Historie Podcasts

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Třicetiletá válka

Svatá říše římská

Severní Evropa 30 let války

Čechy

Implikace Čech

Ferdinand Štýrsko

Třicetiletá válka 1621 až 1626

Dánská válka

Vyhláška o restituci

Gustavus Adolphus a Švédsko

Pražský mír

Francie a třicetiletá válka

Vestfálský mír

Sociální a ekonomický dopad třicetileté války

Vojenský vývoj ve třicetileté válce