be equally problematic when viewed through a modern lens, as the likes of Colston. Proč je to tak? I recorded a conversation with Dr Simon John of Swansea University for the Historie Extra podcast.

Dr John is both a medievalist (an expert on the socio-cultural impact of the Crusades in Latin Christendom) and an authority on statuary his current project is ‘Contested Pasts: public monuments and historical culture in Western Europe, 1815-1930’ (funded by the British Academy and Leverhulme Trust), which explores the political uses of public monuments and statues in 19th-century European states.

We particularly talked about the statue of King Richard I, the Lionheart, which stands directly outside the Palace of Westminster in London. Dr John has studied the circumstances in which this statue was erected in 1860, and also considered whether it is an appropriate monument to stand at the heart of British democracy (many in the 19th century did not think so).

Statue-mania

Along with many of the statues that are proving to be objects of contention today, its origins lie in the mid-19th century, an age of statue-mania, when they were springing up in capital cities across the continent. Many of the people honoured with statues at this time were associated with European imperialism, but there were also a number that depicted people from the medieval past.

“There’s a real fashion in creating monuments to medieval figures, and it’s continental-wide,” explains Dr John. “So Charlemagne, for example, we see statues of him created in both France and Belgium. Joan of Arc is commemorated by numerous statues in France and figures like Frederick Barbarossa have statues created in their honour in the German-speaking lands. So we can connect this on one hand to a far wider 19th-century interest in the Middle Ages, which manifests itself in other ways.

“In Britain, for example, we have the novels of Walter Scott, and the paintings of the pre-Raphaelites. What we’re seeing is a society that’s reaching toward the Middle Ages for a very particular reason. The 19th century witnessed great societal upheavals caused by industrialisation. For many, this brought about spiritual anxieties. And in this context, the Middle Ages was idealised as a simpler, more pious age, as a soothing antidote to the societal changes that industrialisation was bringing around.”

Many commentators have noted that these statues do speak more of 19th-century attitudes, in terms of state-building and positive attitudes to imperialism, than they reflect the activities or legacy of the people actually commemorated. That is the context in which Richard I came to be commemorated in Westminster.

Muscular monarchy

The statue was the work of the Italian-born, French-raised sculptor Carlo Marochetti. His muscular King Richard, raising his sword aloft and sitting astride a noble horse, caught the attention of no lesser figures than Queen Victoria and Prince Albert, who championed the statue, the first version of which was created for the Great Exhibition of 1851.

Dr John’s research has shown that it was partly due to their patronage that the statue was funded and erected outside parliament, though it faced some opposition from those who were against a foreigner getting such a prominent commission. Others felt that a man known principally for his martial achievements was not appropriate for a place of government and seat of industrial progress, and particularly not a monarch who spent most of his time outside of England campaigning in foreign lands, funded by taxes on his English subjects. This indeed reflected a more critical analysis of Richard I in academic circles at the time.

The life of Richard I

Dr Simon John gives a potted history of the life of King Richard I

“He was born in Oxford in 1157, the third son of the incumbent king of England, ruler of the Angevin empire, Henry II. This was an empire that encompassed about half of what we would today call France. So he wasn’t just king of England, he had authority over this great continental empire as well.

“So Richard spent his early years in England, but then from 1172, he was active almost exclusively on the continent because in that year, his father appointed him Duke of Aquitaine. So basically for the rest of his life, the most dominant feature of Richard’s life was warfare. His two older brothers both died before him and their father, which meant that when Henry II died in 1189, Richard was the successor.

“Richard succeeded to be king of England and ruler of the Angevin lands. But even before his inauguration as king of England in 1189, he had been planning to go on crusade in response to the loss of Jerusalem to the forces of Saladin in 1187. Between 1190 and 1192, he was away from the west participating in what historians call the Third Crusade. It was this above all that propelled him towards legendary status because it was the crusade that brought him into conflict with the legendary figure of Saladin.

“The Third Crusade ended, but the Christian forces and Richard didn’t recover Jerusalem. They did shore up the Christian presence in the Holy Land, making a bridgehead that their 13 th – century successors would use to try and recover Jerusalem. Richard left the Holy Land in 1192. But on the way home through Austria he was captured by an enemy. For just over a year he was held captive at the behest of Emperor Henry VI. He was moved through various locations in Germany while his subjects back in his lands were raising the necessary ransom.

“The money was finally raised, and in 1194 Richard was released and went back to his lands, briefly to England, but for most of the rest of his life from 1194 he was on campaign in his continental lands, trying to restore the position that he’d had before he left. While he was away, his younger brother, John, of Magna Carta fame, had been in cahoots with Richard’s enemy Phillip II, king of France, and undermined Richard’s position in his lands.

“So it was in the context of this effort to recover his position, as he was taking part in a siege in 1199 in his old duchy of Aquitaine, that he was struck by a crossbow bolt. The wound turned gangrenous, and a week or so later, he died.”

As Professor John Gillingham notes in his entry for Richard in the Oxford Dictionary of National Biography, “Although works of literary fiction, most notably Ivanhoe (1819) and The Talisman (1825) by Walter Scott, continued to present a glamorous image of Richard I, one given lasting visual form by the equestrian statue of the king by Carlo Marochetti which was financed by public subscription and placed outside the houses of parliament in 1860, virtually all historians came to think of Richard as ‘a bad ruler’, an absentee king who neglected his kingdom”.

Wider public perceptions of Richard in England in the 19th century were less critical and tended to associate him more with muscular Christianity, chivalry and honour, and for many he probably carried with him broader notions about the importance of morality, religion, and the monarchy in Victorian society.

The contemporary conversation

Richard I was, of course, a famed warrior and an enthusiastic crusader. It’s his actions on campaign and in the Third Crusade, upon which he embarked not long after his 1189 succession to the throne of England, that for Dr John, make Richard a candidate for inclusion in the current statue conversation. The reaction of his contemporaries to his martial activities is particularly instructive.

“He is a figure that even in his own lifetime evoked very strong reactions, both positive and negative,” says Dr John. “There are contemporaries, including his critics, who really emphasised his bravery and his abilities as a leader, his qualities as a fighter himself, as a man of war. He was known as the Lionheart while he was still alive, and the kernel of his legend came into existence while he still lived.

“In the centuries after his death, it evolved and developed. However, there was a sense amongst some contemporaries that sometimes he waged war in a way that went beyond normal levels. As part of his efforts in Aquitaine, for example, in the 1170s, some of his opponents saw him as acting in an overly brutal, cruel way. Some critics wrote that he spent much of his time chasing around the wives and daughters of his subjects – hardly behaviour that was going to endear him to his subjects. And in terms of the financial issues, contemporaries complained time and again about the financial demands he was placing on his subjects, first to raise money to go on Crusade and then to raise funds to pay for the ransom that would see him released from the captivity of Henry VI of Germany”.

Listen to Rebecca Rist responding to listener queries and popular search enquiries about the medieval Christian campaigns in the Middle East:

There is one particular incident that is often overlooked in modern public assessments of Richard I: his treatment of hostages after the siege of Acre in 1191, as Dr John outlines: “Richard arrived in June 1191 and the crusaders captured the city in July. In the process, they captured several thousand hostages: some reports say around 3,000 Muslims were taken captive. And in the period afterwards, these hostages became bargaining chips in the negotiation between Saladin and Richard. The crusaders made several demands from Saladin for their safe return. When Saladin failed to meet them in time, this prompted Richard to take a fateful decision. So on 20 August he ordered these hostages to be marched out of the city, placed in front of the Muslim camp and executed.

“Again, this comes down to the question of perspective. Richard himself, in a letter sent back to the west in October 1191, said this was quite proper because Saladin defaulted on his agreement and, therefore, he was completely within his rights to order the deaths of these hostages.

“What’s crucial, though is that as we saw with some of Richard’s activities in Aquitaine earlier in his career, there were at least some contemporaries who believed that this was beyond the pale and exceeded normal standards. On the one hand we have Islamic chroniclers, the biographers of Saladin, who, as we might expect, saw this as a barbarous, treacherous act. But there are some Christian writers who outright decried it. Others were very anxious to shift blame away from Richard saying that this wasn’t his fault but Saladin’s, for failing to follow through on the agreement.

“In terms of where this fits in to our collective understanding and memorialisation of Richard today, I would say that this event is almost completely overlooked. What comes to the fore, what is embodied in the statue in Westminster, is the glorious, heroic, chivalrous figure. So there’s almost a collective amnesia to put to one side the bits that don’t fit that narrative and instead to focus on the aspects that do match up to it.”

On this podcast, Professor Jonathan Phillips is joined by medieval historian Dan Jones to discuss the life and legacy of the Muslim ruler Saladin:

Was there racism in the Middle Ages?

King Richard I’s actions after Acre, and the 12th-century reaction to it, opens the question about how far he stands up to the 21st-century moral compass. It also leads into the wider question of our view and understanding of the Crusades in general, and whether they should be seen in the context of racism in the Middle Ages. The work of Professor Geraldine Heng has been ground-breaking in this debate, particularly in her 2018 book The Invention of Race (a very thought-provoking read, also helpfully summarised to some extent in this online article.)

“I regard Professor Heng’s research as a really important contribution to a subject that needs to be treated very carefully,” says Dr John. “Her work is important is because it encourages us to consider not only what people did or didn’t think in the Middle Ages, but also how modern historians have gone about approaching this topic as well. So an argument that she makes that I find very convincing is that a form of racism dělal exist in the Middle Ages, but that modern historians writing about the Middle Ages have been very unwilling to refer to it in those terms.

“She says that historians have used euphemisms such as chauvinism or xenophobia to describe what actually we should call racism. It’s clear from the start of human history that people have noted differences between different groups and in some contexts, those differences have given grounds for discrimination. What Professor Heng points out is that while in the Middle Ages the key grounds for discrimination were indeed religion and religious difference, in some contexts those differences were seen to include physical differences as well. In other words, particularly hated groups were ascribed particular physical characteristics as part of the process of discriminating against them.

“I think we should speak of racism in the Middle Ages, while accepting that racial difference was construed in a way that doesn’t fully map onto how it’s construed today. But what Professor Heng would say is that if we use a word or term other than racism, arguably what we’re doing is an injustice both to the period of the Middle Ages and our own conversation about the relevance of that period to our own modern-day discussions on race.”

Anti-Semitic attitudes

Placing Richard I’s enthusiasm for the Crusades within the context of racist attitudes puts an entirely different spin on his reputation today. But he wouldn’t be the only medieval monarch to come under the microscope. Professor Heng’s thesis about medieval racism is particularly focused around anti-Semitism and the way that Jews in England were discriminated against, in a very extreme fashion, as a group. As she says in the web article noted above, “Rather than oppose premodern ‘prejudice’ to modern racisms, we can see the treatment of medieval Jews – including their legalised murder by the state on the basis of community rumours and lies – as racial acts, which today we might even call hate crimes, of a sanctioned and legalised kind.”

With that in mind, how should we view statues of King Henry III, the great re-builder of Westminster Abbey, who also presided over an attempt to convert the Jews of England to Christianity? Or indeed his son Edward I, who infamously expelled England’s Jews in 1290? None of these figures have yet come under the microscope of the current debate, though it should be said that there has been some discussion around a statue of Henry III’s close contemporary, King Louis IX of France, in St Louis, USA, for his role in the Crusades and his persecution of Jews. Also, a statue of Robert Bruce at Bannockburn was recently defaced, though the circumstances of that are somewhat enigmatic.

Why, then, are these medieval figures and attitudes not for the most part included in this conversation?

“On the one hand, there’s potentially the same kind of cultural dynamic that we talked about in relation to the 19th century, a tendency to regard the Middle Ages as a safer, simpler time associated more with qualities like chivalry, moral values rather than some of the more complex issues that we’ve started to talk about,” says Dr John. “I think there’s a wider issue that Geraldine Heng’s work might help us to push through, namely the fact that premodern discrimination – racism – in the Middle Ages isn’t seen in the same kind of continuum as subjects like slavery, colonialism, and imperialism. Whereas if we’re to have a conversation about the impact of subjects like the Crusades and the treatment of Jews in the Middle Ages, we might be raising some of the very same issues that are so vital in our own conversations about statues now, statues of more modern figures involved in the slave trade and so on.”

Specifically, as regards King Richard and the Westminster statue, Dr John wonders if his very English appeal is appropriate: “If we are to have a conversation about Richard in the 21st century, we might well discuss whether an icon of Englishness fully encapsulates the ideas and values of all the peoples of Britain and Ireland who are represented at Westminster. I see this issue from the perspective of someone who isn’t English. And I can see the case for arguing that, actually, an icon of Englishness in the home of British democracy might not be all that in keeping with the ideas of everyone to whom that building is important today.”

Finally, to sum up, Dr John proclaims a call to arms for us all to engage more fully with, and seek to better understand, the place of Richard I and his contemporaries within the current important conversations: “From the very start, the act of creating a statue is political. It’s a symbolic act. And above all, it’s designed to create a group identity amongst a particular set of people designed to bring a group together. So in instances like those we’ve been seeing recently, certain statues have caused controversy. The real debate behind this is the fact that these statues of past figures are invoking history in a way that causes division in the present, and that division ultimately stems from the fact people have different interpretations of the past.

“What history will tell us is that when such examples arise, when controversial statues become part of a wider conversation, it’s only right that society’s response is to hold a conversation about whether these artefacts still merit their status as cultural symbols. So we come back to our case study of Richard I and his statue at parliament. I think it’s only natural that we as a society might want to ask whether this 19th-century statue of a 12th-century figure fully matches up to what we hold to be dear about our own 21st-century society.”

David Musgrove is content director at HistoryExtra. He tweets @DJMusgrove. Read the full medieval matters blog series tady


Podívejte se na video: Plemena koček: EXOTICKÁ KOČKA (Červen 2022).


Komentáře:

 1. Tobrecan

  nejcennější zpráva

 2. Augwys

  bude přijat jakýkoli podivný provoz.

 3. Tamam

  Odpověď kompetentní, svůdným způsobem ...

 4. Brangore

  At someone alphabetic алексия)))))

 5. Gurn

  there are many variations

 6. Meztirisar

  Stále existují nějaké nedostatky

 7. Ablendan

  Byl mi doporučen web s velkým množstvím informací o tématu, které vás zajímá.Napište zprávu