Historie podcastů

Silver Act - historie

Silver Act - historie


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Akt, který řídí nákup stříbrných slitků a vydávání státních pokladničních poukázek a pro jiné účely.

Ať je uzákoněn. ., Že je ministr financí tímto nařízen, aby čas od času nakoupil stříbrné slitky v celkové výši čtyř milionů pět set tisíc uncí, nebo v takovém množství, jaké lze každý měsíc nabídnout, za jejich tržní cenu. nepřesahující jeden dolar za tři sta sedmdesát jedna a dvacet pět setin zrn čistého stříbra a vydávat za takové nákupy stříbrných slitků pokladniční poukázky Spojených států, které připraví ministr financí v r. v takové formě a takové nominální hodnoty, ne méně než jeden dolar ani více než tisíc dolarů, jak může předepsat.

SEK. 2. Že pokladniční poukázky vydané v souladu s ustanoveními tohoto aktu budou směnitelné na vyžádání, v mincích, u státní pokladny Spojených států nebo v kanceláři jakéhokoli pomocného pokladníka Spojených států, a pokud budou takto vykoupeny, být znovu vydán; ale nikdy nebude vyplaceno větší nebo menší množství těchto bankovek než náklady na stříbrné pruty a standardní stříbrné dolary z nich získané, poté držené ve státní pokladně zakoupené těmito bankovkami; a tyto pokladniční poukázky budou zákonným platidlem při platbě všech dluhů, veřejných i soukromých, není -li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, a budou pohledávky za cla, daně a všechny veřejné poplatky, a pokud budou přijaty, mohou být znovu vystaveny; a takové bankovky, pokud jsou v držení jakékoli národní bankovní asociace, mohou být započítány jako součást její zákonné rezervy. Že na žádost držitele kteréhokoli ze státních pokladničních poukázek poskytnutých pro tohoto ministra financí ministr financí podle takových předpisů, jaké může předepsat, tyto směnky vyplatí zlatými nebo stříbrnými mincemi, podle svého uvážení, což je zavedená politika Spojené státy udržují dva kovy na paritě mezi sebou při současném právním poměru nebo takovém poměru, který může být stanoven zákonem.

SEK. 3. Aby ministr financí každý měsíc razil dva miliony uncí stříbrných slitků nakoupených podle ustanovení tohoto zákona do standardních stříbrných dolarů do. [Červenec I, 189I]. ... a po uplynutí této doby provede minci stříbrných slitků zakoupených podle ustanovení tohoto zákona tolik, kolik bude nutné k zajištění zpětného odkupu zde uvedených státních pokladničních poukázek, a jakýkoli zisk nebo znak vyplývající z takové ražby bude zaúčtovány a zaplaceny do státní pokladny.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SEK. 5. Tolik z aktu. [28. února 1878]. ., nazvaný „Akt autorizující ražení mincí standardního stříbrného dolaru a obnovení jeho charakteru zákonného platidla“, jak vyžaduje měsíční nákup a ražení mincí do stříbrných dolarů ve výši nejméně dvou milionů dolarů, ani více než čtyř milionů dolary v hodnotě stříbrných prutů, se zrušuje.


Aby byla země považována za kovovou normu, ať už zlatou, stříbrnou nebo bimetalickou, používající zlato i stříbro —, je první zásadou, že její mincovna musí vydávat mince. Úřad pro zlaté a stříbrné ražby, tabulka 1792 – 1875 podrobně popisuje zákony, které autorizovaly americké mince v letech 1792 až 1875. Za zmínku stojí dvě funkce. Za prvé, nejméně hodnotná zlatá mince stála jeden dolar a nejcennější stříbrná mince měla také hodnotu jednoho dolaru. Jelikož zlato bylo (a stále je) mnohem cennější za unci než stříbro, stříbrná mince v hodnotě více než jeden dolar by byla příliš velká pro praktické použití a zlatá mince v hodnotě nižší než jeden dolar by byla příliš malá. Za druhé, zákon z roku 1873 odstranil tři stávající mince vyrobené ze stříbra, z nichž nejdůležitější byl stříbrný dolar, a vytvořil „obchodní dolar“, speciální stříbrnou dolarovou minci, která se měla používat v mezinárodním obchodu.

Úřad pro zlaté a stříbrné ražby, 1792 a#x2013 1875
Autorizační zákon Stříbrné mince Zlaté mince
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 dolar a, půl dolaru, čtvrt dolaru, desetník, poloviční desetník a orel b, napůl orel, čtvrt orel
1849, P.L. 30 – 109, 9 Stat. 397   zlatý dolar c, d, dvojitý orel e
1851, P.L. 31 – 20, 9 Stat. 587 tři centy a  
1853, P.L. 32 – 79, 10 Stat. 160   tři dolary d
1873, P.L. 42 – 131, 17 Stat. 424 obchodní dolar f  
1875, P.L. 43 – 143, 18 Stat. 478 dvacet centů g  
zákon ukončený ražbou mincí z roku 1873.
b Desetidolarový kus.
c Přejmenován na jednodolarový kus v mincovním zákoně z roku 1873.
d Ukončen zákonem z roku 1890 (P.L. 51 – 945, 26 Stat. 485).
e Dvacetidolarový kus.
f Určeno k použití pouze v mezinárodních transakcích. Přerušeno zákonem z roku 1887 (P.L. 49 – 396, 24 Stat. 634).
g Ukončen zákonem z roku 1878 (P.L. 45 – 79, 20 Stat. 47).

Druhým důležitým aspektem je, že vydané mince musí být přijaty a splňovat peněžní závazky majitele, bez ohledu na částku. Tabulka zákonné moci zlaté a stříbrné mince, 1792 – 1875 z tabulky ukazuje, že od roku 1792 do roku 1875 mohly zlaté mince uspokojovat neomezené finanční závazky (měly „neomezenou moc zákonného platidla“), zatímco po roce 1853 byly stříbrné mince jiné než stříbrný dolar dokázal uspokojit závazky až do výše pěti dolarů (disponoval pouze „omezenou pravomocí zákonného platidla“). Zatímco zákon o ražení mincí z roku 1873 v zásadě tento problém neřešil, revidovaný statut příštího roku také omezil standardní stříbrný dolar na hodnotu pěti dolarů jako zákonné platidlo.

Právní síla zlatých a stříbrných mincí, 1792 a#x2013 1875
  Stříbrné mince Zlaté mince
Autorizační zákon Mince Platby A Mince Platby A
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 Všechno neomezeně b Všechno neomezeně b
1834, P.L. 23 – 95, 4 Stat. 699     Všechno neomezeně b
1837, P.L. 24 – 3, 5 Stat. 136 Všechno neomezený Všechno neomezený
1849, P.L. 30 – 109, 9 Stat. 397     dvojitý orel, zlatý dolar neomezený
1851, P.L. 31 – 20, 9 Stat. 587 tři centy 30 centů    
1853, P.L. 32 – 79, 10 Stat. 160 půl dolaru, čtvrt dolaru, desetník, napůl desetník pět dolarů tři dolary neomezený
1873, P.L. 42 – 131, 17 Stat. 424 obchodní dolar c, půl dolaru, čtvrt dolaru, desetník pět dolarů Všechno neomezeně d
1874, P.L. 43 – 333, 18 Stat. 113 e vše f pět dolarů Všechno neomezeně d
1875, P.L. 43 – 143, 18 Stat. 478 dvacet centů pět dolarů    
případný limit.
b Mince menší než plná hmotnost při hodnotách úměrných jejich skutečné váze.
c Zákonné platidlo vyřazeno v roce 1876 (J.R. 44-17, 19 Stat. 215).
d Mince nižší než standardní hmotnost a mez tolerance při ocenění úměrná jejich skutečné váze.
e Vedoucí k 1874, 43-3586, Rev. Stat. 708.
f Včetně dolaru.

Třetím prvkem standardu mince je, že existuje „bezplatná ražba“, což znamená, že jakákoli soukromá strana může přinést zlato nebo stříbro ve velkém množství do razené mincovny a obdržet minci nebo peněžní ekvivalent. Tabulka Freedom of Coinage, 1792 – 1873 ukazuje, že bezplatné ražení mincí za zlato bylo vždy k dispozici od roku 1792 do roku 1873 (a ve skutečnosti, dokud Spojené státy v roce 1933 neopustily zlatý standard). Bezplatné ražení mincí pro stříbrné mince za méně než dolar však skončilo v roce 1853 a zákon z roku 1873 skončil s bezplatnou ražbou standardního stříbrného dolaru. Nikdy nebyl obnoven.

Svoboda ražení mincí, 1792 a#x2013 1873
Autorizační zákon stříbrný Zlato
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 Všechno Všechno
1837, P.L. 24 – 3, 5 Stat. 136 Všechno Všechno
1853, P.L. 32 – 79, 10 Stat. 160 pouze stříbrný dolar  
1873, P.L. 42 – 131, 17 Stat. 424 pouze obchodní dolar Všechno

„Jemná váha“ mince je množství čistého kovu (buď zlata nebo stříbra), které mince obsahuje. „Standardní ryzost“ je procento hmotnosti mince sestávající z čistého kovu, přičemž zbytek je v podstatě bezcenná slitina. „Standardní hmotnost“ je celková hmotnost mince (čistý kov plus slitina). Právní hodnota zlata a stříbra dolaru, 1792 – 1873, tabulka uvádí zákonné pokuty a standardní váhy zlatého a stříbrného dolaru v letech 1792 až 1873. Tabulka také ukazuje zákonný poměr ceny zlata a stříbra (počet uncí stříbra ve srovnání s uncemi zlata v minci) „poměr mincovny“. Není zobrazena ryzost, která je 1485/1664 a 11/12 pro zlaté a stříbrné mince (zákon z roku 1792), 116/129 pro zlaté mince (zákon z roku 1834) a 9/10 pro zlaté a stříbrné mince ( Zákony z roku 1837 a 1873).

Právní hodnota zlata a stříbra v dolarech, 1792 a#x2013 1873
  Hmotnost dolaru (zrna a)  
  stříbrný Zlato  
Autorizační zákon Pokuta Standard Pokuta Standard Poměr ceny zlato/stříbro b
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 371.25 416 24,75 c 27 c 15.0000
1834, P.L. 23 – 95, 4 Stat. 699     23,2 c 25,8 c 16.0022
1837, P.L. 24 – 3, 5 Stat. 136 371.25 412.5 23,22 c 25,8 c 15.9884
1873, P.L. 42 – 131, 17 Stat. 424 378 d 420 d 23.22 25.8
a Podle obvyklého systému měření „avoirdupois“ (16 uncí = 1 libra) 1 unce = 437,5 zrn.
b Poměr obsahu jemného stříbra k jemnému zlatu v dolaru, pokud jsou zlato i stříbro neomezeným zákonným platidlem.
c Odvozeno jako desetinová váha orla (zlatý kus 10 $).
d Obchodní dolar, omezené zákonné platidlo.

Všechny mince v hodnotě nižší než jeden dolar — nazývané zlomkové mince — byly vyrobeny ze stříbra. Frakční mince byly v devatenáctém století mnohem důležitější než dnes, protože ceny byly mnohem nižší. Maloobchodní transakce byly ve skutečnosti prováděny převážně s takovými mincemi. Tabulka jemných stříbrných frakčních mincí, 1792 – 1875, tabulka shrnuje zákonný obsah jemného kovu takové mince ve srovnání se standardním stříbrným dolarem. Až do zákona z roku 1853 byla relativní hodnota (poměr jemné hmotnosti k celkové hmotnosti) zlomkových stříbrných mincí (kromě třícentové mince) stejná jako stříbrný dolar. Zákon z roku 1853 tento poměr snížil, a tím nadhodnotil zlomkové mince vůči dolaru. Zákon z roku 1873 tento poměr u zlomkových mincí mírně zvýšil.

Fine-Silver Content of Fractional Coin, 1792 – 1875
Autorizační zákon Mince Odchylka od stříbrného dolaru
1792, P.L. 2 – 16, 1 Stat. 246 Všechno nula
1837, P.L. 24 – 3, 5 Stat. 136 Všechno nula
1851, P.L. 31 – 20, 9 Stat. 587 tři centy – 16,67 procenta
1853, P.L. 32 – 79, 10 Stat. 160 vše kromě tří centů – 6,91 procenta
1853, P.L. 32 – 96, 10 Stat. 181 tři centy – 6,91 procenta
1873, P.L. 42 – 131, 17 Stat. 424 vše kromě dvaceti centů – 6,47 procenta
1875, P.L. 43 – 143, 18 Stat. 478 dvacet centů – 6,47 procenta


Porozumění dolarovým bankovkám se stříbrným certifikátem

Z tohoto důvodu si ustanovení zákona o ražbě mincí z roku 1873 málo všimli. Tento akt ukončil bezplatnou ražbu stříbra, účinně ukončil bimetalismus a umístil Spojené státy na zlatý standard. Ačkoli stříbrné mince mohly být stále použity jako zákonné platidlo, jen málo jich bylo v oběhu.

Americká vláda začala vydávat certifikáty v roce 1878 podle Bland-Allisonova zákona. Podle tohoto zákona mohli lidé ukládat stříbrné mince u amerického ministerstva financí výměnou za certifikáty, které se snáze nosily. Tyto reprezentativní peníze lze také uplatnit za stříbro rovnající se nominální hodnotě certifikátu. V minulosti vydaly stříbrné certifikáty další země jako Čína, Kolumbie, Kostarika, Etiopie, Maroko, Panama a Nizozemsko.

Kongres přijal v roce 1792 bimetalický standard peněz, čímž se zlato a stříbro staly prostředkem směny. V rámci politiky ražení mincí zdarma bylo možné surové zlato nebo stříbro odvézt do americké mincovny a převést na mince. Mezi lety 1793 a 1873 však bylo vyraženo několik stříbrných mincí, protože surové stříbro potřebné k výrobě mince mělo větší hodnotu než jejich zlaté protějšky se zlatým dolarem a greenbackem.

O rok později § 3568 revidovaných stanov dále snížil status stříbra tím, že zakázal používání stříbrných mincí jako zákonného platidla pro částky přesahující pět dolarů.


Silver Rights: The Story of the Carter Family ’s Brave decision to send their children to a All-White Schools and Claim their Civil Rights

Kniha – Literatura faktu. Od Constance Curry. Úvod Marian Wright Edelman. 1996.
Příběh rodiny Carterových a rozhodnutí poslat své děti do čistě bílé školy v Drewu v Mississippi.

Následující popis je z recenze na Stříbrná práva od Paula Trachtmana v Smithsonian časopis, červen 1997.

Stříbrná práva [je] strhující monografie jedné afroamerické rodiny, která bojuje za vyslání svých dětí do segregovaných bílých škol v Drewu v Mississippi.

Autorka Constance Curryová byla zástupkyní Výboru amerických přátel (AFSC), který se pokusil pomoci rodině Carterových přežít strastiplné zastrašování, odvety a urážky, protože sedm jejích dětí se stalo jedinými černými studenty v Drew ’s bílé základní a střední školy v roce 1965 (osmý by se k nim připojil v roce 1967.)

Hlasy v knize jsou většinou hlasy Carterových, a to prostřednictvím rozhovorů s Curry ’s a mnoha dopisy, které Mae Bertha Carter napsala do centrály Friends ’, protože jedna krize následovala druhou. Díky tomu má kniha bezprostřednost, intimitu a emocionální pravdu, kterou historie málokdy odhalí. Rovněž se odvíjí s jednoduchostí slov a faktů, díky nimž je Carterova odvaha, víra a láska realitou, kterou může každý čtenář sdílet. I název knihy je odrazem toho jazyka. Mezi venkovskými černými rodinami delty Mississippi byl byrokratický výraz “občanská práva ” přeložen jako sen o “ právech stříbra. ”

Aby tento příběh vyprávěla, strávila Curry posledních několik let obnovením přátelství s Carterovými, vedla rozhovory s dospělými dětmi a snažila se uvést události 60. let na pravou míru. Carterovi byli rozdělená rodina na bavlníkovém plantáži mimo Drew, když Mississippi pod hrozbou ztráty federálních fondů přišla s plánem “svobody volby ” s cílem obejít federální zákony. Rodiny jako Carterovi mohly podepsat papíry, aby poslaly své děti do čistě bílých škol, ale černoši i bílí věděli, co se stane rodinám, které se rozhodly. “ Pokud vás nedostanou do pračky, dostanou vás do oplachu, ” Mae Bertha Carter řekla hostujícímu ministrovi z Ohia, který rodinu podporoval.

Carterům hrozilo vystěhování a v místních obchodech našli úvěr odříznutý a jejich domov ve tmě rozbil výstřely, což je ve strachu přinutilo spát na podlaze. Na děti pršely plivance a urážky, když jeli autobusem do školy, kde život nebyl jednodušší. “ Nenáviděl jsem třídu dějepisu, ” si vzpomněl jeden ze starších chlapců, “ když jsme se zabývali občanskou válkou a učitel řekl ‘nigger ’ a dovolil studentům, aby to řekli, jako bych tam ani nebyl. & #8221

Byly to Carterovy děti, které se rozhodly jít do bílých škol. Nikdo z nich se nikdy nevrátil do černých škol, které měly rozdělené hodiny, aby studenti mohli pracovat na bavlníkových polích. “ Nejvíc jsem nesnášel, když jsem byl v bavlněném poli a viděl, jak kolem nás při vybírání projížděly bílé školní autobusy, ” vzpomínala nejstarší dívka Ruth. Ale Ruth také začala nenávidět své dny v bílé škole.

Během té doby to vypadalo, že jsem byl plný nenávisti. Nenáviděl jsem Mississippi, nenáviděl jsem toho bělocha. Nenáviděl jsem své učitele. Nenáviděl jsem všechno. Potom jsme začali mít tato malá sezení doma odpoledne po škole. Bylo to skoro jako terapie. Posadili jsme se a máma řekla: „Jak to dnes ve škole probíhalo? ’ Mluvili jsme o tom, co se stalo, a často jsme spolu plakali. . . .

Když Ruth rekonstruovala ta odpoledne, byl to hlas její matky, který slyšela ozvěnu v její paměti. “Pokud mě máma slyšela říkat, ‘ Nesnáším bílé lidi, prostě je nemohu ’ snést, ’ vždy odpověděla, ‘ Don ’t to nikdy neřekneš. Nikdy neříkej, že nesnášíš bělochy nebo kohokoli a#8211 to nemá pravdu. ’. . . Další věc, kterou nám nechtěla říct, byla, že jsme si přáli, abychom se nikdy nenarodili. ”

Přesto byly tlaky na děti skutečně brutální. Nejmladší Carl, který nastoupil do první třídy v roce 1967, si připomněl tíhu izolace. Další rok, ve druhé třídě, se prostě pokusil uprchnout.

Nemít žádné spoluhráče. . . cítil jsem se špatně. . . . Jednoho dne jsem opustil školní dvůr a vrátil se domů. Bylo mi teprve sedm. . . Řekl jsem mamce, že jsem šel celou cestu domů a nevrátil jsem se. Řekl jsem, že jsem nemocný, dostal jsem se do postele.

Ale druhý den byl zpět, jeho hlavním útočištěm byla jeho excelence jako studenta matematiky.

Mae Bertha a její manžel Matthew provedli své děti v nejhorších dnech s odvahou a vírou, která byla srdcem hnutí za občanská práva, ale sami by to nedokázali. Prostřednictvím pracovníků v oblasti občanských práv, jako je Constance Curryová, se roznesla zpráva a lidé dobré vůle se na mnoha místech stali zdrojem podpory Carterových.

Zde se například stalo, když dozorce oral pod bavlněnou plodinou Carters ’, než si ji mohli vybrat:

Amzie Moore, Mississippi, 1963. Foto Harvey Richards.

Dokonce i bez peněz z bavlny mohli Carterovi přežít listopad a prosinec. Amzie Moore [černý veterán, který přišel domů a pomohl zorganizovat místní pobočku NAACP] přinesl jídlo, přátelé Boulder [v Coloradu] nadále posílali peníze na oběd, AFSC zasílalo malé granty, výbor pro občanská práva Morningside Gardens v New Yorku přispěl oblečením a penězi a některé konzervy pocházely z kostela v New Jersey. A v den, kdy se dozorce nedostavil s rodinou a obvyklými 15 dolary za auto a ročním registračním poplatkem za 8217 let, přinesla Fannie Lou Hamer, tehdejší lídr Demokratické strany za svobodu Mississippi, Mae Berthu značkové peníze.

Čtení této knihy je připomínkou hluboké provázanosti našich životů, síly svědomí, když se lidé starají jeden o druhého a jeden o druhého a jsou ochotni jednat s láskou proti síle nenávisti a násilí. Sedm z osmi dětí Cartera, kteří desegregovali školy Drewa, později vystudovalo University of Mississippi, kde první černý student, který se zapsal, potřeboval doprovod amerických maršálů. Duch, který je udržoval, byl vyjádřen v dopise Mae Berthy Constance Curryové v květnu 1966:

V neděli jsem šel do kostela a můj kazatel kázal o lásce jeden druhého - neznamená to jen černochy - to znamená všechny, bílé a černé.

[Jak je uvedeno výše, tento popis knihy napsal Paul Trachtman.]

ISBN: 9780156004794 | Vydalo nakladatelství Mariner Books.

Související zdroje

Nesnesitelná zátěž: Oceněný 56minutový filmový dokument o rodině Carterových a bojích#8217 s desegregací škol Drew. Produkoval v roce 2003 Chea Prince a Constance Curry. Icarus Films. “ Jedna z nejlepších video historií desegregační éry, jaká kdy byla vytvořena. Skvělý příklad toho, jak by se měly dělat dokumenty o šedesátých letech. Zachycuje ve filmu, co to znamená být odvážným člověkem. Magisterská jasnost, s jakou je tento dramatický příběh vyprávěn, udržuje pozornost diváka po celou dobu. Nepostradatelné pro studenty …, protože skuteční účastníci stojí v centru pozornosti#8211, člověk by těžko hledal tento kalibr práce v jakémkoli jiném jediném příběhu této éry. ” - profesor Curtis Austin, University of Southern Mississippi

Tato škola není bílá!: Obrázková kniha pro základní školu od Doreen Rappaportové a ilustrovaná Curtisem Jamesem, o rodině Carterových a boji#8217 s desegregací škol Drew. (Jump at the Sun, 32 stran, 2005.)


Panika z roku 1893

Jako většině velkých finančních propadů předcházela depresi v devadesátých letech 19. století řada šoků, které podkopaly důvěru veřejnosti a oslabily ekonomiku. Panika v roce 1893 způsobila velkolepou finanční krizi, která přispěla k hospodářské recesi. V posledních dnech Harrisonovy administrativy se Reading Railroad, hlavní východní trať, dostala do nucené správy. Tento kolaps byl brzy umocněn krachy stovek bank a podniků závislých na Readingu a dalších železnicích. Akciový trh reagoval dramatickým propadem. V obavě z dalšího kolapsu vytáhli evropští investoři své prostředky ze Spojených států, ale deprese brzy zachvátila i druhou stranu Atlantiku. Pokračující zemědělská deprese na západě a jihu se prohlubovala a šířila bídu do těchto regionů. Ačkoli byly tisíce podniků zničeny a více než čtyři miliony zůstaly nezaměstnané, Cleveland udělal málo. Věřil, stejně jako většina lidí z obou hlavních stran, že obchodní cyklus je přirozený a neměl by být manipulován politiky. Jedna ekonomická záležitost se však prezidenta hluboce týkala. Zlatá rezerva národa v posledních letech Harrisonovy administrativy neustále klesala. Bohaté utrácení „Kongresu o miliardách dolarů“ a odliv zlata způsobený zákonem o nákupu Sherman Silver byly hlavními faktory snížení přebytku. Několik týdnů poté, co Cleveland složil přísahu, se národní rezervy ponořily pod 100 milionů dolarů, což je psychologická bariéra, jejíž porušení dále oslabilo důvěru veřejnosti. Prezident jednal o záchraně zlatého standardu, ale během toho rozdělil Demokratickou stranu a odcizil stříbrné síly Jihu a Západu. Když Kongres koncem června 1893 odročil, prezident Cleveland - v obavě z možného nepříznivého dopadu na trhy - tajně řešil závažný zdravotní problém. Panika z roku 1893 a další faktory měly trvalý dopad. Deprese v devadesátých letech 19. století se úplně neztratila až do roku 1897. Jednou reakcí na sérii neúspěchů a bankrotů byl vzestup konsolidace podniků. Chudší prvky společnosti věřily, že byly v těžkých časech ignorovány, a pak byly ponechány na milost a nemilost trustů. Reformní úsilí v poslední čtvrtině 19. století nebylo dostatečné. Pro další století bylo zapotřebí nového vedení.


19. století

Dolary byly raženy v tradici španělských 8 realů. Anglicky mluvící označovali španělských 8 realů jako španělský mletý dolar. Slovo „frézovaný“ označovalo skutečnost, že polotovary mincí zvané planžety byly „frézovány“ na frézce, aby zůstaly konzistentní s váhami a velikostmi a zabránily padělání. Pokročilý proces frézování umožnil použití těchto španělských mincí v mnoha zemích po celém světě.

Zákon o ražení mincí z roku 1834

Oficiální vládní cena zlata v USA zůstala konzistentní na 19,75 USD za trojskou unci od roku 1792, dokud nebyla v roce 1834 zvýšena na 20,67 USD. V roce 1934 byla cena zvýšena na 35 USD. V roce 1972 byla cena zvýšena na 38 USD a v roce 1973 se zvýšila na 42,22 USD.

Kongres smířil novou hodnotu zlata s průchodem zákona o ražení mincí z roku 1834 za předsednictví Andrewa Jacksona. Byla přijata nová regulace hmotnosti a hodnoty zlata, aby se hodnota zlata synchronizovala s trhem a jeho relativní hodnotou ke stříbru. Zákon revidoval poměr zlata k dolaru na ekvivalent 20,67 USD za unci zlata, čímž se zvýšila hodnota zlata a zvýšil poměr stříbra ke zlatu na přibližně 16: 1.

Zákon o ražení mincí z roku 1873

Zákon o ražení mincí z roku 1873 byl západními stříbrnými těžaři nazýván také „zločin roku 1873“. Tento akt démonizoval stříbro a účinně ukončil stříbrný boom, který obohatil ekonomiky západních států. Stříbro bylo upuštěno pro zlatý standard, který by později přijaly vlády po celém světě.

Byla zřízena mocná síla nazvaná Hnutí svobodného stříbra, která by pomohla průchodu zákona Bland Allison z roku 1878. Tento akt umožnil ministerstvu financí nakupovat 2 až 4 miliony dolarů měsíčně domácího stříbra, které bylo razeno do stříbrných dolarů do oběhu. Tento akt prošel Kongresem poté, co přepsal veto prezidenta Rutherforda B. Hayese.

Zákon o nákupu stříbra Sherman schválený v roce 1890 nahradil předchozí zákon a zaznamenal zvýšený nákup 4,5 milionu uncí stříbrných slitků měsíčně. Prezident Cleveland později tento akt v roce 1893 zrušil, protože zlaté rezervy amerického ministerstva financí byly vyčerpávány investory prodávajícími stříbro výměnou za zlato.

Jižní ministři vyzvali v roce 1861 ministra financí Salmona P. Chaseho, aby na mince vepsal „In God We Trust“. Kongres schválil a poprvé použil frázi na dvoucentové minci v roce 1864. Nápis byl rozšířen na zlaté a stříbrné mince s průchodem zákona z roku 1865. V roce 1873 byly všechny mince schváleny „In God We Trust“ bez dalšího souhlasu Kongresu.


1921-35 MÍR DOLLAR

Válka “ k ukončení všech válek ” zdaleka nedosahovala této ušlechtilé aspirace. To, co historie nyní označuje jako první světová válka, která pustošila Evropu v letech 1914 až 1918, vyvolala celosvětovou touhu po míru. Jedním z přímých důsledků této vroucí naděje byla Společnost národů. Druhým, méně ambiciózním, ale stejně upřímným, byl mírový dolar. Amerika se vyhnula Lize, ale minci vřele přijala.

Následovat válku, tam byl rozšířený sentiment pro vydání mince, která by oslavovala a připomínala obnovení míru. Americká numismatická asociace hrála při prosazování tohoto návrhu klíčovou roli. Ve stejné době se americká mincovna ocitla tváří v tvář potřebě začít vyrábět miliony stříbrných dolarů. Tato potřeba vyrostla z Pittmanova zákona, zákona přijatého v roce 1918 na naléhání zájmů těžby stříbra a zjevně z nich těžících. V rámci tohoto opatření byla vláda zmocněna roztavit až 350 milionů stříbrných dolarů, převést stříbro na pruty a poté buď kov prodat, nebo jej použít k výrobě dceřiných mincí stříbra. Rovněž bylo požadováno zasáhnout náhradní dolary za všechny, které byly roztaveny.

Kromě pomoci producentům stříbra zákon pomohl také Velké Británii, v té době válečnému spojenci. Během fiskálních let 1918 a 1919 vláda USA roztavila celkem více než 270 milionů stříbrných dolarů a velká většina z těchto 259 121 554 byla nakonec prodána ve formě slitků Britům, kteří stříbro potřebovali k řešení měnové krize v r. Indie. Během stejného období Spojené státy roztavily 11 111 168 stříbrných dolarů, aby získaly novou surovinu pro vlastní vlastní dceřiné mince.

Mince, které byly roztaveny podle Pittmanova zákona, představovaly téměř polovinu celé produkce standardních stříbrných dolarů (na rozdíl od obchodních dolarů), které do té doby vyrobila americká mincovna. Ztráta přesto nebyla žádnou zvláštní ranou pro národní obchod. Stříbrné dolary se používaly jen omezeně a zbývající zásoby byly více než dostatečné na to, aby sloužily komerčním potřebám. Poptávka po mincích byla ve skutečnosti tak minimální, že se od roku 1904 žádné nevyráběly více než tucet let.

V této souvislosti mincovna neměla důvod vydávat nové stříbrné dolary jako náhradu za ty, které byly roztaveny, ale zákon Pittman to vyžadoval. V souladu s tím, v roce 1921, poté, co cena stříbra klesla z poválečných maxim, začala znovu vytahovat dlouho pozastavené stříbrné dolary Morgan. Stalo se tak ve skutečnosti v rekordním počtu: Během jediného roku vyrobily různé mincovny celkem více než 86 milionů příkladů, což je nejvyšší roční číslo v sérii.

Zajímavou shodou okolností byla produkce dolaru Morgan obnovena ve stejný den, 9. května 1921, kdy byla v Kongresu zavedena legislativa požadující vydání nového stříbrného dolaru, který by znamenal poválečný mír. Jak popsali její sponzoři ve společném usnesení, nová mince by měla nést vhodný design připomínající ukončení války mezi císařskou německou vládou a vládou lidu Spojených států. ”

Kongres byl přerušen, aniž by opatření přijal. Ukázalo se však, že povolení Kongresu nebylo opravdu potřeba, protože morganský dolar vyráběný déle než zákonné minimum 25 let podléhal výměně bez konkrétního legislativního schválení.

Aby federální komise výtvarných umění získala návrhy na mince, uspořádala soutěž, do které byla zapojena malá skupina nejlepších medailistů národa. K devíti pozvaným patřili takoví slavní umělci jako Victor D. Brenner, Adolph A. Weinman a Hermon A. MacNeil, z nichž všichni navrhli předchozí americké mince. Ale vítězem se stal mladý italský přistěhovalec jménem Anthony de Francisci, jehož jemně vytesaný portrét Liberty byl po vzoru jeho mladé manželky Terezy. Rubová strana mince ukazuje orla v klidu na vrcholu útesu, který hledí směrem ke slunci pomocí řady paprsků, přičemž na skále je překryto slovo PEACE. Žádné jiné americké mince vyráběné do oběhu toto heslo nikdy nenosilo.

Výroba 1921 dolarů za mír se nedostala do posledního prosincového týdne a bylo vyrobeno jen něco málo přes milion kusů. Brzy vyšlo najevo, že reliéf mincí byl příliš vysoký, takže bylo těžké zasáhnout a způsobit nadměrné rozbití matrice. Mincovna opravila problém v roce 1922 snížením reliéfu, ale v tomto procesu poněkud snížila také estetickou přitažlivost mince.

Do roku 1928 vyrobila mincovna dostatek dolarů za mír, aby splnila požadavky zákona Pittman Act ’s. To následně zastavilo výrobu. Víko na stříbrných dolarech bylo s nástupem deprese následujícího roku ještě pevněji sevřeno. Konstrukce se vrátila na dvouletou oponu v roce 1934, a to především proto, že jako podklad pro stříbrné certifikáty bylo zapotřebí více kol. 1934-S se ukázal být jednou z klíčových mincí v sérii, spolu s lety 1921 a 1928. Značka mincovny je pod slovem ONE na zadní straně. Hrstka matných důkazů existuje, ale pouze pro roky 1921 a 1922.

Sběratelé do značné míry ignorovali stříbrné dolary obou návrhů až do začátku šedesátých let minulého století, kdy zpětné odkupy stříbrných certifikátů a propagace prodejů pokladnic $ 1000 pytlů dolarů všem příchozím vytvořily nový zájem o velké stříbrné mince. Ironií osudu, dolary míru byly v bankách k dispozici po celá desetiletí a v souladu s politikou ministerstva financí byly vyplaceny před vyplacením Morganových dolarů. Ale jen málo sběratelů se zajímalo o dokončení sad těchto relativně drahých mincí, což považovalo za praktičtější shromáždit sbírky menších nominálních hodnot: stříbrný dolar představoval značnou částku ve 30. a 40. letech natolik, že bylo možné koupit pět desítek vajec nebo deset krabic pšenice . Teprve na začátku šedesátých let minulého století, kdy ministerstvo financí téměř vyprázdnilo své trezory mírových dolarů, se začal sypat vyhledávanější Morgans, což podněcovalo sběratelské nadšení pro obě série v tomto procesu.

Celý běh dolarů za mír se skládá z pouhých 24 mincí, žádná z nich není velká rarita. Mnoho sběratelů se tedy snaží o kompletní sady dat a razítek. Nedotčené, vysoce kvalitní kousky jsou nepolapitelné, nicméně slabé údery byly běžné a široký, otevřený design způsobil, že mince byly náchylné k opotřebení a poškození. Body, které je třeba zkontrolovat na opotřebení, jsou obličej, krk a vlasy Liberty ’ přes ucho a nad jejím čelem. Na zadní straně se opotřebení nejprve projeví na křídle, noze a hlavě orla.

Předčasný zánik Míru a dolaru byl zlověstně symbolický. O čtyři roky později, v roce 1939, vypukla v Evropě druhá světová válka. The design came very close to reappearing once more in 1964, when Congress authorized production of 45 million new silver dollars, apparently in an effort to serve the needs of Nevada gambling casinos. With the smaller silver coins rapidly disappearing from circulation, this was viewed as a gift to special interests. After the Denver Mint produced 316,076 Peace dollars (dated 1964) in May of 1965, the authorization was rescinded by order of President Johnson. Although all pieces were to be recalled and melted, rumors persist of several coins surviving.

PHOTO PROOF – Copyright © 1994-2014 Numismatic Guaranty Corporation. Všechna práva vyhrazena.


1878-1921 SILVER MORGAN DOLLAR

Political pressure, not public demand, brought the Morgan dollar into being. There was no real need for a new silver dollar in the late 1870s the last previous “cartwheel,” the Liberty Seated dollar, had been legislated out of existence in 1873, and hardly anyone missed it.

Silver-mining interests did miss the dollar, though, and lobbied Congress forcefully for its return. The Comstock Lode in Nevada was yielding huge quantities of silver, with ore worth $36 million being extracted annually. After several futile attempts, the silver forces in Congress led by Representative Richard (“Silver Dick”) Bland of Missouri finally succeeded in winning authorization for a new silver dollar when Congress passed the Bland-Allison Act on February 28, 1878. This Act required the Treasury to purchase at market levels between two million and four million troy ounces of silver bullion every month to be coined into dollars. This amounted to a massive subsidy, coming at a time when the dollar’s face value exceeded its intrinsic worth by nearly 10%.

In November 1877, nearly four months before passage of the Bland-Allison Act, the Treasury saw the handwriting on the wall and began making preparations for a new dollar coin. Mint Director Henry P. Linderman ordered Chief Engraver William Barber and one of his assistants, George T. Morgan, to prepare pattern dollars, with the best design to be used on the new coin. Actually, Linderman fixed this “contest” in Morgan’s favor he had been dissatisfied with the work of the two Barbers William and his son, Charles, and in 1876 had hired Morgan, a talented British engraver, with plans to entrust him with new coin designs. At that time, resumption of silver dollar coinage was not yet planned, and Morgan began work on designs intended for the half dollar. Following Linderman’s orders that a head of Liberty should replace the full-figure depiction then in use, Morgan recruited Philadelphia school teacher Anna Willess Williams to pose for the new design.

Morgan’s obverse features a left-facing portrait of Miss Liberty. The reverse depicts a somewhat scrawny eagle which led some to vilify the coin as a “buzzard dollar.” The designer’s initial M appears on both sides a first. It’s on the truncation of Liberty’s neck and on the ribbon’s left loop on the reverse. Mintmarks (O, S, D, and CC) are found below the wreath on the reverse. Points to check for wear on Morgans are the hair above Liberty’s eye and ear, the high upper fold of her cap and the crest of the eagle’s breast.

Soon after production began, someone advised the Mint that the eagle should have seven tail feathers, instead of the eight being shown, and Linderman ordered this change. As a result, some 1878 Morgan dollars have eight feathers, some seven and some show seven over eight. The seven-over-eight variety is the scarcest, though all are fairly common.

More than half a billion Morgan dollars were struck from 1878 through 1904, with production taking place at the main mint in Philadelphia and the branches in New Orleans, San Francisco and Carson City. Carson City production was generally much lower and ended altogether after that branch was closed in 1893. The coin came back for one final curtain call in 1921, when more than 86 million examples were produced under the terms of the Pittman Act at Philadelphia, San Francisco and Denver but that was a double-edged sword: Under the 1918 legislation, more than 270 million older silver dollars, almost all Morgans, had been melted. The law required replacements for these, but most were of the Peace design, which replaced the Morgan version at the end of 1921.

In all, some 657 million Morgan dollars were produced in 96 different date-and-mint combinations. Hundreds of millions were melted over the years by the government under the Pittman Act and the Silver Act of 1942, and by private refiners since the late 1960s, when rising silver prices made this profitable. Despite all the melting, Americans had more than enough Morgans to fill their daily needs, since the dollars circulated regularly only in the West. As a result, huge stockpiles remained in the Treasury’s vaults, as well as bank vaults nationwide. This explains why so many Morgan dollars are so well preserved today despite their age few saw actual use.

Even as the numismatic hobby underwent rapid growth beginning in the 1930s, interest in other collecting areas far outpaced the attention paid to the large Morgan cartwheels. Most collectors preferred the lower face-value coins (with their lower cost) that were readily available in circulation. Although it was possible to order silver dollars through banks or directly from the Treasury, few noticed or cared. In the late 1930s, however, several Washington dealers learned that the Treasury Department’s Cash Room near the White House was paying out uncirculated Carson City dollars coins having a market value of $5 or more at the time! More than a few dealers quietly exploited this discovery throughout the 1940s and `50s.

In the early 1960s, with silver rising in price, opportunists recognized the chance to turn fast profits by redeeming silver certificates for dollar coins mostly Morgans at the Treasury. By the time the government closed this lucrative window in 1964, only 2.9 million cartwheels were left in its vaults, almost all of them scarce Carson City Morgans. These were dispersed by the General Services Administration in a series of mail-bid sales from 1972 through 1980, earning big profits for the government and triggering great new interest in silver dollars.

Interest in Morgans was further heightened by the publicity surrounding the 400,000+ dollars found in the basement of Nevada eccentric LaVere Redfield’s home. After word leaked out of the amazing cache, several dealers got into the act, each jockeying for position in a scramble that ultimately ended with a Probate Court auction held in January of 1976. At that sale, A-Mark Coins of Los Angeles captured the hoard with a winning bid of $7.3 million. The coins were cooperatively marketed by a number of dealers over a period of several years. Rather than depressing prices, the orderly dispersal of these coins only served to bring more collectors into the Morgan dollar fold. Similarly, the early 1980s witnessed the equally successful distribution of the 1.5 million silver dollars in the Continental Bank hoard.

The Morgan dollar’s story is a Cinderella tale: Until the 1960s, it was largely ignored by the public. Since then, it has gradually become among the most widely pursued and desired of all U. S. coins. Although many collectors find the challenge of assembling a complete date and mintmark set in Mint State compelling, others satisfy themselves with collecting just one coin per year. Exceptional specimens are also sought after by type collectors.

Major keys include 1895, 1893-S, 1895-O, 1892-S, 1889-CC, 1884-S and 1879-CC. Mint records show that 12,000 business-strike dollars were made in Philadelphia in 1895, but only proofs are known the mintage of these is 880. Proofs were made for every year in the series, but only a few brilliant proofs variously reported at 15 to 24 are known for 1921. Prooflike Morgans also are highly prized and are collected in both Prooflike (PL) and Deep-Mirror Prooflike (DPL or DMPL).

Few coins in U.S. history have been greeted with more indifference at the time of their release than this silver dollar. And few, if any, have then gone on to stimulate such passionate excitement among collectors.

PHOTO PROOF – Copyright © 1994-2014 Numismatic Guaranty Corporation. Všechna práva vyhrazena.


Treasury Notes


The federal government began issuing its own currencies during the Civil War as it tried to meet funding and money circulation emergencies. In 1861, Secretary of the Treasury Salmon P. Chase directed the Treasury to issue Demand Notes to pay expenses. As the first national currency, Demand Notes earned their name from the fact that they were redeemable on demand for gold coin at the Treasury.

The government also created the United States Note, another currency designed as a temporary financing measure, with the passage of the Legal Tender Act of February 25, 1862. Almost bankrupt, the United States needed money to pay suppliers and troops during the Civil War. The plan was to print a limited supply of U.S. Notes to meet the crisis. However, U.S. Notes became popular and were issued for decades, coming to be known as Greenbacks.


The Civil War also brought about a shortage of coins. In response to this problem, Treasury issued currency notes in denominations of less than one dollar, ranging from three cents to fifty cents, in 1863. These small value notes are known as fractional currency. They were the first notes printed by the Bureau of Engraving and Printing, and were issued until 1876.

In an effort to get control over the chaos of the monetary system, Secretary Chase advocated the creation of a system of National Banks in 1863 that would issue a uniform, national currency. The National Bank Act of June 3, 1864, created National Bank Notes that were redeemable at any National Bank of the Treasury. The notes proved a success, and were issued well into the 20th century.

In the same year it authorized National Bank Notes, Congress also created another new form of currency, Gold Certificates. One could deposit gold at the Treasury and receive Gold Certificates in exchange. The first Gold Certificates were issued in November 1865, with a maximum denomination of $10,000.


By 1878, U.S. Notes, National Bank Notes, and Gold Certificates co-circulated. That same year, Congress introduced the Silver Certificate. The act authorizing these notes allowed people to deposit silver coins in the Treasury in exchange for certificates, giving people an alternative to carrying numerous silver dollars. Silver Certificates became very popular and were a major form of currency for many years.

Twelve years later, the growth of silver mining in the United States led to another form of currency known as Treasury Coin Notes, which the Treasury Note Act of 1890 authorized. Until 1893, the law required the Treasury to purchase silver bullion and to pay for it with the new notes.

The close of the 19th century saw various forms of currency co-circulating in the nation’s economy, but money-related economic and banking crises continued. A central problem revolved around the inability of the supply of these currencies to expand or contract to meet economic conditions. Part two of this series, to be posted later this week, will explore the solution to this problem.​


Silver as Money: A History of US Silver Coins

The history of silver as money goes back many thousands and thousands of years. Silver coinage first appeared around 600 BC in current day Turkey, and from there it has been used in every major empire, from the Greeks & Romans to the Spanish and current day United States.

I’d like to take a look at the history of US silver coins that have been used as money since our nation begun. It’s amazing how few people even realize that for the first

175 years of the US, silver was used in everyday coins and circulated throughout the economy as common money up until the year 1964, when they stopped making silver coins.

Even though many coins overlap in dates, I organized the events in a timeline to view it in chronological order. I also included the dates of the various Coinage Acts and how they affected silver coinage. Take some time to look at the coins’ designs and appreciate the artwork.

It begins. The Constitution goes into effect after the 1st Congress convened on March 4, 1789, replacing the Articles of Confederation. The power to coin money was given to Congress, and no state shall . make anything but gold and silver coin a tender in payment of debts. Article I Section 10.

The Coinage Act of 1792 establishes the First Mint in Philadelphia, PA and that the silver dollar would be the unit of Money in the US. From this Act would eventually come the following silver coins, the Silver Dollar, half dollar, quarter dollar, dime, and half dime.
Also, the ratio of 1 gold unit would equal 15 silver units of given proportion. Oh, and for anyone caught debasing (replacing the silver with other metals) or making fake silver coins, the death penalty! How times have changed.

Considered to be the first coin ever minted, the Flowing Hair Half Dime was struck for just 2 years from 1794-1795. Coin was designed by Robert Scot and contains approximately 89.2% silver and 10.8% copper weighing only about 1.35 grams and containing roughly 0.0434 ounces of silver. There is an estimated 86,425 coins in circulation, so these coins will sell for a good 5 figures in the right condition.

Continuing in the Flowing Hair series is the Flowing Hair Half Dollar, or the standard fifty-cent piece. Although the dollar was the standard, the half dollar quickly became more common in everyday transactions due to its mass circulation and lighter weight. Plus, with .434 troy ounces of silver at 89.2% with the remaining balance in copper, a single half dollar was sometimes more than a day's wages in 1795. A total of 323,144 flowing hair half dollars were minted.

The Flowing Hair Dollar is one of the most unique and prized silver dollar coin in the US mintage history. Interestingly is that this coin was based on the weight and size of the Spanish Dollar, which was very prevalent at the time. A recent 1794 Flowing Hair Dollar sold for over $10 million dollars! A total of 162,053 coins were struck, about half that of the Half Dollar.

Quickly ending the Flowing Hair design, the Draped Bust Dollar began circulating in 1795 up until 1804. It was rumored that the new mint director, Henry William de Saussure appointed in 1795, was responsible for the abrupt change in design. The 1804 Draped Bust Dollar is notorious for its rarity & prestige. It was requested by President Andrew Jackson to be back-minted for trade missions and is often titled the "King of Coins".

The draped bust half dime began circulation in 1795 only to end 2 years later in 1797. The series continued in 1800 - 1805. There were 2 obverse designs, the small eagle and a large heraldic eagle with outstretched wings (shown). All the coins were minted in Philadelphia with no mintmark and a total of 179,027 half dimes were struck, with only 3,060 coins in the year 1802.

The Draped Bust Dime was the first dime to appear in the US. With no indication of its denomination, the coin's obverse featured 15 stars to represent each of the states in the Union. When Tennessee entered in 1797, 16 stars were included, but was changed back to the original 13 by Elias Boudinot to prevent clutter with new states being added. Over 469,406 Draped Bust dimes were struck and included 31 different varieties of dimes.

The Draped Bust Quarter was the first quarter to appear in the US. Interesting to note, how common the quarter is today, yet the half-dime, half-dollar, and silver dollar were all minted earlier. After just 1 year of minting, the Draped Bust quarter was halted and only resumed in 1804 again with the heraldic eagle on the obverse. A total of 561,045 coins were minted, with the 1796 Draped Bust Quarter being the rarest.

The end of the Draped Bust series, the Draped Bust Half Dollar again features lady Liberty with flowing hair tied in a ribbon that extends into the draped bust. Rumor has it that Ann Willing Bingham was the lady featured on the Draped Bust series, drawn by artist Gilbert Stuart. Over 1,604,705 coins were struck with only 3,918 coins for the years 1796-1797.

Moving on from the Draped Bust, the next design in American silver coinage was the Capped Bust. For the Capped Bust Half Dollar it was struck from 1807 - 1839. This design shows Liberty wearing a cloth cap on her head instead of the flowing free hair in previous designs. The denomination is noted with a 50 Cents or Half Dol. With this series, a significant ramp up in production of coins appears, with around 91,088,096 Capped Bust Half Dollars struck.

Capped Bust Dime featuring Lady Liberty wearing a Phrygian or Freedom Cap, this was often used as a symbol of the American Revolutionary War. This design was by German born, John Reich who replaced Robert Scot's earlier designs. Denomination is noted by 10 C. for 10 cents. Total coins minted are 71,690,392 Capped Bust Dimes with 123 known varieties.

Capped Bust Quarters enter the scene in the year 1815 til 1838 with a pause from 1828 - 1831. With new machinery and equipment the US Mint would continue production. Denomination of this coin is marked by a 25 C. Proofs also exist with this coin, but are extremely rare with immense value. Total circulation strikes of this coin are 5,328,984 Capped Bust Quarters.

Concluding the Capped Bust series is the Capped Bust Half Dime which began circulation in 1829 after a 24 year hiatus. The same date that coincided with the inauguration of the second Philadelphia Mint which would eventually open in 1833. The total number of Capped bust Half Dimes struck were 13,058,700, with just under 10-20 proofs per year.

The Coinage Act of 1834 was responsible for raising the silver-to-gold ratio from 15:1 since 1792 to 16:1. This put a 1 ounce gold coin at $20.67. The history behind its passage lies with President Andrew Jackson and his fight against a Central Bank. President Jackson feared a Central Bank would use its power to exploit the country (How right he was!).

The Gobrecht Dollar was the first silver dollar produced since the halt of minting silver dollars in 1805. Designed by Christian Gobrecht, his name is prominently displayed on the coin just above the year. This design would ultimately make way for the next major series in American Coinage, the Seated Liberty. A restrike of the coin in 1837 led to the standard 90% silver 10% copper composition instead of the 89.2% and 10.8% of previous years. An estimated 1900 were produced making them very rare and valuable. It was also the

The Seated Liberty Half Dime was the last half dime ever minted. In this design, taking from Gobrecht, we have Lady Liberty seated holding a shield looking over her shoulder. The reverse features the inscription United States of America with the denomination "Half Dime". A total of 84,828,478 coins were struck at the New Orleans, San Francisco, and Philadelphia Mints.

The Seated Liberty Dime not much different than the half dime, features Liberty sitting on a rock holding a staff. She also dons a Liberty cap with the Liberty shield in her right hand. There are many varieties of this series large vs. small date, partial drapery vs. no drapery, closed bud vs. open bud, and short flag vs. long flag to name a few. Total circulation strikes are 247,477,444.

The Seated Liberty Quarter was debuted in 1838 and continued production until 1891. Several years feature the Carson City Mint Mark or CC from 1870 - 1878. These are a very sought after coin as they are very rare fetching extremely high prices. The total coins struck were 155,910,955.

The Seated Liberty Half Dollar continues the series with Lady Liberty on the obverse and the heraldic eagle on the reverse, which was taken from earlier designs by John Reich. This coin was struck at 4 different mints: New Orleans, San Francisco, Carson City, and Philadelphia which minted a majority of the coins. In total over 155,215,816 half dollars were struck in circulation.

The Seated Liberty Silver Dollar started up production in 1840 after demand again began requesting the silver dollar again for circulation. However, soon after the California Gold Rush began which pushed the price of silver up relative to gold. This urged people to keep the coins as bullion or export them overseas to foreign investors. The Civil War from 1861 - 1865, also limited coins being struck as well as entering circulation due to the presence of inflationary greenbacks. The Coinage Act of 1873 finally ended minting of the silver dollar.

The 3 cent silver piece was a one of a kind coin, that was minted from 1851 – 1873. This denomination was requested because at the time the postage stamps were 3 cents. 1851 – 1853, the coin was 75% silver and 25% copper, until in 1854 the coin changed to 90% silver and 10% copper to promote use. These coins were called 'fishscales' because of their small size and ease of discolor. One of main reasons for removal was the confusion with the silver dime which was similar in diameter. Over 42,718,300 3 cent silver pieces were minted for circulation.

The Coinage Act of 1864 authorized Congress and the US Mint to place the phrase "In God We Trust" on all silver coins. The phrase would later replace E Plubris Unum as the national Motto. For a more in depth look, read a History of 'In God We Trust', on the Treasury.gov website. This Act also authorized the minting of the 2 cent copper piece.

The Coinage Act of 1873, also known as the Crime of 1873, was the Act that put the US on the Gold Standard, thus demonetizing silver. As a result of this Act, it stopped the production of the silver dollar (Seated Liberty) but allowed the minting of a Trade Dollar for foreign commerce. It also stopped production of the 3 cent piece and the half dime. The Free Silver Movement would spring forth as miners and other silver proponents fought to bring silver back.

The short-lived US Trade Dollar has a unique history. It was specifically made for foreign use and international trade. With the Coinage Act of 1873 that demonetized silver, the Trade Dollar was a way to continue using silver dollars. The designer of this coin was William Barber who was the fifth Chief Engraver at the US Mint. A majority of the coins were sent to the Far East, specifically China and Hong Kong for commerce to compete with the Spanish Silver Dollar. Business strikes were minted up until 1878, with proof strikes lasting until 1885 when the coin ceased being struck. A total of 35,965,939 coins were struck.

The US Twenty Cent Piece had a short life of only 3 years. The failure of this coin to take off was it resembled too much in similarity and size to the quarter, so people often confused the two. Banks were reluctant to be buying silver twenty cent pieces so demand was also absent. The design is very similar to the Seated Liberty series on the obverse and contains the full denomination "Twenty Cents" on the reverse. 1,349,930 coins were minted for circulation.

Resuming production of the silver dollar since the Coinage Act of 1873 is the Morgan Dollar. This coin features Lady Liberty's side profile on the obverse with a heraldic eagle and outstretched wings on the reverse. The Act that jump started production again was the Bland-Allison Act which stated the Mint would purchase said amount of silver per month and strike them into coins. Production continued until 1904 when it stopped and resumed again only for 1 year in 1921, when the Peace Dollar took over. 656,930,590 total coins were minted.

The Barber dime is the next in American coinage series featured on the dime, quarter, and half dollar. Designed by Chief Engraver, Charles Barber, the dime features Liberty on the obverse wearing a wreath and headband with the words Liberty. The highlight in this series is the 1894-S Barber dime, which is a highly coveted coin in the numismatic world comparable to the 1804 Draped Bust Silver Dollar. One recently sold for over $2 million dollars! Total coins in circulation is 504,515,051.

Barber Quarters came into circulation in 1892. The head of Liberty is a purely classical rendition of a Roman style portrait and is also referenced to the French 'Ceres' coinage in the late 19th century. The reverse differs from the Barber dime by featuring a heraldic eagle representing the Great Seal of the US. 2 key dates with low minting making the coin value rare and high are 1901-S and the 1913-S strikes. A total of 264,670,792 coins were struck.

1892 was a busy year, the first basketball game was played in Massachusetts, General Electric is formed, University of Chicago opens, and the 1892 Barber Half Dollar is struck! This coin was struck at all 4 mints Philadelphia, Denver, New Orleans, and the San Francisco Mint. The 1892-O and the 1914 Half Dollars can fetch high prices due to their rarity. A total of 135,898,329 coins were minted.

The Winged Liberty Head or "Mercury" Dime, is sometimes said to be the most beautiful coin ever minted! Breaking away from Barber's design, the obverse figure is Goddess Liberty, not the Greek mythological one, wearing a Phrygian cap with wings to the side of its head symbolizing freedom of thought. On the reverse is a fasces or bundle of rods with a blade to the left side. Mintages of this coin soared with a total of 2,676,523,880 coins.

Following the Barber Quarter is the Standing Liberty Quarter. This new design by Hermon MacNeil, depicts Liberty standing facing to the viewer's right with shield in her left and an olive branch in her right hand as she walks through a gate with the inscription "In God We Trust". Doris Doscher, a silent movie actor, posed as Lady Liberty for MacNeil. A flying eagle is on the reverse. A total of 226,770,400 quarters were minted.

The Walking Liberty Half Dollar design was a result of a Fine Arts competition that the Mint Director Robert Woolley held. The obverse features Lady Liberty walking towards a dawning sun holding branches with the US flag over her shoulder. The reverse depicts an eagle perched on a branch in a heraldic pose. The Walking Liberty design would later be borrowed to mint the ever popular American Silver Eagle. 485,320,340 half dollars were produced.

The Peace Dollar is the last silver dollar to be struck for circulation. The design was to represent "Peace" memorializing the end and peace after World War I. The initial design was that of a broken sword, but was immediately rejected as it conjured up thoughts of defeat. The obverse features Liberty's side portrait with the reverse an eagle at rest with an olive branch in its grip. Production ceased in 1935. In 1964, trial production of the Peace Dollar began again, only to be stopped as political pressure was applied about the hoarding of coins. This would eventually lead to the Coinage Act of 1965. In total, 190,577,270 coins were minted.

The Washington Quarter was struck to honor and celebrate the bicentennial birth of the first president George Washington. There was actual intention of a Washington Half Dollar but later was changed to the quarter, due to waning demand from the Depression. The obverse of the coin depicts Washington's head facing left, the reverse features a bald eagle outstretched on a bundle of arrows and two olive branches below. 90% silver quarters would cease in 1965 with the Coinage Act, but the Washington quarter would continue being struck until 1998 in 75% copper and 25% nickel. A total of 3,776,126,601 silver quarters were struck.

The Jefferson 'Wartime' Nickel was initially minted beginning in 1938, but for a brief period from 1942-1945 it was struck in 35% silver and 56% copper with the remains in manganese. The reason for the change was because during World War II, nickel was in high demand and a critical metal, so the Mint adjusted the composition. Wartime nickels had their Mintmarks above the Monticello on the reverse, while all other nickels had theirs positioned to the right. A total of 869,896,100 nickels were struck during this period.

Following Franklin D. Roosevelt's death in 1945, Congress soon pushed for replacing the Mercury dime with Roosevelt's image. This was also to honor his work with the March of Dimes, which raised donations to fight polio and infantile paralysis. John R. Sinnock was the chief engraver at the time and responsible for the current design. Silver content was removed in 1965, however, this coin and its design continues to this day. A total of 6,595,617,673 silver dimes were put in circulation.

The Franklin Half Dollar features Benjamin Franklin on the obverse and a cracked Liberty bell on the reverse. Many critics complained the crack featured on the bell would be ridiculed, but the Mint continued anyway. It also features a small eagle next to the bell, to satisfy the legal requirement that all Half Dollars must depict an eagle. The Mint Director at the time, Nellie Tayloe Ross, wanted to honor Franklin and his famous quote of "A penny saved is a penny earned". A total of 465,814,455 Franklin half dollars were minted.

With the death of John F. Kennedy on November 22, 1963, there was immediate discussion to put Kennedy on a coin as a memorial. Jacqueline Kennedy preferred the half dollar as she did not want to replace Washington on the quarter. In March 1964 the Kennedy Half Dollar began production. The majority of these coins were never circulated due to collectors. Starting in 1965, the silver content was reduced from 90% down to 40% to encourage circulation but the coin was still kept in individual's hands. In 1971, silver was completely eliminated from the coin, yet the half dollar had been so long out of circulation banks & the population expressed little interest in using it. A total of 848,895,006 Kennedy Half dollars with silver were struck.

This act completely eliminated silver from dimes and quarters, and reduced the silver content from 90% to 40% in the Kennedy Half Dollars. This act was brought about because of coin shortages from people hoarding silver as the price rose relative to the USD. Prseident LBJ who signed the act into Law commented,
"When I have signed this bill before me, we will have made the first fundamental change in our coinage in 173 years. The Coinage Act of 1965 supersedes the act of 1792. And that act had the title: An Act Establishing a Mint and Regulating the Coinage of the United States. "
In an ironic sense, he goes on to state,
"If anybody has any idea of hoarding our silver coins, let me say this. Treasury has a lot of silver on hand, and it can be, and it will be used to keep the price of silver in line with its value in our present silver coin. There will be no profit in holding them out of circulation for the value of their silver content.
"

You can read President Lyndon B. Johnson's full remarks on signing the act.
R.I.P. stříbrný

The one question that remains is:
When will the Coinage Act that reintroduces silver into our Monetary system be signed into effect?


Podívejte se na video: Silver The Most Under Valued Metal In History (Smět 2022).