Historie Podcasts

Komunistická strana a Výmar Německo

Komunistická strana a Výmar Německo

Německá komunistická strana (KPD - Kommunistische Partei Deutschlands) byla nacistickou stranou v letech weimarského Německa vnímána jako hlavní soupeř z hlediska toho, kdo by mohl získat národní moc. Německá komunistická strana vyrostla ze spartistického hnutí vedeného Rosou Luxemburgovou a Karlem Liebknichtem. Pouliční bitvy mezi členy komunistické strany a SA byly běžné zejména během deprese, která následovala po havárii na Wall Street v říjnu 1929. Pro nacisty komunisté představovali skutečnou hrozbu, když se KPD obrátila na dělnickou třídu ve Výmaru. Vedení KPD doufalo, že nezaměstnaná dělnická třída bude obviňovat obchodní vedoucí a ty, kteří podporují kapitalistickou společnost. Numericky bylo mnohem více lidí, kteří by mohli být klasifikováni jako dělnická třída na rozdíl od střední / vyšší třídy. Proto by se politická strana, která zvítězila nad dělnickou třídou, ocitla ve velmi zdravém postavení ve srovnání s jinými stranami, které tak neučinily. Hitler byl ideologicky proti komunismu, ale uvědomil si, že KPD skutečně představovalo skutečnou hrozbu nacistům před lednem 1933. KPD byla největším komunistickým hnutím mimo SSSR a během poloviny až koncem dvacátých let se měla vyvinout bližší vazby na SSSR. Pravděpodobně nejslavnějším vůdcem KPD byl Ernst Thälmann, kterého Gestapo v roce 1933 zatkli a v roce 1944, po 11 letech osamělého uvěznění, byl na přímý rozkaz Hitlera zastřelen.

Volby 20. květnatis 1928: KPD získala 10,6% hlasů a 54 křesel v Říšském sněmu.

Volba 14. zářítis 1930: KPD získala 13,1% hlasů a 77 křesel v Říšském sněmu.

Volba 31. červenceSvatý 1932: KPD získala 14,6% hlasů a 89 křesel v Říšském sněmu.

Volba 11. listopadutis 1932: KPD získala 16,9% hlasů a 100 křesel v Říšském sněmu.

Volby 5. březnatis 1933: KPD získala 12,3% hlasů a 81 křesel v Říšském sněmu.

Před volbami v březnu 1933 dosáhla KPD v národních volbách stabilního zisku. Jmenování Hitlera za kancléře v lednu 1933 a oheň Říšského sněmu v únoru 1933 a důsledky kolem požáru však znamenaly konec jakéhokoli politického vlivu, který mohla mít KPD. Oheň Říšského sněmu byl obviňován z KPD a v bezprostředním důsledku požáru byli vůdci KPD zaokrouhleni a byli mezi prvními lidmi, kteří byli zařazeni do nově vytvořeného koncentračního tábora Dachau, který byl právě mimo Mnichov. Po přijetí zmocňovacího aktu v březnu 1933 bylo pro každého velmi nebezpečné, aby se otevřeně hlásil k podpoře KPD a vlivu strany rychle ubýval. Někteří členové KPD uprchli do SSSR, zatímco jiní strávili roky skrýváním.

Související příspěvky

  • Weimarské volby 1928 až 1932

    Výmarské volby 1928 až 1932 Volby, které se konaly ve Výmarském Německu v letech 1928 až 1932, se vždy konaly proti stínu ekonomické…